De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Centraal Planbureau Zzp: probleem of oplossing? Daniel van Vuuren (CPB)

Verwante presentaties


Presentatie over: "Centraal Planbureau Zzp: probleem of oplossing? Daniel van Vuuren (CPB)"— Transcript van de presentatie:

1 Centraal Planbureau Zzp: probleem of oplossing? Daniel van Vuuren (CPB)

2 Centraal Planbureau Conclusies 1.Belangrijk deel zzp'ers is qua werkzaamheden nauwelijks te onderscheiden van werknemer 2.Zzp'ers zijn een zeer heterogene groep 3.Groei zzp is generiek (niet bijzonder specifiek naar bijv. opleiding, leeftijd en geslacht) 4.Groei kan niet los worden gezien van beleid – aanbodkant: fiscaal – vraagkant: wens tot flexibiliteit + verschil in (verwachte) kosten 5.Algemene fiscale begunstiging zzp kent geen economische rechtvaardiging 6.Specifieke fiscale begunstiging van innovatieve zzp’ers is mogelijk wel welvaartsverhogend 7.Bewustzijn over sparen en risico’s is niet altijd aanwezig => Opting out systeem pensioensparen

3 Centraal Planbureau Groei zzp → in 2015: 1 mln zzp’ers = 12% beroepsbevolking

4 Centraal Planbureau Groei aandeel zelfstandigen in werkzame beroepsbevolking 2002-2012 (%-punt) (OESO, 2014)

5 Centraal Planbureau zzp’erwerknemer ondernemervaste arbeidsrelatie 1. Overlap werkzaamheden zzp’er en werknemer

6 Centraal Planbureau 1. Overlap werkzaamheden zzp’er en werknemer (2) ¾ zzp’ers biedt voornamelijk eigen arbeid of diensten aan (CBS) 80% zzp’ers wil niet groeien (enquetes vakorganisaties) Werkzaamheden vaak identiek – Bekende voorbeelden: bouw, thuiszorg, postbezorging Neemt zzp’er meer risico dan werknemer? – Inkomensrisico versus werkzekerheid

7 Centraal Planbureau 2. Dé zzp’er bestaat niet Cliché, maar waar: zeer heterogene groep Toch belangrijk om vast te stellen, want beleidsdebat gaat vaak over zzp’ers i.h.a. Heterogeniteit blijkt ook uit vele verschillende lobbygroepen met verschillende agenda’s, o.a. FNV Zelfstandigen, PZO-ZZP, ZZP NL, etc.

8 Centraal Planbureau 3. Generieke groei

9 Centraal Planbureau 3. Meer dan de helft groei ‘onverklaard’ MannenVrouwen Totale groei 1996-2010 (%-punt beroepsbev.)4,82,0 wv leeftijd1,71,2.. conjunctuur-0,2-0,1.. onderwijs0,10,3.. huishoudenssamenstelling--.. etniciteit--.. sector0,6-.. niet verklaard2,81,0

10 Centraal Planbureau 4. Groei zzp hangt samen met beleid Twee mogelijke verklaringen voor sterke ‘onverklaarde groei’ 1.Sociale normen 2.Beleid ‘Bewijs’ uit het ongerijmde: – Zijn NL sociale normen zo anders dan buitenland? – Kunnen sociale normen zo snel veranderen dat zij ‘plotselinge’ groei zzp verklaren? › Maar: sociale normen wel degelijk van belang! Beleidsgerelateerde verklaringen voor groei zzp: a.Fiscale behandeling b.Wens flexibiliteit c.(Verwachte) kosten regulier arbeidscontract

11 Centraal Planbureau Belastingdruk (2014) marginale wiggemiddelde wig

12 Centraal Planbureau Fiscale prikkels werken Helaas alleen buitenlandse evidentie – VS: zowel marginale als gemiddelde belastingtarief van invloed op keuze werknemer/zzp (Gurley-Calvez en Bruce, 2013) NL evidentie: in progress! (CPB publicatie in 2016)

13 Centraal Planbureau Bescherming vaste contracten (OESO, 2013)

14 Centraal Planbureau Gelijk speelveld?  Rekenen zzp'ers alle risico's en kosten door in hun tarief?  Naast (verwachte) arbeidskosten ook transactiekosten relevant

15 Centraal Planbureau 5. Economische rechtvaardiging fiscale subsidie? Externe effecten? Algemene begunstiging is niet te onderbouwen Meer werkgelegenheid door zzp is niet aangetoond – Substitutie werknemer voor zzp’er – Meeste zzp’ers groeien niet door, dus geen extra arbeidsvraag – Wel extra arbeidsvraag door lagere belastingen en meer flexibiliteit – maar dit geldt niet specifiek voor zzp’ers Werkgelegenheid ‘outsiders’ – Duale arbeidsmarkt (bijv. Spanje) – Subsidie richten op (bijv.) oudere werklozen, laagproductieven

16 Centraal Planbureau 6. Innovatieve zzp’ers Innovatie kan spillovers geven – Andere actoren in de maatschappij profiteren van innovatieve zzp’ers – Subsidie om die meerwaarde te stimuleren Wel vaak specifieke sectoren en regio’s (Acs en Audretsch, 2005) Praktische vraag: hoe geld krijgen bij juiste zzp’er (en niet bij de niet-innovatieve zzp’er) Bestaand instrument: WBSO – Gericht op innovatie – Gericht op MKB – Intensivering WBSO echter ‘niet kansrijk’

17 Centraal Planbureau 7. Bewustzijn risico’s en sparen Mogelijkheden pensioensparen bestaan Beperkt gebruik Opting out systeem – Stille keuze (default option) voor deelname in pensioenfonds

18 Centraal Planbureau Conclusie: probleem of oplossing? Probleem, want – Zzp is duur, kost de fiscus (samenleving) enkele miljarden p.j. – Zorgt voor tweedeling op de arbeidsmarkt en concurrentie tussen contractvormen Oplossing, want – Kan goed zijn voor innovatie en werkgelegenheid van outsiders – Zorgt voor flexibiliteit in de economie  Uitdaging: aanpassen instituties onder behoud van ‘het goede’


Download ppt "Centraal Planbureau Zzp: probleem of oplossing? Daniel van Vuuren (CPB)"

Verwante presentaties


Ads door Google