De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Context 4 Verlichtingsideeën en de democratische revoluties

Verwante presentaties


Presentatie over: "Context 4 Verlichtingsideeën en de democratische revoluties"— Transcript van de presentatie:

1 Context 4 Verlichtingsideeën en de democratische revoluties - 1650-1848.
Les 9 –

2 “L’état c’est moi” 23 Het streven van vorsten naar absolute macht
27 Rationeel optimisme en een ‘verlicht denken’ dat werd toegepast op alle terreinen van de samenleving: godsdienst, politiek, economie en sociale verhoudingen 30 De democratische revoluties in westerse landen met als gevolg discussies over grondwetten, grondrechten en staatsburgerschap Voorbeelden stofomschrijving Cahiers des doléances (1789) (27 & 30) Wet Le Chapelier (1791) (27 & 30) Proces van 'burger Capet' (1792) (27 & 30) Code Napoleon (1804) (27 & 30)

3 Sociaal-economische en bestuurlijke achtergronden/oorzaken
Standenmaatschappij Al sinds de middeleeuwen 1e De Geestelijkheid 2e De Adel 3e Het Volk

4 Geestelijkheid Veel macht Privileges Invloed op de koning
Invloed op de bevolking Veel land (10%) Bij 1% van de bevolking Privileges Hoefde geen belasting te betalen Eigen rechtbank

5 Adel Veel macht Privileges Invloed op de politiek
Bezat 20% van het land Vormde 1½ % van de bevolking Besturen groot deel der bevolking Privileges Maar beetje belasting betalen Eigen rechtbank

6 De 3e Stand, a.k.a. het volk Gewoonweg de 3e stand genoemd
Verzameling van allerlei groepen Veelal boeren Arme stadsbewoners Veelal werkzaam in de nijverheid; een klein deel in de industrie Rijke burgers, de bourgeoisie Bourgeoisie wordt vanaf eind 17e eeuw steeds groter, rijker Verdiende veel geld in de handel en industrie Geen macht, lees: invloed op het bestuur Wel veel belasting betalen

7 bourgeoisie

8 Belasting, weegt door! Meeste betaald door de grote massa boeren, die al weinig had. Waren veelal pachter en leefden op de rand van het bestaan. Ze moesten naast (1) belasting, (2) pacht (in natura) ook nog (3) herendiensten verrichten Veel hongersnoden en zo nu en dan opstanden in de Provincie

9 Bestuurlijke puinhoop & arrogantie
Lodewijk XVI erfde een bijna failliete staat Oplossing: belastingen De toestand in het land interesseerde hem weinig, hetgeen ook gold voor de andere kerkelijke- en wereldlijke bestuurders Daarnaast was de rechtspraak oneerlijk leeg!

10 Standen vergadering / Staten Generaal
Gezien de financiële puinhoop in zijn land wilde de koning meer inkomsten De edelen werden gevraagd “meer” belasting te betalen; nou…. mooi niet Reactie van de koning; bijeenroepen van de SG Ter voorbereiding werden de Cahiers des doléances opgesteld. Hij komt met een nieuwe belastingvoorstel ten laste van de 3e stand 3e stand klaagt direct over het aantal leden en de enkele stem die zij in Staten Generaal heeft 1e stand 300 (1 stem); 2e stand 300 (1 stem); ; 3e stand 300 (1 stem) De 3e stand krijgt haar zin niet en loopt weg uit de Vergadering leeg!

11 Cahiers des doléances

12 Nationale Vergadering
Derde stand gaat naar de kaatsbaan en roept de Nationale Vergadering, Assemblée nationale constituante uit Als dé echte volksvertegenwoordiging Eisen een grondwet & echte vertegenwoordiging (Gelijkheid, Vrijheid, Broederschap) Zelfs enkele edelen en mensen van Lage Adel sloten zich aan Dan komt het verhaal dat de koning de NV uiteen wil laten slaan en iedereen gevangen wil laten nemen gevolg → Revolutie

13 Kaatsbaan

14 Revolutie Parijse bevolking komt in opstand: Revolutie
14 juli 1789: bestorming van de Bastille Opstand verspreid zich over Frankrijk Kastelen bestormd; edelen vluchten

15

16 Verklaring van de Rechten van de Mens en de burger
26 augustus 1789 De Verklaring moest mensen beschermen tegen Uitbuiting Willekeur van bestuurders Persoonlijke vrijheid garanderen Opstap naar de grondwet Déclaration des droits de l'homme et du citoyen

17 De politiek van de Nationale Vergadering
1791 is de grondwet klaar Scheiding der machten Koning alleen nog maar uitvoerende macht Het bezit van adel en kerk wordt genationaliseerd Iedereen gelijk voor de wet (privileges↓) Invoering beperkt kiesrecht 21 juni: Koning tracht te vluchten Verdacht van organiseren verzet m.b.v. gevluchte adel en buitenlandse leger = hoogverraad In het proces tegen hem (burger Capet (september 1792) werd hij met familie ter dood veroordeeld 21 januari 1793 onder de guillotine Frankrijk is een republiek

18 Het Koninkrijk onthoofd

19 De Jacobijnen Een groep revolutionairen vernoemt naar een Parijs klooster Radicale revolutionairen Nemen de macht over van de Girondijen (voorkomend uit de bourgeoisie) de zogenaamde tweede revolutie (1793) voor algemeen kiesrecht (♂) voor economische verbeteringen De periode van Terreur breekt aan Geen vrijheid van meningsuiting meer Wie niet voor ons is, is tegen de Revolutie ± doden De groep eet zichzelf op!

20 St Jacobusklooster Maximilien de Robespierre,

21 Politiek, revolutionaire chaos
Het Directoire Regeren vanaf 1794 Het volk is de radicalen / de Jacobijnen zat 5 directeuren besturen het land Alleen de rijken kiesrecht Goederen aan de kerk terug Zijn echter corrupt & machteloos Honger onder de armen Weer een roep om verandering Napoleon Bonaparte Populaire generaal Helpt eerst een staatsgreep van radicalen (1797) het Directoire wordt afgezet Na 2 jaar is het volk de radicalen weer zat 1799: Napoleon bestijgt zelf de troon

22 Einde van de Revolutie? Wat doet Napoleon?
Alleenheerser (= einde Revolutie) Veranderingen die juist het gedachtegoed van de Revolutie én de Verlichting uitdragen Nieuwe standaard maten/gewichten Veranderingen in de wetgeving Code Napoleon ► Iedereen gelijk voor de wet Geen privileges Openbare rechtsgang Juryrechtspraak Werkgelegenheidsprojecten

23 Huiswerk Lees: p Maak: W7 + 8


Download ppt "Context 4 Verlichtingsideeën en de democratische revoluties"

Verwante presentaties


Ads door Google