De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 Ruimte hieronder vrijhouden! Welkom in de Opstandingskerk www.vredenoord-assen.nl www.pkn-assen.nl www.vredenoord-assen.nl www.pkn-assen.nl.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 Ruimte hieronder vrijhouden! Welkom in de Opstandingskerk www.vredenoord-assen.nl www.pkn-assen.nl www.vredenoord-assen.nl www.pkn-assen.nl."— Transcript van de presentatie:

1 1 Ruimte hieronder vrijhouden! Welkom in de Opstandingskerk www.vredenoord-assen.nl www.pkn-assen.nl www.vredenoord-assen.nl www.pkn-assen.nl

2 2 Ruimte hieronder vrijhouden! ‘Longing for light we wait in darkness’ Vesper met vespercantorij, orgel en fluit zondag 25 oktober, 16.00 uur Adventskerk Vespercantorij o.l.v. Peter Siebesma Orgel – Wietse Meinardi Fluit – Berta van der Kolk Liturg – Jaap de Raadt

3 3 Ruimte hieronder vrijhouden! Volgende week: inzameling voedselbank Tip: neem houdbare zuivel mee.

4 DANKDAGLEZING DOOR MARGA KOOL over water en waterbeheer woensdag 4 november Opstandingskerk 19:30 uur Toegang gratis

5 5 Ruimte hieronder vrijhouden! KLEDINGINZAMELING voor de VLUCHTELINGEN Asser kerken vragen om goede gebruikte kleding (Inzamelpunten en tijd zie volgende dia) Graag uw kleding brengen in gesloten plastic zakken Mocht u niet in staat zijn de kleding te brengen dan kunt u contact opnemen met: Jan Tiggelaar, telf. 06-50471770 (vanaf 2 november)

6 6 Ruimte hieronder vrijhouden! DE INZAMELPUNTEN/TIJD -De OpstandingskerkWilgenbeemd 2 -‘t NoorderlichtScharmbarg 37 -De MaassteeMaasstraat 25 -De BronEinthovenstraat 28 -De JozefkerkCollardslaan 2a -De Open HofSleutelbloemstraat 1 -‘t LichtpuntBoomgaard 7 U kunt daar uw kleding brengen op ZATERDAG 7 november a.s. tussen 10 uur en 12 uur

7 7 Ruimte hieronder vrijhouden! Expositie Marijke van der Meij exposeert t/m 3 januari schilderijen van o.m. bossen, in de Adventskerk. De opening is op zondag 8 nov. om 16.00 uur met een toelichting op het werk door Marijke zelf. Bezichtigingstijden zijn: - vrijdagochtend tussen 10.00-12.00 uur - rondom de kerkdienst van 10.00 – 12.00 uur. Werkgroep Kerk en Kunst Vredenoord/Adventskerk

8 8 Ruimte hieronder vrijhouden! Agenda komende week Ma.Moderamen20.00 uur Di.Leerhuis19.45 uur Wo.CvD19.30 uur Do.Club19.00 uur Do.Overleg Kerst/Vredenoord20.15 uur Vr.Vrijwilligersavond18.30 uur Ma.Moderamen20.00 uur Di.Leerhuis19.45 uur Wo.CvD19.30 uur Do.Club19.00 uur Do.Overleg Kerst/Vredenoord20.15 uur Vr.Vrijwilligersavond18.30 uur

9 9 Ruimte hieronder vrijhouden! Kaarsenstandaard Er is gelegenheid om voor de dienst een kaarsje aan te steken.

10 10 Ruimte hieronder vrijhouden! Bij de dienst van vandaag Vandaag gaat voor: ds. R.H.W. Busschers Organist: Arian vd Mark Hebt u opmerkingen of vragen, dan kunt u terecht bij de ouderling van dienst. Vandaag is dat: Anita Heeroma

11 11 Ruimte hieronder vrijhouden! Liederen en lezingen: Ps. 130a: 1 en 3 NLB 713: 1,2 en 5 NLB 534 NLB 763 NLB 650: 1,2,4,7 Lezing: Marcus 10: 46 - 52 Ps. 130a: 1 en 3 NLB 713: 1,2 en 5 NLB 534 NLB 763 NLB 650: 1,2,4,7 Lezing: Marcus 10: 46 - 52

12

13 13 Ruimte hieronder vrijhouden! Voorbereiding Welkom en mededelingen gemeente gaat staan Moment van stilte Zingen: Ps. 130a: 1 en 3 Welkom en mededelingen gemeente gaat staan Moment van stilte Zingen: Ps. 130a: 1 en 3

14 14 Ruimte hieronder vrijhouden! NLB 130a: 1 en 3 >>

15 15 Ruimte hieronder vrijhouden! NLB 130a: 1 en 3

16 16 Ruimte hieronder vrijhouden! NLB 130a: 1 en 3 >>

17 17 Ruimte hieronder vrijhouden! NLB 130a: 1 en 3

18 18 Ruimte hieronder vrijhouden! Toenadering >>

19 19 Ruimte hieronder vrijhouden! Toenadering >>

20 20 Ruimte hieronder vrijhouden! Toenadering >>

21 21 Ruimte hieronder vrijhouden! Toenadering >>

22 22 Ruimte hieronder vrijhouden! Toenadering gemeente gaat zitten

23

24 24 Ruimte hieronder vrijhouden! Kyrie …. en daarom zingen wij:

25

26 26 Ruimte hieronder vrijhouden! Loflied NLB 713: 1, 2, 5 >>

27 27 Ruimte hieronder vrijhouden! Loflied NLB 713: 1, 2, 5

28 28 Ruimte hieronder vrijhouden! Loflied NLB 713: 1, 2, 5 >>

29 29 Ruimte hieronder vrijhouden! Loflied NLB 713: 1, 2, 5

30 30 Ruimte hieronder vrijhouden! Loflied NLB 713: 1, 2, 5 >>

31 31 Ruimte hieronder vrijhouden! Loflied NLB 713: 1, 2, 5

32 32 Ruimte hieronder vrijhouden! De kinderen gaan naar de Kindernevendienst

33

34

35

36

37

38

39

40

41 41 Ruimte hieronder vrijhouden! Dienst van het woord Groet: V: De Levende zal bij u zijn G: DE LEVENDE ZAL U BEWAREN

42 42 Ruimte hieronder vrijhouden! Gebed van de zondag V: …. zo bidden wij vandaag en alle dagen: G:AMEN

43 43 Ruimte hieronder vrijhouden! Lezing Marcus 10 : 46 - 52 aansluitend zingen: NLB 534

44 44 Ruimte hieronder vrijhouden! NLB 534 1, 2, 3, 4

45 45 Ruimte hieronder vrijhouden! NLB 534 1, 2, 3, 4

46 46 Ruimte hieronder vrijhouden! NLB 534 1, 2, 3, 4

47 47 Ruimte hieronder vrijhouden! NLB 534 1, 2, 3, 4

48 48 Ruimte hieronder vrijhouden! Meditatie aansluitend zingen: NLB 763

49

50

51

52

53

54

55 55 Ruimte hieronder vrijhouden! NLB 763: 1, 2, 3, 4, 5

56 56 Ruimte hieronder vrijhouden! NLB 763: 1, 2, 3, 4, 5

57 57 Ruimte hieronder vrijhouden! NLB 763: 1, 2, 3, 4, 5

58 58 Ruimte hieronder vrijhouden! NLB 763: 1, 2, 3, 4, 5

59 59 Ruimte hieronder vrijhouden! NLB 763: 1, 2, 3, 4, 5

60 60 Ruimte hieronder vrijhouden! Gebeden Voorbeden V: …... zo bidden en zingen wij allen tezamen: NLB 368j Stil gebed

61 61 Ruimte hieronder vrijhouden! De kinderen komen terug van de nevendienst

62 62 Ruimte hieronder vrijhouden! Gaven Inzameling 1 e Diaconie 2 e Pastoraat en Eredienst 3 e Uitgangscollecte: Onderhoud gebouwen Inzameling 1 e Diaconie 2 e Pastoraat en Eredienst 3 e Uitgangscollecte: Onderhoud gebouwen

63

64 64 Ruimte hieronder vrijhouden! v. Die wij kennen als een Vader, die zichzelf ter sprake bracht in een mensenkind, een broeder - v. Die wij kennen als een Vader, die zichzelf ter sprake bracht in een mensenkind, een broeder - Tafelgebed

65 65 Ruimte hieronder vrijhouden! v. Want Gij hebt ons beschaamd met uw goedheid, uw liefde. Gij vult onze leegte met overvloed. Gij roept ons tot leven met nieuwe namen. v. Want Gij hebt ons beschaamd met uw goedheid, uw liefde. Gij vult onze leegte met overvloed. Gij roept ons tot leven met nieuwe namen. Tafelgebed

66 66 Ruimte hieronder vrijhouden! v. Zo vaak heeft uw liefde al vrucht gezet in mensen; met hen en met alles wat ademt van genade zingen wij hier: v. Zo vaak heeft uw liefde al vrucht gezet in mensen; met hen en met alles wat ademt van genade zingen wij hier: Tafelgebed

67 67 Ruimte hieronder vrijhouden! v. Wij zegenen U om het hoge Woord van den beginne, dit Licht in ons duister, dit brood uit de hemel, de Zoon naar uw hart, gezonden opdat wij allen U kennen, voorgoed zullen leven, gekozen tot vrienden. allen>> v. Wij zegenen U om het hoge Woord van den beginne, dit Licht in ons duister, dit brood uit de hemel, de Zoon naar uw hart, gezonden opdat wij allen U kennen, voorgoed zullen leven, gekozen tot vrienden. allen>> Tafelgebed

68 68 Ruimte hieronder vrijhouden! Tafelgebed

69 69 Ruimte hieronder vrijhouden! v. Hij, vrucht uit de schoot van uw volk Israël, de wijnstok op wie wij allen zijn geënt. Uw liefde voor Hem is de bron waaruit wij drinken. Hij opent ons de ogen, is het Licht dat ons vooruit gaat. allen>> v. Hij, vrucht uit de schoot van uw volk Israël, de wijnstok op wie wij allen zijn geënt. Uw liefde voor Hem is de bron waaruit wij drinken. Hij opent ons de ogen, is het Licht dat ons vooruit gaat. allen>> Tafelgebed

70 70 Ruimte hieronder vrijhouden! Tafelgebed

71 71 Ruimte hieronder vrijhouden! v. Hij heeft zich gegeven, verloren als graan gezaaid in de aarde, belofte van toekomst, Hij was in de wereld, Hij stierf aan de nacht. Geen grotere liefde: Zijn laatste adem gaf ons leven. Hij was als brood, gebroken, gedeeld, levend brood: zijn lichaam voor ons. >> v. Hij heeft zich gegeven, verloren als graan gezaaid in de aarde, belofte van toekomst, Hij was in de wereld, Hij stierf aan de nacht. Geen grotere liefde: Zijn laatste adem gaf ons leven. Hij was als brood, gebroken, gedeeld, levend brood: zijn lichaam voor ons. >> Tafelgebed

72 72 Ruimte hieronder vrijhouden! v. Hij werd onze beker, een overvloed van bruiloftswijn: zijn bloed voor ons. Wij gedenken zijn dood, wij vieren het leven: hier reiken wij elkaar wat Hij ons gaf. v. Hij werd onze beker, een overvloed van bruiloftswijn: zijn bloed voor ons. Wij gedenken zijn dood, wij vieren het leven: hier reiken wij elkaar wat Hij ons gaf. Tafelgebed

73 73 Ruimte hieronder vrijhouden! v. Erfgenamen van zijn vrede, wij, voorgoed genoemd zijn lichaam, dat wij woning zijn voor U. Dat wij ranken van zijn hart zijn, vruchten dragen, die hemel en aarde verheugen. v. Erfgenamen van zijn vrede, wij, voorgoed genoemd zijn lichaam, dat wij woning zijn voor U. Dat wij ranken van zijn hart zijn, vruchten dragen, die hemel en aarde verheugen. Tafelgebed allen >>

74 74 Ruimte hieronder vrijhouden! Tafelgebed

75

76 76 Ruimte hieronder vrijhouden! We vieren de maaltijd van de Heer Voor mensen met een glutenallergie is er glutenvrij brood beschikbaar!

77 77 Ruimte hieronder vrijhouden! Laudate omnes gentes

78

79 79 Ruimte hieronder vrijhouden! Onze Vader in de hemel laat uw naam geheiligd worden, laat uw koninkrijk komen en uw wil gedaan worden op aarde zoals in de hemel. Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben.>> Onze Vader in de hemel laat uw naam geheiligd worden, laat uw koninkrijk komen en uw wil gedaan worden op aarde zoals in de hemel. Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben.>> Onze Vader

80 80 Ruimte hieronder vrijhouden! Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij hebben vergeven wie ons iets schuldig was. En breng ons niet in beproeving, maar red ons uit de greep van het kwaad. Want aan u behoort het koningschap, de macht en de majesteit tot in eeuwigheid. Amen. Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij hebben vergeven wie ons iets schuldig was. En breng ons niet in beproeving, maar red ons uit de greep van het kwaad. Want aan u behoort het koningschap, de macht en de majesteit tot in eeuwigheid. Amen. Onze Vader

81

82 82 Ruimte hieronder vrijhouden! NLB 650: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

83 83 Ruimte hieronder vrijhouden! NLB 650: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

84 84 Ruimte hieronder vrijhouden! NLB 650: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

85 85 Ruimte hieronder vrijhouden! NLB 650: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

86 86 Ruimte hieronder vrijhouden! NLB 650: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

87 87 Ruimte hieronder vrijhouden! NLB 650: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

88 88 Ruimte hieronder vrijhouden! NLB 650: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

89

90 90 Ruimte hieronder vrijhouden! Wegzending en Zegen de gemeente antwoordt met gezongen:

91 Voor de NLB liederen is licentie nummer L14140 van toepassing Na de dienst is er koffie, thee en limonade.


Download ppt "1 Ruimte hieronder vrijhouden! Welkom in de Opstandingskerk www.vredenoord-assen.nl www.pkn-assen.nl www.vredenoord-assen.nl www.pkn-assen.nl."

Verwante presentaties


Ads door Google