De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

BsGW / MijnOverheid 15-10-2015 BsGW en MijnOverheid.

Verwante presentaties


Presentatie over: "BsGW / MijnOverheid 15-10-2015 BsGW en MijnOverheid."— Transcript van de presentatie:

1 BsGW / MijnOverheid 15-10-2015 BsGW en MijnOverheid

2 Agenda Wie is BsGW BsGW en MijnOverheid Implementatie Eerste ervaringen Doorontwikkeling

3 Uitvoering alle gemeentelijke belastingen en wet WOZ Uitvoering alle waterschapsheffingen (vanaf 2004) Miv 01-04-2011 Gemeenschappelijke Regeling “BsGW Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen” 3 BsGW Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen

4 Belangrijke specifieke uitgangspunten 4 Beleid bij deelnemers: Vaststellen verordeningen / tarieven, kwijtscheldingsnorm Uitvoering bij GR Uitvoeringsovereenkomst per deelnemer Kwaliteitsafspraken; prognoses, afdrachten, etc. Relatiebeheer, rapportages, informatieverstrekking, afrekening met accountantsverklaring Alle heffingen Gemeenten / Waterschap Heffen, innen, woz-waarderen Uitvoering all-in bij BsGW Incl. bezwaarafhandeling, controles, e.d. BAG is optie, vrijblijvend

5 Deelnemers BsGW per 1-1-2015

6 Kerncijfers BsGW 2015 Totaal ca.gemeentenwaterschappen Omzet bruto heffing580 miljoen445 milj.135 milj. Aanslagregels4.000.0002.200.0001.800.000 Aanslag ’biljetten’1.300.000 (bruto)700.000600.000 WOZ-objecten660.000 ------ Klantcontacten442.000 (bruto)242.000200.000 Aantal inwoners gemeenten 1.027.000

7 7 Gemeente Verticale samenwerking Gemeentelijke belastingen Waterschaps- belastingen

8 8 Gemeente Verticale samenwerking NHRWOZBAGBRKBRPBGT

9 Integrale basisgegevens GBA / WOZ / KAD / KvK / TPG op een biljet Financiële mutaties direct Facilitair werken Alle soorten heffingen Digitale architectuur Digitale aangifte E-mail Interactieve website Digitaal loket / Persoonlijke Pagina Digitale formulieren Workflow management heffeninnenbezwaar basis gegevens Digitaal archief Front office Mid office Back office Portal WOZ admin Brief / fax scanning website IVR/ACD VOIP Telefoon

10 Implementatie 10 toetredende gemeenten MijnOverheid Impact  risico  effect Scope aanslagbiljet en taxatieverslag Gestart oktober 2014 Gereed december 2014 54.000 burgers via MijnOverheid 9% Rol BsGW Formele aanvraag Certicifaat en OIN Techniek volledig ontzorgd Implementatie MijnOverheid

11 BsGW PDF Digikoppeling

12 Juridische status van de Berichtenbox ALS: een burger de gebruiksvoorwaarden heeft geaccepteerd voor het gebruik van MijnOverheid DAN: heeft post in de Berichtenbox dezelfde juridische waarde als papieren post. kunt u de Berichtenbox gebruiken als formeel alternatief voor fysieke post - inclusief berichten met rechtsgevolgen. EN: de Berichtenbox voldoet aan de zorgvuldigheidseisen die de AWB/Wet elektronisch bestuurlijk verkeer stelt aan elektronische communicatie. er is een afleverbevestiging beschikbaar van alle afgeleverde berichten in de Berichtenbox (juridische status, verplichting voor termijnen)

13 Verplicht gebruik Vanaf 1-11-2015 Wet elektronisch berichten verkeer Verplicht gebruik voor Belastingdienst Toeslagen Inkomstenbelasting medio 2016 Geen verplicht elektronisch berichtenverkeer bij gemeenten en waterschappen (uitsluiting is op eigen verzoek) Wetgeving in de maak : 2017 alle communicatie met de overheid verplicht digitaal

14 Effecten Reacties Waar blijft mijn aanslag? Ik heb me niet aangemeld… Afmeldingen Mijnoverheid Duplicaat aanslagen aangevraagd Extra mailing (brief per post) 17-3-2015

15 MijnOverheid Eerste aanmelding

16 Effecten Betalingsgedrag Aantal aanslagen Aantal personen % storno % aanmaning % dwangbevel MijnOverheid60.35953.8473,83%5,93%2,61% Aanslagbiljet588.640516.7892,82%5,55%2,78% totaal648.999570.6362,92%5.58%2,76%

17 Effecten aandachtspunt: overlijden Wat gebeurt er met de Berichtenbox als een gebruiker overlijdt? MijnOverheid zelf krijgt deze melding niet. het MijnOverheid-account wordt niet onmiddellijk opgeheven, maar wel als een nabestaande daar formeel om verzoekt; Afnemers zijn zelf verantwoordelijk voor het stoppen met de aflevering van berichten in de Berichtenbox Nabestaanden hebben geen toegang tot het MijnOverheid-account; MijnOverheid verstrekt geen kopie van berichten aan nabestaanden; De toekomstige procedure: bij overlijden automatische blokkade DigiD en het na verloop automatisch opheffen MijnOverheid-account Nog regelen: toegang voor gemachtigden

18 Voordelen BsGW Besparing op drukwerk, papier, print, en portokosten Beheer e-mailadressen burgers voor notificaties Betere gegevens kwaliteit: burgers kunnen gegevens controleren Burger Gemak voor burgers: zoveel mogelijk overheidsinformatie bij elkaar Vergroting transparantie

19 Groeipad MijnOverheid hedenMedio 20161-2017 Overheid digitaal 80%10% 40% 20% 1-2016 90% Overheidsbrede dienstverlening 2020 Alle overheidszaken goed en betrouwbaar geregeld via mijn.overheid.nl. Weg met al die digitale loketten en postbussen. Gewoon één platform waar de burger zijn gegevens bewaart, standaard-dienstverlening eenvoudig zelf regelt en bijhoudt, en ook bepaalt wie zijn gegevens mag gebruiken.

20 Groeipad Lopende zaken; statusmelding bezwaren, machtiging, intrekking kwijtschelding Uitspraken op bezwaar Aanmaning, dwangbevel Integratie BsGW-balie (Single signon) Bedrijven portaal obv e-herkenning

21 Groeipad Denkwijze outputmanagement: Alleen outsourcen wat geen core business of strategische activiteit is Alleen commodities outsourcen en wel zodanig, dat je indien nodig altijd naar een andere leverancier kan overstappen." De knip kan bij outputmanagement worden: de eenvoudige massale verwerking uitbesteden mbt. Printing en couverteren Dokumentcreatie en design in huis Kanaalsturing Flexibel en naar proces te richten Zorg voor de deskundigheid en technische oplossing in huis Generieke oplossing

22 Outputmanagement extractie creatie en opmaak Productie PDF Productie stuf GH Mail MijnOverheid Print en couverteren intern Print en couverteren extern


Download ppt "BsGW / MijnOverheid 15-10-2015 BsGW en MijnOverheid."

Verwante presentaties


Ads door Google