De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

BsGW en MijnOverheid BsGW / MijnOverheid 15-10-2015.

Verwante presentaties


Presentatie over: "BsGW en MijnOverheid BsGW / MijnOverheid 15-10-2015."— Transcript van de presentatie:

1 BsGW en MijnOverheid BsGW / MijnOverheid

2 Agenda Wie is BsGW BsGW en MijnOverheid Implementatie
Eerste ervaringen Doorontwikkeling

3 BsGW Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen
Uitvoering alle gemeentelijke belastingen en wet WOZ Uitvoering alle waterschapsheffingen (vanaf 2004) Miv Gemeenschappelijke Regeling “BsGW Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen”

4 Belangrijke specifieke uitgangspunten
Beleid bij deelnemers: Vaststellen verordeningen / tarieven, kwijtscheldingsnorm Uitvoering bij GR Uitvoeringsovereenkomst per deelnemer Kwaliteitsafspraken; prognoses, afdrachten, etc. Relatiebeheer, rapportages, informatieverstrekking, afrekening met accountantsverklaring Alle heffingen Gemeenten / Waterschap Heffen, innen, woz-waarderen Uitvoering all-in bij BsGW Incl. bezwaarafhandeling, controles, e.d. BAG is optie, vrijblijvend

5 Deelnemers BsGW per

6 Kerncijfers BsGW 2015 Totaal ca. gemeenten waterschappen
Omzet bruto heffing 580 miljoen 445 milj. 135 milj. Aanslagregels Aanslag ’biljetten’ (bruto) WOZ-objecten ------ Klantcontacten (bruto) Aantal inwoners gemeenten

7 Verticale samenwerking
Gemeentelijke belastingen Waterschaps-belastingen Gemeente Gemeente

8 Verticale samenwerking
BRP WOZ BRK NHR BAG BGT Gemeente Gemeente

9 Digitaal loket / Persoonlijke Pagina
Digitale architectuur Front office Interactieve website Digitaal loket / Persoonlijke Pagina IVR/ACD VOIP Telefoon website Brief / fax Digitale aangifte Digitale formulieren scanning Mid office Portal Back office WOZ admin Workflow management heffen innen bezwaar basis gegevens Integrale basisgegevens GBA / WOZ / KAD / KvK / TPG op een biljet Financiële mutaties direct Facilitair werken Alle soorten heffingen Digitaal archief

10 Implementatie MijnOverheid
Implementatie 10 toetredende gemeenten MijnOverheid Impact  risico  effect Scope aanslagbiljet en taxatieverslag Gestart oktober 2014 Gereed december 2014 burgers via MijnOverheid 9% Rol BsGW Formele aanvraag Certicifaat en OIN Techniek volledig ontzorgd

11 Implementatie MijnOverheid
Digikoppeling PDF BsGW

12 Juridische status van de Berichtenbox
ALS: een burger de gebruiksvoorwaarden heeft geaccepteerd voor het gebruik van MijnOverheid DAN: heeft post in de Berichtenbox dezelfde juridische waarde als papieren post. kunt u de Berichtenbox gebruiken als formeel alternatief voor fysieke post - inclusief berichten met rechtsgevolgen. EN: de Berichtenbox voldoet aan de zorgvuldigheidseisen die de AWB/Wet elektronisch bestuurlijk verkeer stelt aan elektronische communicatie. er is een afleverbevestiging beschikbaar van alle afgeleverde berichten in de Berichtenbox (juridische status, verplichting voor termijnen)

13 Verplicht gebruik Vanaf 1-11-2015 Wet elektronisch berichten verkeer
Verplicht gebruik voor Belastingdienst Toeslagen Inkomstenbelasting medio 2016 Geen verplicht elektronisch berichtenverkeer bij gemeenten en waterschappen (uitsluiting is op eigen verzoek) Wetgeving in de maak : 2017 alle communicatie met de overheid verplicht digitaal

14 Effecten Reacties Waar blijft mijn aanslag? Ik heb me niet aangemeld…
Afmeldingen Mijnoverheid Duplicaat aanslagen aangevraagd Extra mailing (brief per post)

15 MijnOverheid Eerste aanmelding

16 Effecten Betalingsgedrag
Aantal aanslagen Aantal personen % storno % aanmaning % dwangbevel MijnOverheid 60.359 53.847 3,83% 5,93% 2,61% Aanslagbiljet 2,82% 5,55% 2,78% totaal 2,92% 5.58% 2,76%

17 Effecten aandachtspunt: overlijden
Wat gebeurt er met de Berichtenbox als een gebruiker overlijdt? MijnOverheid zelf krijgt deze melding niet. het MijnOverheid-account wordt niet onmiddellijk opgeheven, maar wel als een nabestaande daar formeel om verzoekt; Afnemers zijn zelf verantwoordelijk voor het stoppen met de aflevering van berichten in de Berichtenbox Nabestaanden hebben geen toegang tot het MijnOverheid-account; MijnOverheid verstrekt geen kopie van berichten aan nabestaanden; De toekomstige procedure: bij overlijden automatische blokkade DigiD en het na verloop automatisch opheffen MijnOverheid-account Nog regelen: toegang voor gemachtigden

18 Voordelen BsGW Besparing op drukwerk, papier, print, en portokosten
Beheer adressen burgers voor notificaties Betere gegevens kwaliteit: burgers kunnen gegevens controleren Burger Gemak voor burgers: zoveel mogelijk overheidsinformatie bij elkaar Vergroting transparantie

19 Groeipad MijnOverheid
heden 1-2016 Medio 2016 1-2017 Overheid digitaal 10% 20% 40% 80% 90% Overheidsbrede dienstverlening 2020 Alle overheidszaken goed en betrouwbaar geregeld via mijn.overheid.nl. Weg met al die digitale loketten en postbussen. Gewoon één platform waar de burger zijn gegevens bewaart, standaard-dienstverlening eenvoudig zelf regelt en bijhoudt, en ook bepaalt wie zijn gegevens mag gebruiken.

20 Groeipad Lopende zaken; statusmelding bezwaren, machtiging, intrekking kwijtschelding Uitspraken op bezwaar Aanmaning, dwangbevel Integratie BsGW-balie (Single signon) Bedrijven portaal obv e-herkenning

21 Groeipad Denkwijze outputmanagement:
Alleen outsourcen wat geen core business of strategische activiteit is Alleen commodities outsourcen en wel zodanig, dat je indien nodig altijd naar een andere leverancier kan overstappen." De knip kan bij outputmanagement worden: de eenvoudige massale verwerking uitbesteden mbt. Printing en couverteren Dokumentcreatie en design in huis Kanaalsturing Flexibel en naar proces te richten Zorg voor de deskundigheid en technische oplossing in huis Generieke oplossing

22 Print en couverteren intern Print en couverteren extern
Outputmanagement extractie creatie en opmaak Productie PDF Productie stuf GH MijnOverheid Mail Print en couverteren intern Print en couverteren extern


Download ppt "BsGW en MijnOverheid BsGW / MijnOverheid 15-10-2015."

Verwante presentaties


Ads door Google