De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

21 oktober 2015 BeSt Address en structuur IT020 in het Rijksregister Gebruikerscomité Marc Ruymen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "21 oktober 2015 BeSt Address en structuur IT020 in het Rijksregister Gebruikerscomité Marc Ruymen."— Transcript van de presentatie:

1 21 oktober 2015 BeSt Address en structuur IT020 in het Rijksregister Gebruikerscomité Marc Ruymen

2 BeSt Address – Historiek en mijlpalen
Sedert begin deze eeuw wordt er gestreefd naar een nationaal codificatiesysteem van straten en adressen. Initieel werd project gedragen door administratie patrimoniumdocumentatie, NGI, Fedict en de gewesten. INSPIRE - Richtlijn 2007/2/EG van het Europees Parlement en de Raad van 14/03/2007 tot oprichting van een infrastructuur voor ruimtelijke informatie in de Gemeenschap. Deze richtlijn trad in werking op 15 mei 2007. Wet van 15/12/2011 tot omzetting van de Richtlijn - oprichting van een infrastructuur voor ruimtelijke informatie in de Gemeenschap (INSPIRE) (B.S.: 9/01/2012) 21 oktober 2015

3 BeSt Address – Historiek en mijlpalen
Tussen de drie Gewesten en de federale overheid werd er ook een samenwerkingsakkoord afgesloten voor de coördinatie van een infrastructuur voor ruimtelijke informatie. Het doel van dit akkoord is het vaststellen en bewaken van de toepassing van de algemene coördinatieregels tussen de verschillende Partijen, om enerzijds de naleving van de verplichtingen die uit de INSPIRE-richtlijn voortvloeien mogelijk te maken, en, anderzijds het realiseren van de Belgische bijdrage aan de oprichting van de infrastructuur voor Europese ruimtelijke informatie, hierna ―INSPIRE‖ genoemd. 21 oktober 2015

4 BeSt Address – Historiek en mijlpalen
In de bijlage bij dit samenwerkingsakkoord werden de thematische categorieën ruimtelijke gegevens vermeld o.a.: Adressen - Werkgroep «BeSt Address » (Bijlage I, thema 5) Gebouwen - Werkgroep « Buni » (gebouwen, Bijlage III, thema 2) 21 oktober 2015

5 BeSt Address - Samenwerkingsakkoord
Goedkeuring Samenwerkingsakkoord met betrekking tot de eenmaking van de wijze waarop gerefereerd wordt naar adressen werd door de federale regering goedgekeurd op 17/07/2015. Dit ontwerp van samenwerkingsakkoord wordt voorgelegd aan het Overlegcomité. Tijdens eerste bijeenkomst van dit comité (16/09/2015) werd dit punt verdaagd, verwachting is dat er goedkeuring volgt tijdens bijeenkomst op 28/10/2015. 21 oktober 2015

6 BeSt Address - Samenwerkingsakkoord
Samenstelling adrescomité vertegenwoordigers van ieder van de beheerders vertegenwoordigers van de Vlaamse, Waalse, Duitstalige en Brusselse gemeenten een delegatie van maximum 6 personen uit volgende partners: NGI, AAPD, RR, Statistics, KBO, Veiligheid en Preventie, Fedict, aanbieder universele Postdienst 21 oktober 2015

7 BeSt Address - Samenwerkingsakkoord
Belangrijke data Gewesten verbinden er zich toe tegen 1 januari 2017 een adressenregister op te bouwen Vlaanderen: CRAB (Centraal Referentie Adressenbestand) Wallonië: PICC (Projet Informatique de Cartographie Continue) Brussel: UrbIs Uiterlijk vanaf 1/1/2018 aanvaarden en gebruiken overheidsinstanties verwijzingen uit de adressenregisters 21 oktober 2015

8 BeSt Address - acties Voorlopig adrescomité is al aan het werk en er zijn twee werkgroepen actief: Adrestoekenning opstellen van regels en good practices inzake toekennen van straatnamen, huisnummers, subadressen omzetten naar reglementair kader maar hiervoor dient eerst onderzocht wat omtrent adressen en adrestoekenning vermeld wordt in bestaande wetgevingen op diverse niveaus Datamodel Overleg op federaal niveau 21 oktober 2015

9 Adresmodel 21 oktober 2015

10 Structuur IT020 Uitgangspunten
Structuur moet in lijn zijn met adresmodel Impact naar onze klanten beperken Garantie bieden voor correcte registratie van personen Geen hogere werklast voor gemeentes Tegemoet komen aan de bekommernissen/noden van partners die gebruik maken van persoonsgegevens 21 oktober 2015

11 Structuur IT020 – Timing RR
Tentatieve timing Q1: definitief vastleggen van nieuwe structuur en analyse van de impact op bestaande processen Q2: realiseren aanpassingen zodat tegen eind Q2 de nieuwe structuren beschikbaar zijn in testomgeving Q3 en Q4: aanpassing uitwisselingsformaten en ter beschikking stellen van testbestanden Q1 2017: in productie 21 oktober 2015


Download ppt "21 oktober 2015 BeSt Address en structuur IT020 in het Rijksregister Gebruikerscomité Marc Ruymen."

Verwante presentaties


Ads door Google