De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Vereniging van Nederlandse Gemeenten Vereniging van Nederlandse Gemeenten Digitale Agenda 2020 Den Haag 8 oktober 2015.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Vereniging van Nederlandse Gemeenten Vereniging van Nederlandse Gemeenten Digitale Agenda 2020 Den Haag 8 oktober 2015."— Transcript van de presentatie:

1 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Vereniging van Nederlandse Gemeenten Digitale Agenda 2020 Den Haag 8 oktober 2015

2 22 Agenda Ambities & Projecten Wat is DA2020? Werkwijze VerbindingCommissies Vragen

3 33 Geluiden uit het veld De samenleving verandert ook door ontwikkelingen in de informatie- technologie. Gemeenten onderscheiden zich niet op hun digitale infrastructuur, maar op wat zij ermee doen. Wat samen of collectief kan ook samen doen! Hoe verhoud ik me als gemeente tot die veranderende samenleving?

4 4 Digitale Agenda 2020 ALV VNG 3 juni jl.

5 55 Agenda Ambities & Projecten Wat is DA2020? Werkwijze VerbindingCommissies Vragen

6 6 Ambities Digitale Agenda 2020 1.Open en transparant in de participatiesamenleving staan. 2.Werken als één efficiënte overheid. 3.Massaal digitaal & maatwerk lokaal. De VNG faciliteert met projecten, visieontwikkeling en belangenbehartiging

7 77 Doelstellingen Stroomlijnen gemeentelijke processen B eïnv loeden van het Rijk Vergroten innovatievermogen Efficiënt samenwerken Opdrachtgeverschap

8 88 Thema’s Digitale Agenda 2020 Sturingsinformatie Generieke Digitale Infrastructuur Relatie primair proces en informatie Versterken innovatievermogen Collectiviseren op niet-onderscheidende ICT

9 99 Agenda Ambities & Projecten Wat is DA2020? Werkwijze VerbindingCommissies Vragen

10 10 Aanpak projecten DA2020 Bottom-up & Top-down Opschaling via Business case Voor én door gemeenten Gemeenten bepalen

11 11 Opschalingsproces Portfolio Overleg Gemeentesecretarissen, Directeuren, CIO’s Selectie Ontdekking Uitwerking Business case Opschaling Implementatie Standaardisatie Beheer Pilotstarter Criteria Inkoop

12 12 Agenda Ambities & Projecten Wat is DA2020? Werkwijze VerbindingCommissies Vragen

13 13 De kracht van informatie Sectoren(Processen) Proces- verbeteraar Informatie(Collectief) Basisinfra- structuur Samenleving (experiment) Innovatieve kracht

14 14 Informatie als procesverbeteraar Processen & ketens Sectoren(Processen) Sociaal domein Fysiek domein Economie Veiligheid Dienstverlening & Informatie

15 15 Samen kom je verder

16 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Vereniging van Nederlandse Gemeenten Digitale Agenda 2020 Bijlagen: projecten

17 17 Trendwatchfunctie Onderzoek & ontwikkeling Lopende projecten 2015 Herontwerp werkprocessen Procesherontwerp voor verstrekken rijbewijzen

18 18 Dienstverlening aan inwoners & ondernemers Digitale Dienstverlening Begrafenisondernemers Informatievoorziening voor ZZP’ers Gemeenschappelijk verhuisproces Pilot Regie op eigen gegevens Generieke Transactiepoort voor Ondernemers Lopende projecten 2015

19 19 Informatie uitwisseling Leveranciersmanagement Compliancy Ontwikkelen nieuwe standaarden (o.a. WMO JW) Uitbouwen convenanten Uniformering ICT inkoopvoorwaarden Doorontwikkelen Softwarecatalogus Projecten 2015 - 2016

20 20 Sturingsinformatie Instrumenten in staat van gemeenten Generieke basis infrastructuur Visitatiecommissie Digitale Veiligheid Collectieve aanbesteding telefonie Welke informatievoorziening collectief te regelen GDI (Digicommissaris) Berichtenbox, eID, Terugmelden, implementatie BGT Projecten 2015 - 2016


Download ppt "Vereniging van Nederlandse Gemeenten Vereniging van Nederlandse Gemeenten Digitale Agenda 2020 Den Haag 8 oktober 2015."

Verwante presentaties


Ads door Google