De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Het maken van een Profiel werkstuk Havo 2015 - 2016.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Het maken van een Profiel werkstuk Havo 2015 - 2016."— Transcript van de presentatie:

1 Het maken van een Profiel werkstuk Havo 2015 - 2016

2 Wat is een profielwerkstuk? een (groeps)opdracht aan het einde van je schooltijd;een (groeps)opdracht aan het einde van je schooltijd; onderdeel van je examendosier. Het bepaalt voor een deel of je voor je eindexamen slaagt;onderdeel van je examendosier. Het bepaalt voor een deel of je voor je eindexamen slaagt; je doet in twee of drietallen een onderzoek binnen je profiel;je doet in twee of drietallen een onderzoek binnen je profiel; de resultaten van het onderzoek verwerk je in je profielwerkstuk en daarna deze presenteert;de resultaten van het onderzoek verwerk je in je profielwerkstuk en daarna deze presenteert; zo ziet een profielwerkstuk economie er anders uit dan een profielwerkstuk natuurkunde;zo ziet een profielwerkstuk economie er anders uit dan een profielwerkstuk natuurkunde; wat voor soort onderzoek je doet, hangt af van het vak dat je kiest;wat voor soort onderzoek je doet, hangt af van het vak dat je kiest;

3 Vaardigheden het verzamelen van informatie;het verzamelen van informatie; het verwerken van informatie;het verwerken van informatie; het opzetten van een onderzoek, experiment, practicum;het opzetten van een onderzoek, experiment, practicum; goed kunnen samenwerken en overleggen;goed kunnen samenwerken en overleggen; ontwerpvaardigheden als dit nodig is;ontwerpvaardigheden als dit nodig is; het uitvoeren van onderzoek;het uitvoeren van onderzoek; goed kunnen plannen;goed kunnen plannen;

4 Hoe wordt een profielwerkstuk beoordeeld? het verloop van het proces (20%);het verloop van het proces (20%); het geleverde product (60%);het geleverde product (60%); de presentatie (20%);de presentatie (20%); de eindscore wordt omgezet in een cijfer dat onderdeel uitmaakt van het examendosier;de eindscore wordt omgezet in een cijfer dat onderdeel uitmaakt van het examendosier;

5 Hoeveel tijd kost een profielwerkstuk ? Een studielast van 80 uur:  oriëntatie- en keuzefase (+/- 12 uur)  de onderzoeksfase en verwerken (+/- 36 uur)  de presentatie (+/- 4 uur)  voorbereidingpresentatie en schrijffase (+/- 28 uur)  voorbereiding presentatie en schrijffase (+/- 28 uur)

6 Hoe ziet een profielwerkstuk er uit ? Een schriftelijk verslag (minimaal 10, maximaal 15 pagina’s ‘echte’ tekst).Een schriftelijk verslag (minimaal 10, maximaal 15 pagina’s ‘echte’ tekst). Een mondelinge toelichting (presentatie) aan oudersEen mondelinge toelichting (presentatie) aan ouders ( max 15 min). Een technisch model (werkend model en/of maquette met een schriftelijke toelichting).Een technisch model (werkend model en/of maquette met een schriftelijke toelichting). Een andere vorm (in overleg met de begeleider).Een andere vorm (in overleg met de begeleider).  Gebruik van Ict moet voldoende worden toegepast

7 Opbouw en inhoud A. plan van aanpakA. plan van aanpak B. hoofd- en deelvragenB. hoofd- en deelvragen C. OnderzoekenC. Onderzoeken D. TijdsplanningD. Tijdsplanning E. LogboekE. Logboek

8 A. Hoe maak ik een plan van aanpak Een Plan van Aanpak (PvA) bestaat uit:Een Plan van Aanpak (PvA) bestaat uit:  Je hoofdvraag + deelvragen  Een onderzoeksopzet  Een tijdsplanning  Handige Tip: het is altijd handig om een taakverdeling te maken. Zo weet je altijd wie er verantwoordelijk is.

9 B. Hoofdvraag en deelvragen De hoofdvraag van een onderzoek is niet in enkele woorden te beantwoorden. Daarom is het nodig je hoofdvraag op te splitsen in deelvragen.De hoofdvraag van een onderzoek is niet in enkele woorden te beantwoorden. Daarom is het nodig je hoofdvraag op te splitsen in deelvragen. Elk antwoord op een deelvraag draagt zijn steentje bij aan het beantwoorden van de hoofdvraag.Elk antwoord op een deelvraag draagt zijn steentje bij aan het beantwoorden van de hoofdvraag.  Handige Tip: Het aantal deelvragen moet niet te groot zijn. Beperk je tot 5-7 deelvragen.

10 C. Onderzoeken Een onderzoek maakt altijd onderdeel uit van je profielwerkstuk.Een onderzoek maakt altijd onderdeel uit van je profielwerkstuk. Dit kan een bronnenonderzoek zijn of een proefje in het scheikunde lokaal. Er zijn nog veel meer vormen van onderzoek zoals bv observatie onderzoek, interview…Dit kan een bronnenonderzoek zijn of een proefje in het scheikunde lokaal. Er zijn nog veel meer vormen van onderzoek zoals bv observatie onderzoek, interview…

11 D. Tijdsplanning Je maakt een schema met wat je wanneer gaat doen. Neem je hierin ook de taakverdeling op.Je maakt een schema met wat je wanneer gaat doen. Neem je hierin ook de taakverdeling op. Neem vooral ook belangrijke mijlpalen op: voortgangsbesprekingen met je begeleider, inleverdatum eerste versie, deadline voor het inleveren van het definitieve profielwerkstuk. Hou het kort: maximaal 1 A4- tje is genoeg.Neem vooral ook belangrijke mijlpalen op: voortgangsbesprekingen met je begeleider, inleverdatum eerste versie, deadline voor het inleveren van het definitieve profielwerkstuk. Hou het kort: maximaal 1 A4- tje is genoeg.  Handige Tip: Houd in je planning rekening met je schoolwerk, bijbaantje, hobby’s en feesten. En: neem je planning over in je agenda!

12 E. Het Logboek Van alle werkzaamheden en stappen die je zet, en van alle afspraken die je met je leraar /begeleider en/ of medeleerlingen maakt maak je een kort verslag.Van alle werkzaamheden en stappen die je zet, en van alle afspraken die je met je leraar /begeleider en/ of medeleerlingen maakt maak je een kort verslag. Dit doe je binnen de digitale omgeving van apprentice.Dit doe je binnen de digitale omgeving van apprentice. Toegangscodes krijg je z.s.m.Toegangscodes krijg je z.s.m.

13 Profiel maatschappij Bijv. vak geschiedenis Onderwerp: de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden (1588-1795) Hoofdvraag: hoe was het bestuur in de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden georganiseerd ?

14 Bijv. Vak: economie Bijv. Vak: economie Onderwerp: De kredietcrisis Onderwerp: De kredietcrisis Hoofdvraag: wat zijn oorzaken en gevolgen van de kredietcrisis? Hoofdvraag: wat zijn oorzaken en gevolgen van de kredietcrisis?

15 Bijv. Vak: maatschappijleer Bijv. Vak: maatschappijleer Onderwerp: De multiculturele samenleving Onderwerp: De multiculturele samenleving Hoofdvraag: Hoe is de huidige multiculturele samenleving in Nederland ontstaan en wat zijn kenmerken en gevolgen ervan ? Hoofdvraag: Hoe is de huidige multiculturele samenleving in Nederland ontstaan en wat zijn kenmerken en gevolgen ervan ?

16 Bijv. Vak: Natuurkunde Bijv. Vak: Natuurkunde Onderwerp: Bewegingen Onderwerp: Bewegingen Hoofdvraag: Waarom kan een weggeworpen boemerang terugkeren op de plaats van wegwerpen? Hoofdvraag: Waarom kan een weggeworpen boemerang terugkeren op de plaats van wegwerpen? Profiel Natuur

17 Bijv. Vak: Biologie Bijv. Vak: Biologie Onderwerp: Hersenen Onderwerp: Hersenen Hoofdvraag: Wat is de invloed van bepaalde muziek op je concentratievermogen?

18 Bijv. Vak: Scheikunde Bijv. Vak: Scheikunde Onderwerp: Mengsels Onderwerp: Mengsels Hoofdvraag: Welke stoffen kan je gebruiken om te zorgen dat olie en azijn mengen?

19 filmpje


Download ppt "Het maken van een Profiel werkstuk Havo 2015 - 2016."

Verwante presentaties


Ads door Google