De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Psalm67:1, 2 Gezang 109:1 Jesaja8:11- 14 Matteüs24:1- 14, 29 - 31 LvdK299:5- 10 Matteüs24: 14 Psalm87: LvdK281: Gezang 182D:Amen Collecte:de Zending Liturgie.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Psalm67:1, 2 Gezang 109:1 Jesaja8:11- 14 Matteüs24:1- 14, 29 - 31 LvdK299:5- 10 Matteüs24: 14 Psalm87: LvdK281: Gezang 182D:Amen Collecte:de Zending Liturgie."— Transcript van de presentatie:

1 Psalm67:1, 2 Gezang 109:1 Jesaja8:11- 14 Matteüs24:1- 14, 29 - 31 LvdK299:5- 10 Matteüs24: 14 Psalm87: LvdK281: Gezang 182D:Amen Collecte:de Zending Liturgie ds. P. Houtman Barneveld

2 10 maart Lef Best bij Fam. vd Kuilen Lef Eindhoven bij Fam. Sijtsma 10 maart Lef Best bij Fam. vd Kuilen Lef Eindhoven bij Fam. Sijtsma Agenda 16 maart landelijke Presentdag 16 maart landelijke Presentdag 14 maart M.V. “Het Woord Getrouw” Ond: Zacharia 7 en 8 Inl: J. Sonneveld 14 maart M.V. “Het Woord Getrouw” Ond: Zacharia 7 en 8 Inl: J. Sonneveld

3 Diensten 9:30voorganger: ds. P. Houtman uit Barneveld 14:30 voorganger: ds. L.M. vd Veen uit Gorinchem In deze dienst is er speciale aandacht voor de zending. Ook na de dienst is er een programma voor jong en oud. U word verzocht om na de dienst even weer te gaan zitten, dan zal Marike Lukkien uitleggen wat er precies gaat gebeuren. Diensten 9:30voorganger: ds. P. Houtman uit Barneveld 14:30 voorganger: ds. L.M. vd Veen uit Gorinchem In deze dienst is er speciale aandacht voor de zending. Ook na de dienst is er een programma voor jong en oud. U word verzocht om na de dienst even weer te gaan zitten, dan zal Marike Lukkien uitleggen wat er precies gaat gebeuren. Mededelingen kerkenraad

4 Vanmiddag zullen wij, als de Here het wil, het Heilig Avondmaal vieren. (Zoals gezegd; om 14.30 uur) U word herinnerd aan biddag komende woensdag; In de middag zal er een dienst zijn die gericht is op kinderen. De dienst begint om 16.00uur en is in de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt (GKV) in Eindhoven. De manier van bidden zal in de dienst centraal staan, dat je ‘van harte’, vanuit je hart, tot God bidt. Voor de allerkleinsten zal er oppas in de crèche zijn. Vanmiddag zullen wij, als de Here het wil, het Heilig Avondmaal vieren. (Zoals gezegd; om 14.30 uur) U word herinnerd aan biddag komende woensdag; In de middag zal er een dienst zijn die gericht is op kinderen. De dienst begint om 16.00uur en is in de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt (GKV) in Eindhoven. De manier van bidden zal in de dienst centraal staan, dat je ‘van harte’, vanuit je hart, tot God bidt. Voor de allerkleinsten zal er oppas in de crèche zijn. Mededelingen kerkenraad

5 ’s Avonds, om 19.30 uur is er een dienst in de Lidwinakerk. Ds. B.C. Buitendijk uit Bunschoten-Oost zal dan voorgaan. Morgenavond vergaderd de kerkenraad met diakenen om 20.00 uur in het pandje. Woensdag om 21 uur zal de raad ook bijeen zijn, dit in verband met voorbereidingen van de gemeenteavond van 20 maart. De collecte is bestemd voor Zending. De zending heeft als doel het wereldwijd verspreiden van het Evangelie. ’s Avonds, om 19.30 uur is er een dienst in de Lidwinakerk. Ds. B.C. Buitendijk uit Bunschoten-Oost zal dan voorgaan. Morgenavond vergaderd de kerkenraad met diakenen om 20.00 uur in het pandje. Woensdag om 21 uur zal de raad ook bijeen zijn, dit in verband met voorbereidingen van de gemeenteavond van 20 maart. De collecte is bestemd voor Zending. De zending heeft als doel het wereldwijd verspreiden van het Evangelie. Mededelingen kerkenraad

6 Psalm67:1, 2 Gezang 109:1 Jesaja8:11- 14 Matteüs24:1- 14, 29 - 31 LvdK299:5- 10 Matteüs24: 14 Psalm87: LvdK281: Gezang 182D:Amen Collecte:de Zending Liturgie ds. P. Houtman Barneveld

7 Zendingszondag – 10 maart 2013

8 Psalm67:1, 2 Gezang 109:1 Jesaja8:11- 14 Matteüs24:1- 14, 29 - 31 LvdK299:5- 10 Matteüs24: 14 Psalm87: LvdK281: Gezang 182D:Amen Collecte:de Zending Liturgie ds. P. Houtman Barneveld

9 Psalm67:1, 2 Gezang 109:1 Jesaja8:11- 14 Matteüs24:1- 14, 29 - 31 LvdK299:5- 10 Matteüs24: 14 Psalm87: LvdK281: Gezang 182D:Amen Collecte:de Zending Liturgie ds. P. Houtman Barneveld

10 175 C

11 ● Psalm67:1, 2 Gezang 109:1 Jesaja8:11- 14 Matteüs24:1- 14, 29 - 31 LvdK299:5- 10 Matteüs24: 14 Psalm87: LvdK281: Gezang 182D:Amen Collecte:de Zending Liturgie ds. P. Houtman Barneveld

12 Psalm 67: 1, 2 1 De Here God zij ons genadig en tone ons zijn aangezicht. Zijn zegen schenke Hij weldadig, Hij doe ons wandlen in zijn licht, opdat allerwegen volken zien de zegen van uw heil, uw woord. Ja, in alle landen, aan de verste stranden, worde het gehoord.

13 Psalm 67: 1, 2 2 Dat alle volken U belijden, U loven, Heer, met hart en mond, dat alle landen zich verblijden, laat juichen heel het wereldrond. Volken zult U richten, U gaat vrede stichten door gerechtigheid. Volken aller landen worden door uw handen tot uw heil geleid.

14 Psalm67:1, 2 Gezang 109:1 Jesaja8:11- 14 Matteüs24:1- 14, 29 - 31 LvdK299:5- 10 Matteüs24: 14 Psalm87: LvdK281: Gezang 182D:Amen Collecte:de Zending Liturgie ds. P. Houtman Barneveld

15 Psalm67:1, 2 ● Gezang 109:1 Jesaja8:11- 14 Matteüs24:1- 14, 29 - 31 LvdK299:5- 10 Matteüs24: 14 Psalm87: LvdK281: Gezang 182D:Amen Collecte:de Zending Liturgie ds. P. Houtman Barneveld

16 Gezang 109, Gz19: 1 1 Halleluja, lof zij het Lam, die onze zonden op Zich nam, wiens bloed ons heeft geheiligd, die dood geweest is, en Hij leeft, die ’t volk, dat Hij ontzondigd heeft, in eeuwigheid beveiligt.

17 Psalm67:1, 2 Gezang 109:1 Jesaja8:11- 14 Matteüs24:1- 14, 29 - 31 LvdK299:5- 10 Matteüs24: 14 Psalm87: LvdK281: Gezang 182D:Amen Collecte:de Zending Liturgie ds. P. Houtman Barneveld

18 Psalm67:1, 2 Gezang 109:1 Jesaja8:11- 14 Matteüs24:1- 14, 29 - 31 LvdK299:5- 10 Matteüs24: 14 Psalm87: LvdK281: Gezang 182D:Amen Collecte:de Zending Liturgie ds. P. Houtman Barneveld

19 Psalm67:1, 2 Gezang 109:1 ● Jesaja8:11- 14 Matteüs24:1- 14, 29 - 31 LvdK299:5- 10 Matteüs24: 14 Psalm87: LvdK281: Gezang 182D:Amen Collecte:de Zending Liturgie ds. P. Houtman Barneveld

20 Psalm67:1, 2 Gezang 109:1 Jesaja8:11- 14 ● Matteüs24:1- 14, 29 - 31 LvdK299:5- 10 Matteüs24: 14 Psalm87: LvdK281: Gezang 182D:Amen Collecte:de Zending Liturgie ds. P. Houtman Barneveld

21 Psalm67:1, 2 Gezang 109:1 Jesaja8:11- 14 Matteüs24:1- 14, 29 - 31 ● LvdK299:5- 10 Matteüs24: 14 Psalm87: LvdK281: Gezang 182D:Amen Collecte:de Zending Liturgie ds. P. Houtman Barneveld

22 LvdK 299: 5 - 10 5allen Lang valt de tijd en zwaar is ons geding, bang is de strijd en vol vertwijfeling, dat ons de zege bijna nog ontging. Halleluja, halleluja!

23 LvdK 299: 5 - 10 6allen Ten einde raad ontzinkt ons haast de moed maar in de verte klinkt ons tegemoet trompetgeschal dat Gij weerklinken doet! Halleluja, halleluja!

24 LvdK 299: 5 - 10 7vrouwen Rood is de avond als het zonlicht daalt; ook in de dood hebt Gij hun lot bepaald, God die de moede strijders binnenhaalt. Halleluja, halleluja!

25 LvdK 299: 5 - 10 8mannen Maar een oneindig glorierijker dag staat nog te wachten als op uw gezag heel 't heir der heil'gen tot U naad'ren mag. Halleluja, halleluja!

26 LvdK 299: 5 - 10 9allen Daar is de Koning als een jonge held! Hem komen allen tegemoet gesneld van vreugde stralend, scharen ongeteld. Halleluja, halleluja!

27 LvdK 299: 5 - 10 10 allen Van alle einders, van de verste kust zullen zij vinden vrede, feest en rust, U lovend, Vader, Zoon, Heilige Geest! Halleluja, halleluja!

28 Psalm67:1, 2 Gezang 109:1 Jesaja8:11- 14 Matteüs24:1- 14, 29 - 31 LvdK299:5- 10 ● Matteüs24: 14 Psalm87: LvdK281: Gezang 182D:Amen Collecte:de Zending Liturgie ds. P. Houtman Barneveld

29 Het nieuws van Christus centraal Matteüs 24: 14

30 De kerk in India heeft het moeilijk

31 – Armoede

32 De kerk in India heeft het moeilijk – Armoede – Minder rijke kerkelijke traditie

33 De kerk in India heeft het moeilijk – Armoede – Minder rijke kerkelijke traditie – Vervolging

34 De kerk in India heeft het moeilijk – Armoede – Minder rijke kerkelijke traditie – Vervolging Hoe houden ze het vol?

35 Concentreer je op het goede nieuws van Christus Dat nieuws is 1.Centraal. 2.Weggedrukt. 3.Definitief.

36 Het nieuws van Christus – 1. centraal

37 De Bijbel naast het wereldnieuws

38 Het nieuws van Christus – 1. centraal De Bijbel naast het wereldnieuws – “Daarmee is het einde nog niet gekomen”

39 Het nieuws van Christus – 1. centraal De Bijbel naast het wereldnieuws – “Daarmee is het einde nog niet gekomen” Jesaja: crisistijd, angst

40 Het nieuws van Christus – 1. centraal De Bijbel naast het wereldnieuws – “Daarmee is het einde nog niet gekomen” Jesaja: crisistijd, angst – “Jij mag alleen voor de HEER ontzag hebben”

41 Het nieuws van Christus – 1. centraal De Bijbel naast het wereldnieuws – “Daarmee is het einde nog niet gekomen” Jesaja: crisistijd, angst – “Jij mag alleen voor de HEER ontzag hebben” “Pas als het goede nieuws over het koninkrijk in de hele wereld wordt verkondigd…”

42 Het nieuws van Christus – 1. centraal De Bijbel naast het wereldnieuws – “Daarmee is het einde nog niet gekomen” Jesaja: crisistijd, angst – “Jij mag alleen voor de HEER ontzag hebben” “Pas als het goede nieuws over het koninkrijk in de hele wereld wordt verkondigd…” – Daar concentreren de studenten zich op

43 Het nieuws van Christus – 2. weggedrukt

44 India is nooit een christelijk land geweest

45 Het nieuws van Christus – 2. weggedrukt India is nooit een christelijk land geweest Tegenwerking

46 Het nieuws van Christus – 2. weggedrukt India is nooit een christelijk land geweest Tegenwerking Verbreiding evangelie over de wereld is geen zegetocht

47 Het nieuws van Christus – 2. weggedrukt India is nooit een christelijk land geweest Tegenwerking Verbreiding evangelie over de wereld is geen zegetocht “…Moet worden verkondigd als getuigenis”

48 Het nieuws van Christus – 2. weggedrukt “…Moet worden verkondigd als getuigenis” – rechtszaak – voor overheden

49 Het nieuws van Christus – 2. weggedrukt “…Moet worden verkondigd als getuigenis” – rechtszaak – voor overheden – martelaar

50 Het nieuws van Christus – 2. weggedrukt “…Moet worden verkondigd als getuigenis” – getuige – voor overheden – martelaar De studenten in India gaan ervoor

51 Het nieuws van Christus – 3. Definitief

52 begin – verdrukking – getuigen

53 Het nieuws van Christus – 3. Definitief begin – verdrukking – getuigen …En dan zal blijken dat je gelijk had

54 Het nieuws van Christus – 3. Definitief begin – verdrukking – getuigen …En dan zal blijken dat je gelijk had Wees met je hart hierbij: dit is het echte nieuws

55 Psalm67:1, 2 Gezang 109:1 Jesaja8:11- 14 Matteüs24:1- 14, 29 - 31 LvdK299:5- 10 Matteüs24: 14 ● Psalm87: LvdK281: Gezang 182D:Amen Collecte:de Zending Liturgie ds. P. Houtman Barneveld

56 Psalm 87: 1 - 5 1 Jeruzalem, de Godsstad hier beneden, heeft Hij gesticht op bergen, Hem gewijd. De HEER, die Zich in Sions heil verblijdt, bemint haar meer dan één van Jakobs steden.

57 Psalm 87: 1 - 5 2 Men zegt van u voortreffelijke dingen, o schone stad van Sions God en Heer. Egypt’ en Babel meld Ik tot mijn eer als volken, die Mij kennen en bezingen.

58 Psalm 87: 1 - 5 3 De Filistijnen, Tiriërs en Moren zijn binnen u, o Godsstad, voortgebracht. Van Sion zal het blijde nageslacht eens zeggen: elk van hen is daar geboren.

59 Psalm 87: 1 - 5 4 De HEER zal haar bevestigen en schragen en op zijn rol waar Hij de volken schrijft, hen tellen als in Isrel ingelijfd en doen de naam van Sions kindren dragen.

60 Psalm 87: 1 - 5 5 Dan wordt de lof van ’s HEREN naam bezongen, dan zullen daar de volken juichend staan, de reien dansend de cimbalen slaan: zie, al mijn bronnen zijn in u ontsprongen.

61 Psalm67:1, 2 Gezang 109:1 Jesaja8:11- 14 Matteüs24:1- 14, 29 - 31 LvdK299:5- 10 Matteüs24: 14 Psalm87: LvdK281: Gezang 182D:Amen Collecte:de Zending Liturgie ds. P. Houtman Barneveld

62 Psalm67:1, 2 Gezang 109:1 Jesaja8:11- 14 Matteüs24:1- 14, 29 - 31 LvdK299:5- 10 Matteüs24: 14 Psalm87: LvdK281: Gezang 182D:Amen Collecte:de Zending Liturgie ds. P. Houtman Barneveld

63

64 PFCC, Kalimpong RPCNEI: Manipur, Assam, Tripura, Mizoram, Myanmar PTS, Dehra Dun RPCI, Delhi SPANDANA project, Lakhnadon PFC SIRC, Bangalore EHA, Delhi Partners in India

65 In Noord-India (Dehra Dun) staat de PTS Gemiddeld 30 studenten ontvangen een studiebeurs om theologie te kunnen studeren. Ze komen uit: Bhutan, Nepal & India en gaan na het afstuderen terug naar hun eigen gemeente

66 Beurzen PTS Sinds 2001 hebben al 22 studenten van de RPCNEI uit Noordoost- India, gebruik gemaakt van de PTS-opleiding. Er zijn momenteel 31 beurzen aan studenten theologie uitgegeven.

67

68 Namens onze broeders en zusters in India Bedankt voor uw steun!

69 Psalm67:1, 2 Gezang 109:1 Jesaja8:11- 14 Matteüs24:1- 14, 29 - 31 LvdK299:5- 10 Matteüs24: 14 Psalm87: ● LvdK281: Gezang 182D:Amen Collecte:de Zending Liturgie ds. P. Houtman Barneveld

70 LvdK 281: 1, 2, 3, 4 1 Jezus zal heersen waar de zon gaat om de grote aarde om, de maan zijn lichte banen trekt, zover het verste land zich strekt. 2 Het lied in alle talen zal zijn liefde loven overal, en uit de kindermond ontspringt de lofzang die zijn naam omringt.

71 LvdK 281: 1, 2, 3, 4 3 Zijn rijk is volle zaligheid, wie was gevangen wordt bevrijd, wie moe was komt tot rust voorgoed, wie arm was leeft in overvloed. 4 Laat loven al wat adem heeft de koning die ons alles geeft. O aarde om dit nieuw begin stem met het lied der eng'len in.

72 Psalm67:1, 2 Gezang 109:1 Jesaja8:11- 14 Matteüs24:1- 14, 29 - 31 LvdK299:5- 10 Matteüs24: 14 Psalm87: LvdK281: ● Gezang 182D:Amen Collecte:de Zending Liturgie ds. P. Houtman Barneveld

73 182 D

74 Psalm67:1, 2 Gezang 109:1 Jesaja8:11- 14 Matteüs24:1- 14, 29 - 31 LvdK299:5- 10 Matteüs24: 14 Psalm87: LvdK281: Gezang 182D:Amen Collecte:de Zending Liturgie ds. P. Houtman Barneveld

75 Workshopweek jaarthema: Hoe vrij ben jij? Kom ook: schilderen, toneelspelen, wandelen, film kijken, bloemschikken, fotograferen, preek bespreken, muziek luisteren en zingen Geef je vandaag nog op! Zie Kruispunt 24 febr. en 10 maart!

76

77 Lente-Snuffelmarkt Graag nodigen we jullie uit voor de Lente- Snuffelmarkt op 23 maart! Er is dan van alles te doen in en rondom de Jakobuskerk (Orionstraat 7, Eindhoven). Heel veel leuke activiteiten voor jong en oud! Tweedehands markt,(tuin)plantjes, kinderactiviteiten, koffie, koek, friet etc., bloemschikken, sponsorloop enz. Kom ook gezellig langs! Meer informatie: eindhovenmeetsjanoshi.nl (actie)

78 Beste Jongelui, Het najoth kamp zal dit jaar gehouden worden op 29 april t/m 3 mei. Dit jaar is het kamp totaal vernieuwd, met een nieuwe leidersgroep en programma. verdere informatie en inschrijvingen zie.... www.najoth.nl De kerkenraad vindt het belangrijk om als kerken onderling contact te hebben en wil dit initatief van harte aanraden. Hierbij is de jeugd van onschatbare waarde, ook voor de toekomst. Dus schrijf je snel in....www.najoth.nl

79

80 Gezang 156, NG79: 1- 4 1 Heer, ik kom tot U, Hoor naar mijn gebed. Vergeef mijn zonden nu en reinig mijn hart. 2 Met Uw liefde Heer, kom mij tegemoet nu ik mij tot U keer, en maak alles goed. 3 Zie mij voor U staan, zondig en onrein. O, Jezus raak mij aan, van U wil ik zijn. 4 Jezus op Uw woord, vestig ik mijn hoop. U leeft en U verhoort mijn bede tot U.


Download ppt "Psalm67:1, 2 Gezang 109:1 Jesaja8:11- 14 Matteüs24:1- 14, 29 - 31 LvdK299:5- 10 Matteüs24: 14 Psalm87: LvdK281: Gezang 182D:Amen Collecte:de Zending Liturgie."

Verwante presentaties


Ads door Google