De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

WELKOM bij de informatie-avond van groep 5.

Verwante presentaties


Presentatie over: "WELKOM bij de informatie-avond van groep 5."— Transcript van de presentatie:

1 WELKOM bij de informatie-avond van groep 5.

2 Een TROTSE school Taal, Rekenen en Lezen Religie Orde, structuur, ruimte en veiligheid Toetsen Samenwerken en werken aan zelfstandigheid Elk kind een talent

3 Even voorstellen Martin de Boer
werkt op maandag, dinsdag, woensdag en donderdagmorgen Ed Wijnhoven werkt op donderdagmiddag en vrijdag

4 Opzet van de avond De eerste weken Directie Werken in de groep
De vakken Rapportage/ extra zorg Algemene opmerkingen en vragen

5

6 Instructie (DIM) Klassikale instructie Kleine groepsinstructie
Individuele instructie

7 Differentiatie Alle leerlingen werken in aanpakken: aanpak 1 aanpak 2
De leerlingen maken de bijbehorende opdrachten.

8 Werkbrief Werkbrief: weektaak op eigen niveau Zelfstandig werken:
keuzeniveau Zelfstandig werken: Stopbord Blokje Ruimte voor extra instructie

9 HET BLOKJE Rood:Tijdens een toets werken we stil aan de opdrachten.
? :Ik heb een vraag en mijn teamgenoten kunnen me niet helpen. Juf/meester, kun je me helpen?

10 Coöperatieve werkvormen
Doel: Samenwerkend leren, samen verantwoordelijk zijn. Het verbeteren van de mondelinge communicatie. Leren dat iedereen anders leert en anders is. Stemgebruik: liniaalstem, teamstem en groepsstem Op schoolniveau wordt er gewerkt met het stilteteken.

11

12 De leerkracht zet ook het stoplicht in.

13 Nakijken Kinderen kijken zelf rekenen, spelling, taal en weektaken na, de leerkracht controleert. Leerkracht kijkt toetsen, dictees en schrijven na. Wereldoriëntatie wordt samen besproken. In oefenfases mogen fouten gemaakt worden!

14 Vakken Rekenen ‘Wereld in Getallen’ Nieuw Taal ‘Taal in Beeld’
Woordenschat Taalbeschouwing Spreken en luisteren Schrijven Spelling ‘Spelling in Beeld’ Lezen: Technisch lezen ‘Estafette’ Leesmotivatie, denk ook aan onze bibliotheekbezoeken Begrijpend lezen ‘Nieuwsbegrip’ Schrijven ‘Pennenstreken’ Creatieve vorming, techniek, gym (naar huis vanuit de gymzaal?), muziek (Meester Harry) Wereldoriëntatie Catechese (Deken Smeets)

15

16 Rekenen WIG (Wereld in getallen)
Blokken bestaan uit 4 of 5 weken. In de laatste week volgt de toets. Na de toets volgt er een individuele taakbrief. Leerlingen werken alle lessen gedifferentieerd. Dagtaken Weektaken

17 Een blok Taal in beeld 2 Zwijsen Week 1 Week 2 Week 3 Week 4
Herhalingstaken: Taken (op kopieerbladen) Woordkenner (leerspel) Software (Woordenschat-doelwoorden) 4 basis- lessen 4 basis- lessen 4 basis- lessen Als leerkracht kun je kiezen voor: Klassikale verwerking Individuele verwerking Samenwerkende verwerking Met klein groepje begeleid werken toetstaak Plustaken: Taalmaker (box met kaarten, kopieer-bladen, computer-bladen) Software (Woordenschat-extra doelwoorden) Zwijsen Week Week Week Week 4

18 Een blok Spelling in beeld 2
Herhalingstaken: Spellingspoor (leerspel) Software (Spelling - basiswoorden) Kopieerbladen 3 basis- lessen 3 basis- lessen Signaal -dictee en 3 basis- lessen controledictee Plustaken: Taalmaker (box met kaarten, kopieer-bladen, computer-bladen) Software (Spelling -extra woorden) Zwijsen Week Week Week Week 4

19 Toetsen Methodegebonden; - spelling : in de 4e week een dictee - rekenen: elke 4 of 5 weken een toets - taal : elke 4 weken een toets - wo : na elk hoofdstuk een toets Cito volgtoetsen: DMT, AVI, rekenen, spelling, woordenschat, begrijpend lezen

20

21 Werkstuk en presentatie
Vanaf groep 5 gaan we structureel beginnen met het aanleren van het maken van een werkstuk. Hier worden ook presentaties aan gekoppeld. Eén werkstuk met presentatie in het 1e halfjaar en één in het 2e.

22 Huiswerk Oefenen voor de toetsen van Wereldoriëntatie (aardrijkskunde, topografie, biologie, geschiedenis) Ook kunnen er wel eens incidenteel werkbladen meegegeven worden aan de kinderen om iets te oefenen Op vrijdag gaan niet afgemaakte werkbriefopdrachten mee. Tip: thuis oefenen op tafels (niet verplicht wel aan te bevelen) thuis veel lezen

23 Regels en afspraken Schoolregels Klassenregels Omgangsregels
Tijdens het vakgebied ‘Sociale Talenten’ zullen regels centraal staan. Regels hangen zichtbaar in de klas, zodat er ook gemakkelijk naar verwezen kan worden.

24 Kijkochtenden Op verschillende momenten in het jaar is het mogelijk om een kijkje in groep 5 te nemen; voor en/of na de pauze. Op dinsdag of donderdag. Graag invullen op de lijst bij de deur.

25 Afwezigheid Bij ziekte: ‘s morgens voor 8.15 u. telefonisch of via het ouderportaal doorgeven. Verlofdag : aanvragen via formulier

26 Fietsen Kinderen mogen met de fiets naar school,
als ze buiten het aangegeven gebied wonen. Fietsen mee naar school is op eigen risico

27

28 Websites voor de kinderen
Gynzy Nieuwsbegrip Mijnklas (Ambrasoft) https://www.mijnklas.nl/Bedroom

29 VRAGEN ??????

30 Bedankt voor uw aandacht en nog een fijne avond !


Download ppt "WELKOM bij de informatie-avond van groep 5."

Verwante presentaties


Ads door Google