De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Passend onderwijs. Opbouw presentatie Passend onderwijs Alle leerlingen hebben recht op goed onderwijs. Het liefst een school in de buurt. De beste kansen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Passend onderwijs. Opbouw presentatie Passend onderwijs Alle leerlingen hebben recht op goed onderwijs. Het liefst een school in de buurt. De beste kansen."— Transcript van de presentatie:

1 Passend onderwijs

2 Opbouw presentatie

3 Passend onderwijs Alle leerlingen hebben recht op goed onderwijs. Het liefst een school in de buurt. De beste kansen voor vervolgopleiding en meedoen met de samenleving. Waarom passend onderwijs?

4 Passend onderwijs Basisondersteuning per jaargroep en hoofdvakgebied: Basis leerroute Intensieve leerroute Verrijkings leerroute Meer afstemming nodig dan met ouders in gesprek. Vragen en advies leerkracht en intern begeleider. Leerkracht maakt plan van aanpak. Handelingsgericht en uitgaan van wat een leerling nodig heeft om de schoolloopbaan te doorlopen, in plaats van een indicatie op basis van wat een leerling niet kan. Onvoldoende vooruitgang dan advies en overleg SKIPOV zorgteam. Basisschool / basisondersteuning

5 Passend onderwijs Twee zorgcoaches: Linda van der Heijden. Orthopedagoog, specialisatie leren en gedrag. Els van Drie. Maatschappelijk werk, specialisatie kindontwikkeling en gezin. Maandelijks overleg IB en zorgcoach Expertise leerkrachten dyslexie, MIND, gedrag. Leerkracht informeert, communiceert met ouders. Meer nodig dan een stap verder. SKIPOV zorgteam

6 Passend onderwijs Scholen voor regulier (BS en SBO) en speciaal onderwijs (cluster 3 en 4) in de regio Oss-Uden-Veghel vormen samenwerkingsverband 30.06. Doel is regulier als het kan, speciaal als dit nodig is. De school moet handelingsverlegenheid aan kunnen tonen. Arrangementen 30.06: * Arrangement BO * Arrangement SBO * Arrangement SO Samenwerken en uitwisselen van expertise met speciaal onderwijs in plaats van verplichte afname ambulante begeleiding. Samenwerkingsverband 30.06

7 Passend onderwijs Basisteam Jeugd en Gezin. (1 kind-1 plan) Contactpersoon Joyce Eldik. 1 x per mnd overleg met IB. De gemeente is verantwoordelijk voor de het leerlingenvervoer en jeugdhulpverlening. Vanaf 2015 is de gemeente ook verantwoordelijk voor jeugdzorg, langdurige zorg en ggz. Gemeente bekostigt dyslexieonderzoek en behandeling. Instellingen cluster 1 en cluster 2 (voor leerlingen met een visuele, auditieve of communicatieve beperking) hebben een landelijk dekkend onderwijsaanbod. Samenwerken

8 Passend onderwijs www.passendonderwijs.nl voor algemene informatie http://www.samenwerkingsverband3006.nl Meer informatie?


Download ppt "Passend onderwijs. Opbouw presentatie Passend onderwijs Alle leerlingen hebben recht op goed onderwijs. Het liefst een school in de buurt. De beste kansen."

Verwante presentaties


Ads door Google