De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

H7.Incoterms Module 4: International Business & Credit Management.

Verwante presentaties


Presentatie over: "H7.Incoterms Module 4: International Business & Credit Management."— Transcript van de presentatie:

1 H7.Incoterms Module 4: International Business & Credit Management

2 2 Incoterms Incoterms = International Commercial Terms = internationale leveringsvoorwaarden / condities. De Incoterms vormen een verzameling van internationale standaardregels omtrent de leveringsvoorwaarden bij internationale goederentransacties maar kunnen evenwel worden gebruikt voor de nationale handel. In deze standaard regelgeving worden de rechten en plichten van de koper en verkoper in een (inter)nationale koopovereenkomst geregeld.

3 3 Incoterms In de Incoterms worden drie aspecten van de internationale handelstransactie geregeld: - de kostenverdeling (overgang van kosten), - de risicoverdeling (overdracht van risico), - de taakverdeling (fysieke handelingen).

4 4 Incoterms Kostenverdelingsvraagstuk: tot aan welk moment in het leveringstraject draagt de verkoper de kosten draagt en vanaf welk moment gaat de koper de kosten dragen. Risico overdracht: het moment van overdracht van risico van de verkoper op de koper, is eveneens per Incoterm gelinkt aan een specifiek moment in het leveringstraject. Met risico wordt hier gedoeld op het risico van schade aan of verlies van de goederen. De overdracht van risico loopt niet altijd synchroom met de overgang van het kostendragerschap.

5 5

6 6 Incoterms Incoterms: onderverdelingen De Incoterms kunnen op een aantal manieren worden onderverdeeld, de drie meest bekende zijn de onderverdelingen naar: 1. Wijze van vervoer. 2. Aard van de goederen. 3. Geheel van verplichtingen en verantwoordelijkheden. (zie volgende figuur)

7 7 Incoterms

8 8 Incoterms 1. Wijze van vervoer De vier basissoorten van vervoer waar de Incoterms betrekking op hebben zijn: - wegvervoer, - spoorvervoer, - vervoer via luchtvaart, - vervoer over zee en binnenwateren. Van belang voor de Incoterms is de onderverdeling: - M: maritiem - NM: niet (exclusief) maritiem

9 9 Incoterms 2. Aard van de goederen - stukgoed, - bulk/partij goed - multimodaal goed. Het woord 'multimodaal' slaat niet terug op de soort goederen maar op de vervoersmodaliteit. Toch wordt deze term bij de aard van de goederen gebezigd om aan te geven dat de goederen zijn “verpakt” in een gestandaardiseerde transporteenheid (veelal container of wissellaadbak).

10 10 Incoterms 3. Geheel van verplichtingen en verantwoordelijkheden E-categorie: Departure (vertrek): kosten en risico zijn voor de verkoper minimaal. Hij hoeft de goederen slechts beschikbaar te stellen op zijn eigen terrein. De E-categorie kent slechts één incoterm: EXW. F-categorie: Main carriage unpaid (vrachtvrij): de verkoper betaalt en regelt het voortransport (FCA, FAS en FOB).

11 11 Incoterms 3. Geheel van verplichtingen en verantwoordelijkheden C-categorie: Main carriage paid (vrachtprijs): de verkoper betaalt en regelt het voor- en hoofdtransport maar niet het natransport. Het risico blijft bij de koper (CPT, CIP, CFR en CIF). D-categorie: Arrival (aankomst): de verkoper regelt alle vervoersvormen, betaalt de kosten en loopt het risico tot de bestemmingsplaats van de goederen (DAT, DAP, DDP).

12 12 Incoterms Misverstand: Franco Het woord ‘franco’ wordt van oudsher in de handel gebruikt: -als vertaling van het woord ‘Free’ in de Incoterms, -én in de betekenis van ‘vrachtvrij’. De dubbele betekenis leidde in het verleden tot verwarring. In de Incoterms 2010 wordt het woord ‘franco’ niet meer gebruikt.

13 13 Incoterms Franco De ware betekenissen van het woord ‘franco’ : -Vrachtvrij voor de koper: de verkoper heeft het vrachtgeld betaald aan de vervoerder(s). -Portvrij voor de koper: de verkoper heeft de porto betaald aan de Post.

14 14 11 Incoterms: EXW EXW: Ex Works - Af fabriek (overeengekomen laadplaats) De verkoper zorgt dat de goederen exportwaardig verpakt verzendklaar staan en draagt geen risico. De koper is verplicht om de goederen in te laden en draagt alle kosten (inladen, transport, uitvoerdocument, inkomende douane formaliteiten en risico`s.

15 15 11 Incoterms: FCA FCA: Free Carrier – Vrachtvrij tot eerste vervoerder (overeengekomen laadplaats) De verkoper heeft aan zijn verplichtingen voldaan zodra hij de container met goederen onder de hoede heeft gesteld van de eerste vervoerder. Alle kosten en risico`s die daarna ontstaan zijn voor rekening van de koper.

16 16 11 Incoterms: CPT CPT: Carriage Paid To - Vrachtvrij tot (overeengekomen plaats van bestemming) Het risico gaat over op de koper nadat de verkoper de goederen ter vervoer heeft aangeboden aan de door hem zelf geregelde eerste vervoerder. De vrachtkosten, geregeld en betaald door de verkoper, gaan over nadat de goederen zijn afgeleverd op de plaats van bestemming.

17 17 11 Incoterms: CIP CIP: Carriage and Insurance Paid to - Vrachtvrij inclusief verzekering tot (overeengekomen plaats van bestemming) Het risico gaat over op de koper nadat de verkoper de goederen ter vervoer heeft aangeboden aan de door hem zelf geregelde eerste vervoerder. De vrachtkosten, geregeld en betaald door de verkoper, gaan over nadat de goederen zijn afgeleverd op de plaats van bestemming. De verkoper sluit een transportverzekering met minimale dekking af.

18 18 11 Incoterms: DAT DAT: Delivered at Terminal – Franco terminal (overeengekomen terminal van bestemming) De kosten en het risico worden overgedragen nadat de goederen, niet ingeklaard en niet gelost, ter beschikking zijn gesteld aan de koper op een overeengekomen plaats/terminal/warehouse.

19 19 11 Incoterms: DAP DAP: Delivered at Place - Franco (overeengekomen plaats van bestemming) De kosten en het risico worden overgedragen nadat de goederen, niet ingeklaard en niet gelost, ter beschikking zijn gesteld aan de koper op een overeengekomen plaats van bestemming (die plaats kan dus ook het niet geloste schip zijn).

20 20 11 Incoterms: DDP DDP: Delivered Duty Paid - Franco inclusief rechten (overeengekomen plaats van bestemming) Het risico en de kosten gaan over op het moment dat de goederen, ingeklaard met rechten betaald maar niet gelost, ter beschikking zijn gesteld aan de koper op de overeengekomen plaats van bestemming.

21 21 11 Incoterms: FAS FAS: Free Alongside Ship - Vrij Langzij Schip (overeengekomen verschepingshaven) Het risico en de kosten gaan over op het moment dat de goederen door de verkoper in de overeengekomen verschepingshaven langszij het schip zijn geplaatst (kade/werf) of zijn aangeleverd (binnenschip langszij schip).

22 22 11 Incoterms: FOB FOB: Free on Board - Vrij aan boord (overeengekomen verschepingshaven) De overgang van risico`s en kosten vindt plaats zodra de goederen zijn (in)geladen aan boord van het schip in de overeengekomen verschepingshaven.

23 23 11 Incoterms: CFR CFR: Cost and Freight - Kosten en vracht (overeengekomen bestemmingshaven) De overgang van risico`s vindt plaats nadat de goederen zijn (in)geladen aan boord van het schip in de verschepingshaven. De kosten van de zeevracht tot aan de bestemmingshaven zijn voor de verkoper.

24 24 11 Incoterms: CIF CIF: Cost, Insurance and Freight - Kosten, verzekering en vracht (overeengekomen bestemmingshaven) De overgang van risico`s vindt plaats nadat de goederen zijn (in)geladen aan boord van het schip in de verschepingshaven. De kosten van de zeevracht tot aan de bestemmingshaven zijn voor de verkoper. De verkoper sluit een transportverzekering met minimale dekking af.


Download ppt "H7.Incoterms Module 4: International Business & Credit Management."

Verwante presentaties


Ads door Google