De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom in groep 8.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom in groep 8."— Transcript van de presentatie:

1 Welkom in groep 8

2 Waar gaan we het over hebben?
Wie zijn wij? Hoe ziet onze dag er uit? Wat leren we in groep 8 Afspraken bij de gymles Huiswerk Voor u belangrijk om te weten Pauze Voortgezet onderwijs Toetsing Advisering Nacht van Acht Kamp Rondvraag

3 Wie zijn wij? Juf Chantal Juf Claartje

4 Hoe ziet onze dag er uit? Kring (ervaringen en nieuws) Spelling
Instructies van verschillende vakken Zelfstandige verwerking Extra instructies Lezen Energizers Evaluatie van de ochtend / middag / dag in de kring Woensdag-/ Vrijdagochtend  gym

5 Wat leren we in groep 8? Het plannen van en werken met de weektaak (gericht op het kind) Het zelf corrigeren van het gemaakte werk (natuurlijk wordt het werk door de leerkracht ook bekeken en toetsen worden door de leerkracht gecorrigeerd) Het samenwerken met (steeds) andere kinderen door: samen opdrachten maken geen vaste werkplek groepsdoorbrekend werken Het plannen en maken van huiswerk Respecteren en accepteren van elkaar en de ander Opkomen voor jezelf en de ander

6 Rekenen Aan het eind van groep 7 zijn de meeste leerlijnen afgerond. Dat betekent dat in groep 8 veel stof nog eens herhaald en uitgediept wordt. Werken aan getalbegrip (buren, tellen tot miljard, aan- vullen, tellen met sprongen etc.) Optellen en aftrekken van hele - en kommagetallen Vermenigvuldigen en delen met hele - en kommagetallen Cijferen Breuken (optellen / aftrekken / vermenigvuldigen en delen) Procenten (1% regel, grafieken en tabellen)

7 Vervolg rekenen Kommagetallen (verband met breuken en procenten)
Rekenen met een rekenmachine Meetkunde (standpunt bepalen, plattegrond, blokkenbouwsels, spiegelen, etc.) Tijd (snelheid, kalender, tijd-afstand) Geld Verhoudingen (verhoudingstabel, schaal) Tabellen en grafieken (lezen en maken)

8 Wat kunt u doen om te helpen?
Hulpbladen met strategie in map Controle van huiswerk (vooral de manier waarop is van belang!) Regelmatig tafelsommen of + en – sommen oefenen. Er zijn ook leuke spelletjes of leuke app’s te vinden op internet die bijv. tempo-rekenen bevorderen.

9 Taal Woordenschat (hoe leer je woorden (begrijpen))
Spreken en Luisteren (hoe vertel ik een verhaal, hoe houd ik een spreekbeurt en hoe heb je een goede luisterhouding) Taalbeschouwing (taal- en redekundig ontleden) Schrijven (plan van aanpak, maken van een werkstuk, indeling/samenvatting maken etc) Spelling met de methodiek van José Schraven Werkwoordspelling Begrijpend lezen met de methode “Nieuwsbegrip” en “Nieuwsbegrip XL” Technisch lezen (DMT en Timboektoe)

10 Wat kunt u doen om te helpen?
Controle van huiswerk (vooral de manier waarop is van belang!) Bespreek nieuwsberichten thuis en ga moeilijke woorden niet uit de weg. Laat spelenderwijs spellingswoorden aan bod komen. Samen lezen is ook in groep 8 nog leuk en belangrijk!

11 Wereldoriëntatie Meander (aardrijkskunde): - Tropisch regenwoud / Zuid-Amerika - Energie / Midden-Oosten en Afrika - Aardbevingen en vulkanen / Noord- en Midden-Amerika - Streken en klimaten / Werelddelen en oceanen - Cultuur en religies / Azië Brandaan (geschiedenis): - De gouden eeuw - De Franse tijd - Het ontstaan van een democratie - Tweede Wereldoorlog - Opnieuw oorlog Naut (biologie): - Natuurlijke verschijnselen - Materiaal uit de natuur - Techniek om ons heen - Voortplanting - Aarde in het heelal

12 Wat kunt u doen om te helpen?
Help uw kind met leren. Maak een planning met uw kind (dit kunnen ze ook met de leerkracht doen). Overhoor uw kind niet alleen de dag voor de toets.

13 En verder… Studievaardigheden Engels Leefstijl Verkeer Muziek Tekenen
Drama Handvaardigheid Gym Spreekbeurt / Werkstuk / Boekbespreking

14 Afspraken bij de gymles
Bewegen is belangrijk, dus ieder kind gymt mee! Als uw kind een keer echt niet mee kan gymen, geef dan altijd een briefje mee! Hygiene is belangrijk. Daarom willen wij graag dat alle kinderen douchen. Als uw kind om een bepaalde reden niet kan douchen, geef dan altijd een briefje mee! Slippers zijn ook geen overbodige luxe! Deodorant is toegestaan, mits de kinderen een deo-roller gebruiken.

15 Huiswerk Studievaardigheden Iedere woensdag Werkwoordspelling
Iedere donderdag Rekenen Iedere vrijdag Toetsen voor WO / Engels / Verkeer Opstellen / Werkstuk / Spreekbeurt etc. De kinderen leren plannen Mogelijkheid tot extra instructie van de te maken opdrachten

16 Voor u belangrijk om te weten:
Trek aan de bel bij problemen of vragen; de deur staat (bijna) altijd voor u open ! De kinderen plannen in een agenda, die ook mee naar huis mag. Laat tijdig weten wanneer uw kind een afspraak heeft bij de huisarts of tandarts (verlofformulier) Er zullen dit jaar regelmatig ouders nodig zijn om de excursies mogelijk te maken. Hopelijk kunnen we op uw hulp rekenen! Taakspel gaat door in groep 8. Wij gaan er met zijn allen een heel leuk en vooral leerzaam schooljaar van maken!

17 PAUZE

18 Voortgezet onderwijs Praktijkonderwijs VMBO
Voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs HAVO Hoger algemeen voortgezet onderwijs VWO (Atheneum / Gymnasium) Voorbereidend wetenschappelijk onderwijs

19 Onderwijsaanbod: Schijndel

20 Brugklassen Praktijkonderwijs VMBO Basis (huiskamer-klas + LWOO)
VMBO Basis/Kader LWOO VMBO Basis/Kader VMBO Kader/Theoretisch VMBO Theoretisch / HAVO HAVO HAVO / VWO VWO TVWO

21 VMBO VMBO – Basis Vooral heel praktijkgericht.
LWOO (leerwegondersteuning) VMBO – Kader Mix tussen praktijk en theorie (VMBO – Gemengd) Wordt niet officieel gebruikt 1 (of 2) praktijkvak(ken) rest theorie VMBO – Theoretisch Vooral theorie Na 2 jaar kiezen ze een sector (beroepsrichting)

22 Leerwegondersteuning (LWOO)
Extra ondersteuning Kleinere groepen Meer werken in eigen tempo Hetzelfde programma als reguliere klassen Toelating via RVC (Regionale Verwijzings Commissie) Oproep voor testdag, bij Cito-score lager dan 522

23 Havo en VWO Tweetalig VWO Gymnasium
Tweetalig VWO Gymnasium

24 Toetsing Verplicht voor inspectie
Ook het voortgezet onderwijs vraagt om toets uitslag Afname in april, afhankelijk van de gekozen toets Route 8 IEP Centrale Eindtoets

25 Extra toets AOB toets: - intelligentietest - schoolvorderingen - werkhouding en schoolbeleving - interesse Advies middels een “verhaaltje” Kosten € 115,- Interesse? Laat het dan uiterlijk 10 oktober weten.

26 Advisering Advies van de school is het belangrijkst! - Leerling Volgsysteem - Leerattitude Protocol advisering De adviesgesprekken vinden plaats vóór de eindtoets. Dit geldt ook voor het aanmelden. Na uitslag van de eindtoets, kan het advies (bij hoge uitzondering) worden herzien. Bij twijfel wordt de keuze gemaakt door de toelatingscommissie, waarbij het schooladvies de doorslag kan geven.

27 Nacht van Acht! Vieren dat de kinderen de oudste van de school zijn.
De kinderen slapen op school Donderdag op vrijdag Vrijdag verjaardag Chantal en Claartje Datum nog onbekend 2 vaders nodig die ook willen blijven slapen.

28 Kamp Vakantieboerderij De Leijgraaf in Vorstenbosch
Dinsdag 31 mei t/m vrijdag 3 juni 2016 Kosten €70,00 per kind. U kunt dit bedrag in termijnen voldoen. Wilt u hier gebruik van maken, dan graag voor 10 oktober laten weten. Te zijner tijd volgt alle informatie.

29 Rondvraag Zijn er nog vragen?

30 Bedankt voor uw komst!


Download ppt "Welkom in groep 8."

Verwante presentaties


Ads door Google