De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Staats toezicht op beroepsziekten

Verwante presentaties


Presentatie over: "Staats toezicht op beroepsziekten"— Transcript van de presentatie:

1 Staats toezicht op beroepsziekten
Heijermans 12 juni 2015 Peter Wulp, bedrijfsarts Medisch adviseur Inspectie SZW

2 Disclosure belangen spreker
Belangenverstrengeling: geen commercieel belang Preventie van gezondheidsschade door arbeid de verantwoordelijkheid van de werkgever de professionele taak van de bedrijfsarts Heijermans 2015

3 Preventie van gezondheidsschade door arbeid
Toezicht op arbeid Ongeval of Beroepsziekte casus scheepswerf 3. Melding beroepsziekten 4. SER advies en Toekomst Arbeidsgerelateerde Zorg

4 Staatstoezicht 125 jaar op Arbeid

5 Staatstoezicht 125 jaar op Arbeid 111 jaar Dokters

6 Inspectie SZW Gezond en Veilig werk Toezicht alle SZW beleidsterreinen
Eerlijk, Gezond en Veilig werk

7 Toezicht op Arbeid Kengetallen Bedrijven met werknemers 370.000
Prioritaire sectoren Inspecties actief (sector projecten, thema’s) 45% monitor % ongevallen % klachten % overig % Inspecteurs (arbo) NCvB Heijermans lezing juni 2015

8 Her-inspecties Controle op primaire overtreding Relatie met arbozorg Ri&E Preventie medewerker Deskundige dienstverlening

9 Ongeval of beroepsziekte ?
2 Casus scheepswerf

10 Melding huisarts MAN (19 JAAR) CASSIFICEERDER onderzoek waarnemer:
16.00 VRIJDAGMIDDAG: NIET LEKKER 19.00 TOENEMEND BENAUWD 21.30 NAAR HUISARTS onderzoek waarnemer: hoesten, verkouden, slijm basaal ronchi hyperventilatie? therapie: antibiotica

11 verloop ziektebeeld 22.00 toenemend kortademig, snelle pols
pijn bij ademen 23.00 met hulp naar bed 3.00 controle moeder; klam, snelle ademhaling 7.30 wrs: toiletbezoek 9.00 dood in bed, vlekkerig, klam, schuim op de mond

12 obductie alveolair oedeem gering interstitieel oedeem Conclusie:
overleden aan massaal longoedeem

13 Aanvullende gegevens Voorgeschiedenis: geen aanwijzingen
Familie anamnese: afbranden verf Werkgever: opruimen, schoonmaken, vegen Rondgang scheepswerf: snijbranden waterafvoer. ‘Reconstructie’ : 10 mm staalplaat zuurstof acetyleen snijbrander waterschotten in dubbele scheepswand grote afzuiger NCvB Heijermans lezing juni 2015

14 reconstructie Berekening blootstelling:
Acetyleen  nitreuze damp NOx Berekening blootstelling: Insteltijd, verbruik acetyleen, krappe ruimte, slechte afzuiging  NOx concentratie 500ppm > half uur Literatuur: Fataal na korte blootstelling

15 effecten Kinetiek gering oplosbaar in water reageert pas ver in de longen vorming salpeterigzuur HNO3; deel wordt geresorbeerd Effecten initiële symptomen: irritatie slijmvliezen; hoesten; pijn op de borst; bronchospasmen; deze symptomen verdwijnen meestal 6 tot 24 uur na blootstelling: dyspnoea; cyanose; hoesten; bronchospasmen; koorts, opgeven bloed/slijm NCvB Heijermans lezing juni 2015

16 Observatie, Therapie en Preventie
24 uur observatie noodzakelijk met beeldvorming thorax bepalen bloedgaswaarden therapie zuurstof; bronchodilatatie; corticosteroiden; mechanische ventilatie (PEEP) Preventie besloten ruimte: altijd een push-pull- systeem voorlichting, instructie en toezicht brede communicatie NCvB Heijermans lezing juni 2015

17 Ongeval? (rood) Beroepsziekte ? (groen) Vaststellen gezondheidsschade
Relatie werk? Blootstelling? Bijdragende factoren? Beoordeling Preventie? Werknemer tijdens arbeid. plotselinge, ongewilde gebeurtenis Gevolg: Ziekteverzuim of dood

18 Arbeidsongeval of beroepsziekte
Nederland uniek ‘risque social’ Inspectie moet meldingsplichtige arbeidsongevallen onderzoeken arbeid, plotseling, ongewild, ziekteverzuim, dood dood, ziekenhuisopname, blijvend letsel Beroepsziekten bedrijfsarts meldt anoniem aan NCvB Casus scheepswerf wordt gemist NCvB Heijermans lezing juni 2015

19 Beroepsziekten en Arbeidsongevallen
Arbo balans 2014 Sterfte Beroepsziekten (Poos, CBS/RIVM 2013) ( ) Arbeidsongevallen (80) (NND 2012) Incidentie Beroepsziekten (0,3%) (5.8%) Arbeidsongevallen met verzuim (2,7%) Ziektelast Bewegingsapparaat 28% Psychische aandoeningen 24% Ademhalingswegen 15% Kanker % Hart en vaatziekten 6% Zintuigen 6% Arbeidsongeval 5% Huid 4% Bronnen, PIM, NEA, VVT, RIVM NCvB Heijermans lezing juni 2015

20 Ziekte last Bedrijfsarts: 0,3% PIM, NCvB Daly: 4,7% van ziektelast
VTV, RIVM Ziekte last Zelf gerapporteerd: 5,8% NEA, TNO

21 3 Onderzoek Versterken melding beroepsziekten

22 Versterken melding beroepsziekten
Respons netto respons 80,0%. (N=1368) Kenmerken Interne arbodienst 13% Externe arbodienst 51% Zelfstandig bedrijfsarts 25% Combi 11% Praktiserend 95% Aantal jaren 18 jaar Uren per week uur Versterken melding beroepsziekten IGZ en Inspectie SZW: Brieven november 2013, januari en februari 2014 Vragenlijsten Astri Rapportage juni 2014: Persoonlijke uitslag Rapportage 2e Kamer

23 melding van beroepsziekten
2009 tot en met 2012. Meldingen 2,7 Beroepsziekten per praktiserende bedrijfsarts (inclusief de nulmelders). 3,6 Bedrijfsartsen externe arbodiensten 1,7 ** Bedrijfsartsen interne arbodienst en zelfstandigen * P<0,05 ** P<0,01   Heijermans juni 2015

24 Versterken melding beroepsziekten
representatief voor alle bedrijfsartsen 30% meldt beroepsziekten 46% ‘chronische nulmelder’ 13% ‘consequente melder’. Versterken melding beroepsziekten 2,7 meldingen per bedrijfsarts. (3,6 externe arbodienst; 1,7 interne arbodienst of zelfstandigen) conclusies >50% afkomstig uit de bouw. PMO systeem verschil in professionele taakopvatting

25 Versterken melding beroepsziekten
belemmerende factoren tijd niet beschikbaar/declarabel onzekerheid juridisch en economisch preventie ‘al goede arbo’ bevorderende factoren professionele taakopvatting Melden is onderdeel van signaleren en preventie Individueel verbeterplan Versterken melding beroepsziekten conclusies

26 ‘Resultaat’ beroepsziektemeldingen 2012-2015
Heijermans 2015

27 ‘Resultaat’ aantal meldende bedrijfsartsen 2012-2015
Heijermans 2015

28 4 SER advies -> Toekomst Arbeidsgerelateerde zorg
1. Versterken preventie 2. Versterken bedrijfsarts

29 SER advies Goed werkend stelsel voor gezond en veilig werken
Beroepsziekten Melding en registratie belangrijk voor preventiebeleid Onderrapportage- naleving door bedrijfsartsen onvoldoende Niet-naleving sanctioneren Goed werkend stelsel voor gezond en veilig werken Preventie cruciaal Heijermans 2015

30 TAZ brief 2e K 28 januari 2015 Meer preventie en minder verzuimbegeleiding Basiscontract als garantie voor de professionele arbodienstverlening Melden van beroepsziekten Arbop 2015

31 ‘Internet Consultatie’ NVAB mei 2015 Overleg 2e Kamer mei 2015
Werkgever verantwoordelijk voor Beroepsziekten Bedrijfsarts heeft specifieke taak op het gebied van preventie en bescherming (Herkennen, registreren, melden, preventie advies) Melden beroepsziekten handhaven Heijermans 2015

32 Supermarktketen Zelfstandige, volledig identieke regio’s (9) Zeer veel gezondheidsklachten in alle regio’s (vakbond) Verschillende bedrijfsartsen/arbodiensten 20 goed gedocumenteerde beroepsziekten in één regio Geen enkele beroepsziekte in 8 regio’s Onderzoek Inspectie SZW: overtredingen Boete werkgever (8) Boete bedrijfsarts (8) Heijermans 2015

33 Preventie gezondheidsschade door arbeid
Werkgever is Verantwoordelijkheid Ondersteunende taken Voor Professionals


Download ppt "Staats toezicht op beroepsziekten"

Verwante presentaties


Ads door Google