De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Transactie wordt fiscale strafbeschikking Mr. J.H.(Hans) Peek Peek advocaten-belastingkundigen te Utrecht Specialisten in FIOD- en douanezaken 6 oktober.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Transactie wordt fiscale strafbeschikking Mr. J.H.(Hans) Peek Peek advocaten-belastingkundigen te Utrecht Specialisten in FIOD- en douanezaken 6 oktober."— Transcript van de presentatie:

1 Transactie wordt fiscale strafbeschikking Mr. J.H.(Hans) Peek Peek advocaten-belastingkundigen te Utrecht Specialisten in FIOD- en douanezaken 6 oktober 2011

2 Kern art. 76 AWR/10:15 ADW: - Transactie wordt strafbeschikking

3 Verschillen - Schuld ipv afkoop - Inspecteur vervolgt en straft ipv rechter - Verzet ipv niet accepteren - Strafblad ipv administratieve afdoening - Openbaar ipv anoniem

4 Transactie blijft bestaan voor commune delicten Art. 74 Sr Pleitbaar: transactie blijft mogelijk in douanezaken?

5 Geldt voor alle douanedelicten Misdrijven en overtredingen

6 Inspecteur is bevoegd, tenzij… OM bij: - Inverzekeringstelling - Voorlopige hechtenis - Doorzoeking woning tegen de wil

7 Inhoud strafbeschikking (SB): - Geldboete: maximaal 100% van de belasting - Voorts: aanwijzingen aan verdachte

8 Aanwijzingen: - Afstand van beslagen voorwerpen - Uitlevering geschatte waarde voorwerpen - Voldoening verkregen voordeel - Alsnog voldoen aan verplichting douanewetgeving

9 Uitsluitend OM kan taakstraf opleggen - Max 180 uur

10 SB hoger dan € 2000 slechts na verplicht horen verdachte Is verhoor! Art. 10:15 lid 3: zónder advocaat! Maar: art. 6 EVRM biedt: - Zwijgrecht - Recht op dossier - Recht op verdediging - Alles wat u zegt wordt tegen u gebruikt!

11 Invordering via IW 1990 naar ontvanger Inspecteur bepaalt termijn en plaats Art. 10:15 lid 4

12 Inspecteur geeft kopie SB aan ieder ander op verzoek Tenzij naar zijn oordeel in strijd met privacy-recht Of: “geanonimiseerd” Art. 10:15 lid 5

13 Dat is de ADW Sv en EVRM bieden méér

14 Waarborgen bij oplegging, zoals Vormvereisten: gelden ook in douanezaken

15 Hoorplicht vanaf € 2000 mét bijstand raadsman! (257c lid 2 Sv) Hoorplicht altijd bij taakstraf en aanwijzingen (257c lid 1 Sv) Schriftelijk hoorverslag (257c lid 3) en: Motiveringsplicht in SB bij uitdrukkelijk standpunt verdachte Onduidelijk of dit laatste in douanezaken geldt

16 Voorschriften uitreiken en toezenden SB (257d) - In persoon - Bij rechtspersoon aan bestuurder, vennoot, boekhouder (!) of gemachtigde - Bij brief; meer dan € 2000: aangetekend - Standaard: kopie aan (bekende) benadeelden

17 Verzet (257e) : - Binnen 14 na uitreiking of nadat SB anderszins bekend is ‘vrijwillig’ betalen is afstand doen van bezwaar! - Verzet doen: bij officier van justitie - Intrekking verzet is afstand doen

18 Na verzet kan OvJ (257 e lid 8) : - SB schriftelijk intrekken, wijzigen of oproepen - Mits hetzelfde feit (68Sr) - Na wijziging kan weer verzet worden gedaan

19 Behandeling verzet (257f) : - OvJ brengt verzet met processtukken ter kennis van rechtbank - Oproeping voor terechtzitting - Géén dagvaarding: toch bezwaarschrift mogelijk? - Inhoudelijk gelijk aan tll/dagvaarding

20 Tenuitvoerlegging (257g) : -Verzet schorst tenuitvoerlegging, tenzij naar oordeel OM te laat - Verdere schorsing op verzoek door rechter te bepalen

21 Openbaarheid (257h) : - Bij AMvB kunnen categorieën SB’s voor misdrijven worden aangewezen die openbaar worden gemaakt - Kopie op verzoek aan ieder ander, tenzij oordeel inspecteur/OM over privacy - Geanonimiseerde kopie - Klachtrecht bij weigering (lid 3) staat niet in ADW

22 EVRM kent ruimere rechten: - Mededelingsplicht - Recht op stukken - Recht op verdediging - Zwijgrecht - Nemo tenetur-beginsel

23 Gevolgen SB (= veroordeling) voor AEO-certificaat: - Aanvraag kan worden afgewezen - AEO kan worden ingetrokken, tenzij ‘weinig belang’ ‘geen twijfel’ - Art. 14bis e.v. Vo 1875/2006 Cie - Gevolgen voor andere certificeringen, vergunningen, e.d.

24 Horen: - Wie wordt gehoord? - Kan ook telefonisch?! - SB lager dan €2000 helemaal niet gehoord

25 Voorwaardelijk sepot?

26 Jaarlijks duizenden transacties Nu duizenden SB met gevolgen voor AEO? Noopt tot actie in vroeg stadium!


Download ppt "Transactie wordt fiscale strafbeschikking Mr. J.H.(Hans) Peek Peek advocaten-belastingkundigen te Utrecht Specialisten in FIOD- en douanezaken 6 oktober."

Verwante presentaties


Ads door Google