De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

FONDS WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK RESEARCH FOUNDATION FLANDERS 1 DISCIPLINECODES FWO Hans Willems Directeur Steun aan Onderzoekers.

Verwante presentaties


Presentatie over: "FONDS WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK RESEARCH FOUNDATION FLANDERS 1 DISCIPLINECODES FWO Hans Willems Directeur Steun aan Onderzoekers."— Transcript van de presentatie:

1 FONDS WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK RESEARCH FOUNDATION FLANDERS 1 DISCIPLINECODES FWO Hans Willems Directeur Steun aan Onderzoekers

2 Agenda 1.Achtergrond 2.Werkwijze FWO 3.Discussie over krijtlijnen en gebruik nadien 4.Varia

3 1. Achtergrond < 2011 systeem van disciplines en specialiteiten: ca. 26 000 termen Haast onbruikbaar voor rechtstreeks doorschrijven naar databank (loops, dubbels, enz.) Hervorming drong zich op (invoeren E-loket) Bredere context: nood aan indicatoren voor rapportering

4 Bestaande systemen -IWETO (wetenschapsdomeinen + toepassingsgebieden) -SOOI -NABS -FOS (Fields of Science) -ISI-gebieden/subject categories -Diverse systemen van buitenlandse research councils

5 Vereisten van nieuw systeem Coherentie Exhaustiviteit Homogeniteit (vergelijkbare graad van specialisatie in verschillende gebieden) Beheersbaarheid (streefcijfer: 8 à 900 codes)

6 2. Werkwijze Opnieuw samenroepen van de werkgroepen commissiehervorming (breed draagvlak) N.B.: stond los van discussie over scopes van elk panel Alternerend vergaderen met stuurgroep – inclusief voorzitters werkgroepen (validering – bijsturing) Proces heeft 1 jaar geduurd

7 3. Aandachtspunten bij totstandkoming Uitgangspunt: waar mogelijk ISI-gebieden Grote clusters van tijdschriften Opgesteld door experts in het veld Getracht overlappingen te vermijden of op te opvangen (met name Bio vs Med)

8 3. Lijst disciplinecodes 950 Disciplinecodes (5 gebieden) – BIO : 116 – Cult : 157 – G&M : 276 – Med : 88 – W&T : 313 Verder opgesplitst in max. 3 niveaus Getracht overlappingen te vermijden of op te opvangen (met name Bio vs Med)

9 3. Lijst disciplinecodes 230Historische Wetenschappen 2300Geschiedenis 23000Cultuurgeschiedenis 23001Sociaal-economische geschiedenis 23002Politieke geschiedenis 23003Landschaps- en ecologische geschiedenis 2301Archeologie 23010Archeologie van de menselijke cultuur 23011Archeologie van het landschap 23012Archeologie van de materiële cultuur 2302Kunst- en muziekgeschiedenis 23020Algemene kunst-en muziekgeschiedenis 23021Geschiedenis van de bouwkunst 23022Geschiedenis van de beeldende kunsten 23023Geschiedenis van de muziek en de podiumkunsten 23024Geschiedenis van de audiovisuele kunsten 2303Studie van specifieke periodes 23030Pre- en protohistorie 23031Midden- en Nabije Oosten (pre-islamitisch) 23032Klassieke oudheid 23033Middeleeuwen (VIe-Xve eeuw) 23034Nieuwe tijd (XVIe-XVIIIe eeuw) 23035Hedendaagse tijd (XIXe-XXIe eeuw) 2304 Theorie van de historische wetenschappen 2305 Ontwikkeling van methoden en technieken (archeometrie, paleografie, oorkondenleer,...) 2306Historiografie 2307Erfgoed en publiek 20Cultuurwetenschappen

10 4. Gebruik codes E-loket (voor iedereen) / online aanvraagsysteem Monitoren financiering FWO Rapportering financiering Opsporen experts / externe peer review Mogelijkheid tot interactie met andere instellingen

11 Meer informatie over disciplinecodes Website FWO: www.fwo.bewww.fwo.be Disciplinecodes : http://www.fwo.be/CMSDownload.aspx?ID=41e 1fe9c-20bc-4880-8594-0117f9b07fc1&L=nl 11


Download ppt "FONDS WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK RESEARCH FOUNDATION FLANDERS 1 DISCIPLINECODES FWO Hans Willems Directeur Steun aan Onderzoekers."

Verwante presentaties


Ads door Google