De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

In deze dienst zal Prof. D’Assonville voorgaan. Voor de dienst zingen we Gz. 28 Na de zegen Ps. 98: 1, 2, 3 Schriftlezing: Psalm 22 Tekst: Psalm 22: 2a.

Verwante presentaties


Presentatie over: "In deze dienst zal Prof. D’Assonville voorgaan. Voor de dienst zingen we Gz. 28 Na de zegen Ps. 98: 1, 2, 3 Schriftlezing: Psalm 22 Tekst: Psalm 22: 2a."— Transcript van de presentatie:

1 In deze dienst zal Prof. D’Assonville voorgaan. Voor de dienst zingen we Gz. 28 Na de zegen Ps. 98: 1, 2, 3 Schriftlezing: Psalm 22 Tekst: Psalm 22: 2a

2 Volg jij vereniging in de jaargroep 1-4? Dan is deze uitnodiging voor jou! (ook voor de leidsters/leiders!!) B A R B E C U E Een gezellige opening van het nieuwe seizoen! Zaterdag 22 September vanaf 18.30 uur, Zaterdag 22 September vanaf 18.30 uur, bij het Morgenlicht. Opgeven kan bij: (uiterlijk tot Maandag 22 September) Astrid Tamminga (astridtamminga@gmail.com) Harmke Boers (boers.g@ziggo.nl) Linda Hulzebosch (lindahulzebosch@hotmail.com)

3 Kerstlichtjestocht Hardenberg 22 december 2012 Van 18:00 – 20:00 uur Sportpark Hardenberg ‘85

4 Wat is de bedoeling? De deelnemers een verlichte route laten volgen waarin het kerstverhaal d.m.v. een aantal taferelen wordt uitgebeeld. De deelnemers een verlichte route laten volgen waarin het kerstverhaal d.m.v. een aantal taferelen wordt uitgebeeld. Deze taferelen zijn: - inschrijving Deze taferelen zijn: - inschrijving - Herders in het veld - De wijzen uit het oosten - Engelenkoor - De stal

5 Oproep Er zijn gemeenteleden nodig die: Een rol als figurant willen spelen Een rol als figurant willen spelen Willen helpen bij maken van het decor Willen helpen bij maken van het decor Gereedmaken van de route Gereedmaken van de route Nazorg Nazorg Etc. Etc.

6 Noteer alvast in je Agenda Informatie avond 20 september 2012 om 20:00 in het Morgenlicht Opgeven kan vanaf nu via mail: kerstlichtjestochthardenberg@hotmail. com Voor meer informatie kun je contact opnemen met: Erik JanssenBaalder Koos VonkBaalder Paul SpitBaalderveld-Zuid Simone HakkersBaalderveld-Zuid Corine StelpstraBaalderveld-Oost Karel KlokBaalderveld-Oost

7 www. einsteincongres. nl Einsteincongres zaterdagmiddag 13 oktober vanaf 13.20 uur. Investeer in je relatie met God. Zichtbaar christen zijn ? ! Voor iedereen die een voorbeeld wil zijn in een christelijke opvoeding Musical “De koning van Binnenstebuitenland” Voor meer info: Hoe? …

8 28-09-12 20:00 uur Is de jeugd van 16+ uitgenodigd in de soos 30-09-12 20:00 uur Eerste verenigingsavond Volg ons:

9 Beamteam.oost In de Lichtflits is vermeld dat ‘alles’ op de beamer zal komen. Zodra we hier klaar voor zijn, zullen we dat doen. Dit vergt alleen enige voorbereiding. We kunnen ook nog steeds hulp gebruiken !!! Aanmelden kan via beamteam.oost@gmail.com of via telefoon 06-28152666 (Johannes Nijman)

10 In deze dienst zal Prof. D’Assonville voorgaan. Voor de dienst zingen we Gz. 28 Na de zegen Ps. 98: 1, 2, 3 Schriftlezing: Psalm 22 Tekst: Psalm 22: 2a

11  Votum en zegengroet  Ps.98: 1, 2, 3  Lezen van de wet  Gz.23  Gebed  Lezen:Psalm 22  Ps.116: 1, 6, 7  Tekst:Psalm 22: 2a  Preek  Ps.22: 1, 2, 10 Voor de dienst: Gz. 28

12 l Eens zal er vrede zijn, eens droogt God elke traan en nergens wordt meer kwaad gedaan, op alles staat Zijn heilige naam. Geen oorlog wordt geleerd wanneer de Heer regeert.

13 2 Eens zal er vrede zijn, eens komt Gods Kanaän de wolf ligt rustig naast het lam de leeuw en beer zijn lief en tam. De angsten zijn voorbij de kinderen spelen vrij.

14 3 Eens zal er vrede zijn, eens wordt Gods naam gehoord. Hij spreekt voorgoed het laatste woord en opent zelf de gouden poort. Dan staan wij in het licht dat straalt van Gods gezicht.

15 Mededelingen  Votum en zegengroet  Ps.98: 1, 2, 3  Lezen van de wet  Gz.23  Gebed  Lezen:Psalm 22  Ps.116: 1, 6, 7  Tekst:Psalm 22: 2a  Preek  Ps.22: 1, 2, 10

16  Votum en zegengroet  Ps.98: 1, 2, 3  Lezen van de wet  Gz.23  Gebed  Lezen:Psalm 22  Ps.116: 1, 6, 7  Tekst:Psalm 22: 2a  Preek  Ps.22: 1, 2, 10

17  Votum en zegengroet  Ps.98: 1, 2, 3  Lezen van de wet  Gz.23  Gebed  Lezen:Psalm 22  Ps.116: 1, 6, 7  Tekst:Psalm 22: 2a  Preek  Ps.22: 1, 2, 10

18 1 Zingt nu een nieuw lied voor de HERE, want Hij heeft wonderen gedaan! Zijn rechterhand, vol roem en ere, zijn arm bracht Hem de zege aan, Prijst onze God, Hij openbaarde zijn heil en zijn gerechtigheid voor alle volkeren op aarde. Hoe blonk zijn hoge majesteit!

19 2 God heeft gedacht aan zijn genade, aan Israël zijn trouw getoond. De verste landen slaan het gade, hoe Hij zijn volk met heil bekroont. Kom met een lofzang voor de HERE, juich, aarde, juich van louter vreugd! Zing psalmen, onze God ter ere, breek uit in jubel, wees verheugd!

20 3 Laat voor de HEER uw psalmen horen, brengt met de harp Hem lof en dank. Laat klinken bij uw tempelkoren trompetgeschal, bazuingeklank! Juicht voor de Koning, onze HERE. Komt, zeeën, zingt uw machtig lied! Zingt, landen, volken, wilt Hem eren, prijst onze God wiens heil u ziet.

21  Votum en zegengroet  Ps.98: 1, 2, 3  Lezen van de wet  Gz.23  Gebed  Lezen:Psalm 22  Ps.116: 1, 6, 7  Tekst:Psalm 22: 2a  Preek  Ps.22: 1, 2, 10

22  Votum en zegengroet  Ps.98: 1, 2, 3  Lezen van de wet  Gz.23  Gebed  Lezen:Psalm 22  Ps.116: 1, 6, 7  Tekst:Psalm 22: 2a  Preek  Ps.22: 1, 2, 10

23 Uw Woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. Uw Woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. Uw Woord is een lamp, uw Woord is een licht. Uw Woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad.

24  Votum en zegengroet  Ps.98: 1, 2, 3  Lezen van de wet  Gz.23  Gebed  Lezen:Psalm 22  Ps.116: 1, 6, 7  Tekst:Psalm 22: 2a  Preek  Ps.22: 1, 2, 10

25  Votum en zegengroet  Ps.98: 1, 2, 3  Lezen van de wet  Gz.23  Gebed  Lezen:Psalm 22  Ps.116: 1, 6, 7  Tekst:Psalm 22: 2a  Preek  Ps.22: 1, 2, 10

26  Votum en zegengroet  Ps.98: 1, 2, 3  Lezen van de wet  Gz.23  Gebed  Lezen:Psalm 22  Ps.116: 1, 6, 7  Tekst:Psalm 22: 2a  Preek  Ps.22: 1, 2, 10

27 1 God heb ik lief, want die getrouwe HEER hoort naar mijn stem, mijn smekingen, mijn klagen. Hij neigt zijn oor, 'k roep tot Hem al mijn dagen. HIJ schenkt mij hulp, Hij redt mij keer op keer.

28 6 Ik heb geloofd, ook in mijn diepe smart, zelfs toen ik sprak: In angst vergaat mijn leven, aan niemand kan ik ooit vertrouwen geven, de leugen woont in ieder mensenhart.

29 7 Goed en getrouw, weldadig is de HEER. Hoe zal ik al zijn gaven Hem vergelden? 'k Zal bij de kelk van heil zijn naam vermelden, ik roep Hem aan en geef Hem lof en eer.

30  Votum en zegengroet  Ps.98: 1, 2, 3  Lezen van de wet  Gz.23  Gebed  Lezen:Psalm 22  Ps.116: 1, 6, 7  Tekst:Psalm 22: 2a  Preek  Ps.22: 1, 2, 10

31 Na de preek: Ps. 22: 1, 2, 10

32  Ps.116: 1, 6, 7  Preek  Ps.22: 1, 2, 10  Gebed  Collecte  Gz.37: 1, 6, 8  Zegen

33 1 Mijn God, mijn God, waarom verlaat Gij mij, waarom zijt Gij tot redding niet nabij? Hoort Gij dan niet mijn bitter noodgeschrei, mijn angstig vragen? Mijn God, hoe ik bij dag ook moge klagen, Gij antwoordt niet; en ook in lange nachten vind ik geen rust, geen antwoord op mijn klachten. Hoort Gij dan niet?

34 2 Nochtans zijt Gij de Heilige, die troont op lofgezangen Israëls. Gij woont bij ‘t volk waarvan Gij U de redder toont in zijn benauwen. De vaderen, zij bleven U vertrouwen. Want in hun nood hebt Gij hen doen ontkomen, op hun geroep de dreiging weggenomen. Uw hulp was groot.

35 10 Gij hebt gehoord, geantwoord op uw tijd. Geprezen zij uw naam, die ik belijd. Te midden van uw volk roep ik verblijd: Groot is de HERE! U die God vreest, wilt hem eerbiedig eren. Laat zang en spel, o Jakobs zaad, Hem prijzen, Het kroost van Israël Hem dank bewijzen: God deed ons wel.

36  Ps.116: 1, 6, 7  Preek  Ps.22: 1, 2, 10  Gebed  Collecte  Gz.37: 1, 6, 8  Zegen

37  Vandaag  1 e Kerk  2 e Rente en aflossing  Volgende week  1 e Diaconie  2 e Rente en aflossing  Gz.37: 1, 6, 8

38  Ps.116: 1, 6, 7  Preek  Ps.22: 1, 2, 10  Gebed  Collecte  Gz.37: 1, 6, 8  Zegen

39 1. Hoor, onze Vader, hoor ons aan nu wij in Christus tot U gaan. Hoe hemelhoog verheven, Gij zijt in uw Zoon ons zeer nabij. Wie door uw Zoon de toegang vindt mag tot U komen als een kind.

40 6. Vergeef ons onze schulden, Heer, de overtreding keer op keer, zoals ook wij doen aan elkaar dat elk vergeeft zijn schuldenaar. In Christus Jezus leven wij en in zijn kracht vergeven wij.

41 8. Want van U is het koninkrijk, de kracht en alle heerlijkheid. Eeuwige, God die ons bevrijdt, U zij de lof in eeuwigheid. Amen ja amen, Gij die hoort doet waar en zeker naar uw woord.

42  Ps.116: 1, 6, 7  Preek  Ps.22: 1, 2, 10  Gebed  Collecte  Gz.37: 1, 6, 8  Zegen

43

44 Tot vanmiddag om 16.30 Met dominee P. K. Meijer Met dominee P. K. Meijer In het Morgenlicht In het Morgenlicht


Download ppt "In deze dienst zal Prof. D’Assonville voorgaan. Voor de dienst zingen we Gz. 28 Na de zegen Ps. 98: 1, 2, 3 Schriftlezing: Psalm 22 Tekst: Psalm 22: 2a."

Verwante presentaties


Ads door Google