De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

ANDERE TIJDEN Informatieavond CBS De Bron en CBS De Fontein 5 oktober 2015 Eelke Hoekstra Wat betekent dit voor de kinderen, de ouders en de leerkrachten?

Verwante presentaties


Presentatie over: "ANDERE TIJDEN Informatieavond CBS De Bron en CBS De Fontein 5 oktober 2015 Eelke Hoekstra Wat betekent dit voor de kinderen, de ouders en de leerkrachten?"— Transcript van de presentatie:

1 ANDERE TIJDEN Informatieavond CBS De Bron en CBS De Fontein 5 oktober 2015 Eelke Hoekstra Wat betekent dit voor de kinderen, de ouders en de leerkrachten?

2 Inhoud presentatie Aanleiding Andere Tijden 5 gelijke dagenmodel Voordelen leerkrachten Nadelen leerkrachten Voordelen leerlingen en ouders Invloed op Werktijdfactor (WTF) Arbeidstijdenwet (CAO) Overgangsperiode Rol school- en medezeggenschapsraad

3 Aanleiding Andere Tijden Uit maatschappelijke ontwikkelingen blijkt dat ouders, schoolbesturen en opvangaanbieders geïnteresseerd zijn in de mogelijkheden van andere tijden. Het model speelt in op de gewijzigde maatschap- pelijke inzichten en ontwikkelingen van deze tijd waarin steeds vaker in een gezin door meer dan een persoon buitenshuis gewerkt wordt.

4 5 gelijke dagenmodel 5 identieke schooldagen van bijv. 8.30 – 14.00/14.15 uur. Geen vrije woensdag- en vrijdagmiddag. Korte lunchpauze met leerkrachten in de klas (geen aparte overblijfvoorziening). Naschoolse opvang sluit elke dag direct aan op de lessen. Het 5 gelijke dagenmodel bouwt met de korte middagpauze voort op het al langer bekende continurooster, maar gaat verder door (begin-) en eindtijden aan te passen en alle schooldagen even lang te laten duren.

5 Voordelen leerkrachten Meer rust en structuur, de schooldag wordt niet te lang onderbroken. Effectiever en efficiënter leertijd. De schooldag is eerder afgelopen. De leerkrachten hebben meer tijd voor vergaderingen en lesvoorbereidingen. De leerkrachten leren de lln. tijdens de pauze vaak op een andere manier kennen, ervaren dat als positief.

6 Nadelen leerkrachten Het invoeren van een 5 gelijke dagenmodel kan voor de sfeer binnen het schoolteam belemmerend werken. (minder collegiaal contact) Als de organisatie alleen op de leerkrachten neerkomt, betekent het een behoorlijke taakverzwaring. Tijdens de pauze kunnen leerkrachten nog wat werk doen.

7 Voordelen leerlingen en ouders Bij een 5 gelijke dagenmodel is de lunchpauze voor iedere leerling gelijk. Biedt continuïteit één start en afscheidsmoment voor de kinderen. Ouders hoeven maar één keer per dag hun kinderen te halen en te brengen, is daardoor ook verkeersveiliger. Energiebesparing, doordat het schoolgebouw minder uren per dag hoeft te worden verwarmd en verlicht.(?) Voor de bovenbouwleerlingen sluit een verkorte, aaneengesloten schooldag beter aan bij het systeem van het V.O. Meer tijd voor spel en andere activiteiten na schooltijd.

8 Invloed werktijdfactor (WTF) Het wijzigen van de schooltijden kan voor leerkrachten die in deeltijd werken gevolgen hebben. Er kan een kleine verschuiving ten nadele of ten voordele van de leerkracht komen. Full-timers zijn aangesteld voor 930 lesuren, daardoor krijgen full-timers compensatie-uren, die bij een 940 lesurenrooster (5 gelijke dagenmodel), beperkt wordt tot 2 compensatiedagen. Deeltijdwerkers hebben geen compensatieverlof en full- timers 2 dagen (10 lesuren). Voor het aanpassen van de WTF van de leerkrachten is toestemming nodig van elke individuele leerkracht. Uitwerking nieuwe cao PO m.n. het overlegmodel.

9 Arbeidstijdenwet Volgens de CAO voor primair onderwijs mogen leerkrachten max. 5,5 uur werken, waarna er een half uur pauze moet volgen. Het 5 gelijke dagenmodel voldoet hieraan bij een lesrooster van 8.30-14.00 uur. Lunchpauze is hierbij onderdeel van de reguliere schooltijd. Hierdoor kan het zijn, dat er externe overblijf- leerkrachten nodig zijn.

10 Overgangsperiode Groep 2009- 2008 2009- 2010 2010- 2011 2011- 2012 2012- 2013 2013- 2014 2014- 2015 2015- 2016 2016- 2017 2017- 2018 2018- 2019 2019- 2020 2020- 2021 2021 - 2022 2022 - 2023 Totaal 1940 7520 2940 7520 3940 7520 4 910940970940 7520 5 880910970 940 7520 6 880 9109701000 940 7520 7 880 10009701000 940 7550 8880 1000 7520

11 Rol school- en medezeggenschapsraad Scholen zijn bevoegd om binnen de wettelijke grenzen hun schooltijden te wijzigen. Er is instemmingsbevoegdheid van de oudergeleding van de MR nodig als het gaat om een wijziging van schooltijden. (art. 13 onderdeel h Wms) Bij wijziging van schooltijden moet de MR de ouders over de wijziging raadplegen. (art. 15 lid 3 Wms) Als de MR moet adviseren over een ander rooster, moet de ouder geleding te rade gaan bij de schoolraad. De schoolraad omvat een bredere vertegenwoordiging van de ouders dan de MR. Op deze manier kan de schoolraad meedenken over de vraag hoe de ouders worden geraadpleegd.


Download ppt "ANDERE TIJDEN Informatieavond CBS De Bron en CBS De Fontein 5 oktober 2015 Eelke Hoekstra Wat betekent dit voor de kinderen, de ouders en de leerkrachten?"

Verwante presentaties


Ads door Google