De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Sanctiewetgeving: Impact op de zakelijke verzekeringsmarkt VNAB Event: Wet- en regelgeving, 23 april 2015 Patrick Wit Mark Wisse.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Sanctiewetgeving: Impact op de zakelijke verzekeringsmarkt VNAB Event: Wet- en regelgeving, 23 april 2015 Patrick Wit Mark Wisse."— Transcript van de presentatie:

1 Sanctiewetgeving: Impact op de zakelijke verzekeringsmarkt VNAB Event: Wet- en regelgeving, 23 april 2015 Patrick Wit Mark Wisse

2 I.Introductie II.Relevantie sanctiewetgeving III.De rol van de makelaar IV.Integratie in E-ABS V.Vragen (mogen ook tussendoor) Programma

3 II. Relevantie Sanctiewetgeving

4 STELLING 1: Sanctieregelgeving is zinvol

5 STELLING 2: Ik weet hoe ik de sanctieregelgeving kan naleven

6 STELLING 3: Niet-naleving van de sanctieregelgeving betekent een groot risico

7 Sanctiewetgeving: Structuur  Politiek instrument  Drie niveaus:  VN resoluties (= richtinggevend)  EU verordeningen (=bindend)  NL sanctieregelingen (=bindend)  Twee relevante verboden:  Verbod op doen van uitkering  Verbod op verlenen financiële bijstand  Een relevante gebod:  Treffen AO/IC maatregelen  Criteria:  Persoon/entiteit (schepen?)  Land (bestemming/oorsprong)  Aard goed (militair, dual-use)  Aard activiteit (militaire activiteiten)

8 Sanctiewetgeving: VN resoluties  VN Resolutie 1591 (2005) Sudan: “decides further that all States shall ensure that no funds, (..) are made available by their nationals or by any persons within their territories to or for the benefit of the persons designated by the Committee.”  Gericht aan leden VN, geen directe werking Nederlandse ingezetenen

9 Sanctiewetgeving: EU verordeningen  Art. 5 lid 2 EU Vo. (747/2014) Sudan: “No funds (..) shall be made available, directly or indirectly, to or for the benefit of the natural or legal persons, entities or bodies listed in Annex I.”  Annex I is lijst met personen/entiteiten, mede gebaseerd op lijst VN

10 Sanctiewetgeving: Nationaal niveau  Sanctieregeling Sudan 2014 art. 1 lid 1: “Het is verboden te handelen in strijd met de artikelen (..) 5, eerste en tweede lid (..) van Verordening (EU) nr. 747/2014.”  Mogelijkheid toestemming vrijgave tegoeden bij Minister van Financiën  Uitzondering: Puur nationale sancties  Terrorisme 2007 I en II  Verbod op verlenen financiële dienst of beschikbaar stellen tegoed.

11 Dat levert het volgende beeld op:

12 Sanctiewetgeving: Kern verplichtingen (1): de UBO  Verbod is onduidelijk: “No funds (..) shall be made available, directly or indirectly, to or for the benefit of the natural or legal persons, entities or bodies (..).”  VN en EU geven niet aan welke personen/entiteiten  Ownership: 50% of meer of een meerderheidsaandeel  Control: feitelijke dominante zeggenschap  DNB: De “relaties” moeten worden gecontroleerd  Een ieder betrokken bij financiële dienst of financiële transactie  25% van de aandelen of stemrechten (via verwijzing naar Wwft)  Uitgangspunt bij uitkering onder schadeverzekering:  Aansprakelijkheid: verzekerde(n) en derde-benadeelde(n)  Overige schadeverzekeringen: verzekerde(n)

13 Sanctiewetgeving: Kern verplichtingen (2): de TDD  Sanctieregelgeving ≠ export controls  Echter soms sanctieverbod gerelateerd aan exportcontrole  Voorbeeld: EU Vo. 204/2011 Libië: “It is prohibited to provide, directly or indirectly, financial assistance related to the goods and technology listed in the Common Military List”  Maar zeker niet altijd  Voorbeeld EU Vo. 753/2011 Afghanistan  Verbod op financial assistance (lees: verlenen dekking) aan bepaalde personen/bedrijven of export naar bepaalde gebieden, al dan niet voor bepaalde goederen.

14 Sanctiewetgeving: Sancties bij niet naleving  Bestuursrechtelijk  Toezicht door DNB  Aanwijzingen  Last onder dwangsom  Bestuurlijke boete (10k?)  In essentie: gaat over AO/IC processen  Strafrechtelijk  Wet op de economische delicten  Handelen in strijd met een verbod onder de Sw  Schuld/opzet  Gevangenisstraf max 1/6 jaar  Boete max €20.250/€81.000  Rechtspersoon en eventueel feitelijk leidinggevende of opdracht- gever

15 III. De rol van de makelaar

16 STELLING 4: De makelaar is onder de sanctieregelgeving zelfstandig verplicht een CDD en TDD te doen

17 Rol van de makelaar: Inrichting organisatie  Verplichting verzekeraar procedures ter naleving van Sanctiewetgeving:  Algemeen: Art. 3:10 en 3:17 Wft:  “tegengaan dat wegens haar cliënten het vertrouwen in verzekeraar of in financiële markten kan worden geschaad”  Specifiek: Regeling Toezicht Sanctiewet 1977  Procedures ter controle administratie op “relatie”  Een ieder betrokken bij financiële dienst of transactie  Principle-based en risk-based  Geen AO/IC verplichting makelaar o.g.v. Sanctiewet  Art. 4:11 en 4:15 Wft integere bedrijfsvoering: “Beperkt tot tegengaan van strafbare feiten door dienstverlener of haar werknemers”

18 Rol van de makelaar: Strafrechtelijk  Norm van toepassing op alle rechtssubjecten: “No funds (..) shall be made available, directly or indirectly, to or for the benefit of the natural or legal persons, entities or bodies (..).”  Stel:  Makelaar keert uit op verzoek verzekeraar  Makelaar keert uit o.g.v. schaderegelingsbevoegdheid  Makelaar of verzekeraar in overtreding? Overtreding = economisch delict  Toch rol voor art. 4:11 en 4:15 Wft?

19 STELLING 5: De makelaar moet de verzekeringnemer/verzekerde erop wijzen dat uitkering kan worden geweigerd i.v.m. sanctieregelgeving

20 De rol van de makelaar: Zorgplicht (1)  Privaatrechtelijke zorgplicht makelaar: “taak te waken voor de belangen van de verzekeringnemers bij de tot zijn portefeuille behorende verzekeringen” (HR 10 januari 2003, NJ 2003, 375)  Verzekerde wijzen op gevolgen Sanctiewetgeving?  “Het is de taak van de makelaar om zijn opdrachtgever in voldoende mate te informeren over onder meer het karakter van de polis en de voorwaarden” (Rb. Rotterdam 12 maart 2014, ECLI:NL:RBROT:2014:2862)  Met sanctieclausule (voldoende duidelijk)?  Zonder sanctieclausule?

21 De rol van de makelaar: Zorgplicht (2)  Voorbeeld I: Aansprakelijkheidsverzekering  Geen schade  Verzekeraar en verzekerde kunnen sanctieverbod beiden tegenwerpen Verzekeraar NL-sanctiewetgeving Verzekerde NL-sanctiewetgeving Benadeelde op NL-sanctielijst

22 De rol van de makelaar: Zorgplicht (3)  Voorbeeld II: Aansprakelijkheidsverzekering  Wel schade: verzekerde moet wel betalen  Zorgplicht makelaar komt in beeld  Wel sanctieclausule vs geen sanctieclausule Verzekeraar US en NL-sanctiew. Verzekerde NL-sanctiewetgeving Benadeelde op US-sanctielijst

23 IV. Integratie in e- ABS

24 IV.1 Integratie in e-ABS: Gefaseerde invoering Juni 2015  Fase 1: uitwisseling van sec compliancy informatie via e-ABS Q4 2015  Fase 2: integraal services platform  1 standaard voor sector deels met hulp van leveranciers  ook voor niet co-assurantie  Fase 3: ondersteuning van het gehele proces  d.w.z. op basis van specifieke mutatie en gegevensbeoordeling 1 2 3 Release 6.0.0 (juni 2015) Q4 2015

25 Integratie in e-ABS: Fase III

26

27 Patrick WitMark Wisse Patrick.Wit@kvdl.nlMark.Wisse@kvdl.nl Vragen?


Download ppt "Sanctiewetgeving: Impact op de zakelijke verzekeringsmarkt VNAB Event: Wet- en regelgeving, 23 april 2015 Patrick Wit Mark Wisse."

Verwante presentaties


Ads door Google