De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 CCC & CCM - Mod IBA Integrale Bedrijfsanalyse H3. Bedrijfsanalyse: werkkapitaal Drs. J.H. Gieskens AC CCM QT.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 CCC & CCM - Mod IBA Integrale Bedrijfsanalyse H3. Bedrijfsanalyse: werkkapitaal Drs. J.H. Gieskens AC CCM QT."— Transcript van de presentatie:

1 1 CCC & CCM - Mod IBA Integrale Bedrijfsanalyse H3. Bedrijfsanalyse: werkkapitaal Drs. J.H. Gieskens AC CCM QT

2 2 Financiële kengetallen 1.Solvabiliteit 2.Liquiditeit( dynamische liquiditeit) 3.Rentabiliteit ( rendement) 4.Activiteit 5.Werkkapitaalratio`s (CCC) 6.Gouden Balansregelratio 7.Multiple Term Ratio`s

3 CCC: Cash Conversion Cycle 3 X

4 Cash Conversion Cycle 4 Primaire geldstromen: geïnduceerd inherent Secundaire geldstromen: autonoom managerial Purchase-to-pay Order-to-cash Production-to-Stock Stock-to-Fulfill Cash & Treasury Management

5 5 NWK: Netto Werkkapitaal Autonoom XXX KapitaalstructuurVermogensstructuurFinanciële structuur

6 Werkkapitaal 6 Bruto Werkkapitaal = Vlottende Activa Netto Werkkapitaal = Vlottende activa -/- VVK Geïnduceerd Netto Werkkapitaal: (Vl.A -/- Effecten -/- LM) -/- (VVK -/- KT schuld bank) Autonoom Netto Werkkapitaal: (Autonome vorderingen + Effecten + LM) -/- (autonome KT schulden) Net Treasury: (Effecten + LM) -/- (KT schuld bank)

7 Statisch WCM Gouden Balans Regel (GBR) Stramien werkkapitaalbeheer Liquiditeit Werkkapitaalratio`s 7

8 XXX KapitaalstructuurVermogensstructuurFinanciële structuur Gouden Balans Regel Ratio Br. Werkkap. ratio GBR 8

9 GBR: Bruto Werkkapitaalratio Bruto Werkkapitaalratio: = Bruto werkkapitaal / Kortlopend vreemd vermogen = Vlottende activa / Vlottende passiva = Current Ratio (CR). De bruto werkkapitaalratio geeft de mate aan waarin de vlottende activa zijn gefinancierd met kortlopend vermogen. Hoe hoger de bruto werkkapitaalratio, hoe hoger de liquiditeit. Normatieve waarde bruto werkkapitaalratio: > 130%. In deze constellatie wordt een deel van het bruto werkkapitaal gefinancierd met langlopend vermogen. Deze ratio is complementair aan de GBR Ratio. 9

10 GBR : GBR ratio Gouden Balansregel Ratio (GBR ratio): = Vaste activa / langlopend vermogen = Vaste activa / (EV + Voorzieningen + VVL ) De GBR ratio geeft de mate aan waarin de vaste activa zijn gefinancierd met langlopend vermogen. Deze ratio is complementair aan de Bruto Werkkapitaalratio. Minimale norm GBR: < 100%. In deze constellatie is er een overschot aan lang vermogen t.o.v. de vaste activa. Hoe lager de GBR ratio, hoe hoger de liquiditeit. Normatieve range GBR: 0,5 < GBR ratio < 0,8 Uiterste range GBR: 0 < GBR ratio < 1 10

11 11

12 Activiteiten: DWC 12 Order-to-cash Purchase-to-pay DSO DIO DPO Stock-to-fulfill

13 Activiteitenratio`s 13 -/-Proces: P-t-P = Purchase to Pay Maatstaf: DPO = Days Payables Outstanding +Proces: S-t-F = Stock to Fulfill Maatstaf: DIO = Days Inventory On hand +Proces: O-t-C = Order to Cash Maatstaf: DSO = Days Sales Outstanding =Proces: Working Capital Management Maatstaf: DWC = Days Working Capital

14 14 Don't try this at work !

15 15 But, what about... WIP: Work in Progress? 2 soorten WIP: - OHW materiaal - Ongefactureerde omzet ±Proces: WIP = Work in Progress Maatstaf: DWO= Days of WIP Outstanding Maatstaf: DBO = Days of Billing Outstanding

16 DWC: Processen Order-to-cash Purchase-to-pay DSO DIO DPO Stock-to-fulfill DWO DBO Production-to-stock

17 17 Optimale posities Werkkapitaal? DSO, DIO, DPO, DWO en DBO zijn meetvariabelen en géén stuurvariabelen! But, what about...

18 18 Vooruitontvangen op bestellingen? But, what about... 'Toont waardeloos maar is lekker' Vooruit ontvangsten altijd separaat boeken en nooit salderen met de post 'debiteuren'. Vooruit ontvangsten leiden tot: - positieve kaspositie - mogelijk negatief NWK in loop der tijd

19 Werkkapitaalratio`s 19 Voorgaande NWK ratio`s legden niet direct de link met de business drivers. De ratio NWK/omzet wordt derhalve ook gebruikt als werkkapitaalratio, maar.... - verschilt sterk per branche, - verschilt sterk per periode.


Download ppt "1 CCC & CCM - Mod IBA Integrale Bedrijfsanalyse H3. Bedrijfsanalyse: werkkapitaal Drs. J.H. Gieskens AC CCM QT."

Verwante presentaties


Ads door Google