De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Medezeggenschapsraad

Verwante presentaties


Presentatie over: "Medezeggenschapsraad"— Transcript van de presentatie:

1 Medezeggenschapsraad

2 Medezeggenschapsraad
Personeelsgeleding: Ria van der Meijden Mirjam Barth-Müller Oudergeleding: Anneke Mol-Aalten Wijnand van der Velden

3 Medezeggenschapsraad
Het doel van de Medezeggenschapsraad (MR) is: Het behartigen van de belangen van kinderen, leerkrachten en ouders Stem geven aan het personeel dat in dienst is en aan ouders van leerlingen die op school zitten Meedenken voor goed, christelijk onderwijs in een veilige omgeving

4 Medezeggenschapsraad
Gespreksonderwerpen binnen de MR zijn o.a.: Onderwijskundige doelstellingen Schoolplan en zorgplan Schoolreglement Schoolgids Organisatie Overdracht/omzetting of fusie Voorzieningen voor leerlingen Nieuwbouw/verbouw Klachtenregeling De formatie Nascholing Vakantieregeling Arboregels Toelating en verwijdering leerlingen Inkrimping of uitbreiding Beleid inzake aanstelling en/of ontslag van het personeel Ondersteunende werkzaamheden van en door ouders De MR is de spreekbuis voor ouders en personeel over alles wat zich in en rondom de school afspeelt…

5 Medezeggenschapsraad
De MR heeft adviesrecht bij: Aanschaf leermiddelen Schoolreis , Schoolbegroting Nieuw- en verbouw De MR heeft instemmingsrecht bij: Jaarplan Inzet en formatie Veiligheids-, gezondheids- en welzijnsbeleid Meedenken voor goed, christelijk onderwijs in een veilige omgeving

6 Medezeggenschapsraad
Waar zijn we in mee bezig geweest: Contacten met ouders, personeel en directie Ouderenquête (wordt elke 4 jaar gehouden) Veiligheid bij het schoolhek (in samenwerking met de OC) Protocol voor activiteiten binnen de school Vakantierooster Formatie, zwangerschapsverloven en afscheid Stemming voor nieuw lid van de oudergeleding-MR Overzicht van het schoolfonds Deelname aan de GMR (MR van de schoolvereniging CNS) Etc. etc.

7 Medezeggenschapsraad
U kunt de MR volgen en/of contacten door: De website te lezen (info, agenda en de notulen) Het bezoeken van de vergaderingen (9 x p/j) De vergadersamenvatting in de nieuwsbrief Mailen Contact te zoeken met de oudergeleding Anneke Wijnand Deze gegevens staan ook in de schoolgids


Download ppt "Medezeggenschapsraad"

Verwante presentaties


Ads door Google