De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Medezeggenschapsraad. Personeelsgeleding: Ria van der Meijden Mirjam Barth-Müller Oudergeleding: Anneke Mol-Aalten Wijnand van der Velden.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Medezeggenschapsraad. Personeelsgeleding: Ria van der Meijden Mirjam Barth-Müller Oudergeleding: Anneke Mol-Aalten Wijnand van der Velden."— Transcript van de presentatie:

1 Medezeggenschapsraad

2 Personeelsgeleding: Ria van der Meijden Mirjam Barth-Müller Oudergeleding: Anneke Mol-Aalten Wijnand van der Velden

3 Medezeggenschapsraad Het doel van de Medezeggenschapsraad (MR) is: Het behartigen van de belangen van kinderen, leerkrachten en ouders Stem geven aan het personeel dat in dienst is en aan ouders van leerlingen die op school zitten Meedenken voor goed, christelijk onderwijs in een veilige omgeving

4 Medezeggenschapsraad Gespreksonderwerpen binnen de MR zijn o.a.: Schoolplan en zorgplan Schoolgids Arboregels Overdracht/omzetting of fusie Organisatie Nieuwbouw/verbouw Klachtenregeling Beleid inzake aanstelling en/of ontslag van het personeel Voorzieningen voor leerlingen Onderwijskundige doelstellingen Schoolreglement De formatie Nascholing Vakantieregeling Toelating en verwijdering leerlingen Inkrimping of uitbreiding Ondersteunende werkzaamheden van en door ouders De MR is de spreekbuis voor ouders en personeel over alles wat zich in en rondom de school afspeelt…

5 Medezeggenschapsraad De MR heeft adviesrecht bij: Aanschaf leermiddelen, Schoolreis Schoolbegroting Nieuw- en verbouw De MR heeft instemmingsrecht bij: Jaarplan Inzet en formatie Veiligheids-, gezondheids- en welzijnsbeleid Meedenken voor goed, christelijk onderwijs in een veilige omgeving

6 Medezeggenschapsraad Waar zijn we in 2014-2015 mee bezig geweest: Contacten met ouders, personeel en directie Ouderenquête (wordt elke 4 jaar gehouden) Veiligheid bij het schoolhek (in samenwerking met de OC) Protocol voor activiteiten binnen de school Vakantierooster 2015-2016 Formatie, zwangerschapsverloven en afscheid Stemming voor nieuw lid van de oudergeleding-MR Overzicht van het schoolfonds Deelname aan de GMR (MR van de schoolvereniging CNS) Etc. etc.

7 Medezeggenschapsraad U kunt de MR volgen en/of contacten door: De website te lezen (info, agenda en de notulen) Het bezoeken van de vergaderingen (9 x p/j) De vergadersamenvatting in de nieuwsbrief Mailen medezeggenschapsraad@vandamschool.nl medezeggenschapsraad@vandamschool.nl Contact te zoeken met de oudergeleding  Anneke 0341-361765  Wijnand 06-53120120 Deze gegevens staan ook in de schoolgids


Download ppt "Medezeggenschapsraad. Personeelsgeleding: Ria van der Meijden Mirjam Barth-Müller Oudergeleding: Anneke Mol-Aalten Wijnand van der Velden."

Verwante presentaties


Ads door Google