De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

W ELKOM IN GROEP 6 Informatieavond dinsdag 22 september Nikki de Jong Anja Scheerens.

Verwante presentaties


Presentatie over: "W ELKOM IN GROEP 6 Informatieavond dinsdag 22 september Nikki de Jong Anja Scheerens."— Transcript van de presentatie:

1 W ELKOM IN GROEP 6 Informatieavond dinsdag 22 september Nikki de Jong Anja Scheerens

2 V OORSTELLEN : Wie zijn wij? Wat vinden wij belangrijk en wat willen wij de kinderen meegeven? Contact met ouders (communicatie) ouderportaal (gegevens controleren en doorgeven van wijzigingen) a.scheerens@veldvest.nl & n.dejong@veldvest.nl a.scheerens@veldvest.nln.dejong@veldvest.nl Mail is informatie en gesprek communicatie

3 O NTWIKKELING VAN KINDEREN 9 T / M 12 JAAR ‘Erbij’ horen, groepslid zijn. Wie is de leider en wie zijn de meelopers? Zichzelf neerzetten en bewijzen. Plek in de groep ‘veroveren’. Kind wil zich graag geaccepteerd voelen en heeft daar ‘alles’ voor over. Leeftijdsgenoten worden steeds meer afspiegeling. Wat vinden mijn vrienden ervan? Losmaken van het gezin op zoek naar nieuwe ervaringen. Geleidelijk toenadering tot leeftijdsgenoten van het andere geslacht

4 P EDAGOGISCHE DOELEN Pedagogische doelen: - Positief omgaan met elkaar (6-stappenplan) - Waardenoverdracht  waardenoriëntatie - Lentekriebels; start schooljaar en maart - Social media

5 W AT IS NIEUW IN GROEP 6? Leren voor W.O. toetsen thuis Inzicht en uitbreiding van de basisstof -breuken, cijferen, verhoudingstabellen, metriekstelsel -Woordbenoemen en zinsontleden Meer verantwoordelijkheid Studievaardigheden Zelfstandig plannen weektaak

6 D IDACTISCHE DOELEN Rekenen: Pluspunt, Rekentuin procenten, breuken, verhoudingen, metriek stelsel, oppervlakte, cijferen, kommagetallen Taal: Taal in beeld, mondelinge taalvaardigheidTaal in beeld Spelling: Spelling in beeld, werkwoordspelling Lezen: Estafette Begrijpend lezen: Nieuwsbegrip(XL) + integreren W.O. Verkeer Muziek, creatief, gym: geen vaste methode Leertoets

7 S TUDIEVAARDIGHEDEN

8 Bron: List Nederlands (vakcomunity docenten Nederlands van de Digischool)) Vragen bij de tekst: 1. Wanneer is het geflost? 2. Wat is het beroep van Tree? 3. Wat voor enk was het? 4. Wie had een kal voor de tank? E EN TRADITIONELE BL- OEFENING : EEN LEESTEKST MET VRAGEN De troem is pas Kriket is het dus geflost. Dat van die troem. Tekkel alle wersen in de enkerkallen waren als vers. Tree, de humper, maakte nog een drosse deuner langs de hummers met de orken en de troemen. Gordels waren er net as, al zou je het wel ranken. Het was maar een stoffel enk. Er was een kal voor Tree. Silo kallen met kwark orken. En dan nog silo kallen met rego troemen. Een tovel troem had een kal voor de tank. Ik zal je vertellen hoe dat kwam.

9 Z ORG EN ONDERWIJS o Groepsplannen o ABC-indeling o Extra instructie (DIM, weektaak, huiswerk) o Levelwerk en plustaken (routeboekjes rekenen en taal) o Handelingsplannen o Leerrendement 75% of lager o Overleg kinderen en ouders o Strategisch team o Clusterondersteuner (intern-begeleider) o Groepsbespreking o Leerlingbespreking o Parnassys o Methodetoetsen o Notities gesprekken o CITO-toetsen

10 S CHOOLBREED Interne contactpersonen: (Anja Scheerens + Minou de la Rambelje) Luizencontrole (2 à 3 ouders) Stappenplan omgaan met elkaar Leerlijn cijferen Groepsbesprekingen/leerlingbesprekingen KMR (kindermedezeggenschap) 5-gelijkendagen-model GSM

11 Vragen?

12 B EDANKT VOOR UW AANDACHT Vergeet niet om een blad met praktische informatie mee te nemen. Ligt op de instructietafel


Download ppt "W ELKOM IN GROEP 6 Informatieavond dinsdag 22 september Nikki de Jong Anja Scheerens."

Verwante presentaties


Ads door Google