De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Liturgieds. Z. van Hijum (Zevenbergen) Collecte: Noodhulp vluchtelingen Gezang70:1, 2, 3 Opwekking717: Matteüs20:1 - 16 LvdK70:1, 2, 4, 5 Psalmen v. nu84:

Verwante presentaties


Presentatie over: "Liturgieds. Z. van Hijum (Zevenbergen) Collecte: Noodhulp vluchtelingen Gezang70:1, 2, 3 Opwekking717: Matteüs20:1 - 16 LvdK70:1, 2, 4, 5 Psalmen v. nu84:"— Transcript van de presentatie:

1 Liturgieds. Z. van Hijum (Zevenbergen) Collecte: Noodhulp vluchtelingen Gezang70:1, 2, 3 Opwekking717: Matteüs20:1 - 16 LvdK70:1, 2, 4, 5 Psalmen v. nu84: Psalm19:5, 6 Psalm36:2 Gezang182E:Amen

2 Voorganger: ds. Z. van Hijum (Zevenbergen) Welkom in deze dienst

3 Mededelingen kerkenraad Diensten 09:30voorganger: ds. Z. van Hijum (Zevenbergen) 16:30 voorganger: ds. K. Harmannij De collecte is voor hulp aan vluchtelingen. Vijf kerkelijke organisatie hebben een noodhulpfonds opgericht, waaronder De Verre Naasten. Het gaat om hulp in de regio van de vluchtelingen, om hulp in Griekenland en Oost-Europa, en om hulp in Nederland. De beamerpresentatie tijdens de collecte geeft nog wat meer informatie. De collecte wordt via DVN beschikbaar gesteld.

4 Mededelingen kerkenraad Aansluitend aan deze dienst zal de vergadering van kerkenraad met de gemeente worden gehouden ter verkiezing van een ouderling. Morgenavond, 19 oktober, vergadert de kerkenraad, aanvang 20.00 uur, gelijktijdig vergadert ook de diaconie. Na de dienst is er de mogelijkheid om samen een kopje koffie/thee/fris te drinken.

5 Agenda 21 oktober19:30Thema-avond KidS spreker: Hans Schaeffer 22 oktober20:30B.V. “Ichtus” Ond: Ontmoetingen met Jezus, Hst 3 Inl/bij: Siem

6 Deze week zijn jarig: 18 oktober:Pepijn Herfst Jacolien Sytsma 19 oktober:Annemarij van de Kuilen Joëlle Oosterhuis zr Dian Postema zr José van Zandwijk-Volkerink 20 oktober:br Bert Agterberger ligt een kaart klaar achterin de kerk 21 oktober:br Jeroen Anholts Marthe van Driel br Jesse van Leur Martijn Oosterhuis 22 oktober:Joost Smith 23 oktober:Nathan van den Dool

7 Liturgieds. Z. van Hijum (Zevenbergen) Collecte: Noodhulp vluchtelingen Gezang70:1, 2, 3 Opwekking717: Matteüs20:1 - 16 LvdK70:1, 2, 4, 5 Psalmen v. nu84: Psalm19:5, 6 Psalm36:2 Gezang182E:Amen

8 Liturgieds. Z. van Hijum (Zevenbergen) Collecte: Noodhulp vluchtelingen Gezang70:1, 2, 3 Opwekking717: Matteüs20:1 - 16 LvdK70:1, 2, 4, 5 Psalmen v. nu84: Psalm19:5, 6 Psalm36:2 Gezang182E:Amen

9 Gezang 175C

10 Liturgieds. Z. van Hijum (Zevenbergen) Collecte: Noodhulp vluchtelingen Gezang70:1, 2, 3 Opwekking717: Matteüs20:1 - 16 LvdK70:1, 2, 4, 5 Psalmen v. nu84: Psalm19:5, 6 Psalm36:2 Gezang182E:Amen

11 Gezang 70: 1, 2, 3 1 Gij dienaars van Hem, die alles regeert, verenigt uw stem, verheft en vereert de Naam aller namen, vol rijkdom en kracht bezingt Hem tezamen, Gods arm is met macht 2 God heerst van zijn troon, in 't heilige licht, maar zoekt in de Zoon wie machteloos ligt. De heiligen loven reeds hier in hun lied, met d'engelen boven, het heil, hun geschied.

12 Gezang 70: 1, 2, 3 3 Aan Hem zij het lied der wereld gewijd, die eens uit het niet 't heelal heeft bereid, de dank, de aanbidding, de wijsheid en kracht, om eeuwige redding de wereld gebracht.

13 Liturgieds. Z. van Hijum (Zevenbergen) Collecte: Noodhulp vluchtelingen Gezang70:1, 2, 3 Opwekking717: Matteüs20:1 - 16 LvdK70:1, 2, 4, 5 Psalmen v. nu84: Psalm19:5, 6 Psalm36:2 Gezang182E:Amen

14 Opwekking 717 Stil mijn ziel wees stil, en wees niet bang voor de onzekerheid van morgen. God omgeeft je steeds Hij is er bij, in je beproevingen en zorgen.

15 Opwekking 717 Refrein: God U bent mijn God en ik vertrouw op U en zal niet wankelen Vredevorst vernieuw een vaste geest binnen in mij die rust in U alleen

16 Opwekking 717 Stil mijn ziel wees stil en dwaal niet af dwars door het dal zal Hij je leiden stil, vertrouw op Hem en hef je schild tegen de pijlen van verleiding

17 Opwekking 717 Refrein: God U bent mijn God en ik vertrouw op U en zal niet wankelen Vredevorst vernieuw een vaste geest binnen in mij die rust in U alleen

18 Opwekking 717 Stil mijn ziel wees stil en laat nooit los de waarheid die je steeds omarmd heeft wacht wacht op de Heer de zwartste nacht verdwijnt wanneer het daglicht doorbreekt

19 Opwekking 717 Refrein: God U bent mijn God en ik vertrouw op U en zal niet wankelen Vredevorst vernieuw een vaste geest binnen in mij die rust in U alleen

20 Opwekking 717 Refrein: God U bent mijn God en ik vertrouw op U en zal niet wankelen Vredevorst vernieuw een vaste geest binnen in mij die rust in U alleen Ik rust in U alleen

21 Liturgieds. Z. van Hijum (Zevenbergen) Collecte: Noodhulp vluchtelingen Gezang70:1, 2, 3 Opwekking717: Matteüs20:1 - 16 LvdK70:1, 2, 4, 5 Psalmen v. nu84: Psalm19:5, 6 Psalm36:2 Gezang182E:Amen

22 Liturgieds. Z. van Hijum (Zevenbergen) Collecte: Noodhulp vluchtelingen Gezang70:1, 2, 3 Opwekking717: Matteüs20:1 - 16 LvdK70:1, 2, 4, 5 Psalmen v. nu84: Psalm19:5, 6 Psalm36:2 Gezang182E:Amen

23 Liturgieds. Z. van Hijum (Zevenbergen) Collecte: Noodhulp vluchtelingen Gezang70:1, 2, 3 Opwekking717: Matteüs20:1 - 16 LvdK70:1, 2, 4, 5 Psalmen v. nu84: Psalm19:5, 6 Psalm36:2 Gezang182E:Amen

24 LvdK 70: 1, 2, 4, 5 1 De laatsten worden de eersten, wie knielde krijgt een troon, de knechten mogen heersen, de dienaar heet een zoon.

25 LvdK 70: 1, 2, 4, 5 2 O Heer, o eerstgeboren van allen uit de dood, Gij zoekt wat is verloren, Gij maakt het leven groot.

26 LvdK 70: 1, 2, 4, 5 4 Wie zelf zich hoog verheffen, die slaat zijn oordeel neer, de bergen worden vereffend, de zee zwijgt voor de Heer.

27 LvdK 70: 1, 2, 4, 5 5 Maar wie zich heeft gebogen voor wat Hij geboden heeft, die zal Hij ook verhogen zo waar Hij eeuwig leeft.

28 Liturgieds. Z. van Hijum (Zevenbergen) Collecte: Noodhulp vluchtelingen Gezang70:1, 2, 3 Opwekking717: Matteüs20:1 - 16 LvdK70:1, 2, 4, 5 Psalmen v. nu84: Psalm19:5, 6 Psalm36:2 Gezang182E:Amen

29 Liturgieds. Z. van Hijum (Zevenbergen) Collecte: Noodhulp vluchtelingen Gezang70:1, 2, 3 Opwekking717: Matteüs20:1 - 16 LvdK70:1, 2, 4, 5 Psalmen v. nu84: Psalm19:5, 6 Psalm36:2 Gezang182E:Amen

30 Het is oneerlijk....

31 Het is oneerlijk....: was al dat werk voor niets?!

32 Het is oneerlijk....: was al dat werk voor niets?! Kijk met Gods ogen

33 Het is oneerlijk....: was al dat werk voor niets?! Kijk met Gods ogen en ontdek zijn ongekende goedheid

34 Het is oneerlijk....: was al dat werk voor niets?! Kijk met Gods ogen en ontdek zijn ongekende goedheid Kun je daar blij mee zijn....?

35 Liturgieds. Z. van Hijum (Zevenbergen) Collecte: Noodhulp vluchtelingen Gezang70:1, 2, 3 Opwekking717: Matteüs20:1 - 16 LvdK70:1, 2, 4, 5 Psalmen v. nu84: Psalm19:5, 6 Psalm36:2 Gezang182E:Amen

36 Psalmen voor nu 84 Wat hou ik van uw huis, Heer van de hemelse legers. Ik kan zo sterk verlangen naar de binnenpleinen van de Heer. Diep in mijn lijf is zo’n heimwee, zo’n blijvende schreeuw om de levende God.

37 Psalmen voor nu 84 Een vogel is er thuis, Heer van de hemelse legers. Een zwaluw voedt haar jongen op bij U onder de pannen, God. Wonen bij U is een zegen, zo’n blijvende kans om te zingen voor U.

38 Psalmen voor nu 84 Gelukkig wie naar U vol van verlangen op weg zijn, zelfs in het dorre bomendal zien zij een bron en regenval, gaan ze van zegen tot zegen, naar God die verschijnt in zijn heilige stad.

39 Psalmen voor nu 84 Ach, hoor en kijk naar mij, Heer van de hemelse legers. Ja liever één dag dichtbij U dan duizend dagen zonder U. Liever bij U aan de drempel dan binnen te zijn in een duistere tent.

40 Psalmen voor nu 84 De Heer beveiligt ons, eer en geluk zal Hij geven, Hij heeft zijn liefde nooit ontzegd aan mensen, eerlijk onderweg. Heer van de hemelse legers, gelukkig zijn zij die vertrouwen op U. Wat hou ik van Uw huis…

41 Liturgieds. Z. van Hijum (Zevenbergen) Collecte: Noodhulp vluchtelingen Gezang70:1, 2, 3 Opwekking717: Matteüs20:1 - 16 LvdK70:1, 2, 4, 5 Psalmen v. nu84: Psalm19:5, 6 Psalm36:2 Gezang182E:Amen

42 Liturgieds. Z. van Hijum (Zevenbergen) Collecte: Noodhulp vluchtelingen Gezang70:1, 2, 3 Opwekking717: Matteüs20:1 - 16 LvdK70:1, 2, 4, 5 Psalmen v. nu84: Psalm19:5, 6 Psalm36:2 Gezang182E:Amen

43 Psalm 19: 5, 6 5 Het woord van uw vermaan neem ik gehoorzaam aan; het is mijn richtsnoer, HEER. Elk die op U vertrouwt, zich aan uw wetten houdt, zal leven tot uw eer. Maar, HEER, wie kent de maat van zijn verborgen kwaad, wie kan zichzelf doorgronden? Verlos en heilig mij, o HERE, spreek mij vrij van mijn verborgen zonden.

44 Psalm 19: 5, 6 6 Houd alle overmoed, die mij licht struiklen doet, toch altijd ver van mij. Maak mij ootmoedig, HEER; dan leef ik tot uw eer, van grove zonden vrij. O, laat al wat ik zeg en wat ik overleg, U welgevallig wezen. U, Heer, die mij verblijdt en die mijn rotssteen zijt, Verlosser, hoog geprezen!

45 Liturgieds. Z. van Hijum (Zevenbergen) Collecte: Noodhulp vluchtelingen Gezang70:1, 2, 3 Opwekking717: Matteüs20:1 - 16 LvdK70:1, 2, 4, 5 Psalmen v. nu84: Psalm19:5, 6 Psalm36:2 Gezang182E:Amen

46 Liturgieds. Z. van Hijum (Zevenbergen) Collecte: Noodhulp vluchtelingen Gezang70:1, 2, 3 Opwekking717: Matteüs20:1 - 16 LvdK70:1, 2, 4, 5 Psalmen v. nu84: Psalm19:5, 6 Psalm36:2 Gezang182E:Amen

47 Noodhulpfonds Vluchtelingen Help kerken helpen

48 Dichtbij Een overvol vluchtelingenkamp in het Midden-Oosten. Een stroom vluchtelingen op een Europese snelweg. We kunnen niet langer om vluchtelingen heen. Hun wanhoop, uitputting en radeloosheid vragen om actie.

49 Samen kerken helpen Daarom hebben vijf kerkelijke, diaconale organisaties de handen ineen geslagen en het Noodhulpfonds Vluchtelingen opgericht. Samen kunnen z0 partnerkerken in drie gebieden geholpen worden om vluchtelingen te helpen. Verre Naasten, Deputaten diaconaat Christelijke Gereformeerde Kerken, Project 10 27 (diaconaal programma GZB), Stichting Gave en Stichting Hulp Oost Europa.

50 1.in de eigen regio Partnerkerken van GZB in Syrië en Libanon bieden vluchtelingen in de eigen regio voeding, medicijnen en onderwijs.

51 2.in Europa Partnerkerken in Griekenland en Oost-Europa bieden passerende vluchtelingen tijdelijk onderdak of helpen hen met ‘bad en brood’.

52 zoals… De kerk in Hongarije biedt hulp in Röszke, de grensovergang tussen Servië en Hongarije. De kerk in Kroatië helpt in Osijek, een stad aan de grens tussen Servië en Kroatië.

53 3.in Nederland Voor vluchtelingen in Nederlandse opvangcentra staan kerkelijke vrijwilligers klaar via GZB-partner stichting Gave.

54 Bid mee en geef Bid mee voor de vluchtelingen en voor de kerken die in de genoemde regio’s hulp bieden. En geef: als kerken in Nederland mogen we onze partnerkerken helpen met helpen. Om het geloof te delen, wereldwijd! Foto: EPA

55 Noodhulp voor vluchtelingen: help kerken helpen!

56 Liturgieds. Z. van Hijum (Zevenbergen) Collecte: Noodhulp vluchtelingen Gezang70:1, 2, 3 Opwekking717: Matteüs20:1 - 16 LvdK70:1, 2, 4, 5 Psalmen v. nu84: Psalm19:5, 6 Psalm36:2 Gezang182E:Amen

57 Psalm 36: 2 2 Uw goedheid, HEER, is hemelhoog, uw trouw reikt tot de wolkenboog, uw recht is hoog verheven. Uw oordeel is onpeilbaar diep, U, HERE God, die alles schiep, houdt mens en dier in leven. Groot is uw goedheid, trouwe God! Ja, mensenkindren vluchten tot de schaduw van uw vleuglen. Wie bij U woont, HEER, heeft het goed. U laaft hem met uw overvloed: een stroom van louter vreugden.

58 Liturgieds. Z. van Hijum (Zevenbergen) Collecte: Noodhulp vluchtelingen Gezang70:1, 2, 3 Opwekking717: Matteüs20:1 - 16 LvdK70:1, 2, 4, 5 Psalmen v. nu84: Psalm19:5, 6 Psalm36:2 Gezang182E:Amen

59 Gezang 182E 4-stemmig

60 Liturgieds. Z. van Hijum (Zevenbergen) Collecte: Noodhulp vluchtelingen Gezang70:1, 2, 3 Opwekking717: Matteüs20:1 - 16 LvdK70:1, 2, 4, 5 Psalmen v. nu84: Psalm19:5, 6 Psalm36:2 Gezang182E:Amen

61 Samen werken aan gemeente zijn! 21 oktober 2015 Gemeente avond met Hans Schaeffer over het thema: Kerk zijn in de 21 e eeuw. De avond begint om 19.30 uur!


Download ppt "Liturgieds. Z. van Hijum (Zevenbergen) Collecte: Noodhulp vluchtelingen Gezang70:1, 2, 3 Opwekking717: Matteüs20:1 - 16 LvdK70:1, 2, 4, 5 Psalmen v. nu84:"

Verwante presentaties


Ads door Google