De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Tekst- verbanden voorbeelden en oefeningen. tekstverbanden  tegenstelling  opsomming  oorzaak – gevolg  reden, verklaring  toelichting, uitleg 

Verwante presentaties


Presentatie over: "Tekst- verbanden voorbeelden en oefeningen. tekstverbanden  tegenstelling  opsomming  oorzaak – gevolg  reden, verklaring  toelichting, uitleg "— Transcript van de presentatie:

1 Tekst- verbanden voorbeelden en oefeningen

2 tekstverbanden  tegenstelling  opsomming  oorzaak – gevolg  reden, verklaring  toelichting, uitleg  conclusie  samenvatting  voorwaarde  vergelijking  doel – middel  voorbeeld, bewijs

3 tegenstelling 2 voorbeelden, wat is het signaalwoord?  Het regent, maar toch word ik niet nat.  Ik kreeg prachtige cadeaus voor mijn verjaardag. Een nieuwe auto, een prachtig horloge en Italiaanse schoenen. Jij was er echter niet, dat vond ik vervelend.

4 tegenstelling 2 voorbeelden, wat is het signaalwoord?  Het regent, maar toch word ik niet nat.  Ik kreeg prachtige cadeaus voor mijn verjaardag. Een nieuwe auto, een prachtig horloge en Italiaanse schoenen. Jij was er echter niet, dat vond ik vervelend. Welke andere signaalwoorden voor tegenstelling ken je?

5 tegenstelling  (al)hoewel  anders dan  daarentegen  daar staat tegenover dat  (desal)niettemin  doch  echter  enerzijds … anderzijds  in plaats van  in tegenstelling tot, integendeel  maar, of, ofschoon  Toch, hoewel  terwijl  weliswaar Kies een signaalwoord van tegenstelling en maak hiermee een zin.

6 opsomming  Welke signaalwoorden voor opsomming ken je?

7 opsomming  ten eerste, ten tweede, ten laatste, ten slotte  om te beginnen  bovendien  dan, daarna, daarnaast  eerst … dan …  en, verder  niet alleen …, maar ook …  noch … noch …, niet … en niet …  ook, tevens  toen, vervolgens  zowel … als …  etc.  Kies een van bovenstaande woorden en maak daar een opsomming mee.

8 oorzaak - gevolg  Wijs in de volgende zinnen aan:  het signaalwoord  de oorzaak  het gevolg Let op: in de zinnen is sprake van meer signaalwoorden, meer oorzaken, of meer gevolgen!

9 oorzaak - gevolg  De vele auto's op de snelweg veroorzaken een hoop luchtverontreiniging. Hierdoor gaan jaarlijks ca. 4500 mensen eerder dood. Je kunt beter niet langs een snelweg gaan wonen.

10 oorzaak - gevolg  De vele auto's op de snelweg veroorzaken een hoop luchtverontreiniging. Hierdoor gaan jaarlijks ca. 4500 mensen eerder dood. Je kunt beter niet langs een snelweg gaan wonen. 2 signaalwoorden / oorzaak / 2 gevolgen

11 oorzaak - gevolg  Johan (10 jaar en autistisch) heeft in Curaçao therapie met dolfijnen gehad. Als gevolg daarvan is hij veel beter aanspreekbaar geworden. Hij is nu zelfs in staat, om eenvoudige vragen te beantwoorden.

12 oorzaak - gevolg  Johan (10 jaar en autistisch) heeft in Curaçao therapie met dolfijnen gehad. Als gevolg daarvan is hij veel beter aanspreekbaar geworden. Hij is nu zelfs in staat, om eenvoudige vragen te beantwoorden. signaalwoord / oorzaak / 2 gevolgen

13 oorzaak - gevolg  Eén op de acht kinderen is te zwaar. Ten opzichte van 20 jaar geleden is het aantal kinderen met overgewicht verdubbeld; maar liefst één op de acht Nederlandse schoolkinderen is te zwaar en nog meer kinderen dreigen dat te worden. De verwachting is dat de groep te dikke kinderen de komende jaren nog meer zal toenemen. Overgewicht wordt niet alleen veroorzaakt doordat kinderen teveel eten, maar vooral door te weinig beweging. Daarom zijn een gezonde voeding en voldoende beweging erg belangrijk.

14 oorzaak - gevolg  Eén op de acht kinderen is te zwaar. Ten opzichte van 20 jaar geleden is het aantal kinderen met overgewicht verdubbeld; maar liefst één op de acht Nederlandse schoolkinderen is te zwaar en nog meer kinderen dreigen dat te worden. De verwachting is dat de groep te dikke kinderen de komende jaren nog meer zal toenemen. Overgewicht wordt niet alleen veroorzaakt doordat kinderen teveel eten, maar vooral door te weinig beweging. Daarom zijn een gezonde voeding en voldoende beweging erg belangrijk. signaalwoord / 2 oorzaken / gevolg

15 oorzaak - gevolg  aangezet door  daardoor, door, doordat  dus  gestimuleerd/geïnspireerd/veroorzaakt door  hierdoor  met als gevolg  naar aanleiding van  op het idee gebracht door  vanwege, wegens  zodoende Kies een van deze signaalwoorden en maak hiermee een zin.

16 reden, verklaring  aangezien  daarom  immers  namelijk  omdat  want

17 reden, verklaring Ik ga niet naar het feest, want ik heb geen zin. Omdat ik het druk heb, kan ik niet naar haar verjaardag. Jullie gaan flink oefenen, je wilt immers altijd nieuwe dingen leren. Aangezien we niet genoeg geld hebben, kunnen we die verbouwing nu niet laten doen. We komen deze keer met de auto naar jou toe, het duurt met openbaar vervoer namelijk ruim drie uur.

18 reden, verklaring Ik ga niet naar het feest, want ik heb geen zin. Omdat ik het druk heb, kan ik niet naar haar verjaardag. Jullie gaan flink oefenen, je wilt immers altijd nieuwe dingen leren. Aangezien we niet genoeg geld hebben, kunnen we die verbouwing nu niet laten doen. We komen deze keer met de auto naar jou toe, het duurt met openbaar vervoer namelijk ruim drie uur. Signaalwoord / Reden of verklaring

19 toelichting, uitleg  Wat is het signaalwoord (of de signaalwoorden) voor de toelichting in het volgende voorbeeld?  Wat is de toelichting?  Welk feit wordt toegelicht? De huizenmarkt zit in het slop, dat wil zeggen dat er weinig huizen worden verkocht op dit moment.

20 toelichting, uitleg De huizenmarkt zit in het slop, dat wil zeggen dat er weinig huizen worden verkocht op dit moment. signaalwoord / toelichting/uitleg / feit

21 toelichting, uitleg  Signaalwoorden zijn:  dat betekent  dat houdt in  dat wil zeggen  met andere woorden  op deze wijze Bedenk zelf een zin met een van de signaalwoorden.

22 samenvatting, conclusie  alles bij elkaar genomen  al met al  concluderend  dan ook, dus  de slotsom is  kortom  om kort te gaan  samenvattend  Let op: in een tekst kom je bijna nooit tegen: “De conclusie is dat het klimaat verandert” maar wel:  “Concluderend kunnen we zeggen dat het klimaat sowieso verandert.”

23 voorwaarde  Wijs in de volgende zin de voorwaarde aan en het signaalwoord. Een goed interieur komt er alleen wanneer de adviseur zijn werk goed doet.

24 voorwaarde  Een goed interieur komt er alleen wanneer de adviseur zijn werk goed doet. signaalwoord / voorwaarde

25 voorwaarde  Wijs in de volgende zin de voorwaarde aan en het signaalwoord. Je mag meedoen tenzij je van plan bent de boel weer te verzieken.

26 voorwaarde  Je mag meedoen tenzij je van plan bent de boel weer te verzieken. signaalwoord / voorwaarde Let op: dit is eigenlijk een negatieve voorwaarde. Want als je de boel gaat verzieken, mag je juist NIET meedoen. Wat is het woord waarmee dit vaak verward wordt? Zie volgende voorbeeld.

27 voorwaarde  De redactie zal nog één nummer uitbrengen, mits er voldoende kopij binnenkomt.

28 voorwaarde  De redactie zal nog één nummer uitbrengen, mits er voldoende kopij binnenkomt. signaalwoord / voorwaarde Mits = als / onder de voorwaarde dat Tenzij = behalve als

29 voorwaarde  aangenomen/stel dat …. dan ….  als, indien, in het geval dat  mits, tenzij  op voorwaarde dat  wanneer Maak zelf nog een voorbeeld met een van de signaalwoorden.

30 vergelijking  als, evenals, net als  zoals, zo … als  dan  doet denken aan  vergeleken met  Bedenk zelf twee zinnen die een vergelijking aangeven.

31 vergelijking  Bij een vergelijking worden in teksten vaak situaties met elkaar vergeleken.  Maar denk ook aan beeldspraken:  Hij is na een dagje strand zo rood als een kreeft.  Ze zag er als een berg tegenop die presentatie te moeten doen.

32 doel - middel  daartoe  door middel van  met als doel om  met behulp van  met het oog op  om, opdat, via, waarmee

33 doel - middel  Wijs in de volgende zinnen aan:  het signaalwoord  het doel (wat wil ik bereiken)  het middel (hoe bereik je dat?)

34 doel - middel  Om bij het clubje te horen, ging Robert zich stoerder gedragen en zich anders kleden.

35 doel - middel  Om bij het clubje te horen, ging Robert zich stoerder gedragen en zich anders kleden. signaalwoord / doel / 2 middelen

36 doel - middel  Fabrikanten van voedingsproducten willen veel verkopen. Om dat te bereiken gebruiken ze in hun productinformatie slimme termen als 'geen vet', 'extra vitamines' en 'licht verteerbaar'. Ook hebben ze regelmatig kortingsacties. Tenslotte spelen ze handig in op verlangens van mensen d.m.v. reclamekreten als 'de lekkerste' en 'eenvoudig te bereiden'.

37 doel - middel  Fabrikanten van voedingsproducten willen veel verkopen. Om dat te bereiken gebruiken ze in hun productinformatie slimme termen als 'geen vet', 'extra vitamines' en 'licht verteerbaar'. Ook hebben ze regelmatig kortingsacties. Tenslotte spelen ze handig in op verlangens van mensen d.m.v. reclamekreten als 'de lekkerste' en 'eenvoudig te bereiden'.  signaalwoord / doel / 3 middelen Welk ander tekstverband herken je?

38 opsomming!  Fabrikanten van voedingsproducten willen veel verkopen. Om dat te bereiken gebruiken ze in hun productinformatie slimme termen als 'geen vet', 'extra vitamines' en 'licht verteerbaar'. Ook hebben ze regelmatig kortingsacties. Tenslotte spelen ze handig in op verlangens van mensen d.m.v. reclamekreten als 'de lekkerste' en 'eenvoudig te bereiden'.

39 doel - middel  Mijn zoon moet leren met geld om te gaan. Daarom geven we hem kledinggeld, waarvan hij zelf zijn kleren moet kopen. Van zijn opa en oma krijgt hij soms 'spaargeld'. Dat moet hij dus op zijn rekening zetten voor later. Mijn man en ik gebruiken vaak het spreekwoord: jong geleerd is oud gedaan.

40 doel - middel  Mijn zoon moet leren met geld om te gaan. Daartoe geven we hem kledinggeld, waarvan hij zelf zijn kleren moet kopen. Van zijn opa en oma krijgt hij soms 'spaargeld'. Dat moet hij dus op zijn rekening zetten voor later. Mijn man en ik gebruiken vaak het spreekwoord: jong geleerd is oud gedaan.  signaalwoord / doel / 2 middelen

41 voorbeeld, bewijs  Wat zijn signaalwoorden voor het geven van een voorbeeld of bewijs?

42 voorbeeld, bewijs  als/ter illustratie  bijvoorbeeld  dat is het geval bij  denk maar aan  een voorbeeld daarvan is  kijk maar naar  zo  zoals Bedenk zelf twee voorbeelden waar deze signaalwoorden in zitten. Dat mag één zin zijn, maar ook meer uiteraard.

43 Zoek de tekstverbanden Naar menselijke maat gemeten lijkt het klimaat een stabiele factor. Toch blijken er allerlei klimaatvariaties op te treden. Het klimaat verandert onder invloed van natuurlijke factoren en, sinds het midden van de 20e eeuw, mede onder invloed van de mens via het versterkte broeikaseffect. Wereldwijd en ook op het KNMI wordt veel onderzoek gedaan naar zowel de natuurlijke als de menselijke klimaatfactoren en naar de werking van het complexe klimaatsysteem. Begrip van het klimaatsysteem is belangrijk om uitspraken te kunnen doen over de ontwikkeling van het klimaat in de toekomst.  Zoek eerst de signaalwoorden.

44 Signaalwoorden Naar menselijke maat gemeten lijkt het klimaat een stabiele factor. Toch blijken er allerlei klimaatvariaties op te treden. Het klimaat verandert onder invloed van natuurlijke factoren en, sinds het midden van de 20e eeuw, mede onder invloed van de mens via het versterkte broeikaseffect. Wereldwijd en ook op het KNMI wordt veel onderzoek gedaan naar zowel de natuurlijke als de menselijke klimaatfactoren en naar de werking van het complexe klimaatsysteem. Begrip van het klimaatsysteem is belangrijk om uitspraken te kunnen doen over de ontwikkeling van het klimaat in de toekomst.

45 Wat is het verband? Naar menselijke maat gemeten lijkt het klimaat een stabiele factor. Toch blijken er allerlei klimaatvariaties op te treden. Het klimaat verandert onder invloed van natuurlijke factoren en, sinds het midden van de 20e eeuw, mede onder invloed van de mens via het versterkte broeikaseffect. Wereldwijd en ook op het KNMI wordt veel onderzoek gedaan naar zowel de natuurlijke als de menselijke klimaatfactoren en naar de werking van het complexe klimaatsysteem. Begrip van het klimaatsysteem is belangrijk om uitspraken te kunnen doen over de ontwikkeling van het klimaat in de toekomst.

46 Tegenstelling Naar menselijke maat gemeten lijkt het klimaat een stabiele factor. Toch blijken er allerlei klimaatvariaties op te treden. Het klimaat verandert onder invloed van natuurlijke factoren en, sinds het midden van de 20e eeuw, mede onder invloed van de mens via het versterkte broeikaseffect. Wereldwijd en ook op het KNMI wordt veel onderzoek gedaan naar zowel de natuurlijke als de menselijke klimaatfactoren en naar de werking van het complexe klimaatsysteem. Begrip van het klimaatsysteem is belangrijk om uitspraken te kunnen doen over de ontwikkeling van het klimaat in de toekomst.

47 Wat is het verband? Naar menselijke maat gemeten lijkt het klimaat een stabiele factor. Toch blijken er allerlei klimaatvariaties op te treden. Het klimaat verandert onder invloed van natuurlijke factoren en, sinds het midden van de 20e eeuw, mede onder invloed van de mens via het versterkte broeikaseffect. Wereldwijd en ook op het KNMI wordt veel onderzoek gedaan naar zowel de natuurlijke als de menselijke klimaatfactoren en naar de werking van het complexe klimaatsysteem. Begrip van het klimaatsysteem is belangrijk om uitspraken te kunnen doen over de ontwikkeling van het klimaat in de toekomst.

48 oorzaak-gevolg Naar menselijke maat gemeten lijkt het klimaat een stabiele factor. Toch blijken er allerlei klimaatvariaties op te treden. Het klimaat verandert onder invloed van natuurlijke factoren en, sinds het midden van de 20e eeuw, mede onder invloed van de mens via het versterkte broeikaseffect. Wereldwijd en ook op het KNMI wordt veel onderzoek gedaan naar zowel de natuurlijke als de menselijke klimaatfactoren en naar de werking van het complexe klimaatsysteem. Begrip van het klimaatsysteem is belangrijk om uitspraken te kunnen doen over de ontwikkeling van het klimaat in de toekomst.

49 Wat is het verband? Naar menselijke maat gemeten lijkt het klimaat een stabiele factor. Toch blijken er allerlei klimaatvariaties op te treden. Het klimaat verandert onder invloed van natuurlijke factoren en, sinds het midden van de 20e eeuw, mede onder invloed van de mens via het versterkte broeikaseffect. Wereldwijd en ook op het KNMI wordt veel onderzoek gedaan naar zowel de natuurlijke als de menselijke klimaatfactoren en naar de werking van het complexe klimaatsysteem. Begrip van het klimaatsysteem is belangrijk om uitspraken te kunnen doen over de ontwikkeling van het klimaat in de toekomst.

50 Opsomming Naar menselijke maat gemeten lijkt het klimaat een stabiele factor. Toch blijken er allerlei klimaatvariaties op te treden. Het klimaat verandert onder invloed van natuurlijke factoren en, sinds het midden van de 20e eeuw, mede onder invloed van de mens via het versterkte broeikaseffect. Wereldwijd en ook op het KNMI wordt veel onderzoek gedaan naar zowel de natuurlijke als de menselijke klimaatfactoren en naar de werking van het complexe klimaatsysteem. Begrip van het klimaatsysteem is belangrijk om uitspraken te kunnen doen over de ontwikkeling van het klimaat in de toekomst.

51 Wat is het verband? Naar menselijke maat gemeten lijkt het klimaat een stabiele factor. Toch blijken er allerlei klimaatvariaties op te treden. Het klimaat verandert onder invloed van natuurlijke factoren en, sinds het midden van de 20e eeuw, mede onder invloed van de mens via het versterkte broeikaseffect. Wereldwijd en ook op het KNMI wordt veel onderzoek gedaan naar zowel de natuurlijke als de menselijke klimaatfactoren en naar de werking van het complexe klimaatsysteem. Begrip van het klimaatsysteem is belangrijk om uitspraken te kunnen doen over de ontwikkeling van het klimaat in de toekomst.

52 Opsomming Naar menselijke maat gemeten lijkt het klimaat een stabiele factor. Toch blijken er allerlei klimaatvariaties op te treden. Het klimaat verandert onder invloed van natuurlijke factoren en, sinds het midden van de 20e eeuw, mede onder invloed van de mens via het versterkte broeikaseffect. Wereldwijd en ook op het KNMI wordt veel onderzoek gedaan naar zowel de natuurlijke als de menselijke klimaatfactoren en naar de werking van het complexe klimaatsysteem. Begrip van het klimaatsysteem is belangrijk om uitspraken te kunnen doen over de ontwikkeling van het klimaat in de toekomst.

53 Wat is het verband? Naar menselijke maat gemeten lijkt het klimaat een stabiele factor. Toch blijken er allerlei klimaatvariaties op te treden. Het klimaat verandert onder invloed van natuurlijke factoren en, sinds het midden van de 20e eeuw, mede onder invloed van de mens via het versterkte broeikaseffect. Wereldwijd en ook op het KNMI wordt veel onderzoek gedaan naar zowel de natuurlijke als de menselijke klimaatfactoren en naar de werking van het complexe klimaatsysteem. Begrip van het klimaatsysteem is belangrijk om uitspraken te kunnen doen over de ontwikkeling van het klimaat in de toekomst.

54 Doel-middel / voorwaarde? Naar menselijke maat gemeten lijkt het klimaat een stabiele factor. Toch blijken er allerlei klimaatvariaties op te treden. Het klimaat verandert onder invloed van natuurlijke factoren en, sinds het midden van de 20e eeuw, mede onder invloed van de mens via het versterkte broeikaseffect. Wereldwijd en ook op het KNMI wordt veel onderzoek gedaan naar zowel de natuurlijke als de menselijke klimaatfactoren en naar de werking van het complexe klimaatsysteem. Begrip van het klimaatsysteem is belangrijk om uitspraken te kunnen doen over de ontwikkeling van het klimaat in de toekomst.

55 Oefenen  http://cambiumned.nl/hpverbindingswoo rden.htm


Download ppt "Tekst- verbanden voorbeelden en oefeningen. tekstverbanden  tegenstelling  opsomming  oorzaak – gevolg  reden, verklaring  toelichting, uitleg "

Verwante presentaties


Ads door Google