De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

voorbeelden en oefeningen

Verwante presentaties


Presentatie over: "voorbeelden en oefeningen"— Transcript van de presentatie:

1 voorbeelden en oefeningen
Tekst-verbanden voorbeelden en oefeningen

2 tekstverbanden tegenstelling opsomming oorzaak – gevolg
reden, verklaring toelichting, uitleg conclusie samenvatting voorwaarde vergelijking doel – middel voorbeeld, bewijs

3 tegenstelling 2 voorbeelden, wat is het signaalwoord?
Het regent, maar toch word ik niet nat. Ik kreeg prachtige cadeaus voor mijn verjaardag. Een nieuwe auto, een prachtig horloge en Italiaanse schoenen. Jij was er echter niet, dat vond ik vervelend.

4 tegenstelling 2 voorbeelden, wat is het signaalwoord?
Het regent, maar toch word ik niet nat. Ik kreeg prachtige cadeaus voor mijn verjaardag. Een nieuwe auto, een prachtig horloge en Italiaanse schoenen. Jij was er echter niet, dat vond ik vervelend. Welke andere signaalwoorden voor tegenstelling ken je?

5 tegenstelling (al)hoewel anders dan daarentegen
daar staat tegenover dat (desal)niettemin doch echter enerzijds … anderzijds in plaats van in tegenstelling tot, integendeel maar, of, ofschoon Toch, hoewel terwijl weliswaar Kies een signaalwoord van tegenstelling en maak hiermee een zin.

6 opsomming Welke signaalwoorden voor opsomming ken je?

7 opsomming ten eerste, ten tweede, ten laatste, ten slotte
om te beginnen bovendien dan, daarna, daarnaast eerst … dan … en, verder niet alleen …, maar ook … noch … noch …, niet … en niet … ook, tevens toen, vervolgens zowel … als … etc. Kies een van bovenstaande woorden en maak daar een opsomming mee.

8 oorzaak - gevolg Wijs in de volgende zinnen aan: het signaalwoord
de oorzaak het gevolg Let op: in de zinnen is sprake van meer signaalwoorden, meer oorzaken, of meer gevolgen!

9 oorzaak - gevolg De vele auto's op de snelweg veroorzaken een hoop luchtverontreiniging. Hierdoor gaan jaarlijks ca mensen eerder dood. Je kunt beter niet langs een snelweg gaan wonen.

10 oorzaak - gevolg De vele auto's op de snelweg veroorzaken een hoop luchtverontreiniging. Hierdoor gaan jaarlijks ca mensen eerder dood. Je kunt beter niet langs een snelweg gaan wonen. 2 signaalwoorden / oorzaak / 2 gevolgen

11 oorzaak - gevolg Johan (10 jaar en autistisch) heeft in Curaçao therapie met dolfijnen gehad. Als gevolg daarvan is hij veel beter aanspreekbaar geworden. Hij is nu zelfs in staat, om eenvoudige vragen te beantwoorden.

12 oorzaak - gevolg Johan (10 jaar en autistisch) heeft in Curaçao therapie met dolfijnen gehad. Als gevolg daarvan is hij veel beter aanspreekbaar geworden. Hij is nu zelfs in staat, om eenvoudige vragen te beantwoorden. signaalwoord / oorzaak / 2 gevolgen

13 oorzaak - gevolg Eén op de acht kinderen is te zwaar. Ten opzichte van 20 jaar geleden is het aantal kinderen met overgewicht verdubbeld; maar liefst één op de acht Nederlandse schoolkinderen is te zwaar en nog meer kinderen dreigen dat te worden. De verwachting is dat de groep te dikke kinderen de komende jaren nog meer zal toenemen. Overgewicht wordt niet alleen veroorzaakt doordat kinderen teveel eten, maar vooral door te weinig beweging. Daarom zijn een gezonde voeding en voldoende beweging erg belangrijk.

14 oorzaak - gevolg Eén op de acht kinderen is te zwaar. Ten opzichte van 20 jaar geleden is het aantal kinderen met overgewicht verdubbeld; maar liefst één op de acht Nederlandse schoolkinderen is te zwaar en nog meer kinderen dreigen dat te worden. De verwachting is dat de groep te dikke kinderen de komende jaren nog meer zal toenemen. Overgewicht wordt niet alleen veroorzaakt doordat kinderen teveel eten, maar vooral door te weinig beweging. Daarom zijn een gezonde voeding en voldoende beweging erg belangrijk. signaalwoord / 2 oorzaken / gevolg

15 oorzaak - gevolg aangezet door daardoor, door, doordat dus
gestimuleerd/geïnspireerd/veroorzaakt door hierdoor met als gevolg naar aanleiding van op het idee gebracht door vanwege, wegens zodoende Kies een van deze signaalwoorden en maak hiermee een zin.

16 reden, verklaring aangezien daarom immers namelijk omdat want

17 reden, verklaring Ik ga niet naar het feest, want ik heb geen zin. Omdat ik het druk heb, kan ik niet naar haar verjaardag. Jullie gaan flink oefenen, je wilt immers altijd nieuwe dingen leren. Aangezien we niet genoeg geld hebben, kunnen we die verbouwing nu niet laten doen. We komen deze keer met de auto naar jou toe, het duurt met openbaar vervoer namelijk ruim drie uur.

18 reden, verklaring Ik ga niet naar het feest, want ik heb geen zin. Omdat ik het druk heb, kan ik niet naar haar verjaardag. Jullie gaan flink oefenen, je wilt immers altijd nieuwe dingen leren. Aangezien we niet genoeg geld hebben, kunnen we die verbouwing nu niet laten doen. We komen deze keer met de auto naar jou toe, het duurt met openbaar vervoer namelijk ruim drie uur. Signaalwoord / Reden of verklaring

19 toelichting, uitleg Wat is het signaalwoord (of de signaalwoorden) voor de toelichting in het volgende voorbeeld? Wat is de toelichting? Welk feit wordt toegelicht? De huizenmarkt zit in het slop, dat wil zeggen dat er weinig huizen worden verkocht op dit moment.

20 toelichting, uitleg De huizenmarkt zit in het slop, dat wil zeggen dat er weinig huizen worden verkocht op dit moment. signaalwoord / toelichting/uitleg / feit

21 toelichting, uitleg Signaalwoorden zijn: dat betekent dat houdt in
dat wil zeggen met andere woorden op deze wijze Bedenk zelf een zin met een van de signaalwoorden.

22 samenvatting, conclusie
alles bij elkaar genomen al met al concluderend dan ook, dus de slotsom is kortom om kort te gaan samenvattend Let op: in een tekst kom je bijna nooit tegen: “De conclusie is dat het klimaat verandert” maar wel: “Concluderend kunnen we zeggen dat het klimaat sowieso verandert.”

23 voorwaarde Wijs in de volgende zin de voorwaarde aan en het signaalwoord. Een goed interieur komt er alleen wanneer de adviseur zijn werk goed doet.

24 voorwaarde Een goed interieur komt er alleen wanneer de adviseur zijn werk goed doet. signaalwoord / voorwaarde

25 voorwaarde Wijs in de volgende zin de voorwaarde aan en het signaalwoord. Je mag meedoen tenzij je van plan bent de boel weer te verzieken.

26 voorwaarde Je mag meedoen tenzij je van plan bent de boel weer te verzieken. signaalwoord / voorwaarde Let op: dit is eigenlijk een negatieve voorwaarde. Want als je de boel gaat verzieken, mag je juist NIET meedoen. Wat is het woord waarmee dit vaak verward wordt? Zie volgende voorbeeld.

27 voorwaarde De redactie zal nog één nummer uitbrengen, mits er voldoende kopij binnenkomt.

28 voorwaarde De redactie zal nog één nummer uitbrengen, mits er voldoende kopij binnenkomt. signaalwoord / voorwaarde Mits = als / onder de voorwaarde dat Tenzij = behalve als

29 voorwaarde aangenomen/stel dat …. dan …. als, indien, in het geval dat
mits, tenzij op voorwaarde dat wanneer Maak zelf nog een voorbeeld met een van de signaalwoorden.

30 vergelijking als, evenals, net als zoals, zo … als dan doet denken aan
vergeleken met Bedenk zelf twee zinnen die een vergelijking aangeven.

31 vergelijking Bij een vergelijking worden in teksten vaak situaties met elkaar vergeleken. Maar denk ook aan beeldspraken: Hij is na een dagje strand zo rood als een kreeft. Ze zag er als een berg tegenop die presentatie te moeten doen.

32 doel - middel daartoe door middel van met als doel om met behulp van
met het oog op om, opdat, via, waarmee

33 doel - middel Wijs in de volgende zinnen aan: het signaalwoord
het doel (wat wil ik bereiken) het middel (hoe bereik je dat?)

34 doel - middel Om bij het clubje te horen, ging Robert zich stoerder gedragen en zich anders kleden.

35 doel - middel Om bij het clubje te horen, ging Robert zich stoerder gedragen en zich anders kleden. signaalwoord / doel / 2 middelen

36 doel - middel Fabrikanten van voedingsproducten willen veel verkopen. Om dat te bereiken gebruiken ze in hun productinformatie slimme termen als 'geen vet', 'extra vitamines' en 'licht verteerbaar'. Ook hebben ze regelmatig kortingsacties. Tenslotte spelen ze handig in op verlangens van mensen d.m.v. reclamekreten als 'de lekkerste' en 'eenvoudig te bereiden'.

37 doel - middel Fabrikanten van voedingsproducten willen veel verkopen. Om dat te bereiken gebruiken ze in hun productinformatie slimme termen als 'geen vet', 'extra vitamines' en 'licht verteerbaar'. Ook hebben ze regelmatig kortingsacties. Tenslotte spelen ze handig in op verlangens van mensen d.m.v. reclamekreten als 'de lekkerste' en 'eenvoudig te bereiden'. signaalwoord / doel / 3 middelen Welk ander tekstverband herken je?

38 opsomming! Fabrikanten van voedingsproducten willen veel verkopen. Om dat te bereiken gebruiken ze in hun productinformatie slimme termen als 'geen vet', 'extra vitamines' en 'licht verteerbaar'. Ook hebben ze regelmatig kortingsacties. Tenslotte spelen ze handig in op verlangens van mensen d.m.v. reclamekreten als 'de lekkerste' en 'eenvoudig te bereiden'.

39 doel - middel Mijn zoon moet leren met geld om te gaan. Daarom geven we hem kledinggeld, waarvan hij zelf zijn kleren moet kopen. Van zijn opa en oma krijgt hij soms 'spaargeld'. Dat moet hij dus op zijn rekening zetten voor later. Mijn man en ik gebruiken vaak het spreekwoord: jong geleerd is oud gedaan.

40 doel - middel Mijn zoon moet leren met geld om te gaan. Daartoe geven we hem kledinggeld, waarvan hij zelf zijn kleren moet kopen. Van zijn opa en oma krijgt hij soms 'spaargeld'. Dat moet hij dus op zijn rekening zetten voor later. Mijn man en ik gebruiken vaak het spreekwoord: jong geleerd is oud gedaan. signaalwoord / doel / 2 middelen

41 voorbeeld, bewijs Wat zijn signaalwoorden voor het geven van een voorbeeld of bewijs?

42 voorbeeld, bewijs als/ter illustratie bijvoorbeeld
dat is het geval bij denk maar aan een voorbeeld daarvan is kijk maar naar zo zoals Bedenk zelf twee voorbeelden waar deze signaalwoorden in zitten. Dat mag één zin zijn, maar ook meer uiteraard.

43 Zoek de tekstverbanden
Naar menselijke maat gemeten lijkt het klimaat een stabiele factor. Toch blijken er allerlei klimaatvariaties op te treden. Het klimaat verandert onder invloed van natuurlijke factoren en, sinds het midden van de 20e eeuw, mede onder invloed van de mens via het versterkte broeikaseffect. Wereldwijd en ook op het KNMI wordt veel onderzoek gedaan naar zowel de natuurlijke als de menselijke klimaatfactoren en naar de werking van het complexe klimaatsysteem. Begrip van het klimaatsysteem is belangrijk om uitspraken te kunnen doen over de ontwikkeling van het klimaat in de toekomst. Zoek eerst de signaalwoorden. Bron:

44 Signaalwoorden Naar menselijke maat gemeten lijkt het klimaat een stabiele factor. Toch blijken er allerlei klimaatvariaties op te treden. Het klimaat verandert onder invloed van natuurlijke factoren en, sinds het midden van de 20e eeuw, mede onder invloed van de mens via het versterkte broeikaseffect. Wereldwijd en ook op het KNMI wordt veel onderzoek gedaan naar zowel de natuurlijke als de menselijke klimaatfactoren en naar de werking van het complexe klimaatsysteem. Begrip van het klimaatsysteem is belangrijk om uitspraken te kunnen doen over de ontwikkeling van het klimaat in de toekomst.

45 Wat is het verband? Naar menselijke maat gemeten lijkt het klimaat een stabiele factor. Toch blijken er allerlei klimaatvariaties op te treden. Het klimaat verandert onder invloed van natuurlijke factoren en, sinds het midden van de 20e eeuw, mede onder invloed van de mens via het versterkte broeikaseffect. Wereldwijd en ook op het KNMI wordt veel onderzoek gedaan naar zowel de natuurlijke als de menselijke klimaatfactoren en naar de werking van het complexe klimaatsysteem. Begrip van het klimaatsysteem is belangrijk om uitspraken te kunnen doen over de ontwikkeling van het klimaat in de toekomst.

46 Tegenstelling Naar menselijke maat gemeten lijkt het klimaat een stabiele factor. Toch blijken er allerlei klimaatvariaties op te treden. Het klimaat verandert onder invloed van natuurlijke factoren en, sinds het midden van de 20e eeuw, mede onder invloed van de mens via het versterkte broeikaseffect. Wereldwijd en ook op het KNMI wordt veel onderzoek gedaan naar zowel de natuurlijke als de menselijke klimaatfactoren en naar de werking van het complexe klimaatsysteem. Begrip van het klimaatsysteem is belangrijk om uitspraken te kunnen doen over de ontwikkeling van het klimaat in de toekomst.

47 Wat is het verband? Naar menselijke maat gemeten lijkt het klimaat een stabiele factor. Toch blijken er allerlei klimaatvariaties op te treden. Het klimaat verandert onder invloed van natuurlijke factoren en, sinds het midden van de 20e eeuw, mede onder invloed van de mens via het versterkte broeikaseffect. Wereldwijd en ook op het KNMI wordt veel onderzoek gedaan naar zowel de natuurlijke als de menselijke klimaatfactoren en naar de werking van het complexe klimaatsysteem. Begrip van het klimaatsysteem is belangrijk om uitspraken te kunnen doen over de ontwikkeling van het klimaat in de toekomst.

48 oorzaak-gevolg Naar menselijke maat gemeten lijkt het klimaat een stabiele factor. Toch blijken er allerlei klimaatvariaties op te treden. Het klimaat verandert onder invloed van natuurlijke factoren en, sinds het midden van de 20e eeuw, mede onder invloed van de mens via het versterkte broeikaseffect. Wereldwijd en ook op het KNMI wordt veel onderzoek gedaan naar zowel de natuurlijke als de menselijke klimaatfactoren en naar de werking van het complexe klimaatsysteem. Begrip van het klimaatsysteem is belangrijk om uitspraken te kunnen doen over de ontwikkeling van het klimaat in de toekomst.

49 Wat is het verband? Naar menselijke maat gemeten lijkt het klimaat een stabiele factor. Toch blijken er allerlei klimaatvariaties op te treden. Het klimaat verandert onder invloed van natuurlijke factoren en, sinds het midden van de 20e eeuw, mede onder invloed van de mens via het versterkte broeikaseffect. Wereldwijd en ook op het KNMI wordt veel onderzoek gedaan naar zowel de natuurlijke als de menselijke klimaatfactoren en naar de werking van het complexe klimaatsysteem. Begrip van het klimaatsysteem is belangrijk om uitspraken te kunnen doen over de ontwikkeling van het klimaat in de toekomst.

50 Opsomming Naar menselijke maat gemeten lijkt het klimaat een stabiele factor. Toch blijken er allerlei klimaatvariaties op te treden. Het klimaat verandert onder invloed van natuurlijke factoren en, sinds het midden van de 20e eeuw, mede onder invloed van de mens via het versterkte broeikaseffect. Wereldwijd en ook op het KNMI wordt veel onderzoek gedaan naar zowel de natuurlijke als de menselijke klimaatfactoren en naar de werking van het complexe klimaatsysteem. Begrip van het klimaatsysteem is belangrijk om uitspraken te kunnen doen over de ontwikkeling van het klimaat in de toekomst.

51 Wat is het verband? Naar menselijke maat gemeten lijkt het klimaat een stabiele factor. Toch blijken er allerlei klimaatvariaties op te treden. Het klimaat verandert onder invloed van natuurlijke factoren en, sinds het midden van de 20e eeuw, mede onder invloed van de mens via het versterkte broeikaseffect. Wereldwijd en ook op het KNMI wordt veel onderzoek gedaan naar zowel de natuurlijke als de menselijke klimaatfactoren en naar de werking van het complexe klimaatsysteem. Begrip van het klimaatsysteem is belangrijk om uitspraken te kunnen doen over de ontwikkeling van het klimaat in de toekomst.

52 Opsomming Naar menselijke maat gemeten lijkt het klimaat een stabiele factor. Toch blijken er allerlei klimaatvariaties op te treden. Het klimaat verandert onder invloed van natuurlijke factoren en, sinds het midden van de 20e eeuw, mede onder invloed van de mens via het versterkte broeikaseffect. Wereldwijd en ook op het KNMI wordt veel onderzoek gedaan naar zowel de natuurlijke als de menselijke klimaatfactoren en naar de werking van het complexe klimaatsysteem. Begrip van het klimaatsysteem is belangrijk om uitspraken te kunnen doen over de ontwikkeling van het klimaat in de toekomst.

53 Wat is het verband? Naar menselijke maat gemeten lijkt het klimaat een stabiele factor. Toch blijken er allerlei klimaatvariaties op te treden. Het klimaat verandert onder invloed van natuurlijke factoren en, sinds het midden van de 20e eeuw, mede onder invloed van de mens via het versterkte broeikaseffect. Wereldwijd en ook op het KNMI wordt veel onderzoek gedaan naar zowel de natuurlijke als de menselijke klimaatfactoren en naar de werking van het complexe klimaatsysteem. Begrip van het klimaatsysteem is belangrijk om uitspraken te kunnen doen over de ontwikkeling van het klimaat in de toekomst.

54 Doel-middel / voorwaarde
Doel-middel / voorwaarde? Naar menselijke maat gemeten lijkt het klimaat een stabiele factor. Toch blijken er allerlei klimaatvariaties op te treden. Het klimaat verandert onder invloed van natuurlijke factoren en, sinds het midden van de 20e eeuw, mede onder invloed van de mens via het versterkte broeikaseffect. Wereldwijd en ook op het KNMI wordt veel onderzoek gedaan naar zowel de natuurlijke als de menselijke klimaatfactoren en naar de werking van het complexe klimaatsysteem. Begrip van het klimaatsysteem is belangrijk om uitspraken te kunnen doen over de ontwikkeling van het klimaat in de toekomst.

55 Oefenen


Download ppt "voorbeelden en oefeningen"

Verwante presentaties


Ads door Google