De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Monitoring van patiënten met Astma of COPD De Machinist V 6 oktober 2015 Chantal Kroese, longarts Ikazia Karin Aulbers, huisarts Mijnsheerenland.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Monitoring van patiënten met Astma of COPD De Machinist V 6 oktober 2015 Chantal Kroese, longarts Ikazia Karin Aulbers, huisarts Mijnsheerenland."— Transcript van de presentatie:

1 Monitoring van patiënten met Astma of COPD De Machinist V 6 oktober 2015 Chantal Kroese, longarts Ikazia Karin Aulbers, huisarts Mijnsheerenland

2 Monitoring van patiënten met Astma of COPD Follow-up aan de hand van de nieuwe NHG standaarden en astma en COPD en casuïstiek

3 Programma Veranderingen spirometrie – LLN ipv FER met vast afkappunt – GLI vs. ECCS Casuïstiek - Monitoring van astma - Monitoring COPD

4 Mannino DM, et al. Thorax 2007;62:237–41. Diagnostiek: FEV1/FVC <0.7  leeftijdsafhankelijk afkappunt ( Z-score < -1.64 of < 5 percentiel) LLN 0.70

5 LLN, < 5e percentiel, Z-score? 5 e percentiel

6

7

8 Wanneer is een spirometrie afwijkend? Definities: – Luchtwegobstructie wordt gedefinieerd als FEV 1 /FVC < 5 e percentiel – Restrictief patroon als FEV 1 /FVC ≥ 5 e percentiel in combinatie met FVC < 5 e percentiel

9 Conclusie: in de praktijk Geen FER meer. Wel: – LLN (Lower Limit of normal) – 5 e percentiel – z-score: < -1,64 is abnormaal, =obstructief – De z-score is een waarde onafhankelijk van leeftijd, lengte, ras

10 GLI 2012 vs ECCS/ERS Global Lungfunction Initiative Update van de normaalwaarden Leeftijd, lengte, ras

11 Weergave z-score in nieuwe software Ander voorbeeld: FER < 70%, maar z-score > -1,64

12 De nieuwe standaard ‘astma bij volwassenen’ ASTMA ASTMA

13 Mevrouw N., 27 jaar. September 2010; controle bij bekend astma. Wat vindt u er van?

14 ACQ vragenlijst van mevrouw N. Score: 2,5 Interpretatie ACQ: <0,75 onder controle 0,75-1,5 gedeeltelijk onder controle >1,5 niet onder controle → De astma van mevrouw N. is niet goed onder controle

15 Aanvullende anamnese nav ACQ Gebruikt fluticason 2 dd. 250 mcg Gebruikt salbutamol als noodmedicatie Zeker 5-6 maal/week noodmedicatie Kortademig bij inspanning Nachtelijke klachten Rookt niet, partner wel Verandert uw mening?

16 En wat doet u nu met mevrouw N.?

17 Zorg voor mevrouw N. ?

18 Hoe ga je nu om met spirometrie bij astma? Voor spirometrie slechts een kleine plaats bij monitoring.

19 Monitoring van astma Persoonsgerichte zorg Astmacontrole Follow-up astmazorg Gebruik van vragenlijsten

20 Begeleiding van uw astmapatiënt Persoonsgerichte zorg Persoonlijke behandeldoelen Inbreng van zorgverlener; astmacontrole Individueel zorgplan Zelfmanagement

21

22

23 Spirometrie in follow-up fase Op de eigen inhalatiemedicatie van de patiënt Verricht spirometrie zonder gestandaardiseerde bronchusdilatatie Alleen bij twijfel een meting na gestandaardiseerde bronchusdilatatie

24 Vragenlijsten ACQ – <0,75 onder controle – 0,75-1,5 gedeeltelijk onder controle – >1,5 niet onder controle C-ACT (voor kinderen; met pictogrammen) MRC

25 De ACQ

26 De ACT

27 Aangepast schema Astmacontrole a.h.v. ACQ

28 Van belang bij onvoldoende astmacontrole en vóór het besluit medicatie aan te passen. Overweeg: T therapietrouw I inhalatie; techniek en methode (device) P blootstelling aan prikkels Heroverweeg de diagnose astma, of is er sprake van comorbiditeit (allergische rhinitis)?

29 Medicatiebeleid, na T I P Volledige astmacontrole: handhaaf medicatie in zo laag mogelijke stap Niet volledige astmacontrole: overweeg “step- up” Onvolledige astmacontrole: “step-up”

30 Overweegt u wel eens een vermindering van medicatie? Medicatieschema

31 En wat doet u nu met mevrouw N.?

32 Zorg voor mevrouw N. Astmacontrole? T I P ? Persoonlijke doelen? Leefstijl? Individueel zorgplan? Medicatie? Follow-up?

33 Medicatie ‘in zo laag mogelijke stap’; of stoppen? (seizoensgebonden therapie)

34 Astmacontrole; iedereen is goed gecontroleerd?

35 De nieuwe standaard ‘astma bij volwassenen’ COPD ASTMA

36 Casus dhr L, uit 1937 Al jaren bekend met Gold 2 COPD Verder in 2008 MI waarbij 1 stent is geplaatst Medicatie 2011 : Tiotropium 18 ug en Symbicort 400 / 12 2dd1 (verder cardiale medicatie) 45PY, in 1998 gestopt met roken Klachten van dyspneu bij inspanning, in rust weinig last. Geen hoesten

37 Vervolg casus dhr L Hij voelt zich sinds het myocard infarct wel altijd moe Geen exacerbaties Merkt heel erg weinig van de pufjes In het verleden timmerman geweest Asbestcontact + LO: geen afwijkingen, normaal ademgeruis zonder bijgeluiden. RR 130 / 80, pols 80 Saturatie 96% Cor normale hartonen, geen souffle

38 Longfunctie Dhr L volgt

39 Aanvullend Conclusie longfunctie: MRC 4 CCQ 2,3 X-thorax: laagstaande diafragmata, geen pleuravocht, geen tumor ECG: oud anteroseptaal infarct Conclusie:

40 COPD:Indeling in ziektelast LichtMatigErnstig FEV1>of= 50%, MRC<3, CCQ<2 geen adaptatieproblemen goede voedingstoestand Aantal exacerbaties <2 (<1 ziekenhuisopname) weinig comorbiditeit criteria voor nadere analyse diagnostische problemen niet behalen behandeldoelen wens van de patiënt Behandeling dicht bij huis mogelijk ‘gedeelde’ zorg criteria voor nadere analyse diagnostische problemen niet behalen behandeldoelen wens van de patiënt intensieve begeleiding in de tweede of derde lijn noodzakelijk

41 Vervolg dhr L COPD gold 3 Matige ziektelast obv: MRC, CCQ, longfunctie, co morbiditeit Plan: COPD carrousel

42 COPD carrousel Aanvullend longfunctie onderzoek: Forse hyperinflatie (RV 168%) en diffusie stoornis (50%) Cardiaal nogmaals beoordeeld: optimalisatie medicatie, geen aanwijzing voor nieuwe ischemie Medicatie aangepast Fietsproef en revalidatie voor COPD dichtbij huis

43 Na optimalisatie en revalidatie longfunctie stabiel. MRC 3, CCQ 2,3 Dus: matige ziektelast maar wel stabiel In overleg met huisarts gedeelde controle Hoe ga je nu verder, hoe monitor je COPD met een matige ziektelast

44 COPD: Monitoring & spirometrie PatiëntenFrequentie controleconsultFrequentie spirometrie Instelfase COPDNa verandering medicatie1-2 keer Lichte ziektelast* bij patiënten die niet (meer) roken en zonder klachten JaarlijksNiet Lichte ziektelast bij patiënten die (weer gaan) roken of met klachten Ten minste jaarlijksEenmaal per drie jaar Matige ziektelastTen minste tweemaal per jaarJaarlijks; bij adequate omgang met de aandoening bij patiënt die gestopt is met roken kan dit eenmaal per drie jaar Ernstige ziektelastIn de tweede lijn Beperkte levensverwachtingZorg op maatNiet aanbevolen ExacerbatieExtra na behandeling van de exacerbatie Niet extra

45 Vervolg Dhr L Controle 2x per jaar Spirometrie in eerste instantie 1x per jaar MRC lijst en CCQ lijst Exacerbaties Voeding / afvallen / BMI Anamnese, klachten

46 Beloop 2012: redelijk stabiel, geen exacerbaties, tevreden 2013: gaat allemaal langzaam achteruit. Artrose gekregen en van de trap gevallen. Hierdoor minder mobiel en wat mindere conditie. MRC 3, CCQ 2,5, geen exacerbaties Longfunctie: stabiel. FeV1 40% X-thorax: geen afwijkingen, geen pathologie Conclusie: gold 3 COPD, matige ziektelast Hoe verder qua monitoring

47 Beloop 2014: Niet zo lekker, chronisch moe. Een beetje hetzelfde als de afgelopen jaren Wel snurken, staat moe op OSAS analyse: Geen OSAS Exacerbatie: 1x per jaar Normale eetlust, gewicht stabiel MRC 3, CCQ 2,6 Conclusie: Gold 3 COPD matige ziektelast Hoe verder qua monitoring?

48 Beloop 2015: Het gaat wel redelijk. Stabiel 1 exacerbatie / jaar tot nu toe Gewicht stabiel, geen hoesten Geen andere klachten Longfunctie stabiel, FeV1 39% MRC 3, CCQ 2,6 Conclusie:

49 Beloop 2015 Augustus opname: thoraclae pijn, koorts, klinisch beeld exacerbatie met mogelijk pneumonie X-thorax: grote tumor LOK!! Met post obstructie pneumonie Laatste X-thorax 2 jaar geleden! Nu in analyse

50 Conclusie Monitoring met vragenlijsten, en anamnese Op indicatie aanvullend onderzoek Hoe vaak X-thorax? Hoe vaak longfunctie? Opnieuw Carrousel? Wanneer?

51 Leerdoelen Maak gebruik van vragenlijsten De kliniek is leidend in de follow-up bij astma en COPD, niet de spirometrie Streef naar volledige astma controle ACQ is een eyeopener hoeveel klachten mensen zelf accepteren Streef naar lichte ziektelast bij COPD of stabiele matige ziektelast

52 Vragen? Vragen?


Download ppt "Monitoring van patiënten met Astma of COPD De Machinist V 6 oktober 2015 Chantal Kroese, longarts Ikazia Karin Aulbers, huisarts Mijnsheerenland."

Verwante presentaties


Ads door Google