De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Kennis maken en kennis delen AVE geeft antwoord

Verwante presentaties


Presentatie over: "Kennis maken en kennis delen AVE geeft antwoord"— Transcript van de presentatie:

1 Kennis maken en kennis delen AVE geeft antwoord
Willem Jan Borghardt en Nicole Langeveld

2 5 minuten welkom, voorstellen en inleiding (Nicole en Willem Jan)
Opzet workshop 5 minuten welkom, voorstellen en inleiding (Nicole en Willem Jan) 5 minuten toelichting casus en uitdelen, vormen van kleine groepjes (3/4 personen per groepje) (Nicole) 20 minuten bespreken en invullen van het format in kleine groepjes (Nicole + Willem Jan rondlopen, aanschuiven bij groepjes) 15 minuten ‘college’ AVE:  obv casus/toelichting van AVE (Willem Jan) 15 minuten ‘discussie/reflectie obv college en formats (Nicole en Willem Jan) Vragen aan groep: Reflectie: Hoe hebben jullie het aangepakt? (input is het format), wat zijn onderlinge verschillen? Overeenkomsten/verschillen met methodiek AVE en je eigen aanpak? Wat neem je mee naar huis? Etc… ductie CCV en onze rol 25 april 2017 |

3 Zijn er al vragen vooraf?
Wat wilde je altijd al weten over AVE? Ook vragen wat deelnemers zelf al doen op dit vlak. 25 april 2017 |

4 Toelichting casus en aan de slag!
Behandelcasus AVE Inleiding Op 1 mei 2014 komt de familie Jansen voor het eerst met een melding voor in het systeem van het Meldpunt Overlast Leeuwarden (MOL). De dan zevenjarige zoon Piet wordt rond uur fietsend op het Cambuurplein aangetroffen. Het is druk op straat, want er staat een wedstrijd van SC Cambuur op het programma. Piet fietst zonder verlichting tussen de auto’s door. Hij wordt door de politie thuisgebracht, daar blijkt dan dat de ouders hem niet hebben gemist. Deze melding is de eerste in een serie van vele meldingen door en over de familie Jansen die te maken hebben met: Woonoverlast Bedreiging en intimidatie Vernielingen. De familie Jansen bestaat uit vader Rob (1972), moeder Maartje (1978) en vijf kinderen (geboren tussen 1998 en 2005). Sinds enkele jaren zorgt de familie voor overlast in de wijk. Buurtbewoners zijn bang voor het gezin en durven eigenlijk niet (meer) te melden. De politie heeft meerdere zorgmeldingen gedaan over de kinderen. In 2014 komt het gezin onder de aandacht van het veiligheidshuis. Met diverse partners (zowel hulpverlening als strafrechtelijk) is een plan van aanpak voor het gezin opgesteld. Multiproblem gezin In juli 2014 heeft de familie een waarschuwing ontvangen van de burgemeester op grond van artikel 174a gemeentewet. De overlast is hierna, ondanks meerdere gesprekken en hulp in het gezin, doorgegaan. De kinderen zijn vanaf de zomervakantie 2013 niet meer naar school geweest zo blijkt uiteindelijk. School meldt dit niet actief omdat de lessen beter verlopen zonder de vijf kinderen. Het gezin heeft diverse schulden en is geen stabiele leefomgeving. Na de zomer van 2014 heeft de woningbouwvereniging de familie aangezegd dat zij het huurcontract wil ontbinden, maar dat het gezin nog een laatste kans kan krijgen. Onderdeel van deze laatste kans is tevens hulpverlening. Vanuit deze laatste kans woning gaat de overlast echter onverminderd door. In december 2014 is de situatie geëscaleerd nadat de laatste kans woning (al dan niet moedwillig) onbewoonbaar werd. Vanaf dat moment onttrekt het gezin zich aan hulpverlening en verdwijnt volledig uit het lokale beeld. Gelet op de onbewoonbaarheid en het ontrekken aan de zorg, wil Jeugdzorg een ondertoezichtstelling (OTS) met daarbij een voorwaardelijke uithuisplaatsing opleggen, maar op grond van een gezinsonderzoek door de Raad voor de Kinderbescherming wordt dit in het najaar van 2014 niet geëffectueerd. Vlam in de pan Het gezin zoekt vanuit het onderduikadres de media op en presenteert zich zelf als slachtoffer van de situatie. Ze stellen dat de hulpverlening faalt en dat Jeugdzorg hen bedreigt met uithuisplaatsing van het gezin. 25 april 2017 |

5 Escalatiemodel Fryslân Aanpak ter voorkoming van escalatie

6 Escalatiemodel Fryslân
De ruis is soms groter dan het probleem… een duidelijke route helderheid over rollen aansluiten bij wat er al is

7 Vergelijking met rampen
Als de samenwerking het probleem is, of kan worden: Helderheid zonder discussie: GRIP Duidelijkheid in verantwoordelijkheden

8 Duidelijkheid in verantwoordelijkheden
Casusregie Procesregie Met wie werk je samen Operationele verantwoordelijkheid Bestuurlijke verantwoordelijkheid

9

10 Problemen worden voorkomen en als ze zich voordoen tijdig gesignaleerd

11 Reguliere 3D aanpak Mensen hebben hulp nodig Samen plan maken

12 Complexe domeinoverstijgende problematiek
Samenwerking stagneert of is niet effectief Veiligheid in gevaar

13 Totale escalatie Dreiging maatschappelijke onrust Mogelijke aandacht media

14

15 Reflectie & discussie Onderlinge verschillen?
Overeenkomsten/verschillen met methodiek AVE en je eigen lokale aanpak? Wat neem je mee naar huis? 25 april 2017 |


Download ppt "Kennis maken en kennis delen AVE geeft antwoord"

Verwante presentaties


Ads door Google