De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Evangelist : J. de Vries Ouderling : K. Muis. Organist : J. Bredewout Schriftlezing : Matt 5 : 1 t/m 16.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Evangelist : J. de Vries Ouderling : K. Muis. Organist : J. Bredewout Schriftlezing : Matt 5 : 1 t/m 16."— Transcript van de presentatie:

1 Evangelist : J. de Vries Ouderling : K. Muis. Organist : J. Bredewout Schriftlezing : Matt 5 : 1 t/m 16

2 Wat weet jij van de Bijbel? Je hoeft geen schriftgeleerde te zijn om mee te doen... Test je bijbelkennis en doe mee aan de NBG-Bijbelquiz 26 oktober 2015 Johanneskerk in Sint Jansklooster 19.30 uur, zaal open om 19.00 uur Presentator: Rienco Bovendeur Meer informatie: Anja van der Linde 0527 246687 Opgeven bij: Tina van Dijk wimentina@gmail.com

3 Joh de Heer 960: 1,2,3 en 5 1. Roept uit aan alle stranden verbreidt van oord tot oord, verkondigt alle landen het Evangelie woord het Evangelie woord.

4 2. Roept uit de Heer de heren als aller volken vriend! De volken moeten leren wat tot hun vrede dient wat tot hun vrede dient.

5 3. Verbreek de wrede altaren en bouwt des Heren huis! De wereld moet zich scharen, zich scharen om Zijn kruis!

6 5. De treurenden vergeten hun leed en droefenis, en al wat arm is, weten dat daar een Heiland is!

7 Mededelingen.

8 Psalm 108

9

10

11

12 Stil gebed. Votum en groet. Verootmoediging

13

14

15

16

17 Wet of leefregels.

18 NLB 19: 5 Zo helpt Gij, God, uw knecht, en houdt zijn paden recht in 't spoor door U gewild. Wie uw geboden acht, wie trouw uw wet betracht beloont Gij ruim en mild. >>

19 NLB 19: 5 >> Maar zonder U, o Heer, verdwaal ik altijd weer op zelfgekozen wegen. O, reinig metterdaad mij van 't verborgen kwaad, en leid mij met uw zegen!

20 Gebed om opening van het Woord

21 Kinderen gaan naar de KEE.

22 Schriftlezing Mat. 5: 1 t/m 16 (NBV) 1 Toen hij de mensenmassa zag, ging hij de berg op. Daar ging hij zitten met zijn leerlingen om zich heen. 2 Hij nam het woord en onderrichtte hen: 3 'Gelukkig wie nederig van hart zijn, want voor hen is het koninkrijk van de hemel. 4 Gelukkig de treurenden, want zij zullen getroost worden.

23 Schriftlezing Mat. 5: 1 t/m 16 (NBV) 5 Gelukkig de zachtmoedigen, want zij zullen het land bezitten. 6 Gelukkig wie hongeren en dorsten naar gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden. 7 Gelukkig de barmhartigen, want zij zullen barmhartigheid ondervinden. 8 Gelukkig wie zuiver van hart zijn, want zij zullen God zien.

24 Schriftlezing Mat. 5: 1 t/m 16 (NBV) 9 Gelukkig de vredestichters, want zij zullen kinderen van God genoemd worden. 10 Gelukkig wie vanwege de gerechtigheid vervolgd worden, want voor hen is het koninkrijk van de hemel. 11 Gelukkig zijn jullie wanneer ze je omwille van mij uitschelden, vervolgen en van allerlei kwaad betichten.

25 Schriftlezing Mat. 5: 1 t/m 16 (NBV) 12 Verheug je en juich, want je zult rijkelijk worden beloond in de hemel; zo immers vervolgden ze vóór jullie de profeten. 13 Jullie zijn het zout van de aarde. Maar als het zout zijn smaak verliest, hoe kan het dan weer zout gemaakt worden? Het dient nergens meer voor, het wordt weggegooid en vertrapt.

26 Schriftlezing Mat. 5: 1 t/m 16 (NBV) 14 Jullie zijn het licht in de wereld. Een stad die boven op een berg ligt, kan niet verborgen blijven. 15 Men steekt ook geen lamp aan om hem vervolgens onder een korenmaat weg te zetten, nee, men zet hem op een standaard, zodat hij licht geeft voor ieder die in huis is.

27 Schriftlezing Mat. 5: 1 t/m 16 (NBV) 16 Zo moet jullie licht schijnen voor de mensen, opdat ze jullie goede daden zien en eer bewijzen aan jullie Vader in de hemel.

28 Zingen ps 119 : 63 en 66.

29

30

31 Verkondiging. `Het zout der aarde`

32 Gezang 481

33

34

35

36

37

38 Kinderen komen terug.

39 Kinderopwekking 18

40 © St. Thimotheus/Continental Sound (met toestemming van CCLicentie)

41 Dankgebed en Voorbeden

42 Collecte

43 Evangelische liedbundel 313: 1, 2, en 3

44

45 Refrein Evangelische liedbundel 313: 1, 2, en 3

46

47

48 Refrein Evangelische liedbundel 313: 1, 2, en 3

49

50

51 Refrein Evangelische liedbundel 313: 1, 2, en 3

52 Zegen.


Download ppt "Evangelist : J. de Vries Ouderling : K. Muis. Organist : J. Bredewout Schriftlezing : Matt 5 : 1 t/m 16."

Verwante presentaties


Ads door Google