De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Noodhulp vluchtelingen Psalm40:1, 2 Johannes5:33 - 47 Gezang48:2, 3 HC Zondag6: LvdK103:1, 2 LvdK103:3 Psalm40:3, 4.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Noodhulp vluchtelingen Psalm40:1, 2 Johannes5:33 - 47 Gezang48:2, 3 HC Zondag6: LvdK103:1, 2 LvdK103:3 Psalm40:3, 4."— Transcript van de presentatie:

1 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Noodhulp vluchtelingen Psalm40:1, 2 Johannes5:33 - 47 Gezang48:2, 3 HC Zondag6: LvdK103:1, 2 LvdK103:3 Psalm40:3, 4 Gezang182D:Amen

2 Voorganger: ds. K. Harmannij Welkom in deze dienst

3 Mededelingen kerkenraad Diensten 09:30voorganger: ds. Z. van Hijum (Zevenbergen) 16:30 voorganger: ds. K. Harmannij De collecte is voor hulp aan vluchtelingen. Vijf kerkelijke organisatie hebben een noodhulpfonds opgericht, waaronder De Verre Naasten. Het gaat om hulp in de regio van de vluchtelingen, om hulp in Griekenland en Oost-Europa, en om hulp in Nederland. De beamerpresentatie tijdens de collecte geeft nog wat meer informatie. De collecte wordt via DVN beschikbaar gesteld.

4 Mededelingen kerkenraad Morgenavond, 19 oktober, vergadert de kerkenraad, aanvang 20.00 uur, gelijktijdig vergadert ook de diaconie.

5 Agenda 21 oktober19:30Thema-avond KidS spreker: Hans Schaeffer 22 oktober20:30B.V. “Ichtus” Ond: Ontmoetingen met Jezus, Hst 3 Inl/bij: Siem

6 Deze week zijn jarig: 18 oktober:Pepijn Herfst Jacolien Sytsma 19 oktober:Annemarij van de Kuilen Joëlle Oosterhuis zr Dian Postema zr José van Zandwijk-Volkerink 20 oktober:br Bert Agterberger ligt een kaart klaar achterin de kerk 21 oktober:br Jeroen Anholts Marthe van Driel br Jesse van Leur Martijn Oosterhuis 22 oktober:Joost Smith 23 oktober:Nathan van den Dool

7 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Noodhulp vluchtelingen Psalm40:1, 2 Johannes5:33 - 47 Gezang48:2, 3 HC Zondag6: LvdK103:1, 2 LvdK103:3 Psalm40:3, 4 Gezang182D:Amen

8 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Noodhulp vluchtelingen Psalm40:1, 2 Johannes5:33 - 47 Gezang48:2, 3 HC Zondag6: LvdK103:1, 2 LvdK103:3 Psalm40:3, 4 Gezang182D:Amen

9 Gezang 175C

10 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Noodhulp vluchtelingen Psalm40:1, 2 Johannes5:33 - 47 Gezang48:2, 3 HC Zondag6: LvdK103:1, 2 LvdK103:3 Psalm40:3, 4 Gezang182D:Amen

11 Psalm 40: 1, 2 1 Met heel mijn hart heb ik de HEER verwacht, Hij heeft gehoord naar mijn gebed, mij uit de modderpoel gered, mijn voet weer op een vaste grond gebracht. Hij heeft mij doen herleven, mij in de mond gegeven een nieuw lied tot zijn eer. Laat ieder die het zag stil zijn van diep ontzag en hopen op de HEER.

12 Psalm 40: 1, 2 2 Zalig de man die op den HEER vertrouwt, geen acht slaat op de eigenwaan van die hun eigen wegen gaan, maar die de leugen uit zijn leven houdt. Mijn God, ik wil U roemen en al uw daden noemen, niets is aan U gelijk. Wil ik ze tellen, HEER, ik zie er telkens meer, 't gaat boven mijn bereik.

13 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Noodhulp vluchtelingen Psalm40:1, 2 Johannes5:33 - 47 Gezang48:2, 3 HC Zondag6: LvdK103:1, 2 LvdK103:3 Psalm40:3, 4 Gezang182D:Amen

14 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Noodhulp vluchtelingen Psalm40:1, 2 Johannes5:33 - 47 Gezang48:2, 3 HC Zondag6: LvdK103:1, 2 LvdK103:3 Psalm40:3, 4 Gezang182D:Amen

15 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Noodhulp vluchtelingen Psalm40:1, 2 Johannes5:33 - 47 Gezang48:2, 3 HC Zondag6: LvdK103:1, 2 LvdK103:3 Psalm40:3, 4 Gezang182D:Amen

16 Gezang 48, Gz 8: 2, 3 2 Van oudsher deed God ons verstaan door heilige profetenmond, dat Hij de vijand neer zou slaan en naar de trouw aan zijn verbond ons redden zou van tegenstand, bevrijden uit de wrede hand van allen die ons haten, terwijl Hij steeds weer met beloften kwam, die eens zijn dienaar Abraham als eed van God de HERE zelf vernam.

17 Gezang 48, Gz 8: 2, 3 3 Hij gaf ons uitzicht op de tijd dat ons geen vrees meer kwellen zou, en dat, van 's vijands juk bevrijd, ons leven zich dan stellen zou tot dienst aan God, in heiligheid, oprecht van hart, Hem toegewijd. En God de Allerhoogste roept u, mijn kind, om voor Hem uit te gaan, bereidend Hem een vlakke baan. Zo treedt ge als profeet des HEREN aan.

18 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Noodhulp vluchtelingen Psalm40:1, 2 Johannes5:33 - 47 Gezang48:2, 3 HC Zondag6: LvdK103:1, 2 LvdK103:3 Psalm40:3, 4 Gezang182D:Amen

19 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Noodhulp vluchtelingen Psalm40:1, 2 Johannes5:33 - 47 Gezang48:2, 3 HC Zondag6: LvdK103:1, 2 LvdK103:3 Psalm40:3, 4 Gezang182D:Amen

20 Jezus leren kennen - UIT DE EVANGELIE-VERHALEN - UIT DE BRIEVEN VAN DE APOSTELEN

21 Jezus leren kennen - OOK UIT HET OUDE TESTAMENT?

22 Jezus leren kennen DE VRAAG IS: HOE LEES JE - HET VERHAAL VAN HET PARADIJS - DE VERHALEN OVER ABRAHAM - DE PREKEN VAN PROFETEN - DE VOORSCHRIFTEN IN DE WETTEN

23 Jezus leren kennen - NIET ENKEL HET VERHAAL VAN EEN MENS - WEL HET SPREKEN VAN DE LEVENDE GOD

24 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Noodhulp vluchtelingen Psalm40:1, 2 Johannes5:33 - 47 Gezang48:2, 3 HC Zondag6: LvdK103:1, 2 LvdK103:3 Psalm40:3, 4 Gezang182D:Amen

25 LvdK 103: 1, 2 1 De heiligen, ons voorgegaan, hebben hier niets verworven, maar zijn aan 't einde van hun baan als vreemdeling gestorven. Maar zij geloofden dat Gods hand die hen tot daar geleid had in 't beter, hemels vaderland een stad voor hen bereid had. Geprezen zij zijn naam! Hij deed hen veilig gaan! Komt, zingen wij tesaam met alle heiligen!

26 LvdK 103: 1, 2 2 Zij trokken uit als Abraham, door God de Heer geroepen zonder te weten waar hij kwam, om 't land van God te zoeken. Zij zijn gestorven in zijn naam en hebben niets geweten dan dat Hij had gezegd: Ik schaam mij niet uw God te heten. Geprezen zij zijn naam! Hij deed hen veilig gaan! Komt, zingen wij tesaam met alle heiligen!

27 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Noodhulp vluchtelingen Psalm40:1, 2 Johannes5:33 - 47 Gezang48:2, 3 HC Zondag6: LvdK103:1, 2 LvdK103:3 Psalm40:3, 4 Gezang182D:Amen

28 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Noodhulp vluchtelingen Psalm40:1, 2 Johannes5:33 - 47 Gezang48:2, 3 HC Zondag6: LvdK103:1, 2 LvdK103:3 Psalm40:3, 4 Gezang182D:Amen

29 LvdK 103: 3 3 Die van de aarde vrijgekocht nu rusten van hun werken, zij spreken en getuigen nog om ons geloof te sterken, dat wij omgeven door de wolk de weg ten einde lopen, een met het heilig trekkend volk in liefde en in hope. Geprezen zij zijn naam! Hij doet ons veilig gaan! Komt, zingen wij tesaam met alle heiligen!

30 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Noodhulp vluchtelingen Psalm40:1, 2 Johannes5:33 - 47 Gezang48:2, 3 HC Zondag6: LvdK103:1, 2 LvdK103:3 Psalm40:3, 4 Gezang182D:Amen

31 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Noodhulp vluchtelingen Psalm40:1, 2 Johannes5:33 - 47 Gezang48:2, 3 HC Zondag6: LvdK103:1, 2 LvdK103:3 Psalm40:3, 4 Gezang182D:Amen

32 Noodhulpfonds Vluchtelingen Help kerken helpen

33 Dichtbij Een overvol vluchtelingenkamp in het Midden-Oosten. Een stroom vluchtelingen op een Europese snelweg. We kunnen niet langer om vluchtelingen heen. Hun wanhoop, uitputting en radeloosheid vragen om actie.

34 Samen kerken helpen Daarom hebben vijf kerkelijke, diaconale organisaties de handen ineen geslagen en het Noodhulpfonds Vluchtelingen opgericht. Samen kunnen z0 partnerkerken in drie gebieden geholpen worden om vluchtelingen te helpen. Verre Naasten, Deputaten diaconaat Christelijke Gereformeerde Kerken, Project 10 27 (diaconaal programma GZB), Stichting Gave en Stichting Hulp Oost Europa.

35 1.in de eigen regio Partnerkerken van GZB in Syrië en Libanon bieden vluchtelingen in de eigen regio voeding, medicijnen en onderwijs.

36 2.in Europa Partnerkerken in Griekenland en Oost-Europa bieden passerende vluchtelingen tijdelijk onderdak of helpen hen met ‘bad en brood’.

37 zoals… De kerk in Hongarije biedt hulp in Röszke, de grensovergang tussen Servië en Hongarije. De kerk in Kroatië helpt in Osijek, een stad aan de grens tussen Servië en Kroatië.

38 3.in Nederland Voor vluchtelingen in Nederlandse opvangcentra staan kerkelijke vrijwilligers klaar via GZB-partner stichting Gave.

39 Bid mee en geef Bid mee voor de vluchtelingen en voor de kerken die in de genoemde regio’s hulp bieden. En geef: als kerken in Nederland mogen we onze partnerkerken helpen met helpen. Om het geloof te delen, wereldwijd! Foto: EPA

40 Noodhulp voor vluchtelingen: help kerken helpen!

41 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Noodhulp vluchtelingen Psalm40:1, 2 Johannes5:33 - 47 Gezang48:2, 3 HC Zondag6: LvdK103:1, 2 LvdK103:3 Psalm40:3, 4 Gezang182D:Amen

42 Psalm 40: 3, 4 3 Het is geen offervuur wat U behaagt, Gij wilt, Heer, dat ik naar U hoor en zelf ontsluit Gij mij het oor: Gij hebt alleen gehoorzaamheid gevraagd. Mijn God, ik draag uw wetten, om op uw wil te letten, gedurig bij mij om. Het boek schrijft over mij. Gij hoordet hoe ik zei: “O Here, zie, ik kom!”

43 Psalm 40: 3, 4 4 Ik breng de blijde boodschap van uw recht aan al wie U zijn toegedaan, dat zij uw wonderen verstaan in ’t woord dat Gij mij op de lippen legt. Ik spreek dat woord met klaarheid, opdat uw trouw en waarheid door elk begrepen wordt. HEER, ik weerhoud mij niet, maar loof U in mijn lied met een blijmoedig hart.

44 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Noodhulp vluchtelingen Psalm40:1, 2 Johannes5:33 - 47 Gezang48:2, 3 HC Zondag6: LvdK103:1, 2 LvdK103:3 Psalm40:3, 4 Gezang182D:Amen

45 Gezang 182D

46 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Noodhulp vluchtelingen Psalm40:1, 2 Johannes5:33 - 47 Gezang48:2, 3 HC Zondag6: LvdK103:1, 2 LvdK103:3 Psalm40:3, 4 Gezang182D:Amen

47 Samen werken aan gemeente zijn! 21 oktober 2015 Gemeente avond met Hans Schaeffer over het thema: Kerk zijn in de 21 e eeuw. De avond begint om 19.30 uur!


Download ppt "Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Noodhulp vluchtelingen Psalm40:1, 2 Johannes5:33 - 47 Gezang48:2, 3 HC Zondag6: LvdK103:1, 2 LvdK103:3 Psalm40:3, 4."

Verwante presentaties


Ads door Google