De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Het Europees financieringsprogramma voor Onderzoek en Innovatie (2014-2020) Robert-Jan Smits Directeur-Generaal, DG Onderzoek & Innovatie Europese Commissie.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Het Europees financieringsprogramma voor Onderzoek en Innovatie (2014-2020) Robert-Jan Smits Directeur-Generaal, DG Onderzoek & Innovatie Europese Commissie."— Transcript van de presentatie:

1 Het Europees financieringsprogramma voor Onderzoek en Innovatie (2014-2020) Robert-Jan Smits Directeur-Generaal, DG Onderzoek & Innovatie Europese Commissie

2 Het Meerjarig Financieel Kader 2014-2020: Voorstel van de Commissie van 29 Juni 2011 1.Slimme en inclusieve groei (€491miljard) 2.Duurzame groei,natuurlijke hulpbronnen (€383miljard) 3.Veiligheid en Burgerschap (€18.5 miljard) 4.Mondiaal Europa (€70 miljard) 5.Beheerskosten (€62.6 miljard) Total: € 1,025miljard Onderwijs, Jeugd, Sport Europa verbinden Cohesie Concurrentie- vermogen MKB Horizon 2020

3 Impact van R&D op economisch herstel

4 Wat is Horizon 2020? Voorstel Commissie voor een financieringsprogramma voor onderzoek en innovatie van 80 miljard euro (2014-2020) Onderdeel van het pakket voorstellen voor nieuwe EU begroting, net als Onderwijs, Structuurfondsen, CAP etc. Essentieel onderdeel van de Europa 2020 Strategie, de Innovatie Unie & de Europese Onderzoeksruimte: – Een antwoord op de economische crisis door te investeren in toekomstige banen en groei – Tegemoet komen aan zorgen van burgers over hun welzijn, veiligheid en milieu – Versterken van de mondiale positie van de EU op gebied van onderzoek, innovatie en technologie

5 Actieve betrokkenheid van het veld EU voorzitterschappen: Zweden (benadering gericht op maatschappelijke uitdagingen), Spanje (koppeling van onderzoek en innovatie), Hongarije (interim-evaluatie KP7), Polen (verbreden van deelname); Europese Raadsconclusies van 4 februari 2011 (een CSF moet alle financiering van Europees onderzoek en innovatie onder een “dak” samenbrengen) Europees Parlement rapporten: Merkies (Innovatie Unie), Audy (MTR KP7), Matias (Horizon 2020) and Carvalho (vereenvoudiging) Zeer grote respons naar aanleiding van de publieke consultatie over Horizon 2020 (meer dan 1300 bijdragen), inclusief Belgisch standpunt en standpunten van onder meer Agoria, VRWI, IMEC, IBBT, ITG en Umicore Enquête over administratieve lasten voor deelnemers aan KP7 25 workshops over de inhoud van Horizon 2020 om te luisteren naar deelnemers

6 Grote overeenkomsten tussen de Vlaamse standpunten en Horizon 2020 Principes standpunt –Horizon 2020 Koppeling onderzoek en innovatie  Drastische vereenvoudiging  Investeren in fundamenteel onderzoek (incl ERC, MC, RIs)  Grote steun voor KMO  Synergie met Structuurfondsen / smart specialisation  Excellentie principe  Focus op maatschappelijke uitdagingen 

7 Wat is nieuw? Eén programma dat drie losse programma’s/initiatieven bij elkaar brengt (KP, CIP en EIT) Koppeling onderzoek aan innovatie, van onderzoek tot vermarkting, alle vormen van innovatie Focus op grote maatschappelijke uitdagingen waar Europa mee geconfronteerd wordt, bijv. vergrijzing, schone energie, transport en voedselveiligheid Blijven investeren in fundamenteel onderzoek Vereenvoudiging voor alle bedrijven, universiteiten, instituten in alle EU lidstaten en daarbuiten.

8 1Excellente wetenschap 2Industrieel leiderschap 3Maatschappelijke uitdagingen Drie prioriteiten:

9 Prioriteit 1Excellente wetenschap Waarom: Wetenschap op wereldklasse niveau is de basis van toekomstige technologieen, banen en levenskwaliteit Europa moet onderzoekstalent ontwikkelen, aantrekken en behouden Onderzoekers hebben toegang tot de beste infrastructuren nodig

10 European Research Council (ERC) Grensverleggend onderzoek door de beste individuele teams 13 268 Toekomstige en Opkomende Technologiën (FET) Samenwerkend onderzoek om nieuwe terreinen van innovatie te ontginnen 3 100 Marie Curie acties (MC) Mogelijkheden voor training en carrière-ontwikkeling 5 572 Onderzoeksinfrastructuren (incl. e-infrastructuren) Toegang tot faciliteiten van wereldklasse 2 478 Voorgestelde financiering (miljoen euro, 2014-20)

11 Prioriteit 2Industrieel leiderschap Waarom: Europa moet meer private investeringen in onderzoek en innovatie aantrekken Europa heeft meer innovatieve KMOs nodig om meer groei en banen te creëren Strategische investeringen in sleuteltechnologieën (bijv. Geavanceerde productie, micro-electronica) als basis voor innovatie in bestaande en opkomende sectoren

12 Leiderschapsrol bij “enabling” en industriële technologiëen ( ICT, nano-technologiën, materialen, biotechnologie, productie, ruimtevaart) 13 781 Toegang tot risico-financiering Hefboom voor private financiering en venture capital voor onderzoek en innovatie 3 538 Innovatie in KMOs Bevorderen van alle vormen van innovatie in alle types MKB 619 Voorgestelde financiering (miljoen euro, 2014-20)

13 Prioriteit 3Maatschappelijke uitdagingen Waarom: Tegemoet komen aan zorgen van burgers en maatschappij EU beleidsdoelstellingen (klimaatverandering, milieu, vergrijzing, voedselveiligheid, energie, transport etc) kunnen niet worden bereikt zonder innovatie Baanbrekende oplossingen komen tot stand door multidisciplinaire samenwerkingen, inclusief sociale wetenschappen & geesteswetenschappen Veelbelovende oplossingen moeten worden getest, gedemonstreerd en vervolgens op grotere schaal toegepast

14 Health, demographic change and wellbeing 8 033 Food security, sustainable agriculture, marine and maritime research & the bioeconomy 4 152 Secure, clean and efficient energy* 5 782 Smart, green and integrated transport 6 802 Climate action, resource efficiency and raw materials 3 160 Inclusive, innovative and secure societies 3 819 Voorgestelde financiering (miljoen euro, 2014-20) *Extra €1 788m voor nuclaire veiligheid via activiteiten in het Euratom Verdrag (2014-18). Exclusief ITER.

15 Vereenvoudiging Eén set van vereenvoudigde en coherente regels van deelname Nieuw evenwicht tussen vertrouwen en controle Weg van verschillende financierings-’rates’ voor verschillende deelnemers en activiteiten, naar nog maar twee Vervanging van vier methodes om overhead of indirecte kosten te berekenen door een enkel ‘flat rate’ Wezenlijke vereenvoudiging in het toekomstige financieel reglement Succesvolle aanvragers kunnen sneller starten: terugbrengen van de gemiddelde ‘time to grant’

16 Eerste reacties ERC President Professor Helga Nowotny: "The Scientific Council and I are very pleased about the Commission's proposal for 'Horizon 2020". The League of European Research Universities (LERU): “A reimbursement of a 100% of direct costs will mean a true simplification for the participants […] “ Schavan (DE) : „Horizon 2020 ist eine notwendige und wichtige Maßnahme, wie die EU und ihre Mitgliedsstaaten gemeinsam wieder auf einen nachhaltigen Wachstumspfad zurückfinden können. Wir freuen uns, dass die EU eine konsequente Innovationsorientierung verfolgt und die wichtigen gesellschaftlichen Herausforderungen in den Mittelpunkt stellt“. Lambert van Nistelrooij, EPP, European Parliament (EP):...Horizon 2020 will give a powerful sign that Europe is “willing to invest and work hard to become a world leader in knowledge.” “The bureaucratic burden has been much too heavy for researchers in recent years, and with this new programme it really is time to make significant changes.” Jens Rohde, Liberals and Democrats group in the EP: "In times of budget cuts, we should not forget about our future growth needs. Investing in R&D is money well spent“.

17 En hierna? Vanaf 30/11: EP en Raad onderhandelen op basis van voorstel van de Commissie Tegelijkertijd: EP en Raad onderhandelen over EU begroting 2014-20 (waarin algemene budget voor Horizon 2020) Midden 2012: Laatste calls onder KP7 om de brug te leggen richting Horizon 2020 Midden 2013: Besluit over de wetgevende besluiten door EP en Raad over Horizon 2020 1/1/2014: Horizon 2020 gaat van start; lancering eerste calls

18 Vlaamse prestaties in KP7 Uitstekend en gewaardeerd deelnemer Jaarlijkse return van ongeveer €120 miljoen Gecorrigeerd voor BBP: 3e plaats in Europa, na Zwitserland en Finland Hoog slagingspercentage van 25.9%, ver boven EU gemiddelde (21.5%) Vooral succesvol in Food, Energy, ICT, NMP, maar ook in ERC, onderzoeksinfrastructuren en Euratom Topspelers zijn universiteiten (45%), gevolgd door onderzoekscentra (33%) en industrie (20%)

19 Vlaamse aandachtspunten Deelname industrie Afstemming nationaal-Europees beleid: – Continue aandacht blijven besteden aan nationale scale en scope voor grote maatschappelijke uitdagingen

20 Bedankt voor uw aandacht! Zie ook: www.ec.europa.eu/research/horizon2020


Download ppt "Het Europees financieringsprogramma voor Onderzoek en Innovatie (2014-2020) Robert-Jan Smits Directeur-Generaal, DG Onderzoek & Innovatie Europese Commissie."

Verwante presentaties


Ads door Google