De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Informatie nieuwe Cito-normering.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Informatie nieuwe Cito-normering."— Transcript van de presentatie:

1 Informatie nieuwe Cito-normering

2 Aanleiding Cito heeft de opdracht om landelijk genormeerde toetsen
te ontwikkelen. Onlangs hebben zij de normering van de tussentoetsen Rekenen & Wiskunde, Spelling en Begrijpend lezen aangepast om die laten aansluiten bij de Eind-Cito.

3 Waarom nieuwe Cito normen?
De oude normen bleken te soepel te zijn. Leerlingen haalde te gemakkelijk een hoge score. Dit komt door: Grotere focus op opbrengsten Bekendheid met de toetsen Verandering in de leerling populatie

4 Effect nieuwe normen Cito legt dit als volgt uit:
Vroeger was je lang wanneer je 1.70 cm was. Je behoorde met die lengte tot de 25% langste mensen van het land. Tegenwoordig is 1.70 cm helemaal niet lang. Je behoort nu tot de 35% langste mensen van het land. De norm wanneer je lang genoemd wordt is dus opgeschoven in de loop der tijd. Dat gebeurt met toetsen ook

5 Effect nieuwe Cito-normering op de individuele leerling
individueel niveau Effect nieuwe Cito-normering op de individuele leerling

6 Kirsten vorige toetsperiode
Kirsten haalt eind groep 4 in het schooljaar op de Cito-toets Rekenen-Wiskunde een vaardigheidsscore van 60. Ze valt hiermee, volgens de oude landelijke normen, binnen het B-niveau.

7 Kirsten, nu met de oude norm
Stel: bij de volgende toets medio groep 5 behaalt Kirsten een vaardigheidsscore van 75. Ook hiermee zou ze binnen het B-niveau scoren als de oude landelijke normen nog geldig zouden zijn. Kirsten is qua vaardigheidsscore gegroeid van 60 naar 75. Haar rekenvaardigheid gaat dus vooruit.

8 Kirsten, nu met de nieuwe norm
Doordat Cito de landelijke normen heeft verzwaard past bij de vaardigheidsscore 75 op de medio-toets geen B-niveau meer, maar een C-niveau. Alhoewel de rekenvaardigheid van Kirsten niet is gedaald, valt ze wel binnen een lager Cito-niveau. Ze lijkt dus nu ‘gezakt’. In werkelijkheid zijn de echter de normen aangepast. Hierdoor is de plaats van Kirsten binnen de landelijke rangorde is nu reëel.

9 effect nieuwe Cito-normering op de groep
groepsniveau effect nieuwe Cito-normering op de groep

10 groepsniveau De rekenopbrengsten in deze groep lopen synchroon met de snelheid waarmee het curriculum wordt doorlopen. Maar dit is wel geconcludeerd op basis van verouderde normen. nu

11 groepsniveau De leeropbrengsten in de groep lopen wellicht niet meer synchroon met de snelheid waarmee het curriculum wordt doorlopen. Om weer ‘op niveau’ te komen, zal er intensiever met de groep gewerkt moeten worden. nu

12 effect nieuwe Cito-normering op de school
schoolniveau effect nieuwe Cito-normering op de school

13 schoolniveau Bij ongeveer de helft van de groepen ligt de ondergrens van de middenmoot op of boven de landelijke ondergrens. Op schoolniveau hoeft er geen nieuw beleid ingezet te worden. Echter, schijn bedriegt, want met de strengere normen is dit schooloverzicht niet meer reëel.

14 schoolniveau Qua rekenvaardigheid is er werk aan winkel als de school zou willen dat zij leeropbrengsten realiseert die in lijn liggen met de landelijke normen. Bij een groot aantal groepen is de ondergrens van de middenmoot namelijk onder de landelijke ondergrens ‘gezakt’.

15 wanneer invoeren? Ons leerling administratie en - volgsysteem voert de geactualiseerde landelijke normen van de LVS-toetsen Rekenen-Wiskunde, Begrijpend Lezen en Spelling door m.i.v Hoe de nieuwe normen worden doorberekend in de historische gegevens is voor ons nog een vraag. Gelukkig werden de scores van de Eind Cito altijd al jaarlijks bijgesteld. Voor de uitstroom van de leerlingen zal deze wijziging dan ook geen gevolgen hebben.

16 welke problemen lost Cito op?
betere aansluiting op de referentieniveaus tussentoetsen sluit beter aan op Cito-Eindtoets nieuwe normen beter in lijn met inspectienormen soepeler overgang op de derde generatie toetsen

17 welke problemen krijgen we erbij?
De grafieken leerontwikkeling zullen in het januari rapport afwijken van de grafieken van eerdere jaren Het drempeladvies voor groep 7 zal mogelijk iets moeten worden bijgesteld, het schooladvies is echter een belangrijker voorspeller dan de Cito resultaten zelf.


Download ppt "Informatie nieuwe Cito-normering."

Verwante presentaties


Ads door Google