De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Titel. Titel Neutraal voorzitterschap 1. Definitie / doel gespreksleider | onafhankelijk | bewaken belangen van alle partijen 2. Omschrijving van.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Titel. Titel Neutraal voorzitterschap 1. Definitie / doel gespreksleider | onafhankelijk | bewaken belangen van alle partijen 2. Omschrijving van."— Transcript van de presentatie:

1

2 Titel

3 Neutraal voorzitterschap
1. Definitie / doel gespreksleider | onafhankelijk | bewaken belangen van alle partijen 2. Omschrijving van de methode organiseren stimuleren structureren bewaken van processen bewaken van uitvoering

4 Neutraal voorzitterschap
3. Voordelen van de methode onafhankelijkheid neutraliteit aandacht voor alle belangen geen eigen belang bij de uitkomst 4. Indicaties om voor de goede methode te kiezen structuur | geen banden organisatie | snelheid

5 Moderation 1. Definitie / doel
‘lichte’ vorm van conflictbemiddeling | scherpe kantjes uit de communicatie | gelijkwaardiger klimaat 2. Omschrijving van de methode ontbreken van formele waarborgen samen in overleg de rol van moderator onbegrensde vrijheid in vaststellen procedure en de reikwijdte van het optreden inhoudelijke bemoeienis

6 Moderation 3. Voordelen van de methode grotere gelijkwaardigheid
vormvrijheid 4. Indicaties om voor de goede methode te kiezen voldoende vertrouwen van partijen in elkaar | groot vertrouwen in de moderator

7 Externe vertrouwenspersoon
1. Definitie / doel ongewenste omgangsvormen | vertrouwelijk | geheimhoudingsplicht in een contract 2. Omschrijving van de methode ongewenst gedrag op het werk een luisterend oor zoeken naar een informele en passende oplossing naast de klager verwijzen naar klachtencommissie aangesteld door directie

8 Externe vertrouwenspersoon
3. Voordelen van de methode zeer informeel vertrouwelijkheid 4. Indicaties om voor de goede methode te kiezen agressie | geweld | seksuele intimidatie | pesten | klacht in vertrouwelijke sfeer

9 Bedrijfsmaatschappelijk werk
1. Definitie / doel Niet- medische problemen voorkomen of oplossen | abonnementsbasis 2. Omschrijving van de methode vast spreekuur of op aanvraag huisbezoek vertrouwelijkheid

10 Bedrijfsmaatschappelijk werk
3. Voordelen van de methode problemen in een vroeg stadium voorkomen of oplossen lage profilering veelheid aan kennis en ervaring kent de organisatie 4. Indicaties om voor de goede methode te kiezen problemen niet medische aard | goede uitoefening van beroepsmatige werkzaamheden in de weg staan | huiselijke omstandigheden | relatieproblemen | gespannen verhoudingen

11 Conflictcoaching 1. Definitie / doel
begeleiden van een of meerdere conflictpartijen | ontwikkelen van conflictvaardig gedrag 2. Omschrijving van de methode bewustwording van ineffectief gedrag inzicht in eigen bijdrage herkaderen van gedachten en emoties bewustwording van onderliggende wensen nemen van eigen verantwoordelijkheid intakegesprek conflictcoach nooit andere rol

12 Conflictcoaching 3. Voordelen van de methode
blijvende conflictvaardigheid nieuwe ingangen 4. Indicaties om voor de goede methode te kiezen beter omgaan met conflicten | een conflict blijft sporen nalaten | innerlijk conflict

13 Onderhandelingsbegeleiding
1. Definitie / doel onderhandelend vermogen van cliënten verhogen | onderhandelingsresultaten positief beïnvloeden 2. Omschrijving van de methode verdelend onderhandelen probleemoplossend onderhandelen Harvard-methode Scheidt mensen van het probleem Richt op belangen en niet op posities Zoek naar oplossingen in wederzijds belang Hanteer objectieve criteria

14 Onderhandelingsbegeleiding
3. Voordelen van de methode escalatie voorkomen onderlinge relatie normaliseren gelijkwaardigheid 4. Indicaties om voor de goede methode te kiezen geven en nemen | relatie willen behouden | vermogen en lef om te onderhandelen

15 Procederen 1. Definitie / doel
juridische route | gespecialiseerde juridische adviseurs | advocaten 2. Omschrijving van de methode in kaart brengen van in- en externe standpunten, wensen en belangen onderzoek juridische positie juridisch advies procestactiek

16 Procederen 3. Voordelen van de methode
geen direct contact met tegenpartij gegarandeerd een oplossing problemen uitbesteden advocaat heeft een duidelijk doel, namelijk dat van de cliënt 4. Indicaties om voor de goede methode te kiezen juridische oplossing | juridisch sterk staan | goede (werk)relatie met de tegenpartij is niet van belang |

17 Mediation 1. Definitie / doel
bemiddeling in conflicten | realistische onderhandelingen 2. Omschrijving van de methode belangen i.p.v. standpunten onderhandelen binnen een formele omheining

18 Mediation 3. Voordelen van de methode
onpartijdige deskundige houdbare overeenkomst snelheid relatief lage kosten 4. Indicaties om voor de goede methode te kiezen samen werken aan een oplossing | snelle oplossing

19 Het Conflictwarenhuis biedt u zeven groepen mediationspecialisten

20 Flitsbemiddeling 1. Definitie / doel
1 of 2 opeenvolgende dagen | gezamenlijk doel 2. Omschrijving van de methode een duidelijk geformuleerd doel schatten van de motivatie kiezen van een methode

21 Flitsbemiddeling 3. Voordelen van de methode
emoties en verleden niet centraal toekomstgerichtheid duidelijke structuur proces in termen van tijd, financiële investering te overzien beperkt aantal contactmomenten 4. Indicaties om voor de goede methode te kiezen praktische oplossing | stappenplan | uitkomst mogelijk | optimistisch | niet te lang aan besteden

22 Pendeldiplomatie 1. Definitie / doel
actueel probleem | oplossen zonder juridische inmenging | geen ruimte om fysiek samen aan tafel te gaan zitten | pendelen tussen partijen 2. Omschrijving van de methode parafraseren van de boodschappen integer manipuleren bevorderen van de voortgang ruimte voor eigen processen en emoties

23 Pendeldiplomatie 3. Voordelen van de methode
geen direct contact alle rust toekomstgericht vrijuit spreken tegen de bemiddelaar geen last van de emotionele lading van de andere partij er kan op (lange) afstand van elkaar gewerkt worden E-diplomacy 4. Indicaties om voor de goede methode te kiezen inhoudelijke oplossing voor complex of emotioneel probleem | persoonlijk contact is niet gewenst of mogelijk | sparringpartner die leiding neemt

24 Niet-bindend advies 1. Definitie / doel
onafhankelijke derde | zonder verplichting uitspraak na te komen 2. Omschrijving van de methode contractuele afspraken adviseur aanvaardbaar zelden schriftelijk procedure zelf kunnen bepalen

25 Niet-bindend advies 3. Voordelen van de methode
vormvrij, snel en goedkoop handen vrij zeer laagdrempelig, gemakkelijk af te spreken 4. Indicaties om voor de goede methode te kiezen draagvlak oplossing belangrijker dan de juridische kwalificatie en beëindiging | partijen zijn niet vertrouwd met elkaars rechtstelsels | zakelijke relatie in verkennende fase

26 Bindend advies 1. Definitie / doel
onafhankelijke derde die een knoop doorhakt 2. Omschrijving van de methode Eenvoudige overeenkomst

27 Bindend advies 3. Voordelen van de methode
zekerheid oplossing korte doorlooptijd relatief goedkoop bindend adviseur deskundigheden vertrouwelijkheid kan worden overeengekomen 4. Indicaties om voor de goede methode te kiezen bescheiden (financiële) belangen | beperkt aantal deskundigheden nodig | snelle oplossing

28 Arbitrage 1. Definitie / doel onafhankelijke derden
2. Omschrijving van de methode op basis van een geschreven overeenkomst een of meer arbiters benoemd vastgelegd in een arbitraal vonnis gedeponeerd op de griffie van de rechtbank

29 Arbitrage 3. Voordelen van de methode
binnen een relatief korte tijd een oplossing relatief goedkoop geheimhouding kan desgewenst worden overeengekomen arbitrage ‘op de locatie’ 4. Indicaties om voor de goede methode te kiezen relatief complexe geschillen | aanzienlijke belangen

30 MEBA 1. Definitie / doel mediation en bindend advies | mediator die ook bereid is als bindend adviseur ? | twee verschillende professionals 2. Omschrijving van de methode hybride methode

31 MEBA 3. Voordelen van de methode
zekerheid van een oplossing eerst een serieuze poging te doen er samen onderling uit te komen zichtbare aanwezigheid van de envelop 4. Indicaties om voor de goede methode te kiezen binnen een beperkte periode een oplossing | leent voor beoordeling door een ter zake deskundige adviseur

32 ARBMED 1. Definitie / doel
arbitrage en mediation | tijdens of na de arbitrage komen de partijen overeen om (aspecten van) hun geschil in mediation op te lossen | twee verschillende personen 2. Omschrijving van de methode hybride methode

33 ARBMED 3. Voordelen van de methode
Zekerheid over een autoriteit De onderlinge relatie kan aan bod komen zodra beide partijen dat willen 4. Indicaties om voor de goede methode te kiezen onderwerp heeft een zakelijke en emotionele lading | vertrouwen in (herstel van de) zakelijke of persoonlijke relatie | emotionele lading | onderwerp en de vraag aan de arbiter zijn helder en compleet | geen grote machtsongelijkheid

34 MEDARB 1. Definitie / doel twee methodes van conflictoplossing
2. Omschrijving van de methode een mediation kan afgesloten worden met een gedeeltelijke overeenstemming tussen partijen. De aspecten waarover partijen geen overeenstemming bereikten, kunnen dan aan een arbiter voorgelegd worden.

35 ARBMED 3. Voordelen van de methode
vrijheid in combinatie met zekerheid hoge kwaliteit van het proces 4. Indicaties om voor de goede methode te kiezen in de mediation blijven enkele aspecten onopgelost | de conflictthema’s zijn geschikt voor arbitrage

36

37 Hartelijk dank Voor uw aandacht!


Download ppt "Titel. Titel Neutraal voorzitterschap 1. Definitie / doel gespreksleider | onafhankelijk | bewaken belangen van alle partijen 2. Omschrijving van."

Verwante presentaties


Ads door Google