De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ambassadeursbijeenkomst. Agenda › Implementatie en communicatie › Amendementen als gevolg van Tweede Kamerbehandeling.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ambassadeursbijeenkomst. Agenda › Implementatie en communicatie › Amendementen als gevolg van Tweede Kamerbehandeling."— Transcript van de presentatie:

1 Ambassadeursbijeenkomst

2 Agenda › Implementatie en communicatie › Amendementen als gevolg van Tweede Kamerbehandeling

3 › Mogelijkheid voor scholen tot afwijken van deel van keuzedeelverplichting met vormende vakken › Mogelijkheid voor studenten om ook een verzoek in te dienen voor het volgen van niet- gekoppelde keuzedelen Wijzigingen na behandeling Tweede Kamer › Invoering van keuzedelen als onderdeel van de slaag-zakbeslissing (cohort 2018-2019)

4 Keuzedeelverplichting › Per soort opleiding is vastgelegd wat de omvang is van de keuzedeelverplichting › De keuzedeelverplichting wordt uitgedrukt in studielast in klokuren › De keuzedeelverplichting moet gevuld worden met één of meerdere keuzedelen

5 Omvang studielast keuzedeelverplichting KwalificatieSoort opleidingKeuzedeelverplichting Niveau 1Entreeopleiding240 klokuren Niveau 2Basisberoepsopleiding480 klokuren Niveau 3Vakopleiding720 klokuren Niveau 4Middenkaderopleiding 3 jr720 klokuren Niveau 4Middenkaderopleiding > 3 jr960 klokuren Niveau 4Specialistenopleiding240 klokuren

6 Gemotiveerd afwijken van de keuzedeelverplichting › Scholen mogen per opleiding gemotiveerd afwijken van de keuzedeelverplichting met een onderdeel van 240 klokuren (studielast) › Dit onderdeel moet worden ingevuld met onderwijs in het teken van persoonlijke, culturele of levensbeschouwelijke vorming › Vereiste: onderwijs van voldoende kwaliteit en géén overlap met kwalificatie › Per opleiding = per crebo dus geldt voor alle locaties en leerwegen hetzelfde › BOT telt mee voor onderwijstijd, BPV niet › Entree- en specialistenopleidingen zijn uitgezonderd

7 Kiezen voor niet-gekoppelde keuzedelen › Een student kan een verzoek indienen voor volgen van niet-gekoppelde keuzedelen › Het verzoekt dient in beginsel gehonoreerd te worden door de school › Daarnaast kunnen alleen organisatorische bezwaren leiden tot afwijzing van het verzoek › Het niet-gekoppelde keuzedeel komt in de plaats van een gekoppelde en geeft dus invulling aan keuzedeelverplichting › De aanbodverplichting van de school voor voldoende gekoppelde keuzedelen blijft onveranderd › Het keuzedeel moet onderdeel zijn van het actuele, schoolbrede keuzedeelaanbod en heeft géén overlap met de kwalificatie

8 Kiezen voor niet-gekoppelde keuzedelen

9 Vrijstelling voor behaalde keuzedelen › Bij een (op)volgende opleiding moet de student opnieuw voldoen aan de aanvullende diplomavoorwaarde › De examencommissie kan vrijstelling verlenen voor een keuzedeel, als de student het reeds behaald heeft › Indien het keuzedeel ook gekoppeld is aan de nieuwe opleiding, is in ieder geval voldaan aan (een deel van) de aanvullende diplomavoorwaarde › Of als de student een verzoek heeft gedaan voor een niet gekoppeld keuzedeel dat in het aanbod van de school zit en niet overlapt met de kwalificatie › De aanvullende diplomavoorwaarde is: aanwezigheid van een examenresultaat voor een keuzedeel dat invulling geeft aan de keuzedeelverplichting

10 Gevolgde niet-behaalde keuzedelen › Een niet behaald keuzedeel wordt door de examencommissie meegenomen in de beoordeling of voldaan is aan de aanvullende diplomavoorwaarde › Bij een (op)volgende opleiding kan de examencommissie besluiten dat de student het eerder niet behaalde keuzedeel ‘gevolgd’ heeft › Met de aanwezigheid van een examenresultaat is voldaan aan (een deel van) de aanvullende diplomavoorwaarde › Bij een (op)volgende opleiding moet de student opnieuw voldoen aan de aanvullende diplomavoorwaarde

11

12

13 Diplomering keuzedelen t/m cohort 2017-2018 › Het behalen van een keuzedeel is niet bepalend voor het behalen van het diploma › Het hebben van een examenresultaat per keuzedeel is wel voorwaardelijk voor het behalen van het diploma › Iedere student moet examen doen voor de keuzedelen binnen de opleiding om het diploma te kunnen krijgen › Het voldoen hieraan is onderdeel van de beoordeling van de examencommissie › Dat geldt voor keuzedelen waarmee de keuzedeelverplichting wordt ingevuld; gekoppelde keuzedelen én op verzoek van de student niet-gekoppelde keuzedelen

14 Diplomering keuzedelen vanaf cohort 2018-2019 › Het behalen van een keuzedeel is wél bepalend voor het behalen van het diploma; de hoogte van het resultaat is onderdeel van de slaag-zakbeslissing › Een voorstel voor compensatie wordt voorgelegd aan de Tweede Kamer: – Het gemiddelde van de resultaten van de keuzedelen binnen de keuzedeelverplichting moet tenminste een 6 of “voldoende” zijn – Voor minimaal de helft van deze keuzedelen moet het resultaat tenminste een 6 of “voldoende” zijn – Een keuzedeelresultaat mag nooit lager dan een 4 of daarmee overeenkomende eindwaardering zijn – De omvang van een keuzedeel wordt niet meegewogen in het gemiddelde › Het voldoen hieraan is onderdeel van de beoordeling van de examencommissie › Dat geldt voor keuzedelen waarmee de keuzedeelverplichting wordt ingevuld; gekoppelde keuzedelen én op verzoek van de student niet-gekoppelde keuzedelen

15 Afwijken van de keuzedeelverplichting met “vorming” › Het niet hoeft te worden geëxamineerd en geen onderdeel is van slaag-zak beslissing › Er geen uitwisseling plaatsvindt met BRON › De instelling zelf mag bepalen of het onderdeel op het diploma getoond wordt › Studenten vooraf worden geïnformeerd middels OER en OOK en de school achteraf verantwoordt in het jaarverslag met kengetallen én inhoudelijke motivatie › De vorming nooit een vrijstelling kan opleveren voor een keuzedeel in een vervolgopleiding Dan geldt het volgende:

16 Keuzedelen in de BBL › Keuzedelen in BBL-opleidingen in hoge mate in de BPV georganiseerd › Slimme keuzedelen en slimme programmeringsmogelijkheden worden door SBB en MBO Raad bekeken › Uitwerking wordt met aandacht gemonitord › Ook BBL-opleidingen krijgen te maken met de keuzedeelverplichting

17 Keuzedelen in de BBL › Aansluiten bij bestaande generieke keuzedelen, zoals: ARBO, kwaliteitszorg en hulpverlening, Inspelen op innovaties, Duurzaamheid in het beroep, Diversiteit, Werk verdelen en begeleiden, Resultaatgericht samenwerken (projectuitvoering), Organiseren evenement of educatie › Vakspecifieke: verdiepen van een kerntaak/werkproces › Werkgroep komt met 2 nog verder uit te werken lijnen:

18 Wetsvoorstel HKS › Verloopt volgens planning › Plenair debat in de Eerste kamer in november

19 Materiaal communicatie keuzedelen › “He je hebt wat te kiezen” › Mooi materiaal om scholen te faciliteren › Materiaal komt tot stand in samenwerking met studenten en scholen

20 Werkateliers › In 1 of 2 dagen volledig op de hoogte van de herziening › Voor mensen die verantwoordelijk zijn voor het maken, examineren, programmeren of ondersteunen (administratie/logistiek/planning) van het onderwijs. › Inzicht in openstaande acties en in beeld waar er beslissingen moeten volgen › 1-daagse = 1500 euro, 2-daagse = 3000 euro › Ruimte voor eigen vragen en behandelen van eigen casuïstiek

21 › Terugkomdag waarin laatste stand van zaken keuzedelen wordt besproken › Ruimte voor bespreken eigen casuïstiek › Geschikt voor deelnemers die eerder al een werkatelier volgden › Geen eigen financiële bijdrage in ruil voor Best Practices Terugkomdagen › Meer info: www.herzieningmbo.nl/werkateliers en werkatelier@herzieningmbo.nlwww.herzieningmbo.nl/werkateliers

22 Werkatelier Pro voor ambassadeurs › Werkatelier voor experts › Hoog detailniveau › Ruimte voor inbreng eigen vraagstukken › Is hier behoefte aan?

23 Informeren leerbedrijven › Presentatie beschikbaar voor het informeren van leerbedrijven over de herziening › Te downloaden op herzieningmbo.nl/publicaties en ihks.nl

24


Download ppt "Ambassadeursbijeenkomst. Agenda › Implementatie en communicatie › Amendementen als gevolg van Tweede Kamerbehandeling."

Verwante presentaties


Ads door Google