De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

En terwijl hij onderweg was, gebeurde het dat hij dicht bij Damascus kwam …

Verwante presentaties


Presentatie over: "En terwijl hij onderweg was, gebeurde het dat hij dicht bij Damascus kwam …"— Transcript van de presentatie:

1 Saulus ging naar de hogepriester toe en vroeg van hem brieven voor Damascus …

2 En terwijl hij onderweg was, gebeurde het dat hij dicht bij Damascus kwam …

3 En plotseling omscheen hem een licht vanuit de hemel …

4 Saul, Saul, waarom vervolgt u Mij?

5 Sta op en ga de stad in en daar zal u gezegd worden wat u moet doen...

6 En Saulus stond op van de grond; en toen hij zijn ogen opendeed, zag hij niemand…

7 En zij leidden hem bij de hand en brachten hem naar Damascus…

8 En gedurende drie dagen kon hij niet zien …

9 En at en dronk hij niet...

10 De Heere verscheen aan Ananias en vertelde hem naar Saulus te gaan…

11 En Ananias ging heen en ging het huis binnen…

12 Saul, broeder, de Heere heeft mij gestuurd, opdat u weer ziende zou worden en met de Heilige Geest vervuld zou worden.

13 En meteen vielen hem als het ware schellen van de ogen, en onmiddellijk werd hij weer ziende

14 En hij stond op en werd gedoopt…


Download ppt "En terwijl hij onderweg was, gebeurde het dat hij dicht bij Damascus kwam …"

Verwante presentaties


Ads door Google