De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom Introductie-& Kennismakingsavond Technisch College Velsen. 3 e klassen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom Introductie-& Kennismakingsavond Technisch College Velsen. 3 e klassen."— Transcript van de presentatie:

1 Welkom Introductie-& Kennismakingsavond Technisch College Velsen. 3 e klassen

2 Programma  Mededelingen algemeen  Examen en Programma van Toetsing en Afsluiting  Stage en basisveiligheid  Leerlingbegeleiding  Basis-, kader- en gemengde leerweg  Ouders mee met de klassenmentoren

3 Mededelingen Magister als Leerlingvolgsysteem. Niet i.p.v. contact school – ouders – leerling Te bereiken via: website school, link Magister, of per app Ouders en leerlingen hetzelfde account Inhoud:  Rooster, agenda  Absentie  Cijfers  Huiswerk, toetsen

4 Mededelingen Juiste gegevens (e-mail) bekend bij de administratie? Jaarkalender en schoolgids staan op de website. www.technischcollegevelsen.nl Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) en het examenreglement staan op de website.

5 Bij vragen Zo dadelijk stellen aan de mentor Of mailen naar:  d.engelhart@dunamare.nl d.engelhart@dunamare.nl  r.aldenkamp@dunamare.nl r.aldenkamp@dunamare.nl  c.rijsbergen@dunamare.nl c.rijsbergen@dunamare.nl

6 Examen en Programma van Toetsing en Afsluiting.

7 Examen  Examen bestaat uit twee delen  School Examen (SE) geregeld in het PTA  Centraal Examen: CE en CSPE  Beide cijfers bepalen 50% van het eindcijfer op diploma

8 De examenvakken beroepsgerichte deel (ov telt dubbel B/K) NederlandsEngelswiskunde nask I nask II (alleen voor GL)  maatschappijleer  kunstvakken (CKV)  lichamelijke opvoeding (LO)  maatschappijleer  kunstvakken (CKV)  lichamelijke opvoeding (LO)

9 School Examen  Schoolexamen start al direct in klas 3!  Klas 3 en 4 bestaan uit 5 periodes  Elke periode wordt per examenvak afgesloten met een PTA toets of opdracht  Halverwege periode tussenscore per vak  Tijdens de PF/SE week zijn de PTA toetsen!  Het gemiddelde van deze cijfers is het School Examen cijfer  Per jaar mogen een beperkt aantal onvoldoendes herkanst worden

10 Centraal Examen (CSPE) CSPE (centraal schriftelijk praktisch examen) Inhoud per afdelingsprogramma verschillend Afgenomen in april/mei 2017 Leerlingen werken een aantal dagen aan beroepsgerichte opdracht(en)

11 Centraal Examen (CE) Start rond de Meivakantie in 2017 Leerlingen doen één examen per dag Basis- en kaderexamens zijn op de computer Het GL examen is schriftelijk

12 Exameneisen

13 Om te mogen starten met het examen Portfolio is voldoende beoordeeld (door PM) Kunstvakken voldoende L.O. voldoende Beroepsgerichte stage moet voldoende zijn afgerond Maatschappelijke stage moet voldoende zijn afgerond De leerlingen GL hebben een V voor het sectorwerkstuk

14 Rekenvoorbeeld VakSchoolexamenCentraal examen Gemiddeld Nederlands655,5 Engels676,5 Wiskunde6,55,56 naskI745,5 BG6,55,56 maatschappijleer6,8 kunstvakkenVV Lichamelijke opvoeding VV

15 Je bent geslaagd als:  Minimaal een 5 voor Nederlands  Maximaal 2 onvoldoende punten, moet er 1 gecompenseerd worden.  Bij het afdelingsvak telt bij B/K een onvoldoende dubbel!

16 Je bent geslaagd als:  Gemiddeld voldoende (5,5) voor het Centrale Examen.  Er is een voldoende gescoord voor de rekentoets! (4 pogingen)

17 Rekenvoorbeeld VakSchoolexamenCentraal examen Gemiddeld Nederlands655,5 Engels676,5 Wiskunde6,55,56 naskI745,5 BG6,55,56 maatschappijleer6,8 kunstvakkenVV Lichamelijke opvoeding VV 5,4 gem.

18 Basisveiligheid (VCA) en de stage

19 Basisveiligheid (VCA)  Veiligheid in de techniek is van belang en het certificaat vaak verplicht gesteld.  Alle derdejaars krijgen de cursus basisveiligheid aangeboden tot de Kerstvakantie  Examen basisveiligheid is op 17 december 2015!  Herkansing mogelijk op 28 januari 2016  Veel tekst en veel zelfstudie (verzoek hulp ouders)

20 studieplanner STUDIEPLANNER 2015-2016 BASISVEILIGHEID (VCA) week TE BEHANDELEN HOOFDSTUK(T)HUISWERK (voor komende les)TOETSEN 35 HOOFDSTUK 1LEREN H1, LEZEN H2 & VRAGEN H2 36 HOOFDSTUK 2LEREN t/m H2, LEZEN H3+4 & VRAGEN H3+4 37 HOOFDSTUK 3 & 4LEREN t/m H3 + 4, LEZEN H5 & VRAGEN H5 38 HOOFDSTUK 5 & TOETSLEREN t/m H5, LEZEN H6 & VRAGEN H6TOETS 1 T/M 3 39 HOOFDSTUK 6LEREN t/m H6, LEZEN H7 & VRAGEN H7 40 HOOFDSTUK 7LEREN t/m H7, LEZEN H8 & VRAGEN H8 41 HOOFDSTUK 8LEREN t/m H8, LEZEN H9 & VRAGEN H9 42 HOOFDSTUK 9HERHALEN BEHANDELDE HOOFDSTUKKEN 43 HerfstvakantieLEREN t/m H9, 44 HERHALEN & TOETSLEREN t/m H9, LEZEN H10 & VRAGEN H10TOETS 4 T/M 9 45 HOOFDSTUK 10LEREN t/m H10, LEZEN H11 & VRAGEN H11 46 HOOFDSTUK 11LEREN t/m H11, LEZEN H12 & VRAGEN H12 47 SE / PF weekHERHALEN BEHANDELDE HOOFDSTUKKEN 48 HOOFDSTUK 12LEREN t/m H12, LEZEN H13 & VRAGEN H13 49 HOOFDSTUK 13 & TOETSLEREN t/m H13TOETS 10 T/M 13 50 ALLE BEHANDELDE STOFoefentoetsen / internet makenPROEFEXAMENS 51 EXAMEN BASISVEILIGHEIDoefentoetsen / internet maken

21 Stage techniek op het TCV Beroepsgerichte stage is geen maatschappelijke stage TCV is een beroepsgerichte school en dus zijn beroepsgerichte stages van groot belang Alle leerlingen moeten op stage 3 e jaar vanaf kerst tot zomervakantie 4 e jaar start na zomervakantie tot de kerst

22 Stage techniek op het TCV Invulling en duur van de stages verschilt per afdeling en per niveau Bouwtechniek. Na de Kerstvakantie één dag in de 2 weken naar Bouwmensen Kennemerland Blokstage 2 weken voor GL in april

23 Stage op het TCV Afdelingen Metaal-, Installatie-, Elektro en Voertuigentechniek  De basis en kader leerlingen doen de Lintstage een dag (woensdag) in de week startend na de Kerstvakantie  De GL leerlingen doen (net als de Bouwtechniek) een Blokstage van 2 weken. Dit geldt ook voor de kader leerlingen in de opstroomklassen!

24 Stage op het TCV Stages zijn als Handelingsdeel opgenomen in het PTA Moet dus ook met een voldoende worden afgesloten TCV heeft vele stagecontacten, maar…..

25 Leerlingbegeleiding

26 Opzet leerlingbegeleiding/Zorgstructuur Vakdocent Mentor Leerlingbegeleider van het betreffende leerjaar Teamleider Zorgteam, bestaande uit:  Zorgcoördinator  Schoolmaatschappelijk werk  Trajectbegeleiding  Vertrouwenspersoon  Leerlingbegeleider van het betreffende leerjaar  Teamleider (indien nodig)

27 Mogelijke aanpak na aanmelding ZT: RT (Remedial Teaching) SMW (schoolmaatschappelijk werk) Trajectbegeleiding Vertrouwenspersoon ZAT (Zorg en Advies Team)

28 Basis, Kader en de Technische Mavo (GL) voor nu en straks

29 Niveau-verschillen Drie verschillende niveau’s: basisberoepsgerichte leerweg kaderberoepsgerichte leerweg gemengde leerweg De leerlingen krijgen op niveau de theorie Dit jaar zijn er drie opstroomklassen Praktijk gemengde groepen

30 Niveau-verschillen Wat betekenen deze verschillen?

31 Verschillen nu BasisKaderGL 2 Nederlands 4 Nederlands 2 Engels 4 Engels 2 nask13 nask17 nask 1/nask2 3 wiskunde/rekenen4 wiskunde/rekenen 2 LO 1 maatschappijleer 15 beroepsgericht14 beroepsgericht10 beroepsgericht

32 Verschillen nu Invulling afdelingsprogramma GL  Verschillende invulling stage  Lesprogramma is theoretischer  Examen is theoretischer i.v.m. instroom MBO 4 (MTS)  Metaal-, Elektro- en Installatietechniek doen examen programma MEI

33 Verschillen straks GL lln. stromen in MBO 4. 4 jarige BOL opleiding Kader lln. Stromen in:  MBO 4 opleiding (BOL)  BOL/BBL 3 opleidingen Basis lln stromen in:  BOL/BBL opleidingen 2  5e leerjaar op het Technisch College Velsen

34 Klassenmentoren 3 K/GL 1Dhr. Berghout 3 K/GL 2 3 E basis Mevr. Rijsbergen Dhr. Zonneveld 3 Bouw b/kDhr. V Lieshout 3 Installatie b/kDhr. Blasweiler 3 Metaal b/kDhr. Noordzij 3 Voertuigen basisDhr. V Engelen 3 Voertuigen kaderDhr. Brak


Download ppt "Welkom Introductie-& Kennismakingsavond Technisch College Velsen. 3 e klassen."

Verwante presentaties


Ads door Google