De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Informatieavond ouders schoolverlaters

Verwante presentaties


Presentatie over: "Informatieavond ouders schoolverlaters"— Transcript van de presentatie:

1 Informatieavond ouders schoolverlaters
13 oktober 2015

2 Programma 19.00 uur welkom 19.05 uur veranderingen Passend Onderwijs
schoolverlaterprocedure SBO de Piramide schoolverlateronderzoeken mogelijkheden voortgezet onderwijs 19.30 uur eerste ronde 20.15 uur wisselen 20.20 uur tweede ronde 21.05 uur mogelijkheid tot stellen van vragen 21.30 uur einde informatieavond

3 Betrokkenen schoolverlaten
Groepsleerkrachten Sanne Boomaars en Jolanda Persoons (B2) Ellen de Laat en Jolanda Persoons (B3) Linda de Laat (B4) Overige teamleden: Neeltje Daniëls, IB-er Eveline Bons-van Raak, orthopedagoog-generalist

4 Passend onderwijs Vanaf 1 augustus 2014 hebben scholen de zorgplicht
Dus aanmelden op één VO-school Ondersteuningsbehoeften leerling Ondersteuningsprofiel VO-scholen LGF-indicatie afgeschaft, indien VSO aanvraag toelaatbaarheidsverklaring (TLV) door VSO-school waar leerling is aangemeld. Voorheen ging u als ouder zelf op zoek naar een geschikte school voor uw kind. Vanaf 1 augustus 2014 heeft de school zorgplicht. Dit betekent dat de school u helpt met het vinden van een passende onderwijsplek. Die kan gevonden worden bij de school waar u uw kind aanmeldt, maar ook op een andere school. De school waar uw kind is aangemeld, kijkt eerst of hij/zij extra ondersteuning in de klas kan krijgen. Het schoolondersteuningsprofiel vormt hiervoor het uitgangspunt. Kan de school zelf geen passende onderwijsplek bieden, dan zoekt de school een andere school binnen het samenwerkingsverband. Bij voorkeur vindt u samen met de school een plek voor uw kind in het reguliere onderwijs, maar ook het speciaal onderwijs blijft bestaan. Bij de plaatsing kijken de scholen vooral naar wat uw kind wél kan.

5 Schoolverlaterprocedure 2015-2016
September 2015 Ouders kunnen hun kind in beeld brengen bij VO-school Bespreking vooradvies groepsleerkracht-orthopedagoog Oktober 2015 Start invullen digitaal onderwijskundig rapport door school oktober vooradviesgesprekken met ouders

6 Schoolverlaterprocedure 2015-2016
November 2015 Overleg groepsleerkrachten SBO de Piramide met betrokkenen van Pius X college over vooradvies schoolverlaters. Afname klassikaal intelligentieonderzoek Afname vragenlijst sociaal-emotioneel functioneren December 2015 Afname didactische toetsen Opstellen definitief advies door orthopedagoog en leerkracht Vanwege zwangerschapsverlof is Eveline Bons aanspreekpunt schoolverlaten voor leerlingen B2

7 Schoolverlaterprocedure 2015-2016
Januari 2016 18-19 januari definitieve adviesgesprekken 29 januari onderwijskundig rapport op definitief Februari 2016 1 t/m 5 februari aanmelding leerlingen op school voortgezet onderwijs middels algemeen aanmeldformulier (door groepsleerkracht overhandigd). VO stuurt intakeformulier naar ouders voor aanvullende gegevens. Indien VSO, opstellen deskundigenverklaring door Piramide en VSO voor aanvraag toelaatbaarheidsverklaring (TLV).

8 Schoolverlaterprocedure 2015-2016
Maart 2016 7 t/m 11 maart reguliere aanmeldingsweek. Het VO bespreekt aanmelding in toelatingscommissie (na 6-10 weken na aanmelding bericht over besluit) April 2015 Definitieve aanname leerlingen in voortgezet onderwijs Informatieoverdracht voortgezet onderwijs

9 Schoolverlaterprocedure 2015-2016
Mei 2016 Start klassikale begeleiding en begeleiding in groepjes t.a.v. overstap naar voortgezet onderwijs Juni 2016 Kennismaking nieuwe school

10 Schoolverlateronderzoeken
Didactische toetsen Intelligentieonderzoek Sociaal-emotioneel onderzoek Dus in principe géén CITO-eindtoets zoals op reguliere de basisscholen

11 Schoolverlateronderzoeken
Didactische toetsen Technisch lezen Begrijpend lezen Spelling Rekenen

12 Schoolverlateronderzoeken
Intelligentieonderzoek NIO: Nederlandse Intelligentietest voor Onderwijsniveau Klassikale afname door orthopedagoog (leerkracht aanwezig) Meet: taalkundige kennis en inzicht rekenkundig inzicht ruimtelijk inzicht (zie eerder verspreide folder) Eén ochtend: maandag 9 november leerlingen B3 maandag 16 november leerlingen B4 en leerlingen B2

13 Schoolverlateronderzoeken
Sociaal-emotioneel onderzoek SAQI: School Attitude Questionnaire Internet (SAQI) is een vragenlijst die informatie geeft over hoe een leerling de school ervaart. De SAQI meet: de MOTIVATIE voor schoolvakken de TEVREDENHEID met school het ZELFVERTROUWEN Leerlingen vullen de vragenlijst zelfstandig digitaal in

14 Mogelijkheden voortgezet onderwijs
Verschillende niveaus mogelijk: Praktijkonderwijs VMBO (basisberoepsgerichte leerweg, kaderberoepsgerichte leerweg, gemengde en theoretische leerweg) HAVO/VWO Setting: Regulier voortgezet onderwijs Voortgezet speciaal onderwijs: cluster 2-3-4

15 Praktijkonderwijs Achterstand van drie onderwijsjaren op:
Technisch lezen Begrijpend lezen Spelling Rekenen Intelligentie tussen 55-80 Eventueel sociaal-emotionele problematiek

16 VMBO Basisberoepsgerichte leerweg (BBL)
Kaderberoepsgerichte leerweg (KBL) Gemengde leerweg (GL) Theoretische leerweg (TL) Indeling afhankelijk van school voor voortgezet onderwijs

17 VMBO met extra voorzieningen
Minder leerlingen in een groep Minder verschillende leerkrachten Minder wisseling lokalen Mogelijkheden binnen Pius X College, Bladel (schakelklas) Kempenhorst College Oirschot

18 HAVO-VWO Voor enkele leerlingen van SBO de Piramide

19 Voortgezet Speciaal Onderwijs
Cluster 2: spraak-taalproblematiek VSO de Beemden, Eindhoven Cluster 3: zeer moeilijk lerend (ZML) VSO de Groote Aard, Eersel VSO de Bodde, Tilburg VSO Prins Willem Alexander, Veldhoven Cluster 3: langdurig zieke kinderen (LZK) VSO de Berkenschutse, Heeze Cluster 4: gedragsproblematiek (Autisme, ADHD etc.) VSO de Korenaer, Eindhoven VSO de Keyzer, Goirle VSO Parcours, Tilburg

20 Data voorlichtingsdagen VSO
Zie apart overzicht

21 Aanwezigen voortgezet onderwijs
Zowel ronde 1 als ronde 2 aanwezig: Marja van der Poort, praktijkonderwijs Pius X college Bladel Harrie Backx, teamleider schakelklas 1-2 VMBO BK (basis-kaderberoepsgerichte leerweg) Pius X college Bladel Betty van der Sloot, teamleider 1-2 VMBO BK (basis-kaderberoepsgerichte leerweg) Pius X college Bladel Enkel ronde 1 aanwezig: Rieky Maas, 1-2 VMBO GT (gemengde-theoretische leerweg) Pius X college Bladel Harrie van Versendaal, basis-kaderberoepsgerichte en gemengde-theoretische leerweg Kempenhorst college Oirschot

22 Vragen?


Download ppt "Informatieavond ouders schoolverlaters"

Verwante presentaties


Ads door Google