De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Informatieavond ouders schoolverlaters 13 oktober 2015.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Informatieavond ouders schoolverlaters 13 oktober 2015."— Transcript van de presentatie:

1 Informatieavond ouders schoolverlaters 13 oktober 2015

2 Programma  19.00 uur welkom  19.05 uur veranderingen Passend Onderwijs schoolverlaterprocedure SBO de Piramide schoolverlateronderzoeken mogelijkheden voortgezet onderwijs  19.30 uur eerste ronde  20.15 uur wisselen  20.20 uur tweede ronde  21.05 uur mogelijkheid tot stellen van vragen  21.30 uur einde informatieavond

3 Betrokkenen schoolverlaten  Groepsleerkrachten -Sanne Boomaars en Jolanda Persoons (B2) -Ellen de Laat en Jolanda Persoons (B3) -Linda de Laat (B4)  Overige teamleden: -Neeltje Daniëls, IB-er -Eveline Bons-van Raak, orthopedagoog-generalist

4 Passend onderwijs  Vanaf 1 augustus 2014 hebben scholen de zorgplicht Dus aanmelden op één VO-school  Ondersteuningsbehoeften leerling  Ondersteuningsprofiel VO-scholen  LGF-indicatie afgeschaft, indien VSO aanvraag toelaatbaarheidsverklaring (TLV) door VSO-school waar leerling is aangemeld.

5 Schoolverlaterprocedure 2015-2016  September 2015 -Ouders kunnen hun kind in beeld brengen bij VO-school -Bespreking vooradvies groepsleerkracht-orthopedagoog  Oktober 2015 -Start invullen digitaal onderwijskundig rapport door school -19-20-21 oktober vooradviesgesprekken met ouders

6 Schoolverlaterprocedure 2015-2016  November 2015 -Overleg groepsleerkrachten SBO de Piramide met betrokkenen van Pius X college over vooradvies schoolverlaters. -Afname klassikaal intelligentieonderzoek -Afname vragenlijst sociaal-emotioneel functioneren  December 2015 -Afname didactische toetsen -Opstellen definitief advies door orthopedagoog en leerkracht -Vanwege zwangerschapsverlof is Eveline Bons aanspreekpunt schoolverlaten voor leerlingen B2

7 Schoolverlaterprocedure 2015-2016  Januari 2016 -18-19 januari definitieve adviesgesprekken -29 januari onderwijskundig rapport op definitief  Februari 2016 -1 t/m 5 februari aanmelding leerlingen op school voortgezet onderwijs middels algemeen aanmeldformulier (door groepsleerkracht overhandigd). -VO stuurt intakeformulier naar ouders voor aanvullende gegevens. -Indien VSO, opstellen deskundigenverklaring door Piramide en VSO voor aanvraag toelaatbaarheidsverklaring (TLV).

8 Schoolverlaterprocedure 2015-2016  Maart 2016 -7 t/m 11 maart reguliere aanmeldingsweek. -Het VO bespreekt aanmelding in toelatingscommissie (na 6-10 weken na aanmelding bericht over besluit)  April 2015 -Definitieve aanname leerlingen in voortgezet onderwijs -Informatieoverdracht voortgezet onderwijs

9 Schoolverlaterprocedure 2015-2016  Mei 2016 -Start klassikale begeleiding en begeleiding in groepjes t.a.v. overstap naar voortgezet onderwijs  Juni 2016 -Kennismaking nieuwe school

10 Schoolverlateronderzoeken  Didactische toetsen  Intelligentieonderzoek  Sociaal-emotioneel onderzoek Dus in principe géén CITO-eindtoets zoals op reguliere de basisscholen

11 Schoolverlateronderzoeken  Didactische toetsen -Technisch lezen -Begrijpend lezen -Spelling -Rekenen

12 Schoolverlateronderzoeken  Intelligentieonderzoek -NIO: Nederlandse Intelligentietest voor Onderwijsniveau -Klassikale afname door orthopedagoog (leerkracht aanwezig) -Meet: taalkundige kennis en inzicht rekenkundig inzicht ruimtelijk inzicht (zie eerder verspreide folder) -Eén ochtend: maandag 9 november leerlingen B3 maandag 16 november leerlingen B4 en leerlingen B2

13 Schoolverlateronderzoeken  Sociaal-emotioneel onderzoek -SAQI: School Attitude Questionnaire Internet (SAQI) is een vragenlijst die informatie geeft over hoe een leerling de school ervaart. -De SAQI meet: de MOTIVATIE voor schoolvakken de TEVREDENHEID met school het ZELFVERTROUWEN -Leerlingen vullen de vragenlijst zelfstandig digitaal in

14 Mogelijkheden voortgezet onderwijs  Verschillende niveaus mogelijk: -Praktijkonderwijs -VMBO (basisberoepsgerichte leerweg, kaderberoepsgerichte leerweg, gemengde en theoretische leerweg) -HAVO/VWO  Setting: -Regulier voortgezet onderwijs -Voortgezet speciaal onderwijs: cluster 2-3-4

15 Praktijkonderwijs  Achterstand van drie onderwijsjaren op: -Technisch lezen -Begrijpend lezen -Spelling -Rekenen  Intelligentie tussen 55-80  Eventueel sociaal-emotionele problematiek

16 VMBO  Basisberoepsgerichte leerweg (BBL)  Kaderberoepsgerichte leerweg (KBL)  Gemengde leerweg (GL)  Theoretische leerweg (TL) Indeling afhankelijk van school voor voortgezet onderwijs

17 VMBO met extra voorzieningen  Minder leerlingen in een groep  Minder verschillende leerkrachten  Minder wisseling lokalen Mogelijkheden binnen Pius X College, Bladel (schakelklas) Kempenhorst College Oirschot

18 HAVO-VWO  Voor enkele leerlingen van SBO de Piramide

19 Voortgezet Speciaal Onderwijs  Cluster 2: spraak-taalproblematiek -VSO de Beemden, Eindhoven  Cluster 3: zeer moeilijk lerend (ZML) -VSO de Groote Aard, Eersel -VSO de Bodde, Tilburg -VSO Prins Willem Alexander, Veldhoven Cluster 3: langdurig zieke kinderen (LZK) -VSO de Berkenschutse, Heeze  Cluster 4: gedragsproblematiek (Autisme, ADHD etc.) -VSO de Korenaer, Eindhoven -VSO de Keyzer, Goirle -VSO Parcours, Tilburg -VSO de Berkenschutse, Heeze

20 Data voorlichtingsdagen VSO Zie apart overzicht

21 Aanwezigen voortgezet onderwijs Zowel ronde 1 als ronde 2 aanwezig:  Marja van der Poort, praktijkonderwijs Pius X college Bladel  Harrie Backx, teamleider schakelklas 1-2 VMBO BK (basis-kaderberoepsgerichte leerweg) Pius X college Bladel  Betty van der Sloot, teamleider 1-2 VMBO BK (basis-kaderberoepsgerichte leerweg) Pius X college Bladel Enkel ronde 1 aanwezig:  Rieky Maas, 1-2 VMBO GT (gemengde-theoretische leerweg) Pius X college Bladel  Harrie van Versendaal, basis-kaderberoepsgerichte en gemengde-theoretische leerweg Kempenhorst college Oirschot

22 Vragen?


Download ppt "Informatieavond ouders schoolverlaters 13 oktober 2015."

Verwante presentaties


Ads door Google