De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

In deze dienst zal Ds. P.K. Meijer voorgaan. Voor de dienst zingen we GK 156 Na de zegen Ps. 92: 1,2 Schriftlezing: Exodus 23:1-12 Leviticus 25:1-7 en.

Verwante presentaties


Presentatie over: "In deze dienst zal Ds. P.K. Meijer voorgaan. Voor de dienst zingen we GK 156 Na de zegen Ps. 92: 1,2 Schriftlezing: Exodus 23:1-12 Leviticus 25:1-7 en."— Transcript van de presentatie:

1

2 In deze dienst zal Ds. P.K. Meijer voorgaan. Voor de dienst zingen we GK 156 Na de zegen Ps. 92: 1,2 Schriftlezing: Exodus 23:1-12 Leviticus 25:1-7 en 20-22 Tekst: Exodus 23:10-12

3  Votum en zegengroet  Ps. 92: 1,2  Lezen van de wet  GK 157  Gebed  Lezen: Exodus 23:1-12  Ps. 62: 5  Lezen: Leviticus 25:1-7 en 20-22  Ps. 24: 1  Tekst: Exodus 23:10-12  Preek Voor de dienst: GK 156

4 Heer, ik kom tot U, hoor naar mijn gebed. Vergeef mijn zonden nu en reinig mijn hart.

5 Met uw liefde Heer, kom mij tegemoet nu ik mij tot U keer, en maak alles goed.

6 Zie mij voor U staan, zondig en onrein. O, Jezus raak mij aan, van U wil ik zijn.

7 Jezus op uw woord vestig ik mijn hoop. U leeft en U verhoort mijn bede tot U.

8 Mededelingen  Votum en zegengroet  Ps. 92: 1,2  Lezen van de wet  GK 157  Gebed  Lezen: Exodus 23:1-12  Ps. 62: 5  Lezen: Leviticus 25:1-7 en 20-22  Ps. 24: 1  Tekst: Exodus 23:10-12  Preek

9  Votum en zegengroet  Ps. 92: 1,2  Lezen van de wet  GK 157  Gebed  Lezen: Exodus 23:1-12  Ps. 62: 5  Lezen: Leviticus 25:1-7 en 20-22  Ps. 24: 1  Tekst: Exodus 23:10-12  Preek

10  Votum en zegengroet  Ps. 92: 1,2  Lezen van de wet  GK 157  Gebed  Lezen: Exodus 23:1-12  Ps. 62: 5  Lezen: Leviticus 25:1-7 en 20-22  Ps. 24: 1  Tekst: Exodus 23:10-12  Preek

11 't Is goed de HEER te loven, zijn dag zij Hem gewijd. O hoogste majesteit, mijn psalm stijgt op naar boven. Uw goedheid zij geprezen vroeg in de morgenstond, des nachts bezingt mijn mond uw trouw aan mij bewezen.

12 Zingt vrolijk bij de klanken van citer, harp en luit. Laat blij uw stemgeluid Hem voor zijn goedheid danken. Want door uw daden, HERE, hebt Gij mij zeer verheugd. Verwonderd en met vreugd zal ik uw werken eren.

13  Votum en zegengroet  Ps. 92: 1,2  Lezen van de wet  GK 157  Gebed  Lezen: Exodus 23:1-12  Ps. 62: 5  Lezen: Leviticus 25:1-7 en 20-22  Ps. 24: 1  Tekst: Exodus 23:10-12  Preek

14  Votum en zegengroet  Ps. 92: 1,2  Lezen van de wet  GK 157  Gebed  Lezen: Exodus 23:1-12  Ps. 62: 5  Lezen: Leviticus 25:1-7 en 20-22  Ps. 24: 1  Tekst: Exodus 23:10-12  Preek

15 Melodie 1: Vader, vol van vrees en schaamte buigen wij voor U Heel uw werk, door ons vertreden, klaagt ons mensheid aan bij U.

16 Melodie 2: Heer, ontferm U over ons die schuldig voor U staan. U bent onze God en Redder, neem ons in uw liefde aan.

17 Melodie 1: Vader, in dit uur en waarheid keren w' ons tot U. O, vergeef ons, Heer, herstel ons, maak ons hart en leven nieuw.

18 Melodie 2: Vul ons met uw heil'ge Geest, geef vuur en kracht steeds weer. Ieder zal uw macht aanschouwen dat wij uw Naam verhogen, Heer.

19  Votum en zegengroet  Ps. 92: 1,2  Lezen van de wet  GK 157  Gebed  Lezen: Exodus 23:1-12  Ps. 62: 5  Lezen: Leviticus 25:1-7 en 20-22  Ps. 24: 1  Tekst: Exodus 23:10-12  Preek

20  Votum en zegengroet  Ps. 92: 1,2  Lezen van de wet  GK 157  Gebed  Lezen: Exodus 23:1-12  Ps. 62: 5  Lezen: Leviticus 25:1-7 en 20-22  Ps. 24: 1  Tekst: Exodus 23:10-12  Preek

21  Votum en zegengroet  Ps. 92: 1,2  Lezen van de wet  GK 157  Gebed  Lezen: Exodus 23:1-12  Ps. 62: 5  Lezen: Leviticus 25:1-7 en 20-22  Ps. 24: 1  Tekst: Exodus 23:10-12  Preek

22 Voorwaar, de mensen, arm of rijk, zijn aan een ademtocht gelijk, als God hen in zijn schaal gaat wegen. Stel geen vertrouwen op geweld, op groot bezit aan goed of geld. Op roof en onrecht rust geen zegen.

23  Votum en zegengroet  Ps. 92: 1,2  Lezen van de wet  GK 157  Gebed  Lezen: Exodus 23:1-12  Ps. 62: 5  Lezen: Leviticus 25:1-7 en 20-22  Ps. 24: 1  Tekst: Exodus 23:10-12  Preek

24  Votum en zegengroet  Ps. 92: 1,2  Lezen van de wet  GK 157  Gebed  Lezen: Exodus 23:1-12  Ps. 62: 5  Lezen: Leviticus 25:1-7 en 20-22  Ps. 24: 1  Tekst: Exodus 23:10-12  Preek

25 De aarde is, met al wat leeft, met al wat zij aan schatten heeft, het wettig eigendom des HEREN. Want door het machtwoord van zijn mond heeft Hij de aarde hecht gegrond, haar vastgezet op zee en meren.

26  Votum en zegengroet  Ps. 92: 1,2  Lezen van de wet  GK 157  Gebed  Lezen: Exodus 23:1-12  Ps. 62: 5  Lezen: Leviticus 25:1-7 en 20-22  Ps. 24: 1  Tekst: Exodus 23:10-12  Preek

27 Exodus 23:10-12 Na de preek: Ps. 131

28

29 Tijd

30 Tijd is geld? Nee, er is meer dan economie. Gods wijsheid over tijd is hier: Tijd is van God, d.w.z. werk èn rust. Een nieuwe tijd: een sociale cultuur.

31 6 plus 1 is het ritme van Gods scheppingswerk.

32

33 Maar er is meer dan economie!

34 6+1 = 7, da’s de les

35 Maar de les van Exodus 23:10-12 is er levensgroot: werk en rust

36

37 Tijd is nog steeds van God. Deze dag ook.]

38

39 Een nieuwe tijd: een sociale cultuur

40

41

42 Gods wijsheid over de tijd. Tijd is niet geld.

43 Hebr. 4:9 `Voor Gods volk blijft er een sabbatsrust’

44  Ps. 24: 1  Preek  Ps. 131  Gebed  Collecte  Lb. 75: 13,14,15  Zegen

45 O HEER, er is geen trots in mij, ik houd mijn hart van hoogmoed vrij, ik zoek niet met een waanwijs oog naar wat te groot is en te hoog.

46 Heb ik mijn ziel niet naar uw wil gevoegd in vrede, mild en stil, zoals het pas gespeende kind troost in zijn moeders armen vindt?

47 Gespeend en toch getroost, zo laat mijn ziel zich leiden door Gods raad. Hoop, Israël, op God den HEER, rust bij Hem nu en immermeer.

48  Ps. 24: 1  Preek  Ps. 131  Gebed  Collecte  Lb. 75: 13,14,15  Zegen

49  Vandaag  1 e VSE  2 e Rente en aflossing  Volgende week  1 e TU  2 e Rente en aflossing  Lb. 75: 13,14,15

50  Ps. 24: 1  Preek  Ps. 131  Gebed  Collecte  Lb. 75: 13,14,15  Zegen

51 U kennen, uit en tot U leven, Verborgene die bij ons zijt, zolang ons 't aanzijn is gegeven, de aarde en de aardse tijd, o Christus, die voor ons begin en einde zijt, der wereld zin!

52 Gij zijt tot herder ons gegeven, wij zijn de schapen die Gij weidt; waar Gij ons leidt is 't goed te leven, Heer, die ons voorgaat door de tijd. Wie bij U blijft en naar U ziet, verdwaalt in deze wereld niet.

53 O Christus, ons van God gegeven, Gij tot in alle eeuwigheid de weg, de waarheid en het leven, Gij zijt de zin van alle tijd. Vervul van dit geheimenis uw kerk die in de wereld is.

54

55

56 Tot vanmiddag om 14:30 uur Met dominee Verbree In het Morgenlicht


Download ppt "In deze dienst zal Ds. P.K. Meijer voorgaan. Voor de dienst zingen we GK 156 Na de zegen Ps. 92: 1,2 Schriftlezing: Exodus 23:1-12 Leviticus 25:1-7 en."

Verwante presentaties


Ads door Google