De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ouder-informatieavond Schooljaar 2015-2016. Wie kom je tegen in groep 8? Wie is deze juf? Welke juf nog meer?

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ouder-informatieavond Schooljaar 2015-2016. Wie kom je tegen in groep 8? Wie is deze juf? Welke juf nog meer?"— Transcript van de presentatie:

1 Ouder-informatieavond Schooljaar 2015-2016

2 Wie kom je tegen in groep 8? Wie is deze juf? Welke juf nog meer?

3 Een fijne school De eerste twee weken zijn heel duidelijk ingevuld. Vreedzame school, fides, klassenbouwers, teambouwers Voortgang tussentijds en sociokring. De eerste week na de kerstvakantie worden weer ingevuld Taakspel Video interactie training

4 Methodes Taal in beeld Spelling in beeld Wereld in getallen Estafette Nieuwsbegrip Op voeten en fietsen Engels, Take it Easy Topondernemers, nieuwe methodes op zichtzending Gymlessen Tekenen, handvaardigheid, techniek, muziek, katechese

5 Toetsen Methode gebonden toetsen Wereld in getallen – Taal in Beeld – Spelling in Beeld – Nieuwsbegrip – Op voeten en fietsen- Engels – Wereld Oriëntatie Niet-methode gebonden toetsen CITO Woordenschat – Begrijpend Lezen – Spelling – Rekenen & Wiskunde – TTR DMT - Avi

6 Weektaak Wekelijks overzicht van de verschillende taken Mogelijk om tijd over bij een vak in te zetten voor een ander vak Persoonlijke weektaak voor iedere leerling Op vrijdag evaluatie en als er onvoldoende af is -> huiswerk Spreekwoord van de week Tip van de week Begeleiding Evaluatie

7 GIP en IGDI GIP Vaste looprondes Vragenkaartje Tijd voor extra instructie aan groepen kinderen IGDI Bewezen effectief model voor instructie op 3 niveau

8 Coöperatief leren. Doel is de betrokkenheid te verhogen. We gebruiken daarvoor verschillende technieken: Rondpraat Mix en koppel Tweetal coach Tweepraat Dubbelrij Laat Zien

9 Agenda en huiswerk Huiswerk mee op woensdag en vrijdag Huiswerk terug op school, op dinsdag en vrijdag Voorstel: Ik wil de kinderen een agenda laten kopen, eenvoudige van de Action is het fijnste. Ik koop ook zo’n agenda. Kan dit volgende week geregeld zijn? Iedere dag mee naar school nemen, hij mag iedere dag mee naar huis. Noteren van taken, huiswerk en toetsen door de gehele week. Zo leren ze nu al om te plannen, altijd hun agenda op school bij de hand te hebben, het goed op te schrijven bij de dag dat het klaar moet zijn. Mijn agenda is de overschrijfagenda, als ze hem zelf vergeten zijn.

10 Specifiek werk per leerling Dit wordt later ingezet. Eerst wennen aan het systeem van één en hetzelfde voor de gehele groep.

11 Extra invulling van lessen Bezoek van betrokkenen bij de bevrijding. EHBO- lessen. Bezoek Doedag Elde College Bureau Halt, Groepsdruk, Vuurwerk, Social Media Kamp Vught Musical Kamp Schoolreis etc

12 Rapport Digitaal Rapport Puntenlijst november Rapporten februari en juni Rapport groep Naam Basisschool Petrus en Paulus

13 (Proef- )cito’s In november maken de kinderen een proefcito. In maart maken de kinderen opnieuw een proefcito. Deze toetsen geven een persoonlijk resultaat op grond van de basis- beoordeling, handmatig. Extra tips en aandachtspuntjes worden besproken. In april wordt de landelijke eind- cito afgenomen.

14 Bespreking schooladvies en OKR In november is de informatiebijeenkomst met de voorlichting voor vervolgonderwijs. In februari wordt het schooladvies gegeven aan de hand van het onderwijskundig rapport.

15 Oudercontacten 15 minuten-gesprekken na puntenlijst en rapporten Voortgangsgesprekken Op aanvraag van zowel ouders als leerkrachten kan er een afspraak gemaakt worden, niet altijd mogelijk bij de inloop. Mail kan wel.

16 Besprekingen met IB-er Toetsbespreking met IB-er Begin van het schooljaar: bespreking met als basis de resultaten eind vorig schooljaar Halverwege het schooljaar: bespreking met als basis de resultaten halverwege het schooljaar Groepsbespreking met IB-er Bespreken van de sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerlingen

17 Groepsplannen Spelling – Rekenen – Technisch Lezen – Begrijpend Lezen Indeling in 3 aanpakken Ingedeeld op grond van resultaten op niet- methode gebonden toets of op onderwijsbehoeften Mind

18 Schoolmaatschappelijk werk Els van Drie Leerkracht kan een probleem met een kind anoniem ter bespreking voorleggen. Gesprek is tussen SMW en IB. Bespreking van een probleem met een kind (met naam) gebeurt altijd met instemming van ouders. Ouders kunnen via IB in contact komen met SMW.

19 Verjaardag vieren Wij vieren de verjaardag tussen 10.05 uur en 10.15 uur Ouders zijn niet meer aanwezig zijn bij het vieren van verjaardagen De traktatie kan ‘s morgens afgegeven worden of om 10.00 uur worden gebracht

20 Website en mail dvdcrommert@skipov.nl

21 Zijn er nog vragen?

22 Bedankt voor jullie komst!!!


Download ppt "Ouder-informatieavond Schooljaar 2015-2016. Wie kom je tegen in groep 8? Wie is deze juf? Welke juf nog meer?"

Verwante presentaties


Ads door Google