De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ouder-informatieavond Schooljaar

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ouder-informatieavond Schooljaar"— Transcript van de presentatie:

1 Ouder-informatieavond Schooljaar 2015-2016
Welkom in groep 8 Ouder-informatieavond Schooljaar Mariska

2 Wie kom je tegen in groep 8?
Wie is deze juf? Welke juf nog meer?

3 Een fijne school De eerste twee weken zijn heel duidelijk ingevuld.
Vreedzame school, fides, klassenbouwers, teambouwers Voortgang tussentijds en sociokring. De eerste week na de kerstvakantie worden weer ingevuld Taakspel Video interactie training

4 Methodes Taal in beeld Spelling in beeld Wereld in getallen Estafette
Nieuwsbegrip Op voeten en fietsen Engels, Take it Easy Topondernemers, nieuwe methodes op zichtzending Gymlessen Tekenen, handvaardigheid, techniek, muziek, katechese Léonie

5 Toetsen Methode gebonden toetsen Niet-methode gebonden toetsen CITO
Wereld in getallen – Taal in Beeld – Spelling in Beeld – Nieuwsbegrip – Op voeten en fietsen- Engels – Wereld Oriëntatie Niet-methode gebonden toetsen CITO Woordenschat – Begrijpend Lezen – Spelling – Rekenen & Wiskunde – TTR DMT - Avi Léonie

6 Weektaak Wekelijks overzicht van de verschillende taken
Mogelijk om tijd over bij een vak in te zetten voor een ander vak Persoonlijke weektaak voor iedere leerling Op vrijdag evaluatie en als er onvoldoende af is -> huiswerk Spreekwoord van de week Tip van de week Begeleiding Evaluatie Mariska

7 GIP en IGDI GIP IGDI Vaste looprondes Vragenkaartje
Tijd voor extra instructie aan groepen kinderen IGDI Bewezen effectief model voor instructie op 3 niveau

8 Coöperatief leren. Doel is de betrokkenheid te verhogen.
We gebruiken daarvoor verschillende technieken: Rondpraat Mix en koppel Tweetal coach Tweepraat Dubbelrij Laat Zien Opstelling groepen van 4 Nummers op tafel Samenwerking gestructureerd Léonie

9 Agenda en huiswerk Huiswerk mee op woensdag en vrijdag
Huiswerk terug op school, op dinsdag en vrijdag Voorstel: Ik wil de kinderen een agenda laten kopen, eenvoudige van de Action is het fijnste. Ik koop ook zo’n agenda. Kan dit volgende week geregeld zijn? Iedere dag mee naar school nemen, hij mag iedere dag mee naar huis. Noteren van taken, huiswerk en toetsen door de gehele week. Zo leren ze nu al om te plannen, altijd hun agenda op school bij de hand te hebben, het goed op te schrijven bij de dag dat het klaar moet zijn. Mijn agenda is de overschrijfagenda, als ze hem zelf vergeten zijn.

10 Specifiek werk per leerling
Dit wordt later ingezet. Eerst wennen aan het systeem van één en hetzelfde voor de gehele groep.

11 Extra invulling van lessen
Bezoek van betrokkenen bij de bevrijding. EHBO- lessen. Bezoek Doedag Elde College Bureau Halt, Groepsdruk, Vuurwerk, Social Media Kamp Vught Musical Kamp Schoolreis etc

12 Rapport Digitaal Rapport Puntenlijst november
Rapport groep Naam Basisschool Petrus en Paulus Digitaal Rapport Puntenlijst november Rapporten februari en juni Léonie

13 (Proef- )cito’s In november maken de kinderen een proefcito.
In maart maken de kinderen opnieuw een proefcito. Deze toetsen geven een persoonlijk resultaat op grond van de basis- beoordeling, handmatig. Extra tips en aandachtspuntjes worden besproken. In april wordt de landelijke eind- cito afgenomen.

14 Bespreking schooladvies en OKR
In november is de informatiebijeenkomst met de voorlichting voor vervolgonderwijs. In februari wordt het schooladvies gegeven aan de hand van het onderwijskundig rapport.

15 Oudercontacten 15 minuten-gesprekken na puntenlijst en rapporten
Voortgangsgesprekken Op aanvraag van zowel ouders als leerkrachten kan er een afspraak gemaakt worden, niet altijd mogelijk bij de inloop. Mail kan wel. Léonie

16 Besprekingen met IB-er
Toetsbespreking met IB-er Begin van het schooljaar: bespreking met als basis de resultaten eind vorig schooljaar Halverwege het schooljaar: bespreking met als basis de resultaten halverwege het schooljaar Groepsbespreking met IB-er Bespreken van de sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerlingen Mariska

17 Groepsplannen Spelling – Rekenen – Technisch Lezen – Begrijpend Lezen
Indeling in 3 aanpakken Ingedeeld op grond van resultaten op niet- methode gebonden toets of op onderwijsbehoeften Mind Evaluatie 2x per jaar. Zorglln ook tussentijds. Mariska

18 Schoolmaatschappelijk werk
Els van Drie Leerkracht kan een probleem met een kind anoniem ter bespreking voorleggen. Gesprek is tussen SMW en IB. Bespreking van een probleem met een kind (met naam) gebeurt altijd met instemming van ouders. Ouders kunnen via IB in contact komen met SMW. Mariska

19 Verjaardag vieren Wij vieren de verjaardag tussen
10.05 uur en uur Ouders zijn niet meer aanwezig zijn bij het vieren van verjaardagen De traktatie kan ‘s morgens afgegeven worden of om uur worden gebracht Léonie

20 Website en mail Léonie

21 Zijn er nog vragen?

22 Bedankt voor jullie komst!!!


Download ppt "Ouder-informatieavond Schooljaar"

Verwante presentaties


Ads door Google