De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Startbijeenkomst HAN project Werkplekleren 09-03-2015 Loek FM Nieuwenhuis en collega’s Lectoraat beroepspedagogiek.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Startbijeenkomst HAN project Werkplekleren 09-03-2015 Loek FM Nieuwenhuis en collega’s Lectoraat beroepspedagogiek."— Transcript van de presentatie:

1 Startbijeenkomst HAN project Werkplekleren 09-03-2015 Loek FM Nieuwenhuis en collega’s Lectoraat beroepspedagogiek

2 Lectoraat Beroepspedagogiek HAN, kenniscentrum Kwaliteit van Leren Overdracht van vakmanschap in brede zin: beroepsgroepen beroepsonderwijs communities of practice leven lang leren en ontwikkelen OU, leerstoel bij Welten wetenschappelijk onderzoek naar leraren en leraarsgedrag leren en werken van docenten in het MBO

3

4 Conclusies review 2010 Effecten werkplekleren overwegend positief, onder voorwaarden.  Stimuleren kwaliteit leerbedrijf, begeleiding, samenwerking school-bedrijf Beroepsopleiding goede startkwalificatie voor de arbeidsmarkt.  Stimuleren van afronding van beroepsonderwijs Transitie van school naar werk verloopt beter voor mensen met meer work-based beroepsopleiding.  Stimuleren BBL. Over het algemeen hoge rendementen van postinitiële training.  Meer stimuleren van postinitiële scholing en LLL. Meer gebruik maken van (quasi-) experimenteel onderzoek naar effectieve vormgeving (op basis van objectieve competentiebeoordeling).

5 Dualisering HBO: treurig beeld Reenalda 2011: survey + cases (23 HS; 310 < n < 1817) grote verschillen tussen en binnen opleidingssectoren Samenwerking school-praktijk minimaal. Leertaken variëren; de uitvoering is mager Begeleiding en beoordeling niet gereguleerd. Beoordeling is niet op orde. Studenten niet voorbereid op zelfsturing. Reflectie laat te wensen over. Reden tot twijfel of studenten in hun praktijkperiode in staat zijn om verder te reiken dan puur uitvoerend werk en daarmee hun hoger-onderwijsdoelen te realiseren.

6 Ontwerpen van beroepsonderwijs 1. Beroepsprofielen en Proeve van bekwaamheid 2. Ontwikkeling van expertise 3. Ingrediënten van vakmanschap 4. Werkplekleren als traject a. Praktijksequensen b. Co-makership c. Leerprocessen d. Begeleiding en assessment 5. Het extended team: leiding, docent, mentor 6. Op zoek naar standaarden van kwaliteit

7 WPL: Theorie & Ontwerp 7 Acquisitie Participatie Geconstrueerd: Simulatie Authentiek 4 3 2 1

8 Variatie in WPL 1. Volwassen werknemers: traditionele leerlingwezen plaatsen (politie; chemische industrie) 2. Klassieke stages en duale trajecten (politie, werktuigbouw; facility management; verplegeing) 3. Leerafdelingen (ziekenhuizen; verpleeghuizen) 4. Leerbedrijven binnen ROC’s (administratie; veligheid; hotel; jeugdondernemingen) Nieuwe en traditionele vormen van WPL; de uitdaging is vergelijkend onderzoek met meer traditionele vormen.

9 Leerafdelingen voor verpleging Van traditioneel inservice…… Eén leerling Perifere participatie Team van ervaren verpleegsters Stagebezoek van docenten …… naar leerafdelingen Team van leerlingen Collectieve verantwoordelijkheid Collaboratieve begeleiding door verpleegsters én docenten

10 Politie academie Experimenteren met duaal ritme AK

11 Ondernemersvaardigheden in een jeugdonderneming Authentiek werk biedt weinig relevante praktijkervaring Jeugdonderneming biedt alle relevante taken binnen een gesimuleerde context  verschillende leer-werk contexten hebben verschillende voor- en nadelen  Ontwerpen van beroepsonderwijs = inrichten van praktijksequensen

12 HAN-WPL: opzet en ambitie Organiseren professionele kennisgemeenschap HAN-breed Leren van elkaar: good practices en inspiratie Ontwikkelen van nuttig instrumentarium Experimenteren met elkaar: volgende periode Voltijd én deeltijd Vier thema’s: – kwaliteit leerwerkplaats ( = leerpotentieel) – match werkplek en opleiding – verbinden leren en werken – resonsiviteit: (team)leren van werkplekleren Korte klap: vijf workshops (dit schooljaar) en één HAN- conferentie (oktober 2015).

13 Contact loek.nieuwenhuis@han.nl aimee.hoeve@han.nl annemieke.peeters@han.nl jeroen.vanelburg@han.nl marion.agterberg@han.nl v.keizer@outlook.com

14 Werkplekleren - Sequentiëren Pre-service periode: – Kan de deelnemer aan de slag in de praktijk? – Voldoende conceptuele bagage? Simulatie in leerwerkbedrijven: – Authentieke taken – Beheersbaarheid leerprocessen Benutten echte praktijk: – Leerpotentieel van de werkplek – Leerafdelingen of traditionele leerplaats – Jobrotatie (ook voor werknemers) Afmaken leerprocessen via reflectie: – Weer terug naar school – Koppelen aan vakkennis


Download ppt "Startbijeenkomst HAN project Werkplekleren 09-03-2015 Loek FM Nieuwenhuis en collega’s Lectoraat beroepspedagogiek."

Verwante presentaties


Ads door Google