De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Infosessie SLO 25 augustus 2015. De specifieke lerarenopleiding aan de Universiteit Antwerpen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Infosessie SLO 25 augustus 2015. De specifieke lerarenopleiding aan de Universiteit Antwerpen."— Transcript van de presentatie:

1 Infosessie SLO 25 augustus 2015

2 De specifieke lerarenopleiding aan de Universiteit Antwerpen

3 Opleiding van 60 sp.  theoretische component: 30 sp.  praktijkcomponent: 30 sp. ! Beide componenten zijn niet los van elkaar te zien Doelstellingen: basiscompetenties van de leraar SLO

4  A ANSLUITENDE SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING aSLO = (jaar)opleiding (60 sp.) na master Praktijkcomponent  pre service-training (stage) of/en  (gedeeltelijk) in service-training (liobaan) Organisatorische varianten SLO

5 4 aSLO-modeltrajecten Modeltraject 1 jaar Modeltraject 2 jaar spreiden over 1,5 jaar is mogelijk: -deliberatie & afstuderen: na 1 ste semester spreiden over langere termijn kan, -soms aan te bevelen! <> overbelasting zie https://www.uantwerpen. be/lerarenopleiding

6 Wie kan zich inschrijven voor de SLO? 1. Wie een masterdiploma heeft dat voorkomt in de concordantietabel (zie verder); 2. wie een academisch bachelordiploma heeft en zich tevens inschrijft voor een masteropleiding; 3. wie met een toelating van de betrokken faculteiten gelijktijdig mag inschrijven voor een bachelor en masteropleiding; 4. wie een professioneel bachelordiploma heeft behaald en zich tevens met een toelating inschrijft voor een schakelprogramma en/of een masteropleiding.

7 6 11 vakdidactieken – 3 clusters B IOLOGIE C HEMIE F YSICA I NFORMATICA W ISKUNDE E CONOMIE F ILOSOFIE G EDRAGS - EN CULTUURWETENSCHAPPEN G ESCHIEDENIS R ECHTEN T ALEN : D UITS, E NGELS, F RANS, N EDERLANDS, N EDERLANDS AAN A NDERSTALIGEN, S PAANS

8 7 Aansluiting bij vakdidactiek(en) is bepaald door vakinhoudelijke basisopleiding (master ) Zie concordantietabel master vs vakdidactiek op https://www.uantwerpen.be/lerarenopleidingwww.uantwerpen.be/lerarenopleiding ! Onderwijsbevoegdheid -is bepaald door de behaalde master, niet door de gevolgde vakdidactiek (cf. huidige decreetgeving)

9 8 Combinatie van vakdidactieken  het volgen van twee vakdidactieken  Soms is een aanvraag verplicht. Zie https://www.uantwerpen.be/nl/onderwijs/opleidingsaanbod /lerarenopleiding/vakdidactieken/ https://www.uantwerpen.be/nl/onderwijs/opleidingsaanbod /lerarenopleiding/vakdidactieken/  via digitaal aanvraagformulier ! bij twee vakdidactieken : ½-½ verdeling voor Oefenlessen Instapstage voor 1 ste vakdidactiek één volledige Groeistage voor elke vakdidactiek Geen keuzevak

10 9 Theoretische component SLO Theoretische component (30 sp.)  Verplichte opleidingsonderdelen (24 sp.)  Algemeen onderwijskundig (15 sp.) Didactisch referentiekader (3 sp.) ICT in het onderwijs (3 sp.) Klasmanagement (3 sp.) Leerlingenbegeleiding (3 sp.) Onderwijsorganisatie en –beleid (3 sp.)  Vakdidactiek (6 sp.)  Leeronderzoek (3 sp.)

11 10 Theoretische component SLO  Keuzeopleidingsonderdelen (6 sp.) -Tweede vakdidactiek (6 sp.) OF -Twee keuzevakken (2 x 3 sp.) Vakbeschrijvingen https://www.uantwerpen.be/lerarenopleidingwww.uantwerpen.be/lerarenopleiding

12 11 Focus op de praktijkcomponent

13 12 aSLO modeltraject praktijk 1 ste semester Oefenlessen (3 sp.) Inleefstage (3 sp.) Instapstage (3 sp.) 2 de semester Groeistage 1 (6 sp.) Groeistage 2 (6 sp.) Vakdid. opdr. stage (3 sp.) Projectstage (3 sp.) Supervisie (3 sp.) Leeronderzoek (3 sp.)

14 13 Oefenlessen Oefenen in het lesgeven: lesvoorbereidingen maken; van deelvaardigheden tot een volledige les; Observeren van medestudenten, feedback geven, bespreken. * begeleiding door vakdidactici en assistenten * in kleine groep op de campus invulling van de colleges verschilt ngl. de gevolgde vakdidactiek Aanwezigheid is vereist.

15 14 Inleefstage  Focus op ‘leraar en school’  kennismaking met activiteiten inherent aan het beroep ‘leraar’ Opdrachten  observeren en reflecteren in een secundaire school met bso-/tso-richtingen ! NIET in vroegere secundaire school

16 15 Inleefstage praktisch Opdrachten die de student de leefwereld van de adolescenten (beter) leert kennen/begrijpen:  twee klassen volgen, 2 x ½ dag  twee leerkrachten volgen (cluster), 2 x ½ dag  schoolobservatie:  leraarskamer, vaklokalen, speelplaats, leerlingvolgsysteem, …

17 16 Instapstage in duo aan (1 ste ) vakdidactiek gebonden stage-opdracht in 2 de en/of 3 de graad van aso- of kso-richtingen o 4 lessen van vakmentor observeren o 2 stagelessen zelf geven o 2 stagelessen observeren van collega-stagiair nadruk op vakdidactische aspecten zoals: lesgeven, toetsen opstellen, toezicht houden, verbeteren, co-teaching, proeven uitvoeren, … * vakmentor in de school & vakdidacticus/praktijkassistent begeleiden

18 17 Groeistage 1 en groeistage 2 = zwaartepunt van de praktijkcomponent  in minstens twee diverse contexten  GS 1  in aso of kso  GS 2  in bso en/of tso en/of cvo …  in elke context bij een vakmentor: 4 lessen observeren 20 stagelessen geven

19 18 Groeistage 1 en groeistage 2 gericht op groei naar meer zelfstandigheid -evolutie in de begeleiding -meer vrijheidsgraden gerichte opdrachten van observatie naar participatie

20 19 Vakdidactische opdrachtenstage vakspecifieke opdrachten tijdens de groeistage(s) uit te voeren inhoud, opvolging en evaluatie verneem je van de vakdidacticus

21 20 Projectstage Verschillende mogelijkheden:  project i.s.m. een stageschool van de groeistage  intekenen (via stagewebsite uaslo) op een project dat van start gaat i.s.m. externe partners: T utoraat, Open Onderwijshuis, Zorgbedrijf, …  … ! omvat 75 à 90 uur studietijd waarvan minimum 20 uur in praktijk uit te voeren

22 21 Aanvraag stageplaatsen Aanvragen: vanaf 17 augustus  invullen stageaanvraagformulier op de interactieve stagewebsite uaslo https://www.uaslo.uantwerpen.be (na inschrijving aan de UA en in SisA voor de SLO) na inloggen met je UA-account en pw ! kan vóór de start van het academiejaar  coördinaten van de stageplaats  via Alert-mail op je UA-student-mailadres

23 22 Invullen praktijkcomponent via een liobaan  ‘Leraar in opleiding’ (lio)  heeft master maar geen diploma ‘leraar’  student zoekt zelf een liobaan  heeft arbeidscontract met een school  krijgt interne begeleiding door school (mentor-coach)  krijgt externe begeleiding door universiteit  liobaan kan alleen in een secundaire school of een cvo  te vervullen formaliteiten door student SLO ° liobaanaanvraagformulier indienen bij stagecoördinator - via mail vóór/bij aanvang lesopdracht ° liobaanovereenkomst: school-SLO-student

24 23 Liobaan liobaanvraagformulier https://www.uantwerpen.be/lerarenopleidingwww.uantwerpen.be/lerarenopleiding > stage-informatie  via mail aan stagecoördinator bezorgen vóór (bij) aanvang van de lesopdracht

25 24 Liobaan valorisatie lesopdracht ! Het akkoord van vakdidacticus/i voor valorisatie van de liobaanlesopdracht is vereist -kan voor OPO’s van de praktijkcomponent  valorisatiedocument (via mail) na ondertekening liobaanovereenkomst door school- student-SLO

26 25 Vademecum Praktijkcomponent te raadplegen op https://www.uantwerpen.be/lerarenopleiding bij Stage-informatie -vanaf september versie nieuw academiejaar op website -vanaf half september te koop bij Universitas, Prinsesstraat 16 – 2000 Antwerpen

27 26 Werken in het onderwijs Welke vakken mag je geven?  ‘onderwijsbevoegdheid’ hangt samen met de behaalde master Vlaamse ministerie van Onderwijs en Vorming: http://www.ond.vlaanderen.be  Werken in het onderwijs  Solliciteren en loopbaan  Bekwaamheidsbewijzen o.a. Gids voor studenten lerarenopleiding

28 27 Bekwaamheidsbewijzen De Vlaamse overheid wil de kwaliteit van het onderwijs garanderen door: -centraal aan te duiden wie zeker geschikt is om een vak te geven = Vereist (VE) -te omschrijven wie ook geschikt kan zijn = Voldoende Geacht (VO)

29 28 Een aanstelling in het onderwijs beschikken over een bekwaamheidsbewijs kan bestaan uit: -basisdiploma -bewijs van pedagogische bekwaamheid (BPB) -[Nuttige ervaring] het bekwaamheidsbewijs bepaalt voor het ambt van leraar de aanstelling: in welk vak in welke graad in welke onderwijsvorm

30 29 Vereiste en voldoende geachte bekwaamheidsbewijzen Salarisschaal: -afhankelijk van het diplomaniveau, graad en onderwijsvorm - geen verschil tussen VE of VO Tijdelijke aanstelling: -VE geen voorrang over VO Wel verschillen bij: -Tijdelijke Aanstelling van Doorlopende Duur (TADD) -vaste benoeming

31 30 Met vragen kun je terecht bij Voorzitter Onderwijscommissie SLO: prof. Wil Meeus Studietrajectbegeleider: Ingrid Imbrecht Stagecoördinatoren: Ann Aerts & Britt Van Ham Studentensecretariaat SLO: Britt Van Ham Venusstraat 35, Antwerpen alle contactgegevens vind je op https://www.uantwerpen.be/lerarenopleiding

32 31 informatie over de SLO vind je op de website SLO https://www.uantwerpen.be/lerarenopleiding


Download ppt "Infosessie SLO 25 augustus 2015. De specifieke lerarenopleiding aan de Universiteit Antwerpen."

Verwante presentaties


Ads door Google