De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Meer dan brandjes blussen !

Verwante presentaties


Presentatie over: "Meer dan brandjes blussen !"— Transcript van de presentatie:

1 Meer dan brandjes blussen !
Help, de boel staat in de fik ! BRANDVEILIGHEID Meer dan brandjes blussen !

2 Evacueren kan je leren Deel 1: sensibilisering
Schoolbestuur en directie Leerkrachten Leerlingen en kleuters Deel 2: brandpreventie Deel 3: evacuatie

3 Verantwoordelijkheid
Aansprakelijkheid schoolbestuur oa. Evacuatieoefening verplicht Toepassing veiligheids- en gezondheidsreglementeringen Opleiding personeel

4 Verantwoordelijkheid
Aansprakelijkheid leerkracht Weten welke acties ondernomen moeten worden bij brand of alarm Wie en hoe te waarschuwen Hoe leerlingen snel en doeltreffend laten evacueren Vertrouwd zijn met de eerste interventiemiddelen

5 Doelstelling lesvoorbereiding
Voorbereiden op evacuatieoefening Belang van de oefening inzien Techniek evacuatie onder de knie krijgen Evacuatiewegen school en verzamelplaats leren kennen

6 Methodiek bij jongere kinderen en kleuters
Aanpassen aan leeftijd en ontwikkelingsniveau van de leerlingen Tekstje voorlezen Foto tonen (kalender brandweer) Leergesprek over vuur en brand Rondleiding met aandacht voor systeem van in rij stappen (treintje, handjes geven,…)

7 Vanuit het ontwikkelingsplan
verschillende ontwikkelingsaspecten -Tijdens huishoudelijke activiteiten: bv. pannenkoeken bakken Lesmodel: Verbrand je handjes niet Tijdens bewegingsactiviteiten: het achter elkaar stappen inoefenen Tijdens godsdienstmoment: kaarsje doen branden en doven - aandacht voor vuur en vlammen Belangstellingscentrum: Bij de brandweer Verschil in signalen: belsignaal - evacuatiesignaal

8 Methodiek bij oudere kinderen
Krantenknipsels leiden tot samenstellen vuurdriehoek Proefje ter illustratie Leergesprek evacuatieproblematiek Video Rondleiding met aandacht voor brandbestrijdingsmiddelen en signalisatie

9 Vuurdriehoek Brandbare stof - brandstof Zuurstof
Ontbrandingstemperatuur - warmte Blussen = één van deze elementen wegnemen

10 Brandbestrijdingsmaterieel op school
brandblusapparaten muurhaspel sleutelkastjes branddeur - brandvenster rookdetector evacuatiesignaal – alarmbel branddeken brandtrap

11 Eerste zorgen bij verbranding
Kleren in brand Brandwonden Arts verwittigen

12 Evacuatieplan van de school
Is onderdeel van het intern noodplan van de school. Waarschuwing = melding brand Alarm = bevel om te evacueren Evacuatie = verlaten van het gebouw

13 Situering INTERN NOODPLAN

14 Waarschuwing - iemand ontdekt de brand - iemand probeert te blussen
- iemand verwittigt directie of afgevaardigde - aanwezige leerlingen in de nabijheid brandhaard worden reeds geëvacueerd

15 Alarm - schoolalarm wordt ingesschakeld
- hulpdiensten worden verwittigd - iemand vangt de hulpdiensten op, geeft toelichting en bezorgt interventiedossier - (het interventiedossier steekt het best in een rode koffer aan de ingang van de school) - brandcommandant neemt leiding over

16 Evacuatie - Normale uitgangen: vluchtwegen
- Nooduitgangen: alternatieve vluchtwegen - Pictogrammen: groene fluoriserende reddingstekens: richting uitgang, plaats uitgang, richting nooduitgang, plaats nooduitgang, hulppost

17 Basisregels kalm blijven
- alles achterlaten, behalve aanwezigheidslijst - ramen dicht, electriciteit uitschakelen - lichten best laten branden - deur dicht, niet terugkeren - leerlingen achter elkaar - bij openen deur: hitte voelen - bij dichte rook: bukken, laag bij de grond, samen blijven - geen liften gebruiken - ziekenkamers, toiletten, … controleren

18 Verzamelen Op voorhand bepaalde verzamelplaats
(in afstand veilig gelegen, windrichting rookontwikkeling, voldoende groot voor alle leerlingen, verkeerssituatie, openbare werken, …) tellen en controleren wie er ontbreekt zo vlug mogelijk melden aan de verzamelplaats-verantwoordelijke = personeelslid dat op voorhand is aangeduid dat zij/hij deze taak bij evacuatie op zich neemt (ook reserve aanduiden).


Download ppt "Meer dan brandjes blussen !"

Verwante presentaties


Ads door Google