De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

CLINIC : SCHOTKLOK ZAALSEIZOEN 2015-2016 5 oktober 2015 Guy Vandenberghe 5 oktober 2015 Guy Vandenberghe.

Verwante presentaties


Presentatie over: "CLINIC : SCHOTKLOK ZAALSEIZOEN 2015-2016 5 oktober 2015 Guy Vandenberghe 5 oktober 2015 Guy Vandenberghe."— Transcript van de presentatie:

1 CLINIC : SCHOTKLOK ZAALSEIZOEN 2015-2016 5 oktober 2015 Guy Vandenberghe 5 oktober 2015 Guy Vandenberghe

2 AGENDA  Wedstrijden  Materiaal  Functies  Bediening schotklok  Opmerkingen

3 WEDSTRIJDEN

4 WEDSTRIJDEN MET SCHOTKLOK  Senioren  Topleague (1ste Klasse) (2x25 min RPT + rust 10 min)  Promoleague (2de Klasse) (2x25 min RPT + rust 10 min)  Nationaal A : 3de Klasse (2x25 min RPT + rust 10 min)  Reserven (1ste, 2de en 3de Klasse) (2x25 min RPT + rust 10 min)  Jeugd  U19 1ste Klasse A + BGP (2x25 min RPT + rust 10 min)  U16 1ste Klasse A (2x20 min RPT + rust 10 min)

5 MATERIAAL

6 SCHOTKLOK  Goedgekeurd door KBKB  met of zonder bedrading  Geplaatst (2x)  goed zichtbaar  buiten speelgebied  dichtbij het midden van beide achterlijnen  hoogte display : min. 90 cm – max. 4,50 m  Afstandsbediening (bij schotklokker)  Zoemer (bv. bij wedstrijdtafel of in iedere schotklok)

7 FUNCTIES

8 JURYVOORZITTER  Voor de wedstrijd (30 min. voor aanvang) (Bij wedstrijden zonder jury, taak vervuld door de clubafgevaardigde van de thuisploeg)  controle werking schotklok  controle aanwezigheid schotklokbedienaars  Tijdens de wedstrijd (Bij wedstrijden zonder jury, taak vervuld door de scheidsrechter)  controleert de schotklokbedienaar op correcte uitvoering van zijn taak  adviseert de scheidsrechter (op diens verzoek) bij betwisting

9 SCHOTKLOKBEDIENAAR  Zowel de ontvangende als de bezoekende club zorgen voor een schotklokbedienaar: Uitzondering toegestaan voor Reserven 1ste, 2de en 3de Klasse en voor U19(1BGP) en U16 (= 1 schotklokbedienaar volstaat)  Is in het bezit van zijn/haar geldige licentie  Meldt zich 30 min voor aanvang bij de juryvoorzitter (of clubafgevaardigde thuisploeg)  Handtekent het ingevuld wedstrijdformulier (waarop naam en voornaam staan)

10 SCHOTKLOKBEDIENAAR  Plaatst zich aan of in de onmiddellijke buurt van de wedstrijdtafel. (verhoogde zitplaats voor 2 schotklokbedienaars: min. 1,5 m / max. 4m )  Bedient de schotklok conform de spelregels.  De schotklokbedienaar van de bezoekende club controleert deze van de ontvangende club op het correct uitvoeren van zijn taken.

11 BEDIENING

12 BEDIENING SCHOTKLOK (1)  Algemeen  Een aanvallende ploeg heeft 25 seconden de tijd om met een schot de korf (alles wat geel is) te raken of te scoren.  Deze tijd wordt aangegeven door een schotklok.  De overschrijding van de tijdslimiet wordt aangegeven door de automatische zoemer  Het spel wordt hierdoor onderbroken.  De scheids kent dan een spelhervatting toe aan de verdediging.

13 BEDIENING SCHOTKLOK (2)  Specifiek  De schotklok wordt gestart op 25 seconden als een aanvaller in het bezit komt van de bal  De schotklok herstart op 25 seconden als de bal na een schot de korf raakt  De schotklok wordt gestopt en op 25 seconden gezet als :  een verdediger de bal verovert  een doelpunt door de scheidsrechter wordt toegekend  als de halve of gehele speeltijd is verstreken

14 BEDIENING SCHOTKLOK (3)  Specifiek (vervolg)  De schotklok wordt gestopt en op 25 seconden gezet, als de scheidsrechter fluit voor:  een overtreding die bestraft wordt met een vrije worp  een overtreding die bestraft wordt met een spelhervatting  een overtreding die bestraft wordt met een strafworp  een spelonderbreking als gevolg van een blessure van een verdediger.

15 BEDIENING SCHOTKLOK (4)  Specifiek (vervolg)  Nadat de scheidsrechter het spel heeft hervat door een fluitsignaal, wordt de schotklok weer gestart zodra een aanvaller in het bezit is van de bal, nadat die in het spel is gebracht door de nemer van een vrije worp, een spelhervatting of een strafworp.  Het moment waarop een aanvaller in bezit komt van de bal, is dus bepalend voor het weer starten van de schotklok

16 BEDIENING SCHOTKLOK (5)  Specifiek (vervolg)  De schotklok wordt gestopt (en niet op 25 seconden gezet) als:  de scheidsrechter fluit voor andere redenen dan hiervoor genoemd, bv.:  een uitbal (in het voordeel van de aanvaller)  een scheidsrechtersworp  een onbillijke bevoordeling  een blessure van de aanvaller  Nadat de scheidsrechter het spel heeft hervat door een fluitsignaal, wordt de schotklok weer gestart zodra de aanvaller in het bezit is van de bal. In deze gevallen loopt de schotklok dus terug vanaf het tijdstip dat werd aangegeven bij het stoppen van de klok.  Het moment waarop een aanvaller in bezit komt van de bal, is dus bepalend voor het weer starten van de schotklok.

17 OPMERKINGEN

18 OPMERKINGEN (1)  Bij een blessure van een verdediger wordt de schotklok terug op 25 seconden herstart  Bij een blessure van een aanvaller wordt de schotklok alleen gestopt en herstart.  Indien een aanvaller de bal, direct of indirect via een verdediger, terugspeelt naar een medespeler in het verdedigingsvak, loopt de schotklok gewoon door en wordt deze niet opnieuw op 25 seconden gestart indien de bal daaropvolgend terug in het bezit van een aanvaller komt.  Bij een gemiste stip wordt de schotklok gestart op 25 seconden, van zodra de bal in handen is van de aanvaller.

19 OPMERKINGEN (2)  De schotklok moet gebruikt worden over de volledige duur van de wedstrijd (dus ook nog wanneer de wedstrijdklok minder duurtijd vertoont dan de schotklok).  De scheidsrechter kent een doelpunt toe wanneer het geluidssignaal afgaat doch de bal de hand(en) van de schietende aanvaller had verlaten, onderweg was naar de korf en buiten bereik van gelijk welke speler, door de korf valt.  Met gestrekte arm met gebalde vuist kan de scheidsrechter, bij twijfel, aangeven of de bal de korf heeft geraakt binnen de toegelaten tijd.  Het is belangrijk de scheidsrechtergebaren te kennen om de aard van de fout te kunnen interpreteren (bv. fout tussen de lijnen of uitbal ?).  De scheidsrechter kan bij herhaalde fouten van de schotklok- bedienaar deze verwijderen van de schotkloktafel. Dan worden zijn taken waargenomen door de controlepersoon van de bezoekende ploeg.

20 CLINIC : SCHOTKLOK ZAALSEIZOEN 2015-2016 5 oktober 2015 Guy Vandenberghe i.s.m. Tina Van Grimberge – Werner Van der Meulen - Gilbert Bollaert 5 oktober 2015 Guy Vandenberghe i.s.m. Tina Van Grimberge – Werner Van der Meulen - Gilbert Bollaert


Download ppt "CLINIC : SCHOTKLOK ZAALSEIZOEN 2015-2016 5 oktober 2015 Guy Vandenberghe 5 oktober 2015 Guy Vandenberghe."

Verwante presentaties


Ads door Google