De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

KONINKLIJKE BELGISCHE KORFBALBOND

Verwante presentaties


Presentatie over: "KONINKLIJKE BELGISCHE KORFBALBOND"— Transcript van de presentatie:

1 KONINKLIJKE BELGISCHE KORFBALBOND
WEDSTRIJDKLOK – 2016 OPLEIDINGEN KONINKLIJKE BELGISCHE KORFBALBOND Vlaamse Liga vzw Oktober 2015

2 WEDSTRIJDDUUR ZAALCOMPETITIE SENIOREN 2015 - 2016
KLASSE WEDSTRIJDDUUR SCHOTKLOK WERKELIJKE SPEELTIJD(RPT) LEAGUE: 1ste klasse (Top) 2de klasse (Promo) 2 x 25 min. – 10 min. RUST JA VOLLEDIGE WEDSTRIJD RPT NATIONAAL A: 3de klasse ANDERE EERSTE PLOEGEN 2 x 30 min. – 10 min. RUST NEEN RESERVEN 1ste klasse (Top) RESERVEN 2de klasse (Promo) RESERVEN 3de klasse ANDERE SENIOREN RESERVEN 2 x 25 min. – 5 min. RUST Koninklijke Belgische Korfbalbond -Vlaamse Liga vzw

3 WEDSTRIJDDUUR ZAALCOMPETITIE JEUGD 2015 - 2016
KLASSE WEDSTRIJDDUUR SCHOTKLOK WERKELIJKE SPEELTIJD(RPT) U19 - 1ste klasse A + BGP 2 x 25 min. – 10 min. RUST JA VOLLEDIGE WEDSTRIJD RPT U19 – CGP en 2de klasse 2 x 25 min. - 5 min. RUST NEEN U16 – 1ste klasse A 2 x 20 min. – 10 min. RUST U16 – GP en 2de klasse 2 x 25 min. – 5 min. RUST U14 – 1ste klasse U14 – 2de klasse U12 – 1ste klasse 2 x 20 min. – 5 min. RUST U12 – 2de klasse 2 x (2 x 10 min.) – 5 min. RUST Koninklijke Belgische Korfbalbond -Vlaamse Liga vzw

4 KONINKLIJKE BELGISCHE KORFBALBOND
INSTRUCTIES VOOR DE TIJDOPNEMER BIJ DE ZAALWEDSTRIJDEN MET WERKELIJKE SPEELTIJD De tijdopnemer (wedstrijdklokbedienaar) heeft een licentie, uitgereikt door het Comité voor Wedstrijdzaken. Zij vermelden hun naam, voornaam en handtekening minstens 30 minuten op voorhand op het wedstrijdformulier op de voor hen voorziene plaats. KONINKLIJKE BELGISCHE KORFBALBOND VLAAMSE LIGA LICENTIE WEDSTRIJDKLOK SCHOTKLOK VAN DER MEULEN WERNER lidnr.: 17197 Koninklijke Belgische Korfbalbond -Vlaamse Liga vzw

5 INSTRUCTIES VOOR DE TIJDOPNEMER BIJ ZAALWEDSTRIJDEN
De tijdopnemer functioneert onder de scheidsrechter Hij voert alleen uit wat de scheidsrechter hem opdraagt ( In de klasse waar een juryvoorzitter aanwezig is, functioneert de tijdopnemer onder hem). LEAGUE: 1ste klasse (Top) + 2de klasse (Promo) + NATIONAAL A: 3de klasse + U19 1ste klasse A + BGP OPWARMING: 30’ tot 10’ voor aanvang wedstrijd klok 20 minuten laten terugtellen – zoemer kondigt einde opwarming aan. Koninklijke Belgische Korfbalbond -Vlaamse Liga vzw

6 2 x 25 minuten werkelijke speeltijd
LEAGUE: 1ste klasse (Top) + Res. - 2de klasse (Promo) + Res. NATIONAAAL A: 3de klasse + Res. - U19 1ste klasse A + BGP Hij stelt de tijdklok voor het begin van de wedstrijd en voor het begin van de 2de helft van de wedstrijd in op 25 minuten. Stopt hij de klok als de scheidsrechter fluit. Herstart hij de klok als de scheidsrechter de wedstrijd hervat. Alle instructies die besproken worden zijn van toepassing voor de gehele wedstrijd. 2 x 25 minuten werkelijke speeltijd Koninklijke Belgische Korfbalbond -Vlaamse Liga vzw

7 2 x 20 minuten werkelijke speeltijd
U16 – 1ste klasse A Hij stelt de tijdklok voor het begin van de wedstrijd en voor het begin van de 2de helft van de wedstrijd in op 20 minuten. Stopt hij de klok als de scheidsrechter fluit. Herstart hij de klok als de scheidsrechter de wedstrijd hervat. Alle instructies die besproken worden zijn van toepassing voor de gehele wedstrijd. 2 x 20 minuten werkelijke speeltijd Koninklijke Belgische Korfbalbond -Vlaamse Liga vzw

8 2. De tijdopnemer mag alleen het geluidssignaal gebruiken als
1. Gebruikt hij het geluidssignaal als een time-out of een vervanging werd gevraagd 2. De tijdopnemer mag alleen het geluidssignaal gebruiken als het spel gestopt is door de scheidsrechter. De scheidsrechter is verantwoordelijk voor de duur van de time-out en de tijd die nodig is voor de vervanging. Koninklijke Belgische Korfbalbond -Vlaamse Liga vzw

9 HOE EEN T-OUT EN/OF VERVANGING AANGEVEN
Voor de aankondiging van een verzoek van een spelersvervanging of time-out wendt de coach zich tijdig tot de juryvoorzitter. Indien geen jury aanwezig wendt de coach zich tot de clubafgevaardigde en geeft opdracht tot het geluidsignaal aan de wedstrijdklokbedienaar (tijdopnemer). Deze geeft het geluidssignaal nadat de scheidsrechter de wedstrijd heeft onderbroken De coach die om een time-out of spelersvervanging vroeg bevestigt dit meteen na het geluidssignaal door de desbetreffende voorziene bordjes te tonen(art RvW) of het overeengekomen teken (§ § 2.1) te maken naar de scheidsrechter. Koninklijke Belgische Korfbalbond -Vlaamse Liga vzw

10 Wanneer een speler gekwetst is, zal de verzorging volledig dienen uitgevoerd te zijn alvorens een time- out kan toegestaan worden. Na een time-out dient het spel eerst hervat te worden vooraleer een nieuwe time-out kan worden aangevraagd. Bij het gelijktijdig vragen van een time-out en een vervanging(en) moeten eerst de vervangingen gebeuren alvorens de time-out kan aanvangen. Koninklijke Belgische Korfbalbond -Vlaamse Liga vzw

11 Bij een strafworp wordt de tijdklok pas herstart:
a. Na een doelpunt – bij de uitworp b. Na een gemiste strafworp – bij de eerste aanraking van de bal door een speler(ster). Het einde van iedere speelhelft wordt aangegeven door het geluidssignaal van de tijdklokinstallatie. Koninklijke Belgische Korfbalbond -Vlaamse Liga vzw

12 MEEST VOORKOMENDE GEBAREN
GOED OM WETEN Indien u het fluitsignaal niet hebt gehoord, is het belangrijk de scheidsrechtersgebaren te kennen zodat u onmiddellijk de klok kan stoppen. MEEST VOORKOMENDE GEBAREN voetbal alleen spel lopen verdedigd Koninklijke Belgische Korfbalbond -Vlaamse Liga vzw

13 een tegenstander te zwaar hinderen
doorslaan op het lichaam op een gevaarlijke wijze te spelen afhouden Koninklijke Belgische Korfbalbond -Vlaamse Liga vzw

14 een tegenstander te duwen, vast te houden of af te houden
een tegenstander de bal uit de hand(en) te slaan, te nemen of te lopen Koninklijke Belgische Korfbalbond -Vlaamse Liga vzw

15 de bal aan een medespeler over te geven
buiten het eigen vak te spelen scheidsrechtersworp Koninklijke Belgische Korfbalbond -Vlaamse Liga vzw

16 strafworp voor herhaaldelijke fouten
te schieten na snijden langs een andere aanvaller spelhervatting strafworp vrije worp Koninklijke Belgische Korfbalbond -Vlaamse Liga vzw

17 bal wegslaan met de vuist
vallende overtreding van de 4 seconden regel bal wegslaan met de vuist een schot te beïnvloeden door de paal te bewegen; De paal beet te grijpen bij het springen, lopen of afzetten. Koninklijke Belgische Korfbalbond -Vlaamse Liga vzw

18 De ontvangende club heeft 15 minuten tijd om het defect op te lossen.
DEFECT WEDSTRIJDKLOK De ontvangende club heeft 15 minuten tijd om het defect op te lossen. Indien dit niet mogelijk is, geldt: Koninklijke Belgische Korfbalbond -Vlaamse Liga vzw

19 1. De klok van de reserve-scheidsrechter
De wedstrijden waar het systeem (werkelijke speeltijd) niet wordt toegepast, de klok van de scheidsrechter De wedstrijden waar het systeem (werkelijke speeltijd) wel wordt toegepast, naargelang de aanwezigheid, in de opgegeven volgorde: 1. De klok van de reserve-scheidsrechter 2. De assistent-juryvoorzitter 3. De juryvoorzitter 4. De assistent-scheidsrechter 5. De scheidsrechter Koninklijke Belgische Korfbalbond -Vlaamse Liga vzw

20 1 oktober 2013 – Werner Van der Meulen
VRAGEN VEEL KLOKPLEZIER 1 oktober 2013 – Werner Van der Meulen 20 oktober 2014 aanpassing 5 oktober 2015 aanpassing i.s.m. Tina Van Grimberge - Guy Vandenberghe - Gilbert Bollaert Koninklijke Belgische Korfbalbond -Vlaamse Liga vzw

21 TOGETHER FOR KORFBALL


Download ppt "KONINKLIJKE BELGISCHE KORFBALBOND"

Verwante presentaties


Ads door Google