De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

WEDSTRIJDKLOK 2015 – 2016 OPLEIDINGEN KONINKLIJKE BELGISCHE KORFBALBOND Vlaamse Liga vzw Oktober 2015.

Verwante presentaties


Presentatie over: "WEDSTRIJDKLOK 2015 – 2016 OPLEIDINGEN KONINKLIJKE BELGISCHE KORFBALBOND Vlaamse Liga vzw Oktober 2015."— Transcript van de presentatie:

1 WEDSTRIJDKLOK 2015 – 2016 OPLEIDINGEN KONINKLIJKE BELGISCHE KORFBALBOND Vlaamse Liga vzw Oktober 2015

2 WEDSTRIJDDUUR ZAALCOMPETITIE SENIOREN 2015 - 2016 Koninklijke Belgische Korfbalbond -Vlaamse Liga vzw 2 KLASSEWEDSTRIJDDUURSCHOTKLOK WERKELIJKE SPEELTIJD(RPT) LEAGUE: 1 ste klasse (Top) 2 de klasse (Promo) 2 x 25 min. – 10 min. RUSTJA VOLLEDIGE WEDSTRIJD RPT NATIONAAL A: 3 de klasse2 x 25 min. – 10 min. RUSTJA VOLLEDIGE WEDSTRIJD RPT ANDERE EERSTE PLOEGEN2 x 30 min. – 10 min. RUSTNEEN RESERVEN 1 ste klasse (Top) RESERVEN 2 de klasse (Promo) RESERVEN 3 de klasse 2 x 25 min. – 10 min. RUSTJA VOLLEDIGE WEDSTRIJD RPT ANDERE SENIOREN RESERVEN2 x 25 min. – 5 min. RUSTNEEN

3 WEDSTRIJDDUUR ZAALCOMPETITIE JEUGD 2015 - 2016 Koninklijke Belgische Korfbalbond -Vlaamse Liga vzw 3 KLASSEWEDSTRIJDDUURSCHOTKLOK WERKELIJKE SPEELTIJD(RPT) U19 - 1 ste klasse A + BGP2 x 25 min. – 10 min. RUSTJA VOLLEDIGE WEDSTRIJD RPT U19 – CGP en 2 de klasse2 x 25 min. - 5 min. RUSTNEEN U16 – 1 ste klasse A2 x 20 min. – 10 min. RUSTJA VOLLEDIGE WEDSTRIJD RPT U16 – GP en 2 de klasse2 x 25 min. – 5 min. RUSTNEEN U14 – 1 ste klasse2 x 25 min. – 5 min. RUSTNEEN U14 – 2 de klasse2 x 25 min. – 5 min. RUSTNEEN U12 – 1 ste klasse2 x 20 min. – 5 min. RUSTNEEN U12 – 2 de klasse2 x (2 x 10 min.) – 5 min. RUSTNEEN

4 INSTRUCTIES VOOR DE TIJDOPNEMER BIJ DE ZAALWEDSTRIJDEN MET WERKELIJKE SPEELTIJD De tijdopnemer (wedstrijdklokbedienaar) heeft een licentie, uitgereikt door het Comité voor Wedstrijdzaken. Zij vermelden hun naam, voornaam en handtekening minstens 30 minuten op voorhand op het wedstrijdformulier op de voor hen voorziene plaats. Koninklijke Belgische Korfbalbond -Vlaamse Liga vzw 4 KONINKLIJKE BELGISCHE KORFBALBOND VLAAMSE LIGA LICENTIE WEDSTRIJDKLOK SCHOTKLOK VAN DER MEULEN WERNER lidnr.: 17197

5 INSTRUCTIES VOOR DE TIJDOPNEMER BIJ ZAALWEDSTRIJDEN De tijdopnemer functioneert onder de scheidsrechter. Hij voert alleen uit wat de scheidsrechter hem opdraagt. ( In de klasse waar een juryvoorzitter aanwezig is, functioneert de tijdopnemer onder hem). Koninklijke Belgische Korfbalbond -Vlaamse Liga vzw 5 LEAGUE: 1 ste klasse (Top) + 2 de klasse (Promo) + NATIONAAL A: 3 de klasse + U19 1 ste klasse A + BGP OPWARMING: 30’ tot 10’ voor aanvang wedstrijd klok 20 minuten laten terugtellen – zoemer kondigt einde opwarming aan.

6 LEAGUE: 1 ste klasse (Top) + Res. - 2 de klasse (Promo) + Res. NATIONAAAL A: 3 de klasse + Res. - U19 1 ste klasse A + BGP Hij stelt de tijdklok voor het begin van de wedstrijd en voor het begin van de 2 de helft van de wedstrijd in op 25 minuten. Koninklijke Belgische Korfbalbond -Vlaamse Liga vzw 6 Stopt hij de klok als de scheidsrechter fluit. Herstart hij de klok als de scheidsrechter de wedstrijd hervat. Alle instructies die besproken worden zijn van toepassing voor de gehele wedstrijd. 2 x 25 minuten werkelijke speeltijd

7 U16 – 1 ste klasse A Hij stelt de tijdklok voor het begin van de wedstrijd en voor het begin van de 2 de helft van de wedstrijd in op 20 minuten. Stopt hij de klok als de scheidsrechter fluit. Herstart hij de klok als de scheidsrechter de wedstrijd hervat. Alle instructies die besproken worden zijn van toepassing voor de gehele wedstrijd. 2 x 20 minuten werkelijke speeltijd Koninklijke Belgische Korfbalbond -Vlaamse Liga vzw 7

8 2. De tijdopnemer mag alleen het geluidssignaal gebruiken als het spel gestopt is door de scheidsrechter. De scheidsrechter is verantwoordelijk voor de duur van de time-out en de tijd die nodig is voor de vervanging. 8 Koninklijke Belgische Korfbalbond -Vlaamse Liga vzw 1. Gebruikt hij het geluidssignaal als een time-out of een vervanging werd gevraagd

9 Voor de aankondiging van een verzoek van een spelersvervanging of time-out wendt de coach zich tijdig tot de juryvoorzitter. Indien geen jury aanwezig wendt de coach zich tot de clubafgevaardigde en geeft opdracht tot het geluidsignaal aan de wedstrijdklokbedienaar (tijdopnemer). Deze geeft het geluidssignaal nadat de scheidsrechter de wedstrijd heeft onderbroken De coach die om een time-out of spelersvervanging vroeg bevestigt dit meteen na het geluidssignaal door de desbetreffende voorziene bordjes te tonen(art. 85-10 RvW) of het overeengekomen teken (§ 3.1 + § 2.1) te maken naar de scheidsrechter. Koninklijke Belgische Korfbalbond -Vlaamse Liga vzw 9 HOE EEN T-OUT EN/OF VERVANGING AANGEVEN

10 Wanneer een speler gekwetst is, zal de verzorging volledig dienen uitgevoerd te zijn alvorens een time- out kan toegestaan worden. Na een time-out dient het spel eerst hervat te worden vooraleer een nieuwe time-out kan worden aangevraagd. Bij het gelijktijdig vragen van een time-out en een vervanging(en) moeten eerst de vervangingen gebeuren alvorens de time-out kan aanvangen. 10 Koninklijke Belgische Korfbalbond -Vlaamse Liga vzw

11 a. Na een doelpunt – bij de uitworp b. Na een gemiste strafworp – bij de eerste aanraking van de bal door een speler(ster). Het einde van iedere speelhelft wordt aangegeven door het geluidssignaal van de tijdklokinstallatie. Koninklijke Belgische Korfbalbond -Vlaamse Liga vzw 11 Bij een strafworp wordt de tijdklok pas herstart:

12 Indien u het fluitsignaal niet hebt gehoord, is het belangrijk de scheidsrechtersgebaren te kennen zodat u onmiddellijk de klok kan stoppen. MEEST VOORKOMENDE GEBAREN voetbal alleen spel lopen verdedigd Koninklijke Belgische Korfbalbond -Vlaamse Liga vzw 12 GOED OM WETEN

13 een tegenstander te zwaar hinderen Koninklijke Belgische Korfbalbond -Vlaamse Liga vzw 13 op een gevaarlijke wijze te spelen afhouden doorslaan op het lichaam

14 een tegenstander de bal uit de hand(en) te slaan, te nemen of te lopen Koninklijke Belgische Korfbalbond -Vlaamse Liga vzw 14 een tegenstander te duwen, vast te houden of af te houden

15 de bal aan een medespeler over te geven buiten het eigen vak te spelen scheidsrechtersworp Koninklijke Belgische Korfbalbond -Vlaamse Liga vzw 15

16 s strafworp voor herhaaldelijke fouten spelhervatting strafworp vrije worp Koninklijke Belgische Korfbalbond -Vlaamse Liga vzw 16 te schieten na snijden langs een andere aanvaller

17 Koninklijke Belgische Korfbalbond -Vlaamse Liga vzw 17 b bal wegslaan met de vuist vallende overtreding van de 4 seconden regel een schot te beïnvloeden door de paal te bewegen; De paal beet te grijpen bij het springen, lopen of afzetten.

18 DEFECT WEDSTRIJDKLOK De ontvangende club heeft 15 minuten tijd om het defect op te lossen. Koninklijke Belgische Korfbalbond -Vlaamse Liga vzw 18 Indien dit niet mogelijk is, geldt:

19  De wedstrijden waar het systeem (werkelijke speeltijd) niet wordt toegepast, de klok van de scheidsrechter  De wedstrijden waar het systeem (werkelijke speeltijd) wel wordt toegepast, naargelang de aanwezigheid, in de opgegeven volgorde: 1. De klok van de reserve-scheidsrechter 2. De assistent-juryvoorzitter 3. De juryvoorzitter 4. De assistent-scheidsrechter 5. De scheidsrechter Koninklijke Belgische Korfbalbond -Vlaamse Liga vzw 19

20 VRAGEN VEEL KLOKPLEZIER Koninklijke Belgische Korfbalbond -Vlaamse Liga vzw 20 1 oktober 2013 – Werner Van der Meulen 20 oktober 2014 aanpassing 5 oktober 2015 aanpassing i.s.m. Tina Van Grimberge - Guy Vandenberghe - Gilbert Bollaert

21 TOGETHER FOR KORFBALL


Download ppt "WEDSTRIJDKLOK 2015 – 2016 OPLEIDINGEN KONINKLIJKE BELGISCHE KORFBALBOND Vlaamse Liga vzw Oktober 2015."

Verwante presentaties


Ads door Google