De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

I NTRODUCTIE OUDERAVOND GROEP 3 Welkom. V OORSTELLEN WIE ZIJN WE EN WAT VINDEN WIJ BELANGRIJK IN HET ONDERWIJS. Marlijn de Groot

Verwante presentaties


Presentatie over: "I NTRODUCTIE OUDERAVOND GROEP 3 Welkom. V OORSTELLEN WIE ZIJN WE EN WAT VINDEN WIJ BELANGRIJK IN HET ONDERWIJS. Marlijn de Groot"— Transcript van de presentatie:

1 I NTRODUCTIE OUDERAVOND GROEP 3 Welkom

2 V OORSTELLEN WIE ZIJN WE EN WAT VINDEN WIJ BELANGRIJK IN HET ONDERWIJS. Marlijn de Groot (m.degroot@veldvest.nl) maandag, dinsdag en woensdag Estelle Swijghuisen Reigersberg (e.swijghuisen@veldvest.nl) donderdag en vrijdag + enkele woensdag

3 E EN LEERLING DIE BS D E M EERHOEF NA 8 JAAR ONDERWIJS VERLAAT …… Uit uit de schoolgids: heeft een cognitief niveau dat passend is bij zijn/haar mogelijkheden kan oplossingsgericht denken en handelen is zich bewust van eigen kwaliteiten en ontwikkelpunten heeft een positief en reëel zelfbeeld weet zich verantwoordelijk voor eigen gemaakte keuzes toont eigenheid, authenticiteit is weerbaar, kan voor zichzelf opkomen neemt initiatief is sociaal vaardig, op basis van zelfvertrouwen is communicatief vaardig is nieuwsgierig naar de ander en het andere, gericht op diversiteit heeft positieve ervaringen opgedaan op De Meerhoef en kijkt met een goed gevoel terug op een prettige tijd.

4 P EDAGOGISCHE DOELORIËNTATIE Wat betekent dit voor groep 3? Zelfstandig werken (omgaan met uitgestelde aandacht, stoplicht, klaartaken, weektaak) Verantwoordelijkheid voor eigen spullen Respect voor de ander, ieder kind is belangrijk Reflectie: zelf nadenken Wat is kenmerkend voor kinderen in groep 3: Van egocentrisch naar inleven in een ander Start van logisch redeneren Meer zicht op oorzaak en gevolg Vorming van moreel gedrag en identificatie met omgeving

5 P EDAGOGISCHE DOELORIËNTATIE Positief omgaan met elkaar Klassengesprekken (klassenvergadering) Lentekriebels nu: (wie ben ik, jongen/meisje, wie vind ik speciaal en hoe zeg ik nee) mrt: wat voel ik, in je blootje, bij ons thuis, ik vind jou lief, ik ben verliefd, wat voelt fijn en niet fijn) Het 6-stappenplan Stop en koel af Praat met elkaar en luister naar elkaar Zoek uit wat de behoeften zijn Bedenk oplossingen Kies het idee dat iedereen het beste vindt Maak een plan en voer het uit Kindermedezeggenschapsraad (KMR)

6 http://vreemdeletters.veiliglerenlezen.nl/ Flitsen Veilig leren lezen Thuis lezen is belangrijk Uitspraak letters - wat voor boeken? - niveau? - Bij twijfel meteen verbeteren of voorzeggen! Doel 2 e rapport: AVI M3. Doel 3 e rapport: AVI E3 Om dit doel te bereiken is automatiseren van de letters en woorden belangrijk Leeshuiswerk (woordniveau/zinsniveau) V EILIG LEREN LEZEN

7 SCHRIJVEN Doel eind groep 3: - Sommen t/m 10 geautomatiseerd - Rekenen t/m 20 - contextsommen makencontextsommen REKENEN Voorbereidend schrijven  Aanvankelijk schrijven Doel eind groep 3: - Aan elkaar schrijven

8 GYM Woensdag en donderdag. Uitzondering judolessen (dinsdag en woensdag) Gymschoenen die niet afgeven, sportbroek, t-shirt Geen sieraden, lange haren in staart/vlecht Makkelijke kleding, veters zelf strikken. M UZIEK, HANDVAARDIGHEID, TEKENEN 1x per week Muziek: 3 e rapportperiode muziekleerkracht Ton Speeks

9 T HEMA ’ S Kinderboekenweek Kinderrechten Feestdagen Lentekriebels

10 5 GELIJKE DAGENMODEL Ervaringen delen

11 Z ORG EN P ASSEND ONDERWIJS CITO / methode toetsen / observaties Groepsoverzichten en groepsplannen Handelingsplannen Strategisch team (leermonitor en regisseur) Directe instructie model / extra aanbod Extra ondersteuning buiten de groep Opbrengstgericht werken

12 T OT SLOT - Praktische zaken: Afscheid nemen Korte vraag bij voorkeur 14.15u / afspraak Verjaardagen Luizenouders Wijzigingen gegevens doorgeven via ouderportaal of mail Meerhoef Klachtencommissie: 1 leerkracht (Anja Scheerens) en 1 ouder: Minou de la Rambelje

13 V RAGEN ?

14 E EN KIJKJE NEMEN IN DE METHODES


Download ppt "I NTRODUCTIE OUDERAVOND GROEP 3 Welkom. V OORSTELLEN WIE ZIJN WE EN WAT VINDEN WIJ BELANGRIJK IN HET ONDERWIJS. Marlijn de Groot"

Verwante presentaties


Ads door Google