De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Presentatie Soep en Kennis 8 oktober 2015. DE Samenwerking  Wie  Wat  Waarom  Waartoe.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Presentatie Soep en Kennis 8 oktober 2015. DE Samenwerking  Wie  Wat  Waarom  Waartoe."— Transcript van de presentatie:

1 Presentatie Soep en Kennis 8 oktober 2015

2 DE Samenwerking  Wie  Wat  Waarom  Waartoe

3 ZonMw en Michèle leggen uit waarom

4 Academische Werkplaats C4Youth Opbrengsten van onderzoek: Een overzicht

5 Academische Werkplaats C4Youth Doelen C4Youth  Inzicht verkrijgen in de zorg voor jeugd met betrekking tot kortere & langere termijn uitkomsten  Uitwisselen van kennis tussen onderzoek, onderwijs, praktijk, beleid  Optimaliseren van de gehele keten van zorg

6 Tracing Achievements, Key processes and Efforts in professional care for Children and Adolescents Research study Longitudinale cohort studie 2011-2016 Jeugdigen in zorg N = 1398 en Referentiegroep N = 666, leeftijd 4-18 jaar Vragenlijsten voor hulpverlener, ouder/verzorger, jongere (≥ 12 jaar) Metingen: T5 Basis- meting 3 maanden1 jaar 2 jaar3 jaar T1T2T3T4

7 TakeCare studie EntreeZorgCommunicatie

8 Taxonomie van Zorg voor Jeugd T AZJE

9 Het begin….  Welke zorg ontvangen jeugdigen met gedrags- en emotionele problemen en hun gezinnen?  Feitelijk ontvangen zorg in kaart te brengen? Zorgtaxonomie nodig!  In samenwerking met de praktijk, beleid, onderwijs en onderzoek ontwikkeld  Nadruk op hanteerbaarheid en toepasbaarheid in de praktijk

10 Domeinen T AZJE A)Inhoud van de zorg B)Juridisch kader C)Duur van de zorg D)Intensiteit van de zorg E)Zorgontvangers F)Expertise professional

11 Domein A – Inhoud van de zorg

12 Domein C – Duur van de zorg

13 Informatie over de aangeboden zorg  Interventies in JGZ kortdurend en vooral op ouders gericht  Zorg vanuit de jeugd-GGZ veelal langer dan drie maanden duurt en relatief vaak alleen op het kind is gericht  Zorg vanuit de jeugdzorg grotendeels langer dan drie maanden duren en vooral zijn gericht op het kind en de omgeving.  Jongens ontvangen vaker dan meisjes hulp gericht op ondersteuning van ouders.

14 Zijn de smaken wel zo verschillend?!

15 Inhoud zorg – technieken en activiteiten  Aantal interventies in Nederland enorm toegenomen: ±1500  Intensieve Pedagogische Thuishulp: 92 varianten  Databank Effectieve Interventies: 228 (mei, 2015)  Maar….wat doen we nou eigenlijk? Reden om hier meer onderzoek naar te doen!

16 Typering interventies Academische Werkplaats C4Youth  Typeren interventies (a.d.h.v. 20 technieken)  Scoren technieken 7-punt Likert Schaal  Professionals als informatiebron  Verschillen binnen en tussen organisaties onderzocht

17 Wat zien we dan?

18 Eindresultaat (product) k.e.evenboer@umcg.nl

19 TakeCare studie EntreeZorgCommunicatie

20 Communicatie tussen cliënten en hulpverleners

21 Het begin….  Communicatie tussen cliënten en hulpverleners is erg belangrijk.  Wat is de invloed van communicatie op uitkomsten van de zorg?  Wat gebeurt er in de interactie tussen cliënten en hulpverleners?

22 Communicatievoorkeuren  Ouders hechten meer belang aan communicatie dan hun kinderen  Affectieve communicatie is het belangrijkst  Gezamenlijke besluitvorming is het minst belangrijk  Voorkeuren hangen samen met:  opleidingsniveau ouder  type problemen  eerdere ervaringen  verwachtingen

23 Voorkeuren en ervaringen met communicatie Voorkeuren Ervaringen Belangrijk en ervaren  match Onbelangrijk en niet ervaren  match Belangrijk en niet ervaren  mismatch Onbelangrijk en ervaren  mismatch

24 Mismatch voorkeuren en ervaringen  Geen sprake van cliëntgerichte communicatie  Negatieve gevolgen voor:  Cliëntparticipatie  Leerprocessen  Afname van problematiek

25 Maar wat gebeurt er nou precies? Ik weet het niet Maar wat maakte dat jij je zo rot voelde? ……

26 Hoe ga je hier als hulpverlener mee om? Als je daar nu op terugkijkt, hoe was dat voor jou op dat moment? Trok je het je persoonlijk aan? Nee? Oke. Laten we samen eens naar die situatie kijken zoals je dat geleerd hebt tijdens de vaardigheidstraining Zeg je dat omdat je het echt niet weet of omdat je het er niet over wilt hebben?

27 Opbrengsten communicatieonderzoek  Communicatie is een belangrijke factor in het zorgproces  Aansluiten op (behoeften van) individuele cliënten  Meer inzicht in communicatiestrategieën  MAATWERK m.jager02@umcg.nl

28 TakeCare studie EntreeZorgCommunicatie

29 Entree van zorg

30 Het begin…. Proces van entree van zorg verloopt niet optimaal  Hoeveel jeugdigen ontvangen psychosociale zorg?  Wat zijn volgens ouders en jeugdigen knelpunten in de zorg-entree?  Wat zijn kenmerken van jeugdigen in zorg vergeleken met jeugdigen in de algemene populatie?  Met welke problemen (kind en gezin) komen jeugdigen bij welk type zorg uit? En, hangt dit samen met zorg-uitkomsten?

31 Onderwijsproducten

32 Producten  Proefschriften  Factsheets Factsheets  Leesopdrachten  Filmpjes  Stage & scriptie vraagstukken


Download ppt "Presentatie Soep en Kennis 8 oktober 2015. DE Samenwerking  Wie  Wat  Waarom  Waartoe."

Verwante presentaties


Ads door Google