De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

“Korter is beter!” Leesbaar schrijven voor je doelgroep Met dank aan :

Verwante presentaties


Presentatie over: "“Korter is beter!” Leesbaar schrijven voor je doelgroep Met dank aan :"— Transcript van de presentatie:

1 “Korter is beter!” Leesbaar schrijven voor je doelgroep Met dank aan :

2 Leesbaarheid: evidence based Leesbevordering: Meer mensen lezen uw tekst Volharding: Mensen lezen meer van de tekst. Begrijpend: Ze begrijpen het beter. Snelheid: Ze lezen sneller. Retentie: Ze herinneren het langer.

3 Top 2 maatregelen bevorderen van de leesbaarheid Woordlengte en gebruik spreektaal Zinlengte en de structuur zin

4 Het schrijven van een korte tekst 4 niveau’s : Hele artikel - Welk verhaal wil ik vertellen? Individuele IMReB sectie - Wat moeten lezers weten? Alinea - Welk onderdeel beschrijf ik hier? Zin – Heb ik het kort en duidelijk opgeschreven?

5 Welk verhaal wil ik vertellen? Wat is het belangrijkst? Welke boodschap wil ik meegeven? Hoe bekend is het onderwerp / aanpak? Hoe complex zijn de methoden? Met hoeveel nuance moet ik de uitkomsten brengen? Zou ik het als een short report kunnen publiceren?

6 IMReB secties

7 Alinea’s Steunt elke zin in de alinea de hoofdboodschap van de alinea?

8 Zinnen Actieve schrijfstijl: Werkwoorden ipv zelfstandige naamwoorden – Inwoners lieten een toegenomen participatie zien na…. – Inwoners namen meer deel na... Controleer elk voorzetsel: – De reden van deelname van de bewoners.. – De reden van bewoners om deel te nemen.. Controleer elke openingszin: – In het geval dat de bewoners hebben deelgenomen… – Als bewoners deelnamen...

9 Vermijd onnodige woorden - "Ten tweede, als bewijs van de acceptatie van het sociaal geconstrueerde karakter van kennis, is er behoefte aan een brede methodologische basis zoals een mix van kwalitatieve en kwantitatieve onderzoeksmethoden. "

10 Vermijd onnodige woorden - "Ten tweede, als bewijs van de acceptatie van het sociaal geconstrueerde karakter van kennis, is er behoefte aan een brede methodologische basis zoals een mix van kwalitatieve en kwantitatieve onderzoeksmethoden. " - "Dit onderwerp wordt het best onderzocht met behulp van gemengde methoden. '

11 Vermijd onnodige woorden – "Een afwachtend beleid in de eerstelijns gezondheidszorg instelling was aangewezen voor bijna een derde van patiënten omdat zij werden behandeld in het kader van een andere diagnose. "

12 Vermijd onnodige woorden – "Een afwachtend beleid in de eerstelijns gezondheidszorg instelling was aangewezen voor bijna een derde van patiënten omdat zij werden behandeld in het kader van een andere diagnose. " – "Een derde van de patiënten had een andere diagnose. Zij werden behandeld met een afwachtend beleid."

13 Vermijd onnodige woorden - “In addition, no statistically significant associations were found between a diagnosis of [disease] and age ([Dz] 42.1 years vs non [Dz] 44.8 years, t=1.4, df=1750, p=0.17), marital status ( χ2=2.4, df=2, p=0.31), education level (χ2=4.0, df=4, p=0.40), and occupation ( χ2=9.8, df=10, p=0.46)…. …….the number of bodily symptoms in men and women with [disease] (men 7.10 + 1.55 vs women 7.13 + 1.46, t=-.059, df=35, p=0.95, 95% CI -1.05, 0.99). [Table 5]…........”

14 Vermijd onnodige woorden - “In addition, no statistically significant associations were found between a diagnosis of [disease] and age ([Dz] 42.1 years vs non [Dz] 44.8 years, t=1.4, df=1750, p=0.17), marital status ( χ2=2.4, df=2, p=0.31), education level (χ2=4.0, df=4, p=0.40), and occupation ( χ2=9.8, df=10, p=0.46)…. …….the number of bodily symptoms in men and women with [disease] (men 7.10 + 1.55 vs women 7.13 + 1.46, t=-.059, df=35, p=0.95, 95% CI -1.05, 0.99). [Table 5]…........” - “As shown in Table 5, we found no significant associations between disease and age, marital status, education, or occupation..”

15 Vermijd passief taalgebruik - “Wanneer de ziektetoestand van een patiënt op het moment van ontslag suggestief was voor de aanwezigheid van een infectie, werd dit geregistreerd."

16 Vermijd passief taalgebruik - “Wanneer de ziektetoestand van een patiënt op het moment van ontslag suggestief was voor de aanwezigheid van een infectie, werd dit geregistreerd." - "We registreerden alle patiënten met een infectiediagnose op het moment van ontslag."

17 Passief taalgebruik Passief taalgebruik heeft zin om de actie in plaats van de persoon te benadrukken: "Toen de oude test werd gebruikt, trokken wetenschappers vaak foutieve conclusies. " vs. "Wetenschappers die de oude test gebruikten trokken vaak foutieve conclusies. "

18 Vermijd referenties in tekst Smith et al. vonden een matige werkzaamheid van motivational interviewing om roken in de eerste lijn te behandelen. Motivational interviewing is matig effectief voor de behandeling van roken in de eerste lijn. 1

19 Laat voor de hand liggende zaken weg "Als je medicijnen voorschrijft, hou dan in gedachte dat de patiënten voor wie je de medicijnen voorschrift mogelijk niet in staat zijn om het medicijn te kunnen betalen. "

20 Woordenvloed “Grote toename van het volume van het bestellen van laboratoriumtests in de afgelopen jaren heeft geleid tot toenemende bezorgdheid over hun overmatig gebruik en de kosten van dergelijke tests en toegenomen belangstelling voor de uitoefening van en begrip van factoren die ten grondslag liggen aan het beïnvloeden van de mate van het testgebruik beïnvloeden.“ 27 vs 52 woorden

21 Woorden in plaats van zinnen In het licht van het feit dat... (Omdat...) Ondanks het feit dat... (Hoewel...) In een situatie als... (Als...) In afwachting van... (Voordat...) Het is mogelijk dat... (Misschien...)

22 In tekst niet resultaten uit tabellen herhalen. De kans bij screening op borstkanker was 1,6 (95%BI 1,3-1,8) voor blanke vrouwen in vergelijking met zwarte vrouwen Blanke vrouwen hadden een 60% hogere kans op borstkanker bij screening dan zwarte vrouwen

23 Schrijven van nieuwsberichten Bij een duidelijk nieuwsbericht ziet de lezer in één oogopslag of het bericht voor hem interessant is. Een nieuwsbericht moet de lezer snel en duidelijk informeren. Een goed bericht geeft in zo weinig mogelijk ruimte zoveel mogelijk informatie.

24

25 Acht eisen aan een nieuwsbericht 1.kort 2.één onderwerp 3.vijf w's (wie, wat, waar, wanneer, waarom) en de h (hoe) 4.belangrijkste boodschap in de lead (aanhef) 5.“oprolbaarheid” 6.geen taal- of stijlfouten 7.inhoud is feitelijk en onpartijdig 8.actief taalgebruik

26 Titel: Worden er teveel antibiotica voorgeschreven bij luchtweginfecties? Ondanks goede richtlijnen worden er nog veel te veel antibiotica voorgescheven door huisartsen bij luchtweginfecties. Onderzoekers uit Utrecht bekeken voor alle indicaties van luchtweginfecties hoeveel antibiotica werden voorgeschreven. Daarnaast werd er door hen ook gekeken ook hoe vaak de antibiotica terecht werden voorgeschreven en hoe vaak niet. De meeste antibiotica worden voorgeschreven door huisartsen, en wel voor de indicatie luchtweginfecties. In deze studie van Dekker et al die in Nederlandse huisartspraktijken is uitgevoerd, werden 2739 consulten van luchtweginfecties bekeken die hadden plaatsgevonden in 48 huisartspraktijken in de periode van 2008 tot 2010. De relevante informatie werd door huisartsen geregistreerd op een speciaal studieformulier. Op die studieformulieren stonden alle items die relevant zijn in de huidige richtlijnen voor huisartsen voor luchtweginfecties. De voorschriften door de huisarts werden vergeleken met de aanbevelingen in de richtlijnen, het eindpunt kon hierdoor door de onderzoekers worden vastgesteld: werden antibiotica correct gebruikt of niet. Gemiddeld hadden de patiënten 8 dagen klachten voorafgaand aan het consult en 67% van de patiënten was volwassen (ouder dan 18 jaar). Van alle consulten waarbij antibiotica werden voorgeschreven waren er 35% geïndiceerd, in 18% was het gebruik ervan te overwegen en in 46% was het antibioticum niet geïndiceerd (overprescriptie) volgens de richtlijn. Overprescriptie was niet het hoogst bij kinderen, maar bij volwassenen. Patiënten die meer kans hadden op antibiotica overprescriptie waren patiënten waarbij de huisarts veel druk ervoer en die ernstig ziek waren of koorts hadden of allang ziek waren. Kortom, bij volwassenen worden veel te veel antibiotica voorgeschreven.

27 The editor’s urgent directive: Dear author, please be more selective. Our readers’ hearts sink When we drown them in ink. Short pieces will be most effective. - William R. Phillips


Download ppt "“Korter is beter!” Leesbaar schrijven voor je doelgroep Met dank aan :"

Verwante presentaties


Ads door Google