De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

TEWERKSTELLINGS- & STAGE- mogelijkheden bij de VN-familie Vereniging voor de Verenigde Naties Afstudeerbeurs ICC Gent maart 2015.

Verwante presentaties


Presentatie over: "TEWERKSTELLINGS- & STAGE- mogelijkheden bij de VN-familie Vereniging voor de Verenigde Naties Afstudeerbeurs ICC Gent maart 2015."— Transcript van de presentatie:

1 TEWERKSTELLINGS- & STAGE- mogelijkheden bij de VN-familie Vereniging voor de Verenigde Naties Afstudeerbeurs ICC Gent maart 2015

2 VVN Vereniging voor de Verenigde Naties United Nations Associations (UNA) – in meer dan 100 lidstaten, met een unieke rol op nationaal vlak  VVN in 1946 als onderdeel van de Belgische UNA, vanaf 1976 als onafhankelijke entiteit Vandaag meer dan 300 actieve leden

3 Werking/Activiteiten Conferenties, seminaries en debatten Lunchlezingen Lezingen over VN werk- en stage mogelijkheden VVN Interuniversitaire Model United Nations Pedagogische initiatieven “Wereldbeeld” (4) en “Wereldvisie” Etc.

4

5 Wereldbeeld, Tijdschrift voor de VN

6 VVN Youth Chapters in Gent, Leuven, Brussel en Antwerpen Lezingen, filmvoorstellingen, debat,.. Uitnodigingen Participatie internationale MUN’s (o.a.Genève en Oxford)...

7

8 Lid worden of meer info?

9 De Verenigde Naties

10 VN is de internationale (intergouvernementele) organisatie bij uitstek, de spiegel van de wereldverhoudingen, gisteren en nu!

11 De Verenigde Naties Idee van de Verenigde Naties ontstaan tijdens WO II Nood aan samenwerking om vrede te bewaren en oorlog in de toekomst te vermijden San Fransisco, 1945: formeel ontstaan van VN door ondertekening van Handvest van de VN

12 Algemene doelstellingen "Wij, de volken van de Verenigde Naties, hebben besloten onze inspanningen te verenigen om [verdraagzaamheid, vrede en veiligheid en de economische en sociale vooruitgang van alle volken] te verwezenlijken". Preambule van Handvest VN

13 Belangrijke thema’s

14 Structuur VN 6 hoofdorganen Verschillende programma’s en fondsen (bv. UNICEF, UNDP) 15 gespecialiseerde organisaties (bv. UNESCO, WHO) en verwante organisaties (bv. WTO)

15

16 VN personeelsleden 1. Academisch gevormd personeel 2. Ondersteunende personeel tewerkgesteld in de Algemene Diensten (General Service Staff) 3. Experts voor technische bijstand (Technical Assistance Experts) 4. VN-veldmedewerkers (Field Service) 5. Assistent-Deskundigen (Junior Professional Service) 6. Veiligheidspersoneel (Security and Safety)

17 VN personeelsleden 7. Onderhoudspersoneel (Trades and Crafts) 8. Assistenten voor Publieke Voorlichting (Public information Assistants) 9. VN-Vrijwilligers (United Nations Volunteers) 10. Stages bij de VN

18 STAGEMOGELIJKHEDEN bij de VN-familie Algemene info & steun van de Vlaamse Gemeenschap

19 Waarom een stage? Positieve eerste werkervaring Inzicht verkrijgen in de werkzaamheden van de VN (kijkje achter de schermen!) Kan een opstapje betekenen

20 Waar? Wereldwijd! Regionaal Informatiecentrum van de VN UNRIC én de (20tal) Liaison Offices van de VN-familie in België VN-bureaus in o.a. Wenen, Genève en Nairobi,... Bij verschillende Gespecialiseerde Organisaties, en Programma’s en Fondsen van de VN (wereldwijd) Hoofdkantoor New York

21 Algemene Voorwaarden (Afgestudeerd of) ingeschreven in masterprogramma of voortgezette opleiding Minstens 2 officiële VN-talen kennen (Frans, Engels, Spaans, Chinees, Russisch, Arabisch) Min. 2 - max. 6 maanden (verlenging) Eigen financiering ( later meer over financieringsmogelijkheden )

22 Hoe een stage vinden? Websites verschillende entiteiten Eventueel zelf stage voorstellen Mail, telefoon of zelfs ter plaatse gaan Tijdig aanvragen (met vermelding beursmogelijkheid) (Ex-) stagiairsnetwerk gebruiken careers.un.orgcareers.un.org (zoekmachine of ga naar Internship Programme) FTP: www410.vlaanderen.be/iv/div/Stagefinanciering/Forms/AllItems.aspx www410.vlaanderen.be/iv/div/Stagefinanciering/Forms/AllItems.aspx internationale-organisaties/ VVN: -

23 UN Headquarters New York Internship Programme Min. 2 – max. 6 maanden Ingeschreven zijn in een masterjaar of als doctoraatstudent(second university degree or higher) Stageplaats zoeken via het UN Career Portal: Online aanvraag indienen via het elektronische recruteringssysteem ‘Inspira’: https://inspira.un.orghttps://inspira.un.org Meer informatie:

24 Andere Hoofdkantoren Soortgelijke programma’s in andere ‘duty stations’: Geneve (UNOG) Wenen (UNOV - UNODC) Nairobi (UNON) Addis Ababa (UN ECA) Beirut (ESCWA ) Santiago (ECLAC) Arusha (ICTR) Den Haag (ICTY)

25 Verschillende katoren en tribunalen

26 UN Volunteer Programme Internships met steun van FOD UN Volunteer Programme Internships met steun van FOD Min. 23 – max. 27 jaar Weinig of geen ervaring Bachelor afgerond, ingeschreven in masterprogramma Universitairen met Belgische nationaliteit of nationaliteit van EU- lidstaat Voldoende talenkennis (Eng/Fr/Sp) BTC-cyclus met succes hebben afgelegd Aanstelling voor 2-4 maanden, max. 12 maanden Jaarlijkse oproep tot kandidaten tegen half augustus Belgische financiering Meer info:

27 Traineeship & internship-programme bij UNU-CRIS United Nations University – Comperative Regional Integration Studies in Brugge Traineeship: voor bachelor studenten Internship: voor masterstudenten 3 maanden tot een jaar vooral dataverwerking en onderzoek

28 Buitenbeentje Graduate Study Programme in Genève Jaarlijkse zomertraining Voor studenten met masterdiploma, ingeschreven in een voortgezette opleiding en goede kennis van ENG & FR Begin Juli, 2 weken (aanvragen feb.) Intensieve reeks thematische lezingen en panel discussies Binnen een welbepaald en jaarlijks vastgelegd thema 56EF30034C255?OpenDocument

29 Stage financiering ??? Van VN-familie: vrijwel geen financiering Wel via stage-financieringsprogramma van Vlaamse Gemeenschap -> Via FOD voor UNV stages Van service clubs, universiteiten… ->

30 Flanders Trainee Programme Stagefinancieringsprogramma van de Vlaamse overheid Voor houders van een einddiploma van een instelling gesubsidieerd door de Vl. Overheid + max. 35 jaar eerst een stageplaats vinden Dan dossier indienen bij Departement Internationaal Vlaanderen Mogelijk voor tal van organisaties (VN, OESO, EU,…) Stageplaats staat in de lijst: -> regelgeving Vaste ‘onkostenvergoeding’ per maand (€740 - €1232,91) + eenmalige tussenkomst in de reiskosten

31 TEWERKSTELLINGSMOGELIJKHEDEN bij de VN-familie Algemene info Unjoblist.org

32 Tewerkstellingsmogelijkheden? Vele domeinen en vele statuten : P, GS, Field staf, Peacekeepers, …. Werken bij VN is niet evident voor: Belgen jong afgestudeerden voor mannen Strenge vereisten op vlak van talen, opleiding, gedragscode, examens, etc.  Naast national competitive recruitment examinations TOCH enkele concrete mogelijkheden

33 Mogelijkheden Lanuage Competitive Examinations United Nations Volunteer JPO – Assistent deskundigen Young Professionals Programma

34 LANGUAGE COMPETITIVE EXAMINATIONS provide high quality language services in support of multilateral communications in Addis Ababa, Bangkok, Beirut, Geneva, Nairobi, New York, Santiago, and Vienna

35 De 6 officiële talen van de VN Engels Frans Arabisch Spaans Russisch Chinees

36 Language competitive examinations Wanneer? – Er is geen vaste moment – Afhankelijk van de noden van de organisatie Voor wie? – Open voor zowel interne als externe kandidaten – Die tegemoetkomen aan de kwaliteitscriteria en verkiesbaar zijn

37 Aangenomen? De VN bemoedigt mobiliteit => ROTATIESYSTEEM – Succesvolle kandidaten kunnen worden opgeroepen – Min 5 jaar in functie alvorens men voor een ander type functie kan appliceren.

38 Voorbeeldvacatures

39 LCE Applicatieprocedure

40 Wie komt in aanmerking? De examens staan ​​open voor gekwalificeerde kandidaten die: – de taal waarin het examen wordt afgelegd als hoofdtaal beheren. Dit kan hun moedertaal of een andere taal die ze perfect beheren zijn. – een perfecte beheersing hebben van de taal waarin het examen wordt gehouden EN een uitstekende kennis van het Engels en ten minste een van de andere officiële talen van de VN. – voldoen aan alle voorschriften voor het taalexamen waarvoor zij zich kandidaat stellen (inclusief de diplomavereisten). – Jonger zijn dan 56 bij het indienen van hun aanvraag. – goede computer en tekstverwerking skills hebben.

41 UN Volunteer Programme Bijdrage aan ontwikkelingssamenwerking -> ofwel via België ofwel via UNV direct 6-12 maanden (verlengbaar contract, liefst 1 jaar of langer) Gediplomeerde universitairen met min. 2 jaar relevante werkervaring (bij voorkeur 5 jaar) Minimum leeftijd: 25 jaar (geen maximumleeftijd) Goede kennis van één van de werktalen: Eng/Fr/Sp BTC-cyclus met succes hebben afgelegd (B) Financiering door Belgische overheid (B) Volunteers = ‘minder betaalde internationale ambtenaren’ ernationaal/

42 JPO: assistent-deskundigen bij 11 UN partnerorganisaties van de Belgische multilaterale ontwikkelingssamenwerking in de 18 partnerlanden (sommige) financiering door Belgische overheid jonge deskundigen onder 32 jaar 2 jaar gerelateerde werkervaring Master in ontwikkelingssamenwerking of gelijkaardig Goede kennis van minstens twee van de werktalen: Eng/Fr/Sp UNDP en zijn geaffilieerde programma’s/ fondsen, UNRWA, UNFPA, WHO, UNAIDS, UN WOMEN, UNCDF, UNDOCO, UNV, UNIDO (occasioneel), UNITAR, UNOPS, UNSSC, UNU & UPU BTC-cyclus met succes hebben afgelegd programme/ programme/ /Internationaal/JPOs/ /Internationaal/JPOs/

43 Young Professionals Programme Via national competitive recruitment examinations: elk jaar examens in geselecteerde landen Voor bepaalde categorieën functies Vloeiend in Frans en/of Engels Voor personen met academische master Max. 32 jaar World Bank Young Professionals Programme (3 jaar werkervaring) DK: ~menuPK: ~pagePK: ~piPK: ~theSite PK: ,00.html DK: ~menuPK: ~pagePK: ~piPK: ~theSite PK: ,00.html https://careers.un.org/lbw/home.aspx?viewtype=NCE

44 Nuttige links UN Unjoblist.orgUnjoblist.org & https://careers.un.orghttps://careers.un.org Regionaal Informatiecentrum te Brussel VN vademecum werken Vereniging voor de Verenigde Naties

45 Nuttige links 2 Stage financieringsprogramma Vl. Overheid internships Facebook: Subsidieprogramma Vlaamse Overheid - Stages bij internationale organisaties Buitenlandse Zaken andse_zaken/vacatures/werken_bij_de_verenigde_naties/ andse_zaken/vacatures/werken_bij_de_verenigde_naties/ UN Brussels

46 Vragen?


Download ppt "TEWERKSTELLINGS- & STAGE- mogelijkheden bij de VN-familie Vereniging voor de Verenigde Naties Afstudeerbeurs ICC Gent maart 2015."

Verwante presentaties


Ads door Google