De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Dit is liefde, Vincent (het effect van genade) 1.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Dit is liefde, Vincent (het effect van genade) 1."— Transcript van de presentatie:

1 Dit is liefde, Vincent (het effect van genade) 1

2 Dit is liefde, Vincent (het effect van genade in relaties) 2

3 Dit is liefde, Vincent (het effect van genade in relaties) 3

4 Dit is liefde, Vincent (het effect van genade in relaties) 4

5 Lucas 10:25-37 Er kwam een wetgeleerde die hem op de proef wilde stellen. Hij vroeg: ‘Meester, wat moet ik doen om deel te krijgen aan het eeuwige leven?’ Jezus antwoordde: ‘Wat staat er in de wet geschreven? Wat leest u daar?’ 5

6 De wetgeleerde antwoordde: ‘Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw kracht en met heel uw verstand, en uw naaste als uzelf.’ 6

7 ‘U hebt juist geantwoord,’ zei Jezus tegen hem. ‘Doe dat en u zult leven.’ Maar de wetgeleerde wilde zich rechtvaardigen en vroeg aan Jezus: ‘Wie is mijn naaste?’ 7

8 Toen vertelde Jezus hem het volgende: ‘Er was eens iemand die van Jeruzalem naar Jericho reisde en onderweg werd overvallen door rovers, die hem zijn kleren uittrokken, hem mishandelden en hem daarna halfdood achterlieten’... 8

9 ‘Toevallig kwam er een priester langs, maar toen hij het slachtoffer zag liggen, liep hij met een boog om hem heen. Er kwam ook een Leviet langs, maar bij het zien van het slachtoffer liep ook hij met een boog om hem heen’... 9

10 ‘Een Samaritaan echter, die op reis was, kreeg medelijden toen hij hem zag liggen. Hij ging naar de gewonde man toe, goot olie en wijn over zijn wonden en verbond ze’... 10

11 ‘Hij zette hem op zijn eigen rijdier en bracht hem naar een logement, waar hij voor hem zorgde. De volgende morgen gaf hij twee denarie aan de eigenaar en zei: Zorg voor hem, en als u meer kosten moet maken, zal ik u die op mijn terugreis vergoeden.’ 11

12 Jezus vroeg: ‘Wie van deze drie is volgens u de naaste geworden van het slachtoffer van de rovers?’ De wetgeleerde zei: ‘De man die medelijden met hem heeft getoond.’ Toen zei Jezus tegen hem: ‘Doet u dan voortaan net zo.’ 12

13 Lucas 10:29 De wetsbetrachter vroeg: ’Wie is mijn naaste?’ Lucas 10:37 Jezus vroeg: ‘Wie is de naaste geworden van het slachtoffer?’ 13

14 Dit is liefde, Vincent (het effect van genade in relaties) 14

15 Jesaja 53:4-6 Maar hij was het die onze ziekten droeg, die ons lijden op zich nam. Wij echter zagen hem als een verstoteling, door God geslagen en vernederd. Om onze zonden werd hij doorboord, om onze wandaden gebroken. Voor ons welzijn werd hij getuchtigd, zijn striemen brachten ons genezing. Wij dwaalden rond als schapen, ieder zocht zijn eigen weg; maar de wandaden van ons allen liet de HEER op hem neerkomen. 15

16 Romeinen 8:1 Dus wie in Christus Jezus zijn, worden niet meer veroordeeld. De wet van de Geest die in Christus Jezus leven brengt, heeft u bevrijd van de wet van de zonde en de dood. 16

17 Dit is liefde, Vincent (het effect van genade in relaties) 17


Download ppt "Dit is liefde, Vincent (het effect van genade) 1."

Verwante presentaties


Ads door Google