De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom Zondag 11 oktober 2015 Voorganger: Ds. D. Wolters Ouderling van dienst: Wouter Verkerk Orgel: Anne Kroeze Lezingen: Neh. 7: 1-7; 61-66 1 Petrus.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom Zondag 11 oktober 2015 Voorganger: Ds. D. Wolters Ouderling van dienst: Wouter Verkerk Orgel: Anne Kroeze Lezingen: Neh. 7: 1-7; 61-66 1 Petrus."— Transcript van de presentatie:

1 Welkom Zondag 11 oktober 2015 Voorganger: Ds. D. Wolters Ouderling van dienst: Wouter Verkerk Orgel: Anne Kroeze Lezingen: Neh. 7: 1-7; 61-66 1 Petrus 2: 1-5 Openbaring 21: 21-26

2 Voor de dienst: NLB 245: 1,2,3

3 NLB 245: 1, 2, 3

4

5

6

7

8

9 Welkom

10 Liedboek 99: 1, 2, 3, 4

11

12

13

14 Stilte, votum en groet

15 Liedboek 726: 1, 3, 6

16 Liedboek 726

17 Liedboek 726: 1, 3, 6

18 Liedboek 726

19 Liedboek 726: 1, 3, 6

20 Liedboek 726

21 Gebed

22 Nehemia 7: 1-7;61-66 1. Toen de muur was opgebouwd liet ik de deuren in de poorten plaatsen. Er werden poortwachters aangesteld en de tempelzangers en de Levieten kregen hun taken toegewezen. 2. De verdediging van Jeruzalem droeg ik op aan mijn broer Chanani, en ook aan Chananja, de commandant van de burcht, want hij was meer dan wie ook een betrouwbaar en godvrezend man.

23 3. Ik zei tegen hen: “op het heetst van de dag mogen de poorten van Jeruzalem niet opengedaan worden, en nog tijdens hun dienst moeten de poortwachters de deuren sluiten. Vergrendel ze dan, en laat de inwoners van Jeruzalem wachtlopen, ieder op zijn post, ieder bij zijn eigen huis. 4. De stad was weliswaar zeer uitgestrekt, maar er waren weinig inwoners en ook waren er nog nauwelijks huizen herbouwd. 5. Mijn God gaf mij in om de vooraanstaande burgers, het stadsbestuur en het volk bijeen te roepen

24 Om in de registers te worden ingeschreven, en toen ontdekte ik het register van hen die destijds uit Babel waren weggetrokken. Het volgende was daarin opgetekend: 6-7. Hier volgt een lijst van inoners van de provincie Juda die zijn teruggekeerd uit de ballingschap in Babylonie, waarheen zij eerder waren weggevoerd door koning Nebukadnessar. Zij zijn teruggekeerd met Zerubbabel, Jesua, Nechemja, Azarja, Raamja, Nachamani, Mordechai, Bilsan, Misperet, Bigwai, Nechum

25 en Baana, en vestigden zich in Jeruzalem en Judea, in hun eigen steden.

26 61-62 Verder nog zij die kwamen uit Tel- Melach, Tel-Charsa, Kerub, Advan Delaja, Tobia en Nekoda. Zij konden echter niet aantonen dat de families waartoe zij behoorden Israelitisch waren. 63. Dat gold ook voor de priesterfamiliesChobaja, Hakkos en Barzillai(zij heetten zo sinds hun stamvader een van de dochters van de Gileadiet Barzillai tot vrouw genomen had). 64. Zij zochten naar het schriftelijke bewijs dat ze in de geslachtsregisters waren ingeschreven, maar ze vonden het niet.

27 Op grond daarvan werden ze onrein verklaard en van het priesterschap uitgesloten. 65. De landvoogs liet hun weten dat ze niet van de allerheiligste offergaven mochten eten totdat er een priester was die met behulp van de orakelstenen uitspraak kon doen. 66. De hele gemeenschap telde in totaal 42.360 personen.

28 Liedboek 87: 1, 2

29

30 Schriftlezing 1 Petr. 2: 1 t/m 5 (NBV) 1 Ontdoe u dus van alles wat slecht is, van alle bedrog en huichelarij, alle afgunst en kwaadsprekerij, 2 En verlang als pasgeboren zuigelingen naar de zuivere melk van het woord, opdat u daardoor groeit en uw redding bereikt. 3 U hebt toch ondervonden hoe goed de Heer is?

31 Schriftlezing 1 Petr. 2: 1 t/m 5 (NBV) 4 Voeg u bij hem, bij de levende steen die door de mensen werd afgekeurd maar door God werd uitgekozen om zijn kostbaarheid,

32 Schriftlezing 1 Petr. 2: 1 t/m 5 (NBV) 5 En laat u ook zelf als levende stenen gebruiken voor de bouw van een geestelijke tempel. Vorm een heilige priesterschap om geestelijke offers te brengen die God, dankzij Jezus Christus, welgevallig zijn.

33 Liedboek 87: 3

34 Schriftlezing Op. 21: 21 t/m 26 (NBV) 21 De twaalf stadspoorten waren twaalf parels, elke poort een parel op zich. De straten van de stad waren van zuiver goud en schitterden als glas. 22 Maar een tempel zag ik niet in de stad, want God, de Heer, de Almachtige, is haar tempel, met het lam.

35 Schriftlezing Op. 21: 21 t/m 26 (NBV) 23 De stad heeft het licht van de zon en de maan niet nodig: over haar schijnt Gods luister, en het lam is haar licht. 24 De volken zullen in haar licht leven en de koningen op aarde betuigen daar hun lof. 25 De poorten zullen overdag nooit gesloten worden, en nacht zal het er niet meer zijn.

36 Schriftlezing Op. 21: 21 t/m 26 (NBV) 26 De volken zullen in haar hun lof en eer komen betuigen.

37 Liedboek 87: 4

38 Preek Bouwen aan heiligheid n.a.v. Neh. 7: 64

39 NLB0906 : 1, 2, 8

40

41

42

43

44

45

46

47

48 Geloofsbelijdenis

49 NLB0412: 1, 5

50

51

52

53

54

55 Gebed

56 Collecte bestemd voor de kerk

57 Evangelische Liedbundel 413: 1, 4

58

59

60

61 Zegen


Download ppt "Welkom Zondag 11 oktober 2015 Voorganger: Ds. D. Wolters Ouderling van dienst: Wouter Verkerk Orgel: Anne Kroeze Lezingen: Neh. 7: 1-7; 61-66 1 Petrus."

Verwante presentaties


Ads door Google