De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Project update 4: 6 oktober 2015 Hulp voor vluchtelingen in NL.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Project update 4: 6 oktober 2015 Hulp voor vluchtelingen in NL."— Transcript van de presentatie:

1 Project update 4: 6 oktober 2015 Hulp voor vluchtelingen in NL

2 Inhoud van deze WeekUpdate 1.Hulpverlening aan vluchtelingen in Nederland in beeld 2.Rode Kruis hulp in de media 3.Informatie 4.Wat gebeurt er op districts- en afdelingsniveau? 5.Do’s voor Rode Kruis afdelingen 6.Don’ts voor Rode Kruis afdelingen 7.Update inzet Noodhulp 8.Ervaring met grondbeginsel van vrijwilliger bij een opvanglocatie 9.Update EHBO posten 10.Update Welkom Winkels 11.Update landelijke acties 12.Update vrijwilligerswerving 13.Update Ready2Help 14.Communicatie en vragen 15.Verenigingskantoor in Bijzondere Omstandigheden 16.Contact Deze update voor beroepskrachten en vrijwilligers verschijnt wekelijks. Kijk ook de Vraag en antwoord (Q&A’s) en de Toolkit op intranetVraag en antwoord (Q&A’s) en de Toolkit Hulp voor vluchtelingen in Nederland 2

3 Hoe ziet de Rode Kruis hulp eruit? Hulp voor vluchtelingen in Nederland 3

4 Rode Kruis hulp in de media Er is veel aandacht voor onze werkzaamheden bij de opvanglocaties en in de Welkom Winkels: Zo heeft Hart van Nederland in de uitzending van vrijdagavond (SBS6, vanaf minuut 12.09) gefilmd bij de noodopvanglocatie Heumensoord in Nijmegen en bij de Welkom Winkel in Nijmegen.de uitzending van vrijdagavond (SBS6, vanaf minuut 12.09) Onze directeur Gijs de Vries is geïnterviewd door Eén Vandaag over de Ready2Help-inzetten van vorige week: zaterdag 3 oktober uitgezonden op Nederland 1 om 18.15 uurzaterdag 3 oktober uitgezonden op Nederland 1 om 18.15 uur Vrijwilligers van de Welkom Winkel Tilburg aan het woord: Hulp voor vluchtelingen in Nederland 4

5 Informatie over hulp voor vluchtelingen in NL Het Rode Kruis is nog steeds in de hoogste staat van paraatheid! Er wordt vanuit de gemeenten en het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) een groot beroep gedaan op het Rode Kruis. Honderden vrijwilligers en beroepskrachten zijn in touw: 1.Het COA roept hulp van het Rode Kruis in voor de inrichting van noodlocaties. 2.Bij de diverse opvang- en noodlocaties is er een dringende behoefte aan EHBO posten, opvang en verzorging en Tracing activiteiten. 3.Daarnaast worden overal in het land steeds meer Welkom Winkels opgericht (inmiddels gaan we richting de 15). 4.We blijven bedrijven en particulieren met hulpinitiatieven informeren en helpen via www.hulpvoorvluchtelingen.nl. www.hulpvoorvluchtelingen.nl 5.Werving en inzet van extra vrijwilligers via o.a. www.Ready2Help.nl. 6.Om de hulp aan vluchtelingen op adequate wijze te organiseren is het Verenigingskantoor in Bijzondere Omstandigheden (VKBO) afgekondigd: de hulpverlening aan vluchtelingen en migranten heeft prioriteit boven andere werkzaamheden, m.u.v. de inrichting van de noodhulpteams. Hulp voor vluchtelingen in Nederland 5

6 Wat gebeurt er op districts- en afdelingsniveau? Op districtsniveau gebeurt er dit: Bevolkingszorg vrijwilligers worden ingeroepen bij de opvang en verzorging bij noodlocaties, aangevuld met Ready2Helpers die de hallen met bedden inrichten en opruimen. Hier en daar worden ook Tracing vrijwilligers ingeroepen, zodra er afspraken zijn met de opdrachtgever van een opvanglocatie (COA of gemeente). De initiatieven voor een noodlocatie en eventueel daarbij een EHBO post komen via het Verenigingskantoor, die door de gemeente of het COA om hulp wordt gevraagd. Afdelingen kunnen actief zijn bij de oprichting van een Welkom Winkel, maar alleen als er een AZC of noodopvang voor meer dan 72-uur binnen 2,5 km van de afdeling opgericht is of wordt. Hiervoor moet contact gezocht worden met de vrijwilligersmanager van het district of via welkomwinkel@redcross.nl. In het kielzog van de oprichting van een noodlocatie wordt soms ook om evenementenhulpverleners voor een EHBO post gevraagd.welkomwinkel@redcross.nl Hulp voor vluchtelingen in Nederland 6

7 Do’s voor de Rode Kruis afdelingen Hulp voor vluchtelingen in Nederland 7 -Bereid vrijwilligers vast voor op een eventuele inzet voor hulp aan vluchtelingen. Of er een beroep op u wordt gedaan is namelijk afhankelijk van een snel veranderende situatie, namelijk of er voldoende opvanglocaties zijn voor vluchtelingen. Deel bijvoorbeeld deze WeekUpdate. -Is of komt er binnen 2,5 km een opvanglocatie? Dan kun je een Welkom Winkel openen. Lees dan eerst dit het stappenplan en stuur een email naar welkomwinkel@redcross.nl.stappenplan welkomwinkel@redcross.nl -Kijk voor meer informatie op www.hulpvoorvluchtelingen.nl en op intranet in de toolkit vluchtelingen.www.hulpvoorvluchtelingen.nlde toolkit vluchtelingen -Is er geen noodopvanglocatie binnen 2,5 km? Informeer dan bij afdelingen in het district of jullie hen kunnen helpen bij de Welkom Winkel of een noodlocatie. -Vergeet niet het Verenigingskantoor een mail te sturen via inactievoorvluchtelingen@redcross.nl als je een actie opzet namens een Rode Kruis afdeling. inactievoorvluchtelingen@redcross.nl

8 Don'ts voor de Rode Kruis afdelingen -Zamel niet zomaar spullen in! Geef ook niet toe aan de druk van de gemeente, die de druk voelt vanuit de burgers om spullen in te zamelen! Want: -Het is niet verstandig om als Rode Kruis afdeling spullen in te zamelen als je meer dan 2,5 km van een asielzoekerscentrum bent gevestigd! -De ervaring leert dat je snel een enorme voorraad hebt die onmogelijk te sorteren is en waaraan veelal geen behoefte is. Hulp voor vluchtelingen in Nederland 8

9 Update Inzet Noodhulp Hulp voor vluchtelingen in Nederland 9 FEITEN EN CIJFERS Inzet Bevolkingszorg in 10 Veiligheidsregio’s, namelijk Noord en Oost Gelderland, Utrecht, Midden- en West-Brabant, Zeeland, Rotterdam- Rijnmond, Twente, Fryslân, Gooi en Vechtstreek, Haaglanden, IJsselland. In totaal inzet Bevolkingszorg tot nu toe: 3180 bedden geleverd, 7013 opgevangen personen en 54 vrijwilligers actief per dag. Inzet Logistiek 29.

10 Foto samenwerking Afdeling Oldenzaal Hulp voor vluchtelingen in Nederland 10 In Oldenzaal zijn de vluchtelingen zaterdag 3 oktober aangekomen, alles verloopt goed. Voor ze kwamen nog even een groepsfoto laten maken van team BZ Twente, Ready2Helpers, Impuls Oldenzaal en leerlingen van de school waar de sporthal van is, erg fijn samen gewerkt!

11 Ervaring van vrijwilliger bij een opvanglocatie Hulp voor vluchtelingen in Nederland 11 Vrijwilliger Ad over het grondbeginsel Neutraliteit: "Iedereen die hulp nodig heeft op de vluchtelingen- opvanglocaties krijgt dat van mij. Ik wil namelijk dat iedereen zich veilig voelt en in zijn basisbehoefte wordt voorzien. Afkomst, religie en politieke overtuigingen zijn voor mij geen issues. Voor de vluchtelingen zelf is het ook niet relevant. Op de opvanglocatie heerst een rustige en goede sfeer. De vluchtelingen praten met elkaar en iedereen is vredelievend. Ze rusten vooral uit van hun lange en zware reis. Nederlanders gaan over het algemeen positief om met de vluchtelingen vind ik. Mensen uit de buurt komen regelmatig langs en nodigen hen uit voor een kopje koffie. Het doet mij goed dat te zien.” Tijdens de week van de grondbeginselen van 2 t/m 9 oktober 2015 laten wij op Facebook steeds iemand van het Rode Kruis aan het woord over wat onze 7 beginselen voor hem of haar betekenen.Facebook

12 Update EHBO Hulp voor vluchtelingen in Nederland 12 FEITEN EN CIJFERS 3 EHBO posten in Ter Apel, Reg. Centrum Rotterdam en Nijmegen. 18 vrijwilligers actief per dag en 4 verpleegkundigen/artsen, meer dan 100 uitgevoerde behandelingen. In Amsterdam inmiddels afgeschaald, maar nog mensen op de planning, EBHO en reguliere vrijwillige ondersteuning op 4 locaties aan 1500 mensen, ondersteuning met BZ en R2H inzet.

13 Update Welkom Winkels Hulp voor vluchtelingen in Nederland 13 Welkom Winkels: waarom? 1.Vluchtelingen hebben spullen nodig (in bed, bad, brood voorziet het COA), ze hebben vaak niet meer bij zich dan de slippers en korte broek die ze aan hebben. 2.Burgers willen helpen en geven spullen, maar weten niet goed waar behoefte aan is. 3.Het COA krijgt veel maar kan er niet altijd mee uit de voeten. De Welkom Winkels van het Rode Kruis brengen deze vraag en aanbod bij elkaar. Mensen kunnen er de spullen brengen die de vluchtelingen in asielzoekerscentra echt nodig hebben. NB! Ook vanuit de gemeenten is vraag naar Welkom Winkels. Maar let op! We moeten altijd eerst controleren of er wel echt vraag is naar spullen. Sommige gemeenten zoeken alleen maar een oplossing voor alle spullen die zij van bewoners krijgen. Overleg voordat je start met een Welkom Winkel eerst met een beroepskracht via welkomwinkel@redcross.nl en met het COA of een noodopvanglocatie.welkomwinkel@redcross.nl

14 Update Welkom Winkels Hulp voor vluchtelingen in Nederland 14 FEITEN EN CIJFERS 14 winkels in Goes, Tilburg, Roermond, Stadskanaal, Zwolle, Den Bosch, Utrecht, Amsterdam, Assen, Haarlem, Den Helder, Alkmaar, Doetinchem en Weert. Komende week verwachten we richting de 21 winkels te gaan. In Goes, Tilburg, Roermond, Zwolle, Den Bosch, Utrecht, Amsterdam, Doetinchem en Weert al uitgifte van spullen aan vluchtelingen. Verslag distributie in Tilburg in De Telegraaf.De Telegraaf Er is een stappenplan ontwikkeld om een winkel te openen. Bekijk dit op intranet zodat je een goede start kan maken.op intranet In de Communicatiestudio via www.rodekruis.nl/studio staan standaard communicatiemiddelen zoals een logo, een invul-persbericht en wervingsposters voor vrijwilligers. De middelen worden aangevuld met een poster ‘wel/niet nodig aan spullen’ en een poster ‘met een uitleg over wat we met de kleding en spullen doen’ om in de winkel op te hangen.www.rodekruis.nl/studio

15 Update Landelijke Initiatieven Hulp voor vluchtelingen in Nederland 15 Het actieteam burgerinitiatieven coördineert en matcht particuliere vragen en aanbod. Een deel van de initiatieven wordt op dit moment niet geplaatst omdat bij het COA alle mankracht nodig is voor de noodopvang en het organiseren van de basisbehoeften. Ter illustratie, een burgerinitiatief met groot bereik! Het IFFR (Internationaal Films Festival Rotterdam) heeft aangeboden om een aangepast programma aan de vluchtelingen aan te bieden. Wij zijn met het COA overeengekomen dat zij dit aangepaste programma ook daadwerkelijk kunnen vertonen, op momenten dat het op de locaties mogelijk is. Dat betekent dus een mooie filmmiddag voor vele vluchtelingen in het land!

16 Update Landelijke Initiatieven Hulp voor vluchtelingen in Nederland 16 Feiten en cijfers Tot nu toe meer dan 200 burgerinitiatieven ontvangen per mail (inactievoorvluchtelingen@redcross.nl). Tot nu toe meer dan 50 burgerinitiatieven ontvangen per telefoon (070 - 44 55 694) Waar mogelijk zijn de initiatieven gekoppeld aan de lokale afdeling van het Rode Kruis, aan de crisisopvang van gemeenten of aan het betreffende AZC. Het actieteam burgerinitiatieven Coördinator burgerinitiatieven: Marjolein Bosch Team emails/telefoon: Conny Rietveld, Helma Brouwer, Nynke Smit, Florence Bloemkolk Projectleider vluchtelingen Zuid Nederland: Lenetta Detmers Projectleider ontwikkelen platform vraag/aanbod: Pim van Asch

17 Update Vrijwilligersmanagement Hulp voor vluchtelingen in Nederland 17 Werving Werving voor Welkom Winkels, extra handen en specialistische functies via advertenties, radiospot en online We doen een extra oproep aan onze vrijwilligers in de buurt van de (nog nieuw te openen) Welkom Winkels: kom helpen als je in de gelegenheid bent! Kijk op hulpvoorvluchtelingen.nl voor het meest recente vacatureoverzicht. Kijk op hulpvoorvluchtelingen.nl voor het meest recente vacatureoverzicht Resultaat 34 zorgprofessionals geworven 864 helpende handen Amsterdam geworven 3267 vrijwilligers geworven via www.hulpvoorvluchtelingen.nl www.humanityworks.nlwww.hulpvoorvluchtelingen.nl www.humanityworks.nl Meer dan 26.920 vrijwilligers geworven via www.Ready2Help.nl Inmiddels zijn honderden Rode Kruis vrijwilligers enorm hard aan het werk; we zijn trots op deze massale inzet van zo veel vrijwilligers. Hartelijk dank daarvoor!

18 Update Vrijwilligersmanagement Hulp voor vluchtelingen in Nederland 18 FEITEN EN CIJFERS Ready2Help 36 oproepen afgerond in 17 districten 313 Ready2Helpers ingezet 10 oproepen verwacht Alle Ready2Helpers hebben vrijdagmiddag 25 september een mailing ontvangen met informatie over Ready2Help en de wijze van oproepen. Nieuwsgierig hoe het werkt? Bekijk hier de mailing en meer informatie over Ready2Help op intranet.op intranet

19 Update Vrijwilligersmanagement Hulp voor vluchtelingen in Nederland 19 Nazorg protocol vrijwilligers Speciaal voor de huidige inzetten met hulp voor vluchtelingen hebben we een aangepast nazorg protocol ontwikkeld. Mocht je na je inzet blijven piekeren over ietsnazorg protocol dat je hebt meegemaakt, of fysieke klachten hebben kan je tijdens kantooruren contact opnemen met 070 - 44 55 678 of een mail sturen naar nazorg@redcross.nl. nazorg@redcross.nl. Aanvullend op dit protocol hebben we ook deze Verwerkingstips opgesteld. Verwerkingstips

20 Communicatie Hulp voor vluchtelingen in Nederland 20 De noodhulpcampagne 60 miljoen mensen op de vlucht, www.rodekruis.nlwww.rodekruis.nl met oproep te doneren op giro 6868. En een button ‘Mensen op de vlucht – Hulp in Nederland’ die linkt naar: Kom in actie voor vluchtelingen in Nederland, www.hulpvoorvluchtelingen.nlwww.hulpvoorvluchtelingen.nl met daar vier opties: 1.Doneer geld: https://doneer.rodekruis.nl/vluchtelingenhttps://doneer.rodekruis.nl/vluchtelingen 2.Geef spullen: http://hulpvoorvluchtelingen.nl/geef-spullenhttp://hulpvoorvluchtelingen.nl/geef-spullen 3.Word vrijwilliger: http://hulpvoorvluchtelingen.nl/zelf-doen#vacatures en http://humanityworks.rodekruis.nl/vacatureshttp://hulpvoorvluchtelingen.nl/zelf-doen#vacatures http://humanityworks.rodekruis.nl/vacatures 4.Start een actie, linkt naar: de website Kom in actie om een actie www.kominactie.rodekruis.nlwww.kominactie.rodekruis.nl op te zetten. Alles kan, als het maar geld oplevert! Bak koekjes of organiseer een sponsorloop. Gebruik je creativiteit en verzin een leuke actie! Ook via de sociale media informeren uiteraard het publiek en beantwoorden we vragen.

21 Verenigingskantoor in Bijzondere Omstandigheden (VKBO) Hulp voor vluchtelingen in Nederland 21 Beleidsteam: Martijn Herrmann (voorzitter), Gijs de Vries, Suzanne Laszlo, Frank Tebbe, Juriaan Lahr, Marquerite Patiwael, Edwin van Gerwen en Mariska de Graaf Landelijk Operationeel Team: Suzanne Laszlo (voorzitter), Kathelijne de Groot, Nico Zuurmond, Peter Paul Tenthof van Noorden, Marjolein Bosch, Nicoline Mascini, Frank Tebbe, Annemieke van Willigen/ Carin Gelpke en Mark Rothengatter Operationele Teams: -Noodhulp o.l.v. Nico Zuurmond -Welkom Winkels o.l.v. Hanneke Luth -EHBO o.l.v. Peter Paul Tenthof van Noorden -Landelijke initiatieven o.l.v. Marjolein Bosch -Vluchtelingenproblematiek o.l.v. Kathelijne de Groot -Vrijwilligers o.l.v. Nicoline Mascini Operationele Teams: -Noodhulp o.l.v. Nico Zuurmond -Welkom Winkels o.l.v. Hanneke Luth -EHBO o.l.v. Peter Paul Tenthof van Noorden -Landelijke initiatieven o.l.v. Marjolein Bosch -Vluchtelingenproblematiek o.l.v. Kathelijne de Groot -Vrijwilligers o.l.v. Nicoline Mascini Ondersteunend: Communicatie: Frank Tebbe, Carin Gelpke, Annemieke van Willigen Pers: Merlijn Stoffels Informatiemanagement: Mark Rothengatter Ondersteunend: Communicatie: Frank Tebbe, Carin Gelpke, Annemieke van Willigen Pers: Merlijn Stoffels Informatiemanagement: Mark Rothengatter

22 Contact! Hulp voor vluchtelingen in Nederland 22 Algemene vragen over hulp aan vluchtelingen, wat kan ik doen? hulpvoorvluchtelingen@redcross.nl Welkom Winkel, spullen doneren door bedrijven en particulieren. Vragen van afdelingen over hoe een winkel op te zetten. welkomwinkel@redcross.nl Vragen van afdelingen, particulieren (en bedrijven) over het uitvoeren van een actie inactievoorvluchtelingen@redcross.nl Telefonisch: 070 - 44 55 694 Inhoudelijke vragen over de vluchtelingenproblematiek tracing@redcross.nl Vragen over een actie via kominactie.nl, aanmaken, terugvinden, donaties en storten kominactie@redcross.nl


Download ppt "Project update 4: 6 oktober 2015 Hulp voor vluchtelingen in NL."

Verwante presentaties


Ads door Google