De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Hulp voor vluchtelingen in NL

Verwante presentaties


Presentatie over: "Hulp voor vluchtelingen in NL"— Transcript van de presentatie:

1 Hulp voor vluchtelingen in NL
Project update 4: 6 oktober 2015

2 Inhoud van deze WeekUpdate
Hulpverlening aan vluchtelingen in Nederland in beeld Update landelijke acties Update vrijwilligerswerving Rode Kruis hulp in de media Update Ready2Help Informatie Communicatie en vragen Wat gebeurt er op districts- en afdelingsniveau? Verenigingskantoor in Bijzondere Omstandigheden Do’s voor Rode Kruis afdelingen Contact Don’ts voor Rode Kruis afdelingen Update inzet Noodhulp Deze update voor beroepskrachten en vrijwilligers verschijnt wekelijks. Kijk ook de Vraag en antwoord (Q&A’s) en de Toolkit op intranet Ervaring met grondbeginsel van vrijwilliger bij een opvanglocatie Update EHBO posten Update Welkom Winkels Link naar Toolkit vluchtelingen en Vraag en Antwoord (Q&A) over Welkom Winkels, hulp aan migranten etc: Link voor vrijwilligers: https://vrijwilligers.rodekruis.nl/activiteiten/noodhulp/Paginas/default.aspx Link voor beroepskrachten: https://portaal.rodekruis.nl/activiteiten/noodhulp/Paginas/default.aspx Hulp voor vluchtelingen in Nederland

3 Hoe ziet de Rode Kruis hulp eruit?
Hulp voor vluchtelingen in Nederland

4 Rode Kruis hulp in de media
Er is veel aandacht voor onze werkzaamheden bij de opvanglocaties en in de Welkom Winkels: Zo heeft Hart van Nederland in de uitzending van vrijdagavond (SBS6, vanaf minuut 12.09) gefilmd bij de noodopvanglocatie Heumensoord in Nijmegen en bij de Welkom Winkel in Nijmegen. Onze directeur Gijs de Vries is geïnterviewd door Eén Vandaag over de Ready2Help-inzetten van vorige week: zaterdag 3 oktober uitgezonden op Nederland 1 om uur Vrijwilligers van de Welkom Winkel Tilburg aan het woord: Link naar item Hart van Nederland: Link naar item Eén Vandaag: Link naar item Vrijwilligers van de Welkom Winkel Tilburg: https://www.youtube.com/watch?v=_L3TAc-iUog&feature=youtu.be Hulp voor vluchtelingen in Nederland

5 Informatie over hulp voor vluchtelingen in NL
Het Rode Kruis is nog steeds in de hoogste staat van paraatheid! Er wordt vanuit de gemeenten en het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) een groot beroep gedaan op het Rode Kruis. Honderden vrijwilligers en beroepskrachten zijn in touw: Het COA roept hulp van het Rode Kruis in voor de inrichting van noodlocaties. Bij de diverse opvang- en noodlocaties is er een dringende behoefte aan EHBO posten, opvang en verzorging en Tracing activiteiten. Daarnaast worden overal in het land steeds meer Welkom Winkels opgericht (inmiddels gaan we richting de 15). We blijven bedrijven en particulieren met hulpinitiatieven informeren en helpen via Werving en inzet van extra vrijwilligers via o.a. Om de hulp aan vluchtelingen op adequate wijze te organiseren is het Verenigingskantoor in Bijzondere Omstandigheden (VKBO) afgekondigd: de hulpverlening aan vluchtelingen en migranten heeft prioriteit boven andere werkzaamheden, m.u.v. de inrichting van de noodhulpteams. Hulp voor vluchtelingen in Nederland

6 Wat gebeurt er op districts- en afdelingsniveau?
Op districtsniveau gebeurt er dit: Bevolkingszorg vrijwilligers worden ingeroepen bij de opvang en verzorging bij noodlocaties, aangevuld met Ready2Helpers die de hallen met bedden inrichten en opruimen. Hier en daar worden ook Tracing vrijwilligers ingeroepen, zodra er afspraken zijn met de opdrachtgever van een opvanglocatie (COA of gemeente). De initiatieven voor een noodlocatie en eventueel daarbij een EHBO post komen via het Verenigingskantoor, die door de gemeente of het COA om hulp wordt gevraagd. Afdelingen kunnen actief zijn bij de oprichting van een Welkom Winkel, maar alleen als er een AZC of noodopvang voor meer dan 72-uur binnen 2,5 km van de afdeling opgericht is of wordt. Hiervoor moet contact gezocht worden met de vrijwilligersmanager van het district of via In het kielzog van de oprichting van een noodlocatie wordt soms ook om evenementenhulpverleners voor een EHBO post gevraagd. Hulp voor vluchtelingen in Nederland

7 Do’s voor de Rode Kruis afdelingen
Bereid vrijwilligers vast voor op een eventuele inzet voor hulp aan vluchtelingen. Of er een beroep op u wordt gedaan is namelijk afhankelijk van een snel veranderende situatie, namelijk of er voldoende opvanglocaties zijn voor vluchtelingen. Deel bijvoorbeeld deze WeekUpdate. Is of komt er binnen 2,5 km een opvanglocatie? Dan kun je een Welkom Winkel openen. Lees dan eerst dit het stappenplan en stuur een naar Kijk voor meer informatie op en op intranet in de toolkit vluchtelingen. Is er geen noodopvanglocatie binnen 2,5 km? Informeer dan bij afdelingen in het district of jullie hen kunnen helpen bij de Welkom Winkel of een noodlocatie. Vergeet niet het Verenigingskantoor een mail te sturen via als je een actie opzet namens een Rode Kruis afdeling. Toolkit Vluchtelingen: Link voor vrijwilligers: https://vrijwilligers.rodekruis.nl/activiteiten/noodhulp/Paginas/default.aspx Link voor beroepskrachten: https://portaal.rodekruis.nl/activiteiten/noodhulp/Paginas/default.aspx Het stappenplan om een Welkom Winkel te openen: Link voor vrijwilligers: https://vrijwilligers.rodekruis.nl/PublishingImages/Stappenplan%20voor%20het%20openen%20van%20een%20welkom%20winkel.docx.pdf Link voor beroepskrachten: https://portaal.rodekruis.nl/PublishingImages/Stappenplan%20voor%20het%20openen%20van%20een%20welkom%20winkel.docx.pdf Hulp voor vluchtelingen in Nederland

8 Don'ts voor de Rode Kruis afdelingen
Zamel niet zomaar spullen in! Geef ook niet toe aan de druk van de gemeente, die de druk voelt vanuit de burgers om spullen in te zamelen! Want: Het is niet verstandig om als Rode Kruis afdeling spullen in te zamelen als je meer dan 2,5 km van een asielzoekerscentrum bent gevestigd! De ervaring leert dat je snel een enorme voorraad hebt die onmogelijk te sorteren is en waaraan veelal geen behoefte is. Hulp voor vluchtelingen in Nederland

9 Update Inzet Noodhulp FEITEN EN CIJFERS
Inzet Bevolkingszorg in 10 Veiligheidsregio’s, namelijk Noord en Oost Gelderland, Utrecht, Midden- en West-Brabant, Zeeland, Rotterdam-Rijnmond, Twente, Fryslân, Gooi en Vechtstreek, Haaglanden, IJsselland. In totaal inzet Bevolkingszorg tot nu toe: 3180 bedden geleverd, 7013 opgevangen personen en 54 vrijwilligers actief per dag. Inzet Logistiek 29. Hulp voor vluchtelingen in Nederland

10 Foto samenwerking Afdeling Oldenzaal
In Oldenzaal zijn de vluchtelingen zaterdag 3 oktober aangekomen, alles verloopt goed. Voor ze kwamen nog even een groepsfoto laten maken van team BZ Twente, Ready2Helpers, Impuls Oldenzaal en leerlingen van de school waar de sporthal van is, erg fijn samen gewerkt! Hulp voor vluchtelingen in Nederland

11 Ervaring van vrijwilliger bij een opvanglocatie
Vrijwilliger Ad over het grondbeginsel Neutraliteit: "Iedereen die hulp nodig heeft op de vluchtelingen opvanglocaties krijgt dat van mij. Ik wil namelijk dat iedereen zich veilig voelt en in zijn basisbehoefte wordt voorzien. Afkomst, religie en politieke overtuigingen zijn voor mij geen issues. Voor de vluchtelingen zelf is het ook niet relevant. Op de opvanglocatie heerst een rustige en goede sfeer. De vluchtelingen praten met elkaar en iedereen is vredelievend. Ze rusten vooral uit van hun lange en zware reis. Nederlanders gaan over het algemeen positief om met de vluchtelingen vind ik. Mensen uit de buurt komen regelmatig langs en nodigen hen uit voor een kopje koffie. Het doet mij goed dat te zien.” Tijdens de week van de grondbeginselen van 2 t/m 9 oktober 2015 laten wij op Facebook steeds iemand van het Rode Kruis aan het woord over wat onze 7 beginselen voor hem of haar betekenen. Hulp voor vluchtelingen in Nederland

12 Update EHBO FEITEN EN CIJFERS
3 EHBO posten in Ter Apel, Reg. Centrum Rotterdam en Nijmegen. 18 vrijwilligers actief per dag en 4 verpleegkundigen/artsen, meer dan 100 uitgevoerde behandelingen. In Amsterdam inmiddels afgeschaald, maar nog mensen op de planning, EBHO en reguliere vrijwillige ondersteuning op 4 locaties aan 1500 mensen, ondersteuning met BZ en R2H inzet.   Hulp voor vluchtelingen in Nederland

13 Update Welkom Winkels Welkom Winkels: waarom?
Vluchtelingen hebben spullen nodig (in bed, bad, brood voorziet het COA), ze hebben vaak niet meer bij zich dan de slippers en korte broek die ze aan hebben. Burgers willen helpen en geven spullen, maar weten niet goed waar behoefte aan is. Het COA krijgt veel maar kan er niet altijd mee uit de voeten. De Welkom Winkels van het Rode Kruis brengen deze vraag en aanbod bij elkaar. Mensen kunnen er de spullen brengen die de vluchtelingen in asielzoekerscentra echt nodig hebben. NB! Ook vanuit de gemeenten is vraag naar Welkom Winkels. Maar let op! We moeten altijd eerst controleren of er wel echt vraag is naar spullen. Sommige gemeenten zoeken alleen maar een oplossing voor alle spullen die zij van bewoners krijgen. Overleg voordat je start met een Welkom Winkel eerst met een beroepskracht via en met het COA of een noodopvanglocatie. Reportage van de Volkskrant: Link voor vrijwilligers: https://vrijwilligers.rodekruis.nl/activiteiten/noodhulp/Paginas/Artikel-Wat-hebben-de-vluchtelingen-in-Goes-nodig.aspx Link voor beroepskrachten: https://portaal.rodekruis.nl/activiteiten/noodhulp/Paginas/Artikel-Wat-hebben-de-vluchtelingen-in-Goes-nodig.aspx Hulp voor vluchtelingen in Nederland

14 Update Welkom Winkels FEITEN EN CIJFERS 14 winkels in Goes, Tilburg, Roermond, Stadskanaal, Zwolle, Den Bosch, Utrecht, Amsterdam, Assen, Haarlem, Den Helder, Alkmaar, Doetinchem en Weert. Komende week verwachten we richting de 21 winkels te gaan. In Goes, Tilburg, Roermond, Zwolle, Den Bosch, Utrecht, Amsterdam, Doetinchem en Weert al uitgifte van spullen aan vluchtelingen. Verslag distributie in Tilburg in De Telegraaf. Er is een stappenplan ontwikkeld om een winkel te openen. Bekijk dit op intranet zodat je een goede start kan maken. In de Communicatiestudio via staan standaard communicatiemiddelen zoals een logo, een invul-persbericht en wervingsposters voor vrijwilligers. De middelen worden aangevuld met een poster ‘wel/niet nodig aan spullen’ en een poster ‘met een uitleg over wat we met de kleding en spullen doen’ om in de winkel op te hangen. Het stappenplan om een Welkom Winkel te openen: Link voor vrijwilligers: https://vrijwilligers.rodekruis.nl/PublishingImages/Stappenplan%20voor%20het%20openen%20van%20een%20welkom%20winkel.docx.pdf Link voor beroepskrachten: https://portaal.rodekruis.nl/PublishingImages/Stappenplan%20voor%20het%20openen%20van%20een%20welkom%20winkel.docx.pdf Hulp voor vluchtelingen in Nederland

15 Update Landelijke Initiatieven
Het actieteam burgerinitiatieven coördineert en matcht particuliere vragen en aanbod. Een deel van de initiatieven wordt op dit moment niet geplaatst omdat bij het COA alle mankracht nodig is voor de noodopvang en het organiseren van de basisbehoeften. Ter illustratie, een burgerinitiatief met groot bereik! Het IFFR (Internationaal Films Festival Rotterdam) heeft aangeboden om een aangepast programma aan de vluchtelingen aan te bieden. Wij zijn met het COA overeengekomen dat zij dit aangepaste programma ook daadwerkelijk kunnen vertonen, op momenten dat het op de locaties mogelijk is. Dat betekent dus een mooie filmmiddag voor vele vluchtelingen in het land! Hulp voor vluchtelingen in Nederland

16 Update Landelijke Initiatieven
Feiten en cijfers Tot nu toe meer dan 200 burgerinitiatieven ontvangen per mail Tot nu toe meer dan 50 burgerinitiatieven ontvangen per telefoon ( )   Waar mogelijk zijn de initiatieven gekoppeld aan de lokale afdeling van het Rode Kruis, aan de crisisopvang van gemeenten of aan het betreffende AZC. Het actieteam burgerinitiatieven Coördinator burgerinitiatieven: Marjolein Bosch Team s/telefoon: Conny Rietveld, Helma Brouwer, Nynke Smit, Florence Bloemkolk Projectleider vluchtelingen Zuid Nederland: Lenetta Detmers Projectleider ontwikkelen platform vraag/aanbod: Pim van Asch Hulp voor vluchtelingen in Nederland

17 Update Vrijwilligersmanagement
Werving Werving voor Welkom Winkels, extra handen en specialistische functies via advertenties, radiospot en online We doen een extra oproep aan onze vrijwilligers in de buurt van de (nog nieuw te openen) Welkom Winkels: kom helpen als je in de gelegenheid bent! Kijk op hulpvoorvluchtelingen.nl voor het meest recente vacatureoverzicht. Resultaat 34 zorgprofessionals geworven 864 helpende handen Amsterdam geworven 3267 vrijwilligers geworven via Meer dan vrijwilligers geworven via Inmiddels zijn honderden Rode Kruis vrijwilligers enorm hard aan het werk; we zijn trots op deze massale inzet van zo veel vrijwilligers. Hartelijk dank daarvoor! Hulp voor vluchtelingen in Nederland

18 Update Vrijwilligersmanagement
FEITEN EN CIJFERS Ready2Help 36 oproepen afgerond in 17 districten 313 Ready2Helpers ingezet 10 oproepen verwacht Alle Ready2Helpers hebben vrijdagmiddag 25 september een mailing ontvangen met informatie over Ready2Help en de wijze van oproepen. Nieuwsgierig hoe het werkt? Bekijk hier de mailing en meer informatie over Ready2Help op intranet. Hulp voor vluchtelingen in Nederland

19 Update Vrijwilligersmanagement
Nazorg protocol vrijwilligers Speciaal voor de huidige inzetten met hulp voor vluchtelingen hebben we een aangepast nazorg protocol ontwikkeld. Mocht je na je inzet blijven piekeren over iets dat je hebt meegemaakt, of fysieke klachten hebben kan je tijdens kantooruren contact opnemen met of een mail sturen naar Aanvullend op dit protocol hebben we ook deze Verwerkingstips opgesteld.  Link nazorg protocol voor beroepskrachten: https://portaal.rodekruis.nl/vereniging/afdvrijwilligersmanagement/Documents/151002%20Nazorg%20protocol.pdf Link nazorg protocol voor vrijwilligers: https://vrijwilligers.rodekruis.nl/vereniging/afdvrijwilligersmanagement/Documents/151002%20Nazorg%20protocol.pdf Link Verwerkingstips voor beroepskrachten: https://portaal.rodekruis.nl/vereniging/afdvrijwilligersmanagement/Documents/151002%20tips%20verwerking.pdf Link Verwerkingstips voor vrijwilligers: https://vrijwilligers.rodekruis.nl/vereniging/afdvrijwilligersmanagement/Documents/151002%20tips%20verwerking.pdf Hulp voor vluchtelingen in Nederland

20 Communicatie De noodhulpcampagne 60 miljoen mensen op de vlucht, met oproep te doneren op giro 6868. En een button ‘Mensen op de vlucht – Hulp in Nederland’ die linkt naar: Kom in actie voor vluchtelingen in Nederland, met daar vier opties: Doneer geld: https://doneer.rodekruis.nl/vluchtelingen Geef spullen: Word vrijwilliger: en Start een actie, linkt naar: de website Kom in actie om een actie op te zetten. Alles kan, als het maar geld oplevert! Bak koekjes of organiseer een sponsorloop. Gebruik je creativiteit en verzin een leuke actie!  Ook via de sociale media informeren uiteraard het publiek en beantwoorden we vragen. Hulp voor vluchtelingen in Nederland

21 Verenigingskantoor in Bijzondere Omstandigheden (VKBO)
Beleidsteam: Martijn Herrmann (voorzitter), Gijs de Vries, Suzanne Laszlo, Frank Tebbe, Juriaan Lahr, Marquerite Patiwael, Edwin van Gerwen en Mariska de Graaf Landelijk Operationeel Team: Suzanne Laszlo (voorzitter), Kathelijne de Groot, Nico Zuurmond, Peter Paul Tenthof van Noorden, Marjolein Bosch, Nicoline Mascini, Frank Tebbe, Annemieke van Willigen/ Carin Gelpke en Mark Rothengatter Operationele Teams: Noodhulp o.l.v. Nico Zuurmond Welkom Winkels o.l.v. Hanneke Luth EHBO o.l.v. Peter Paul Tenthof van Noorden Landelijke initiatieven o.l.v. Marjolein Bosch Vluchtelingenproblematiek o.l.v. Kathelijne de Groot Vrijwilligers o.l.v. Nicoline Mascini Ondersteunend: Communicatie: Frank Tebbe, Carin Gelpke, Annemieke van Willigen Pers: Merlijn Stoffels Informatiemanagement: Mark Rothengatter Hulp voor vluchtelingen in Nederland

22 Contact! hulpvoorvluchtelingen@redcross.nl welkomwinkel@redcross.nl
Algemene vragen over hulp aan vluchtelingen, wat kan ik doen? Welkom Winkel, spullen doneren door bedrijven en particulieren. Vragen van afdelingen over hoe een winkel op te zetten. Vragen van afdelingen, particulieren (en bedrijven) over het uitvoeren van een actie Telefonisch: Inhoudelijke vragen over de vluchtelingenproblematiek Vragen over een actie via kominactie.nl, aanmaken, terugvinden, donaties en storten Hulp voor vluchtelingen in Nederland


Download ppt "Hulp voor vluchtelingen in NL"

Verwante presentaties


Ads door Google