De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

VWO5 Mentorgedeelte ouderavond 6 oktober 2015. Welkom Begeleiding Belangrijke data VWO 4 => VWO 5 Rol van u als ouder Overgangsnorm Examennorm/Slaagnorm.

Verwante presentaties


Presentatie over: "VWO5 Mentorgedeelte ouderavond 6 oktober 2015. Welkom Begeleiding Belangrijke data VWO 4 => VWO 5 Rol van u als ouder Overgangsnorm Examennorm/Slaagnorm."— Transcript van de presentatie:

1 VWO5 Mentorgedeelte ouderavond 6 oktober 2015

2 Welkom Begeleiding Belangrijke data VWO 4 => VWO 5 Rol van u als ouder Overgangsnorm Examennorm/Slaagnorm Vragen?

3 Mentor  1e aanspreekpunt:  volgt studieprestaties  voert gesprekken  contactpersoon ouders  overleg mentoren / teamleider Vakdocent Decaan Marie-José Gerrits Teamleider Leon van Rengs

4 1e periode:  12 okt.voorlichting studiekeuze  ?????Rome-reis; internationalisering; op niveau in de wereld  9,10 en 12 nov.Infoavonden Fontys Venlo  20 t/m 27 nov.1 e toetsweek  30 nov.inhalen gemiste toetsen TW 2e periode:  16 + 17 dec.ouderspreekuur (10 min. gesprek)  18 dec. kerstviering  22 feb.beroepenavond  17 t/m 23 mrt.2 e toetsweek  24 mrtinhalen gemiste toetsen TW

5 3e periode:  13 en 14 aprilouderspreekuur (10 min. gesprek)  8 t/m 15 juli3 e toetsweek  18 juliinhalen gemiste toetsen TW  22 julirapportuitreiking  25 juli t/m 4 sept.zomervakantie

6 Nadruk op:  Zelfstandigheid  Presentaties houden  Zelf plannen  Samenwerken (en afspraken nakomen)  Zwaardere toetsweek  huiswerk:  ongeveer 6 x 2 uur  benutten tussenuren  regelmaat en planning  balans met andere activiteiten

7  Aandacht voor studie en studiehouding:  tonen van belangstelling  échte (t)huiswerktijd in de gaten houden (6 x 2 uur per dag)  cijfers raadplegen  website => magister  voorkom het maken van afspraken tijdens toetsen  schooldag tot 16.35 uur (vrijdag 9 e uur = toets inhalen)  Doorgeven afwezigheid: door ziekte (melden op de dag van ziek zijn) bezoek tandarts, specialist etc (vooraf melden) bijzondere omstandigheden (vooraf via mentor/teamleider) Maar uiteraard ook andere studiebelemmerende zaken (geen rustige studeerplek thuis, alcohol en/ of drugsgebruik, slaapgebrek etc.)

8  PTA = LEIDRAAD BIJ PLANNING Te vinden op: www.dendron.nlwww.dendron.nl  Ik ben een Dendron-leerling of ouder  HAVO/VWO => PTA => VWO  Afsluiting vakken: VWO-4: MAAT; ANW VWO-5: CKV VWO-6: LB en PWS

9 Gebaseerd op verzwaarde examennormen:  gemiddeld voor het Centraal Examen een 5.5 (dus géén 5.49)  voor NETL, ENTL en WISK slechts één 5 als eindcijfer (gemiddelde SE en CSE)  voor REKENEN minimaal het cijfer ????.

10

11

12 JA, indien de leerling aan alle volgende deelnormen voldoet: 1.gemiddeld een 6 of hoger voor de vakken met een CSE. 2.maximaal één vijf voor de vakken NETL, ENTL, WISK, REK. 3.voor de vakken LO en CKV minimaal een V (voldoende). 4.voor alle vakken met een cijfer in totaal maximaal één vier en één vijf, en voldoende compensatie voor deze onvoldoendes ■ één vijf: geen compensatie nodig. ■ één vier of twee vijven: één compensatiepunt nodig. ■ één vier en één vijf: twee compensatiepunten nodig. 5. rekenen moet voldoende zijn

13 INDIEN : o 5 – 5 – 5 met minimaal 2 compensatiepunten o 3met minimaal 2 compensatiepunten. o 4 – 5 – 5 met minimaal 3 compensatiepunten. o 3 – 5 met minimaal 3 compensatiepunten. o 4 – 4 met minimaal 3 compensatiepunten. én als de leerling aan deelnorm 5 niet voldoet (= geen voldoende voor rekenen) In alle overige gevallen gaat een leerling niet over.

14 som cijfers 505152535455565758 onvoldoendes geen onvold. BBBBB 1 x 5 BBBBBB 1 x 4 BSBBBBBB 2 x 5 BSBBBBBB 1 x 4 + 1 x 5 NBBSBBBBBB 3 x 5 NB BS 1 x 3 NB BS 1 x 4 + 2 x 5 NB BS 1 x 3 + 1 x 5NB BS 2 x 4 NB BS meer onvold. NB

15

16 Bedankt en tot ziens! voor meer informatie, zie www.dendron.nlwww.dendron.nl


Download ppt "VWO5 Mentorgedeelte ouderavond 6 oktober 2015. Welkom Begeleiding Belangrijke data VWO 4 => VWO 5 Rol van u als ouder Overgangsnorm Examennorm/Slaagnorm."

Verwante presentaties


Ads door Google