De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Liturgieds. Z. Van Hijum Collecte: Sarfath Gezang131:1, 4, 5, 9 Matteüs19:16 - 30 LvdK350:1, 3, 4 T: Matteüs19:23 - 26 Psalm119:13, 14, 26 Gezang179a:

Verwante presentaties


Presentatie over: "Liturgieds. Z. Van Hijum Collecte: Sarfath Gezang131:1, 4, 5, 9 Matteüs19:16 - 30 LvdK350:1, 3, 4 T: Matteüs19:23 - 26 Psalm119:13, 14, 26 Gezang179a:"— Transcript van de presentatie:

1 Liturgieds. Z. Van Hijum Collecte: Sarfath Gezang131:1, 4, 5, 9 Matteüs19:16 - 30 LvdK350:1, 3, 4 T: Matteüs19:23 - 26 Psalm119:13, 14, 26 Gezang179a: Gezang147:1, 3, 4 Gezang182E:Amen

2 Voorganger: ds. Z. Van Hijum Welkom in deze dienst

3 Mededelingen kerkenraad Diensten 09:30voorganger: ds. K. Harmannij 16:30 voorganger: ds. Z. Van Hijum De verkiezing van ouderlingen zal DV plaatsvinden in een vergadering van kerkenraad met de gemeente, op zondag 18 oktober 2015, direct aansluitend aan de morgendienst. Als u daarbij niet aanwezig kunt zijn kunt u een schriftelijke stem indienen bij zr. Henriëtte van der Velden in een gesloten envelop voorzien van uw naam en handtekening.

4 Mededelingen kerkenraad De collecte is bestemd voor Sarfath, een hulporganisatie gericht op de opbouw van Roemenië en van de kerk aldaar.

5 Agenda 14 oktoberBijbelstudieclub Dabar Ond: Spreuken, inl en schets 1 Inl: Erik Schot 15 oktoberVV Soli Deo Gloria Ond: Job, schets 1 Inl: Annemieke 21 oktoberThema-avond KidS Spreker: Hans Schaeffer

6 Agenda 22 oktober 20 30 B.V. “Ichtus” Ond: Ontmoetingen met Jezus, Hst 3 Inl/bij: Siem

7 Deze week zijn jarig: 12 oktober:zr Renske Bondt Bastiaan Herfst br Pieter Pontier zr Sigrid van de Riet-Hovenga 13 oktober:zr Cora Ellen 15 oktober:br Marco van Pijkeren 16 oktober:zr Carina Verschelling 17 oktober:br Ard van Harten Tim Treurniet

8 Liturgieds. Z. Van Hijum Collecte: Sarfath Gezang131:1, 4, 5, 9 Matteüs19:16 - 30 LvdK350:1, 3, 4 T: Matteüs19:23 - 26 Psalm119:13, 14, 26 Gezang179a: Gezang147:1, 3, 4 Gezang182E:Amen

9 Liturgieds. Z. Van Hijum Collecte: Sarfath Gezang131:1, 4, 5, 9 Matteüs19:16 - 30 LvdK350:1, 3, 4 T: Matteüs19:23 - 26 Psalm119:13, 14, 26 Gezang179a: Gezang147:1, 3, 4 Gezang182E:Amen

10 Gezang 175C

11 Liturgieds. Z. Van Hijum Collecte: Sarfath Gezang131:1, 4, 5, 9 Matteüs19:16 - 30 LvdK350:1, 3, 4 T: Matteüs19:23 - 26 Psalm119:13, 14, 26 Gezang179a: Gezang147:1, 3, 4 Gezang182E:Amen

12 Gezang 131, Gz38: 1, 4, 5, 9 1 Barmhartig Vader op uw troon, wij bidden tot U door uw Zoon, wij knielen voor uw aangezicht dat straalt in heerlijkheid en licht. 4 Leer ons uw weg te willen gaan, de fakkel van uw Woord vooraan; laat stralen voor uw aangezicht ons nieuwe leven door het Licht.

13 Gezang 131, Gz38: 1, 4, 5, 9 5 Vernieuw ons zwak en zondig hart, voor U zo schuldig en zo zwart; laat schijnen in de duisternis uw Woord, het licht dat helder is. 9 Geef dat ons nieuwe leven is een lichtpunt in de duisternis. Genadig God, hoor ons gebed in Jezus Christus, die ons redt.

14 Liturgieds. Z. Van Hijum Collecte: Sarfath Gezang131:1, 4, 5, 9 Matteüs19:16 - 30 LvdK350:1, 3, 4 T: Matteüs19:23 - 26 Psalm119:13, 14, 26 Gezang179a: Gezang147:1, 3, 4 Gezang182E:Amen

15 Liturgieds. Z. Van Hijum Collecte: Sarfath Gezang131:1, 4, 5, 9 Matteüs19:16 - 30 LvdK350:1, 3, 4 T: Matteüs19:23 - 26 Psalm119:13, 14, 26 Gezang179a: Gezang147:1, 3, 4 Gezang182E:Amen

16 LvdK 350: 1, 3, 4 1 God, die leven hebt gegeven in der aarde schoot, alle vrucht der velden moeten we U vergelden, dank voor 't daag'lijks brood.

17 LvdK 350: 1, 3, 4 3 Maar wij rijken, ach, wij blijken hard en onverstoord. Open onze oren, Heer, opdat wij horen 't roepen aan de poort.

18 LvdK 350: 1, 3, 4 4 Wil dan geven, dat ons leven zelf ook vruchtbaar zij. Laat in goede daden 't woord van uw genade opgaan, sterk en vrij.

19 Liturgieds. Z. Van Hijum Collecte: Sarfath Gezang131:1, 4, 5, 9 Matteüs19:16 - 30 LvdK350:1, 3, 4 T: Matteüs19:23 - 26 Psalm119:13, 14, 26 Gezang179a: Gezang147:1, 3, 4 Gezang182E:Amen

20 Liturgieds. Z. Van Hijum Collecte: Sarfath Gezang131:1, 4, 5, 9 Matteüs19:16 - 30 LvdK350:1, 3, 4 T: Matteüs19:23 - 26 Psalm119:13, 14, 26 Gezang179a: Gezang147:1, 3, 4 Gezang182E:Amen

21 Psalm 119: 13, 14, 26 13 Geef mij een hart dat U met vreugde groet, geef mij verstand - daar zal ik wel bij varen -, dat ik niet haak naar zilver, goud en goed, niet gretig schatten om mij heen vergare. Als Gij de weg der wet mij weten doet, dan zal ik die ten einde toe bewaren.

22 Psalm 119: 13, 14, 26 14 Bewaar mijn oog, dat niet de valse schijn, dat niet de lege vreugd mijn hart bewege. Slechts in uw spoor kan leven leven zijn. Vestig mijn aandacht op de rechte wegen. Doe uw beloften onverwrikbaar zijn, immers uw knecht is tot uw dienst genegen.

23 Psalm 119: 13, 14, 26 26 HEER, Gij zijt goed, in heel uw wezen goed, en goed voor al uw kindren zijn uw daden. Wat mij aangaat, mij heeft de overmoed beticht van leugens en met smaad beladen, maar Gij zijt goed in alles wat Gij doet, van ganser harte ga ik op uw paden.

24 Liturgieds. Z. Van Hijum Collecte: Sarfath Gezang131:1, 4, 5, 9 Matteüs19:16 - 30 LvdK350:1, 3, 4 T: Matteüs19:23 - 26 Psalm119:13, 14, 26 Gezang179a: Gezang147:1, 3, 4 Gezang182E:Amen

25 Gezang 179a, Gz3 Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijnen eniggeboren Zoon, onze Here; die ontvangen is van de Heilge Geest, geboren uit de maagd Maria; die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle; ten derden dage wederom opgestaan van de doden;

26 Gezang 179a, Gz3 opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des almachtigen Vaders; vanwaar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof ene heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen; vergeving der zonden; wederopstanding des vlezes; en een eeuwig leven. Amen, amen, amen.

27 Liturgieds. Z. Van Hijum Collecte: Sarfath Gezang131:1, 4, 5, 9 Matteüs19:16 - 30 LvdK350:1, 3, 4 T: Matteüs19:23 - 26 Psalm119:13, 14, 26 Gezang179a: Gezang147:1, 3, 4 Gezang182E:Amen

28 Liturgieds. Z. Van Hijum Collecte: Sarfath Gezang131:1, 4, 5, 9 Matteüs19:16 - 30 LvdK350:1, 3, 4 T: Matteüs19:23 - 26 Psalm119:13, 14, 26 Gezang179a: Gezang147:1, 3, 4 Gezang182E:Amen

29 Gezang 147, NG 76: 1, 3, 4 1 Maak muziek voor God de Vader in de ruimte van de tijd, die in Christus ons bewaarde, door zijn Geest ons heeft geleid. Met de hemel als een koepel, als het klankbord van de Heer, komt het loflied als geroepen, stijgt het op en daalt het neer. Dank aan God die zetelt op de troon. Glorie aan het Lam, de Mensenzoon

30 Gezang 147, NG 76: 1, 3, 4 3 Heer, zolang wij ademhalen zingen wij U tegemoet tot het klinkt in alle talen in een niet te tellen stoet. Komende van alle kanten -tel de sterren, Abraham- brengen wij in witte mantels lof aan God en aan het Lam. Dank aan God die zetelt op de troon. Glorie aan het Lam, de Mensenzoon

31 Gezang 147, NG 76: 1, 3, 4 4 Heer, blijf bij ons als te voren, in uw licht zien wij elkaar en bezingen wij uw glorie als de sterren jaar na jaar. Wijs ons wat wij niet aanschouwen en behoed ons voor de val. Wij gaan verder in vertrouwen dat de Heer ons leiden zal.

32 Gezang 147, NG 76: 1, 3, 4 Refrein: 1 Dank aan God die zetelt op de troon. 2 Glorie aan het Lam, de Mensenzoon

33 Liturgieds. Z. Van Hijum Collecte: Sarfath Gezang131:1, 4, 5, 9 Matteüs19:16 - 30 LvdK350:1, 3, 4 T: Matteüs19:23 - 26 Psalm119:13, 14, 26 Gezang179a: Gezang147:1, 3, 4 Gezang182E:Amen

34 Gezang 182E 4-stemmig

35 Liturgieds. Z. Van Hijum Collecte: Sarfath Gezang131:1, 4, 5, 9 Matteüs19:16 - 30 LvdK350:1, 3, 4 T: Matteüs19:23 - 26 Psalm119:13, 14, 26 Gezang179a: Gezang147:1, 3, 4 Gezang182E:Amen

36 Samen werken aan gemeente zijn! 21 oktober 2015 Gemeente avond met Hans Schaeffer over het thema: Kerk zijn in de 21 e eeuw. De avond begint om 19.30 uur!

37 In de maand oktober Meld je aan via: www.akzplus.nl Studiedag: Geleefde kerk T Het instituut van de kerk staat onder druk. Hoe belangrijk is dat eigenlijk? 9 oktober – in samenwerking met Permanente Educatie Predikanten Tussen instituut en gemeenschap Locatie: TU Kampen

38 Verantwoord geloven AKZ+ een maand op proef? www.akzplus.nl Klassieke apologetiek Apologetiek door christelijke praktijk 7 oktober – dr. Wim van Vlastuin Videocollege 14 oktober – dr. Wim van Vlastuin Videocollege

39 66 boeken, 1 bijbel Meer info op www.akzplus.nl Deuteronomium 21 oktober – dr. Arie Versluis Eén God, één plaats, één doel Locatie: TU Apeldoorn én via livestream

40 Jong & Geloven Volg ons via Facebook: www.facebook.com/akzplus Young and connected 28 oktober – Anko Oussoren Over jongerencultuur en de uitdaging voor jeugdwerkers Locatie: VIAA Zwolle én via livestream


Download ppt "Liturgieds. Z. Van Hijum Collecte: Sarfath Gezang131:1, 4, 5, 9 Matteüs19:16 - 30 LvdK350:1, 3, 4 T: Matteüs19:23 - 26 Psalm119:13, 14, 26 Gezang179a:"

Verwante presentaties


Ads door Google